Co je to spinální stenóza? Jaké jsou příznaky zúžení páteřního kanálu?

Co je to spinální stenóza? Jaké jsou příznaky zúžení páteřního kanálu?
Zdroj fotografie: Getty images

Spinální stenóza vzniká na základě degenerativních změn, které vedou ke zúžení páteřního kanálu. Tím prochází mícha a míšní nervy. Vyvíjí se dlouhodobě a většinou se projeví po 50. roce života.

Vlastnosti

Spinální stenóza je odborný název pro zúžení páteřního kanálu. Jedná se o dlouhodobý stav. Zmenšuje průsvit otvorů, kterými prochází mícha nebo míšní nervy.

V důsledku zúžení dochází k různým neurologickým poruchám, které jsou doprovázeny bolestí.

Jedná se o dlouhodobý stav, jehož základem jsou degenerativní změny páteře. Nemusí se ale nutně týkat pouze seniorů.

Obtíže obvykle začínají kolem 50. roku věku. Onemocnění se ovšem může projevit i dříve. Často je jeho průběh skrytý a člověk nepociťuje žádné příznaky = probíhá asymptomaticky. A časem se v důsledku stárnutí projeví.

Zúžení může postihnout kteroukoli část páteře. Většina zdrojů uvádí dva hlavní typy. Jedná se o krční a bederní spinální stenózu.

Je zmiňována také suprasakrální léze, tedy léze nad křížovou oblastí, a subsakrální léze, tedy léze pod křížovou oblastí páteře.

Míra výskytu se zvyšuje s věkem.

Čísla jsou uváděna pro karotickou stenózu:
U 60letých osob je výskyt 20 %,
po 70. roce věku 30 %,
a u osob starších 80 let až 40 %.

Stručně o míše a páteřním kanálu

Mícha je spojnicí mezi mozkem a zbytkem lidského těla. Vede nervové impulzy, informace a zajišťuje některé reflexy = převodní a reflexní funkce.

Prochází páteřním kanálem (canalis vertebralis), který je tvořen obratli. Místem průchodu míchy jsou obratlové otvory (foramina vertebralis) krčních, hrudních a bederních obratlů.

Obratel se skládá z několika anatomických struktur, jako je tělo, oblouk nebo výběžek.

Mícha je uložena...

Od prvního krčního obratle C1 po druhý bederní obratel L2. Následně z koncové části míchy vychází svazek nervů, který se nazývá jako cauda equina neboli koňský ocas.

Je dlouhý přibližně 40 až 50 cm.
Je široký asi 1 cm.

Mícha se stejně jako mozek skládá z bílé a šedé hmoty, navíc má také míšní obaly. Bílá hmota je povrchová. Uvnitř ní je šedá hmota, která je uspořádána do tvaru písmene H.

Tímto uspořádáním neuronů neboli nervových buněk se rozlišují přední, boční a zadní rohy míšní.

Přední rohy mají motorickou funkci, vedou nervové impulzy z mozku do svalů.
Zadní rohy jsou senzorické a vedou nervové informace do mozku.
Postranní rohy obsahují autonomní neurony.
Dohromady tvoří míchu a míšní nervy.

Podle toho se mícha dělí na segmenty. 1 míšní segment = 1 míšní nerv složený z předních i zadních míšních kořenů.

Míšní segmenty jsou:

 • 8 krčních
 • 12 hrudních
 • 5 bederních
 • 5 křížových
 • 1 kostrčních

Celkem 31 párů míšních nervů.

Míšní nervy vystupují z míchy v místě označovaném jako míšní kořen (fila radicularia). Útlak míšního kořene se označuje jako radikulární syndrom - radikulopatie.

Z míchy vystupují přední a zadní míšní kořeny – radices anteriores a radices dorsales. Ty se následně napojují na zmíněný míšní nerv.

Míšní kořeny procházejí obratlem otvorem, který se odborně nazývá foramen intervertebrales.

Stenóza může postihnout:
páteřní kanál na úrovni otvorů mezi obratli – foramina vertebralia,
ale také v místě foramen intervertebrales – kořenového kanálu, místa průchodu míšních kořenů.

