Artróza kolene: Pomalu, ale jistě ničí kolenní klouby, jak ji léčit?

Artróza kolene: Pomalu, ale jistě ničí kolenní klouby, jak ji léčit?
Zdroj fotografie: Getty images

Mezi nejčastější onemocnění kolen patří bezpodmínečně artróza kolene – gonartróza. Jedná se o jedno z nejčastějších degenerativních onemocnění váhonosných kloubů vůbec. Artrotické změny způsobují ztuhlost v kloubu, poruchy pohyblivosti, bolesti stupňující se s progresí onemocnění, deformace a odchýlení v osovém postavení. V konečném důsledku vedou k nezvratnému poškození synoviálního kloubu s nutností endoprotézy. Zachycení prvních signálů, vyhledání lékařské pomoci, správná léčba a strava mohou celý proces oddálit a zmírnit utrpení. Jak se projevuje gonartróza a jaké jsou možnosti její léčby?

Gonartróza patří mezi nezánětlivá, degenerativní onemocnění, která postihují až 15 % populace. Stejně jako u artrózy ostatních kloubů má stoupající tendenci s věkem.

Kolena (i kyčle) patří mezi váhonosné klouby. Proto dochází k jejich nadměrnému zatěžování a přednostnímu vzniku osteoartrózy právě v těchto místech.

Stavba a funkce kloubního spoje

Kloub (articulatio) je místo, kde se spojují dvě nebo více kostí navzájem. Jeden konec kosti je zakončen kloubní hlavicí a druhý kloubní jamkou, tak aby do sebe dobře zapadaly. Tvoří základní plochy kloubu a jejich povrch je pokryt hyalinní chrupavkou. Nerovnosti mezi hlavicí a jamkou vyplňují kloubové destičky z chrupavky (např. disky, menisky).

Kloub je chráněn vnějším obalem, který nazýváme kloubní pouzdro. Kloubní pouzdro se skládá ze dvou základních částí. Vnější část je tvořena z pevné vrstvy vaziva, místy obklopeného kolagenovými vlákny (vazy – ligamentum). Vnitřní, dutinová část kloubu je složena z tenké blány – synoviální výstelky, která je zvlhčována tekutinou z krevní plazmy, takzvanou synovií.

Zajímavé: Hyalinní chrupavka pokrývající konce kostí v kloubu je složena z elastického vaziva. Vyživována je ze synoviální (kloubní) tekutiny a difúzně z kostí. Její poškození je nezvratné, nemá schopnost se znovu obnovovat.

Specifika kolenního kloubu

Kolenní kloub (articulatio genus) je největším a zároveň nejsložitějším kloubem v lidském těle. Na jeho stabilitě a pevnosti závisí celkový postoj, nosnost váhy těla a chůze člověka. Z toho je odvozeno i jeho pojmenování, resp. zařazení mezi váhonosné klouby.

Kloubní hlavici tvoří konec stehenní kosti (femur) zapadající do kloubní jámy sestávající z horní části holeně (tibia). Střed stehenní kosti a holeně vyplňují dvě chrupavky – menisky. Menisky mají tvar dvou půlměsíců a napojují se na holeň. Na rozdíl od jiných kloubů se uvnitř toho kolenního kříží ještě dva samostatné vazy.

Na přední části kolenního kloubu se nachází čéška (patella). Z bočních stran je ještě kryta bočními vazy. Z přední strany ji chrání, kryje a zároveň umocňuje šlacha.

Zajímavé: Lýtková kost (fibula, druhá kost bérce) není spojena s tibií v kolenním kloubu ani se stehenní kostí. Váha těla a celková nosnost je kladena převážně na tibii. Lýtková kost je příliš tenká a slabá na to, aby udržela hmotnost člověka. Velmi často se láme.

Funkce kolenního kloubu

Kolenní kloub zajišťuje pohyb v oblasti kolen. Konkrétně se jedná o flexi (ohnutí), extenzi (natažení) a mírnou rotaci (otočení) při ohnutí v kolenou. Tyto typy pohybu jsou nezbytné pro chůzi a jiný typ pohybu (ohnutí, dřep, postavení, otočení).

anatomie kolenního kloubu zepředu a z boční strany
Anatomický pohled na kolenní kloub zepředu a z boční strany. Zdroj: Getty images

Co je gonartróza a co se děje v útrobách kloubu?

Gonartróza je nezánětlivé, degenerativní onemocnění kloubní chrupavky kolene. Vzniká z různých a v některých případech ne zcela jasných příčin. Jistou etiologií je stárnutí. Postihuje přednostně střední část na úrovni stehenně-holenní a čéškově-stehenní část.