Definice spinální stenózy

Spinální stenóza je zmenšení prostoru pro nervové a cévní struktury páteře. Základní příčinou je degenerativní proces v páteřním nebo kořenovém kanálu.

Jedná se o patologickou (chorobnou) změnu ve smyslu spondylózy. Příčinou může být také vrozeně úzký páteřní kanál. Spondylóza je degenerativní proces postihující celý segment, od obratlů, malých kloubů přes ploténku až po vazy a další struktury.

Podrobnější informace naleznete v článku: Spondylóza

Postižení nervů v důsledku posunu meziobratlové ploténky (herniace disku) se neoznačuje jako stenóza páteřního kanálu.

...rozděluje se na:

1. Klinicky manifestní forma – projevující se, s přítomností příznaků.

2. Úzký páteřní kanál – při přítomnosti zúžení, ale bez projevů.
Zúžení se neprojevuje.

Další způsob dělení je podle anatomické klasifikace.

 1. centrální stenóza, která má několik podtypů
  • jedná se o zúžení centrální části páteřního kanálu
 2. laterální spinální stenóza, označovaná také jako laterální stenóza, pro zúžení kořenového kanálu
  • zúžení v místě, kde nervový kořen odstupuje z míchy
  • má také několik podtypů
  • jinak foraminální stenóza

V literatuře se uvádí i dělení podle příčin, které nabízíme v další části článku.

Příčiny

Spinální stenóza je zúžení páteřního nebo kořenového kanálu.

Stenóza = zúžení páteřního (míšního) kanálu.

K tomuto zúžení dochází z několika důvodů. Méně často se jedná o vrozenou vadu. Většinou se jedná o skupinu získaných zúžení.

Rozdělení stenóz podle etiologické (kauzální) klasifikace:

 • Vrozená (vývojové), u 3–13 % postižených stenózou, může být:
  • idiopatická
  • achondroplastická
 • získaná, představuje přibližně 75 % všech zúžení
  • degenerativní, v důsledku spondylózy, tvorby osteofytů – kostních výrůstků a spondylartrózy
  • u spondylolistézy
  • revmatismus a nadměrná hustota kostí
  • iatrogenní, způsobené lékařským zásahem, například operací ploténky
  • po úrazech – posttraumatické
  • metabolická – Pagetova choroba
  • Bechtěrevova choroba
  • nádorová
 • kombinace vrozených a získaných forem, až 12 % všech stenóz

Ve většině případů se jedná o získanou formu. Degenerativní proces postihuje především meziobratlové chrupavky, facetové klouby (malé meziobratlové klouby), vazy, zejména ve smyslu hypertrofie žlutých vazů, a další měkké struktury.

A...

Celou situaci může zhoršit již vrozeně přítomná spinální stenóza. Významnou roli při vzniku obtíží hraje také vadná statika a dynamika páteře.

=

zmenšený prostor pro nervy a cévy
+ mechanický útlak nervových kořenů
+ dlouhodobé zánětlivé změny
+ zhoršené prokrvení
- arteriální (okysličené) prokrvení
a odtok žilní (venózní, odkysličené s metabolickými zplodinami) krve

Zúžení páteřního kanálu se může nacházet v kterékoli části páteře. Nejčastěji se však nachází v bederním nebo krčním úseku páteře. Stejně tak může postihnout více segmentů najednou.

Podle toho se také označuje.

Lumbální spinální stenóza – LSS. V tomto případě se vyskytuje především na úrovni L4–L5 a L3–L4 (90 % všech případů).
Vyskytuje se častěji po 60. roce věku.

Minimální rozměr kanálu v krční oblasti je 11 milimetrů.
Relativní stenóza pod 12 mm a absolutní stenóza pod 10 mm.
Výška kořenového kanálku je přibližně 20–23 mm.
Plocha je přibližně 40–160 mm2.
Nervový kořen vyplňuje přibližně 30 % otvoru.

Stenóza krční páteře, tedy zúžení v krčním segmentu. U tohoto typu je také riziko vzniku tzv. cervikální myelopatie.

To je poškození míchy v krčním úseku páteře. Vzniká útlakem nervu i cév a nedostatečným prokrvením.

V důsledku toho se objevují příznaky, jako je oslabení motoriky (pohyblivosti) a zhoršená citlivost horních končetin. V pozdějších stadiích následuje svalová atrofie a paréza – ochrnutí končetiny. V těžkém stadiu se objevují i další závažné neurologické problémy.

Velikost krčního kanálu může být například od 18 mm postupně až 15–12,5 mm.
Minimální průměr krčního kanálu je 11 milimetrů.

Příznaky

Mezi počáteční příznaky navzdory očekávání nepatří bolest. Ta se sice vyskytuje, ale není pro diagnózu tak rozhodující.

Lumbální spinální stenóza

1. Jako první se vyskytuje tzv. neurogenní klaudikace.

Uvádí se, že tento příznak je přítomen v průměru u 62 % osob postižených stenózou.

Kromě neurogenní klaudikace existuje také klaudikace vaskulární, která je způsobena cévním onemocněním a nedostatečným krevním zásobením.

Tento příznak je charakteristický pro postižení bederní páteře. Jedná se o stav, který se projevuje následujícím způsobem.

Po určité době vzpřímené chůze se objevují bolesti, brnění nebo jiné nepříjemné pocity – parestezie, slabost v dolních končetinách. Může se to projevovat i kulháním, od čehož je odvozen název.

Tyto nepříjemné pocity nutí člověka zastavit se a odpočívat. Po určité době (několik minut) je schopen opět chodit. Případně se mohou objevit nepříjemné pocity ve stehnech, lýtkách nebo nohou a chodidlech. Rizikem oslabení dolních končetin je pád a úraz.

Obtíže navíc zhoršuje poloha vleže. Nepříjemná a problematická je také chůze z kopce.

Naopak ústup obtíží je typický v případě pronační polohy těla. Podobně je tomu i v poloze vleže nebo vsedě.

U těchto lidí lze pozorovat charakteristické držení těla:

 • v poloze vleže na zádech s mírným pokrčením v kolenou
 • příkladem je také opírání se o nákupní košík za účelem zmírnění nepohodlí

Důvodem zhoršení nebo úlevy jsou prostorové změny polohy.
Při retroflexi páteře, tedy při předklonu, dochází k dalšímu zúžení.
Naopak při ohnutí dochází k částečnému uvolnění útlaku.

Tabulka ukazuje rozdíl mezi neurogenní a vaskulární klaudikací

Symptom Neurogenní Vaskulární
Interval klaudikace
Doba do nástupu potíží
mění se stejný
Typ bolesti tupá bolest se ztuhlostí křeče
Bolest v kříži často vzácně
Lokalizace bolesti hýždě, stehna, lýtka, nohy hýždě, lýtka
Úleva od bolesti ohýbání, sezení, ležení ve stoje, při zastavení
Provokace při stání typické ne
Chůze po schodech úleva zhoršení
Chůze z kopce zhoršení bez problémů
Jízda na kole úleva bolest
Pulzování na končetině normální oslabené nebo chybějící
Trofické změny
na kůži a nehtech
chybí přítomny
bledost, zmodrání,
poškození nehtů na nohou
Atrofie svalů může být přítomna ne

2. Tyto příznaky jsou doprovázeny dalšími obtížemi, jako např.:

 • chronická bolest, která se může opakovat
 • bolest v dolní části zad, v dolní části zad – označovaná jako lower back pain
 • ztuhlost dolních končetin
 • slabost dolních končetin
 • potíže mohou být v klidu, ale obvykle se zhoršují při chůzi a stání
 • radikulární příznaky – tj. známky kořenového dráždění
 • někdy sfinkterové příznaky a potíže s močením (potíže s močením ve stoje)
 • erektilní dysfunkce, vzácněji nežádoucí erekce při chůzi – závažné poškození centrálního typu
 • poruchy reflexů
 • porucha citlivosti kůže
 • chronický syndrom kaudy – poškození více kořenů
  • dlouhodobé bolesti s parestéziemi
  • slabost dolních končetin
  • paréza – ochrnutí svalů různého stupně
  • poruchy svěračů a erekce

Závažným důsledkem zúžení může být také stav zvaný syndrom kaudy.