Prvotní změny na úrovni metabolismu způsobují destrukci kostní hmoty. Pod vlivem těchto katabolických dějů se poškozená kostní chrupavka časem ztenčuje. Vznikají v ní eroze a trhlinky, kloubní plochy jsou nerovné a kloubní štěrbina se zužuje. To má za následek deformaci kolenního kloubu, odchýlení od osového postavení a z toho vyplývající poruchy pohyblivosti.

TIP: Zatočte s artrózou

Kolenní kloub poškozený artrotickým procesem způsobuje ztuhlost kolen, bolesti, navenek patrné deformity, poruchy pohyblivosti. Nejvíce zatěžuje pacienta při chůzi po schodech nebo při ohýbání (např. obouvání se). Problémem se může stát i postavení se ze sedu.

Zachyťte první signály onemocnění!

Mezi první varovné příznaky osteoartrózy jako takové patří ranní ztuhlost kloubů, což je stejné i při gonartróze. Po rozhýbání se ztuhlost vymizí. Následně se objevují bolesti kolen při fyzické námaze nebo nadměrném zatížení kolenních kloubů (chůze po nerovném terénu, dřepy, chůze po schodech). Klidové bolesti se na začátku onemocnění neobjevují.

S progresí (rozvojem) onemocnění se začínají projevovat i bolestivé stavy v klidu. Typicky se zhoršují na konci dne. Zvětšující se deformity způsobují odchylky v osovém postavení. Objevují se první poruchy pohyblivosti (flexe, extenze, rotace). Známým a typickým příznakem je tzn. flekční kontraktura. Jedná se o postupně narůstající flekční postavení končetiny (ohnutí) s nemožností extenčního pohybu (natažení).

Zajímavé: Při gonartróze dochází k tzv. giving way fenoménu, při kterém nekontrolovatelně klesá postižená končetina. Pacienti mají sklony k pádům a ke vzniku poranění následkem úrazového děje. Důvodem je stále narůstající nestabilita kolenního kloubu.

Tabulka se začátečními a pokročilými příznaky gonartrózy

Prvotní příznaky gonartrózy Příznaky pokročilé gonartrózy
 • ranní ztuhlost kolen
 • bolesti kolen při zvýšené fyzické námaze
 • bolesti kolen při chůzi po nerovném terénu
 • bolesti kolen při nadměrné zátěži
 • bolesti při flexi kolenního kloubu
 • mírné poruchy pohyblivosti kolenního kloubu
 • klidové bolesti
 • deformace
 • flekční kontraktura
 • giving way fenomén
 • otok
 • výrazné poruchy pohyblivosti kolenního kloubu
žena držící se za koleno bolestí
Bolesti kolen po nadměrné zátěži jsou často jedním z prvních příznaků gonartrózy. Zdroj: Getty images

Stadia gonartrózy podle Kellgren-Lawrence

Gonartróza začíná nenápadně a pomalu. V prvních stádiích se objevují nespecifické potíže často připisované únavě, vyčerpanosti, nadměrné fyzické zátěži nebo jednoduše přirozenému procesu stárnutí.

V úvodu se objevuje ztuhlost kolenních kloubů a mírné bolesti vznikající zpravidla po zátěži. Pacienti lékaře obvykle vyhledávají až při intenzivních bolestivých stavech, poruchách pohyblivosti, které je omezují v běžných denních činnostech a vznikají v klidu.

Stadia gonartrózy podle Kellgrena-Lawrence na základě progrese chorobného stavu v chrupavce

Stadia gonartrózy Patologický proces v chrupavce
I. stádium
 • sklerotický proces chrupavky
 • hrboly a nerovnosti vznikající na koncové části femuru (stehenní kosti)
 • začátek vzniku prvních osteofytů (kostních výrůstků)
II. stádium
 • postupné zužování kloubní štěrbiny
 • zploštění koncové části femuru (stehenní kosti)
 • progrese vzniku osteofytů (kostních výrůstků)
III. stádium
 • výrazné zúžení kloubní štěrbiny
 • progrese tvorby osteofytů a pseudocyst
 • deformace kloubu
IV. stádium
 • kloubní štěrbina je maximálně zúžená až vymizelá
 • výrazné deformace kloubu
 • tvorba tkáňových nekróz (odumření tkáně)

Současné možnosti léčby artrózy kolena

Před vznikem gonartrózy se umíme do jisté míry chránit správným životním stylem, zdravou stravou a nezanedbáváním pohybové aktivity. Stárnutí nám však s sebou přináší změny v celém organismu. Přicházejí i změny na kostech a kloubech, kterým se nevyhneme. Později je jedinou možností, jak zmírnit příznaky onemocnění, pouze správná léčba.

lékař s fonendoskopem na krku cvičí s pacientem s bolavým kolenem
Možnosti léčby gonartrózy jsou nefarmakologické, farmakologické a chirurgickéé. Zdroj: Getty images

Nefarmakologické postupy léčby gonartrózy

V počátečních stadiích gonartrózy nejsou příznaky natolik omezující a naléhavé. Je proto vhodné dodržovat některé zásady, a tím mírnit progresi nevratného stavu. Jedná se o základní opatření, která nezatěžují a jsou prospěšná.

 1. změna životosprávy (vitamíny, kolagen...)
 2. redukce obezity
 3. pravidelná pohybová aktivita bez nadměrného zatěžování kolen
 4. správná obuv, ortopedické pomůcky
 5. instruktážní cvičení s fyzioterapeutem
 6. masáže
 7. elektroterapie
 8. kryoterapie
 9. akupunktura
 10. léčba světlem

Léková terapie

Léčba gonartrózy se v podstatě neliší od ostatní léčby jiných kloubů postižených osteoartrózou. Lékem první volby paracetamol. Vhodnými léky a často používanými jsou nesteroidní antirevmatika (např. ibalgin). Jsou také ve formě lokálních mastí s analgetickým a protizánětlivým účinkem.

V horších případech se dovnitř kloubní chrupavky injekčně aplikují kortikosteroidy a kyselina hyaluronová. Při gonartróze se upřednostňuje intraarticulární (nitrokloubní) podání kortikosteroidů. Vhodné je podávání chondrotin sulfátu a glukosaminu.

Při silných bolestivých stavech se používají také opioidní analgetika (tramal, morfium), která se používají k léčbě středně silné až silné bolesti. Jejich užívání je však vázáno na lékařský předpis a doporučuje je výhradně lékař.

Léky proti bolesti seřazeny podle síly analgetického účinku

 1. paracetamol
 2. nesteroidní antirevmatika
 3. kortikosteroidy a kyselina hyaluronová
 4. chondroitin sulfát, glukosamin
 5. opioidní analgetika

Chirurgické a operační zákroky, když ostatní léčba selhala

V dnešní pokrokové době je až neuvěřitelné, že první zmínky o kloubní náhradě sahají až do roku 1960. Lékař McKeever se pokoušel nahradit poškozený kloub destičkami z chromo-kobaltové slitiny.

5 chirurgických postupů při gonartróze

 1. částečná náhrada kolenního kloubu
 2. úplná endoprotéza
 3. osteotomie a preventivní výkony
 4. kloubní laváž
 5. artrodéza

Částečná náhrada kolenního kloubu - hemiartroplastika

Jedná se o nahrazení části kolenního kloubu. Obvykle se jedná o tu část, která je nejvíce vystavena zátěži. Tím pádem dochází k jejímu nadměrnému opotřebování a destrukci. Jedná se o méně používanou metodu – ze dvou důvodů. Operace je náročnější než při úplné náhradě celého kloubu, a navíc zde zůstává riziko, že artrotický proces bude pokračovat v neoperovaných částech.

Úplná endoprotéza kolenního kloubu

Úplná endoprotéza kolenního kloubu znamená invazivní, chirurgický zákrok, při kterém je poškozený kloub nahrazen implantátem. Je finančně méně náročná a účinnější (s delším efektem), než je tomu u hemiartroplastiky.

Osteotomie a preventivní chirurgické výkony

Tyto výkony se upřednostňují u mladších pacientů. Jedná se o chirurgické otevření kloubu a odříznutí, zkrácení kosti, případně o provedení změny její struktury. Výkon se využívá ke korekci poruch a odstranění bolesti. U starších pacientů se kombinuje chirurgická osteotomie a současná náhrada kloubu.

Kloubní laváž a debridement

Kloubní laváž (výplach kloubního spojení) a debridement (technika stimulující dřeň) se provádějí u pacientů s bolestivými stavy. Poskytují však jen dočasnou úlevu a nepředstavují žádnou perspektivu, co se týče dlouhodobé léčby či zvrácení patologického procesu. Chvilkový efekt je pro pacienta sice přínosem při tlumení bolesti a zlepšení pohyblivosti, ale nezaručuje dlouhodobé zlepšení stavu.

Artrodéza

Artrodéza je operační výkon, který se indikuje při gonartróze, při které selhala kloubní náhrada. Ve své podstatě jde o záchranný úkon. Indikací jsou také septické stavy v koleni. Provádí se pomocí dlát a frézy, kterými se kloub opracuje. Cílem operace je vytvořit kostní srůst postiženého kloubu. Výsledkem je paradoxní omezení pohybu v kloubu, které zabraňuje bolesti a progresi onemocnění.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.