Stenóza krční páteře

Tento typ zahrnuje poškození na úrovni krční páteře. Rizikem je útlak míchy, po kterém může následovat řada neurologických obtíží. Závažnost závisí na místě a rozsahu poškození.

Bývají přítomné příznaky jako:

 • slabost končetin
 • poruchy motoriky
 • paréza (částečné ochrnutí) nebo plegie (úplné ochrnutí) horní končetiny
 • brnění a jiné nepříjemné pocity
 • smyslové poruchy
 • myelopatie, poškození míchy
 • ochrnutí těla pod místem útlaku – při úplné stenóze
 • problémy s dýcháním

Hrudní spinální stenóza

V tomto úseku se vyskytuje méně často.

Je to dáno vyšší stabilitou hrudní páteře a omezením pohyblivosti. To je dáno také žebry a hrudním košem. Stejně tak i ostatní degenerativní procesy v tomto úseku mají nižší frekvenci.

Případně se v této oblasti vyskytují bolesti vyzařující do hrudníku, břicha. Přidružují se parestezie (brnění) nebo jiné nepříjemné pocity. Ale také poruchy vyprazdňování močového měchýře a stolice nebo sexuálních funkcí.

V případě těžkého poškození může dojít k ochrnutí pod danou oblastí.

Diagnostika

Diagnóza je založena na anamnéze, klinickém obrazu, dotazníku a klasifikaci poruchy. Důležité je neurologické vyšetření. Specialista vyšetří páteř, držení těla, chůzi, reflexy, než odhalí kořenové dráždění – radikulopatii.

Své místo mají i zobrazovací metody:

 • RTG
 • CT
 • MRI – magnetická rezonance
 • EMG – elektromyografie
 • PMG – kontrastní perimyelografie

Diferenciální diagnostika je důležitá pro vyloučení jiné příčiny obtíží. Příkladem je pseudoradikulární syndrom, lumbago, ischias, hernie disku, klaudikace cévního typu, psychická porucha, artróza na jiných místech (kyčle – koxartróza, kolena – gonartróza), polyneuropatie, nádor a další.

Přečtěte si také:
Gonartróza
Coxartróza

Průběh

Průběh onemocnění je v důsledku dlouhodobého degenerativního procesu skrytý přibližně do 50 let věku. Obtíže se mohou objevit i u mladších osob.

Změny způsobené stárnutím organismu začínají již ve 20–30 letech. A to podobně jako u osteochondrózy nebo spondylózy.

Jak se onemocnění tohoto typu projeví, závisí na několika faktorech. Jsou to celkový charakter, stupeň vývoje, rozsah, místo zúžení a další rizikové vlivy. Může být například již přítomná vrozená stenóza, která nebyla do té doby zjištěna.

Mohou být přítomny bolesti, pocity brnění nebo mravenčení a jiné nepříjemné pocity v oblasti páteře, které vyzařují do končetin. U bederního typu jsou charakteristické neurogenní klaudikace (uvedené v příznacích).

Bolest v tomto případě nemusí být určující. Kulhání a nutnost přestat chodit však již ano.

V klidu obtíže pominou. Úlevu přináší i poloha v předklonu, vsedě nebo vleže.

Bolest může být zpočátku zpravidla mírná, s postupující stenózou se však zhoršuje. Může se pak stát nepříjemným pálením, které se šíří do horní končetiny, hrudníku nebo dolní končetiny.

Radikulopatie označuje útlak nervu, pokud je s ním spojena i porucha čití nebo oslabení svalů v daném dermatomu. Dermatom je oblast inervace poškozeného nervu.

Závažným stavem, a to v kterémkoli úseku páteře, je absolutní stenóza míchy nebo nervu. V takovém případě se jedná o prudké zhoršení zdravotního stavu a spojení závažných neurologických potíží, od ztráty citlivosti až po ochrnutí části těla pod poškozením.

Průběh onemocnění je individuální a závisí na několika faktorech.
Vývoj obtíží nelze předvídat.
Není vyloučeno zlepšení, ale ani zhoršení stavu.
V těžkém případě může onemocnění vést až k invaliditě.

Jak se léčí: Spinální stenóza

Léčba spinální stenózy: Léky, cvičení až po operaci

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací