Zatočte s artrózou: Jak žít s artrózou a jak ji léčit?

Zatočte s artrózou: Jak žít s artrózou a jak ji léčit?
Zdroj fotografie: Getty images

Artróza tvoří jen zlomek onemocnění pohybového aparátu. Vzhledem ke stoupající tendenci starších pacientů se s ní však setkáváme stále častěji. Jedná se o degenerativní onemocnění kloubních chrupavek postihující ruce a nohy či páteř. Tento degenerativní proces má různé příčiny, ale nejčastěji je způsoben stárnutím. Stárnutí je děj nezvratný, na který byli krátcí alchymisté z minulosti, ale i dnešní medicína. Do určité míry je však možné mírnit její příznaky a činit tak život nemocného s artrózou plnohodnotnějším. Jak na to?

Osteoartróza postihuje přibližně 15 % celkové populace.

Vyskytuje se u lidí ve středním věku a její výskyt přímo úměrně s věkem stoupá. Je diagnostikována až u 50 % lidí nad 50 let a 70 % lidí ve věku nad 65 let. Nad 75 let lze říci, že ji má prakticky každý (tyto statistické údaje nejsou celosvětové a mohou se lišit podle země).

Co je osteoartróza a jak vzniká?

Artróza nebo přesněji osteoartróza je nezánětlivé, degenerativní onemocnění kloubních chrupavek a okolních tkání (subchondrální kost – pod kloubem, synoviální membrána – vnitřní výstelka kloubu, kloubní pouzdro, okolní svaly a vazivová tkáň).

Vlivem těchto degenerativních změn postupně dochází k destrukci kloubní chrupavky, ke změně jejích vlastností, k omezení její funkce a pohyblivosti a v konečném důsledku k jejímu úplnému zničení. Podívejme se spolu na artrózu blíž.

Rozdělení artrózy na základě příčin vzniku

TYP Příčina
Primární osteoartróza
 • není známa – předpokládá se kombinace více příčin
Sekundární osteoartróza
 • stárnutí organismu
 • vrozené vývojové vady (dysplazie kloubů, Perthesova choroba)
 • anatomické anomálie (hypermobility kloubů, rozdílná délka končetin)
 • zánětlivá onemocnění (revmatoidní artritida, septické stavy)
 • endokrinní poruchy (cukrovka, akromegalie)
 • metabolické poruchy (chondrokalcinóza, dna, obezita)
 • mechanické vlivy (přetěžování kloubů, změna postavení osy)
 • traumatické (poúrazové) změny (nitrokloubní poškození, zlomeniny)
starší muž v kšiltovce s kruhem
Zdroj: Getty images

Které klouby mohou být postiženy?

Osteoartróza může postihovat jednotlivé klouby samostatně (lokalizovaná osteoartróza), nebo tři a více kloubních skupin najednou (generalizovaná osteoartróza). Postižení jednotlivých kloubů má svůj specifický název podle lokalizace a představuje samostatné onemocnění.

Zajímavé:
Artrotické změny na páteři (spondylartróza), které způsobují kyfózu (hrbatění) a odumření těla obratle, se nazývají Scheurmannova choroba. Toto onemocnění postihuje hlavně děti v období dospívání. Trpí jím až 10 % populace, častěji chlapci.

Nejčastěji jsou postiženy kolenní klouby (tzv. gonartróza) a kyčle (tzv. coxartróza). Kolena a kyčle jsou váhonosnými klouby, což je důvod jejich přednostního poškození.

Lokalizovaná osteoartróza

 • spondylartróza znamená degenerativní změny chrupavek v oblasti meziobratlových kloubů
 • coxartróza je pojem zahrnující změny na chrupavkách v oblasti kyčlí
 • gonartróza je označení pro artrózu chrupavek kolenních kloubů
 • halux valgus je artróza kloubu na palci nohy. vybočení palce
 • rhizartróza znamená degenerativní změny na kořenovém kloubu palce horní končetiny
 • Heberdenovy uzly jsou degenerativní změny distálních kloubků prstů horní končetiny
 • Bouchardovy uzly představují artrotické poškození proximálních kloubků prstů horní končetiny

Generalizovaná osteoartróza

 • polyartrotický syndrom je souhrnné označení pro artrotické změny na velkých kloubech (koleno, kyčel, loket, rameno), malých kloubech (prsty na nohou a rukou) a současně na páteři

Osteoartróza může postihovat různé klouby v těle

silueta člověka s detaily postižených kloubů
Zdroj: Getty images

Co se děje uvnitř chrupavky?

Rozvoj artrózy probíhá nepozorovaně, někdy až desítky let, než se začne projevovat navenek. Prvotní změny probíhající v chrupavce jsou jen na úrovni metabolismu.

Vlivem cytokinů dochází k utlumení anabolických dějů. Kvůli tomu převažují katabolické, destruktivní děje. To časem způsobuje poškození kostní matrix (základní kostní hmota).

Poškozená kloubní chrupavka se ztenčuje a vytvářejí se na ní eroze a trhlinky. Kloubní štěrbina se zužuje, kloubové plošky jsou nerovné (asymetrické). Tyto změny se ještě nemusí projevovat navenek a tělo je v úvodu dobře kompenzuje.

Následně nastává sklerotizace subchondrální části kosti pod kloubem. Kost ztrácí ochranný kryt. Nechráněná kost reaguje na zvýšenou zátěž zvětšováním.

Klouby a koncové části kostí jsou deformované, ztuhlé, málo pohyblivé a bolestivé.

Stadia osteoartrózy

Stadium Patofyziologie
I. stadium metabolické změny, ztenčování chrupavky a postupné zužování kloubní štěrbiny
II. stadium progrese I. stadia, nerovnosti kloubních ploch a sklerotizace regionálních kostí
III. stadium progrese I. a II. stadia, tvorba osteofytů, osteosklerózy, osteoporózy
IV. stadium úplné zaniknutí kloubní štěrbiny, výrazné deformace, patologické postavení kloubů
rentgen s kloubem
Artrotické změny jsou viditelné na RTG. Zdroj: Getty images

Život s artrózou. Jaká omezení způsobuje?

V počátečních stadiích se artróza navenek nijak neprojevuje. V době zužování kloubní štěrbiny ji lze pozorovat na RTG snímcích. Pozdější stadia však mohou pacienta omezovat v běžných denních činnostech dokonce při menším pohybu.

Další komplikací je nepříjemná bolest.

Poruchy pohyblivosti znemožňují denní činnosti

Pro artrózu je typická ranní ztuhlost. Ta poleví po probuzení a rozhýbání se. S rozvojem onemocnění bývá stále nepříjemnější a výraznější. Kromě ztuhlosti, vlivem deformit vzniklých na kloubech, vzniká nestabilita kloubů, vychýlení osy, a tím omezení v pohybu.

Například při gonartróze mají pacienti problém s chůzí po schodech, při spondylartróze zase se shýbáním a s držením těla.

Bolesti nás nejen omezují, ale zhoršují i náladu

V úvodu onemocnění jsou bolesti jen mírné. Nejsou stálé, většinou se objevují při zvýšené fyzické aktivitě nebo nadměrném zatěžování konkrétního kloubu. Při spondyloartróze jsou bolesti lokalizovány v oblasti zad, nejčastěji v křížové oblasti.

Později jsou bolesti nárazové, a to nejen během činnosti, ale i v období klidu. Zvyšují se na jaře a na podzim.

Jaká opatření je třeba dodržovat?

 • pohybová aktivita, rehabilitace
 • omezení nevhodné aktivity a nadměrného zatěžování kloubů
 • redukce nadměrné hmotnosti u obézních pacientů
 • masáže
 • zdravá strava
 • vhodné doplňky stravy
 • léky, případně chirurgický zákrok, pokud je nezbytný
nápis arthrosis z rukou
Zdroj: Getty images

Zdravá strava a životní styl může oddálit vznik artrózy

Strava bohatá na vitamíny a minerály je důležitá pro správné fungování organismu. Nedostatek nebo i nadbytek některé látky může způsobit zdravotní potíže.

Také dostatečná fyzická aktivita a zdravý životní styl se v pozdějším věku vyplácí.

Zázrak zvaný kolagen udržuje klouby zdravé

Kolagen je bílkovina nerozpustná ve vodě. Je základním stavebním prvkem podpůrných tkání. Spojuje buňky a formuje tkáně, čímž nabývají určitou formu (strukturu). Mimo jiné zajišťuje integritu svalů, kostí a kloubů. Tudíž je nepostradatelným pro jejich správnou funkci.

Tvoří až 40 % kloubní hmoty.

Kolagen jako doplněk stravy podporuje regeneraci a scelování kloubní chrupavky. Posiluje kloubní pouzdro, čímž celkově kloub zpevňuje. Dostatek kolagenu zlepšuje pohyblivost kloubů. Nedostatek kolagenu naopak může způsobit potíže pohybového aparátu a později vznik artrózy.

Jaký význam má tělesná hmotnost a pohyb v prevenci artrózy

I obezita je jedním z rizikových faktorů při vzniku osteoartrózy. Nadměrná hmotnost, a to hlavně u patologicky obézních, svojí váhou zatěžuje klouby (převážně váhonosné). V první řadě se jedná o kolenní klouby a následný vznik gonartrózy.

Časté jsou také spondylartrózy vlivem porušení osy páteře.

Jaké jsou dnešní možnosti léčby artrózy?

Léčba artrózy se u konkrétních pacientů liší na základě stupně onemocnění, ale i jiných faktorů, jako je například příčina samotného onemocnění, přidružená onemocnění, věk pacienta, celkový stav pacienta a jiné.

Bohužel je smutným faktem, že v některých případech hraje významnou roli i samotná ekonomická situace nemocného a jeho finanční možnosti.

Alternativní medicína

Léčba artrózy alternativními způsoby může být účinná. Může pomáhat překonat určité příznaky, jako je bolest. Funguje ale jen dočasně, a to v počátečních stadiích. Při pozdějších stadiích je neúčinná. Pacientům, kteří doufají v její pozitivní účinky, může oddalovat začátek spolehlivé, medicínské léčby, případně nutnost operačního výkonu.

K alternativním metodám patří v první řadě změna stravy (ryby, chrupavky masa) a životního stylu (pohyb, cvičení). Na bolestivá místa se působí suchým teplem, případně se přikládají bylinné obklady (nejvhodnější kopřivové).

Na trhu jsou také homeopatické přípravky působící na uvolnění svalů v blízkosti nemocného kloubu.

Léčba artrózy léky

Analgezie je při bolestivých stavech, jako je osteoartróza, nezbytností. Lékem první volby je paralen doporučený evropskou revmatologickou společností. Denní dávka by neměla přesáhnout 3 g a jednorázová 650 mg. Vhodná je také kyselina acetylsalicylová nebo kombinace těchto dvou preparátů.

Léky proti bolesti lze využít a ve formě náplastí.

Nitrokloubně se podávají kortikosteroidy a kyselina hyaluronová. V léčbě artrózy se používají také přípravky s obsahem glukosamin sulfátu, chondroitin sulfátu, diacerheinu (výtažek z rebarbory), ASU (výtažek z avokádového a sójového oleje stimulují syntézu kolagenu) či kolagenové peptidy.

Léčba kmenovými buňkami

Léčba artrózy kmenovými buňkami představuje medicínský převrat. Jedná se o léčebnou metodu využívající vlastní kmenové buňky z tukové tkáně, kde jich je nejvíce. Ty mají regenerační účinky, tedy schopnost vlastní obnovy, což je nezbytné při poškozeném a opotřebovaném kloubu.

Tato terapie je obvykle indikována u pacientů s artrózou I. a II. stupně do 75 let. U starších a polymorbidních pacientů nebo při vyšších stadiích je možná, ale poskytuje pouze dočasné zlepšení stavu.

Chirurgické obroušení a transplantace kloubní chrupavky

Při lehčích stádiích osteoartrózy je možné zarovnání a obroušení chrupavky dohladka. Tím se dosáhne hladkého klouzání kloubních ploch, které je důležité pro pohyb.

Transplantace kloubní chrupavky (osteochondrální transplantace) patří k chirurgickým zákrokům. Do poškozené kloubní oblasti se přenese chrupavka z nezatížené části kloubu. Praktikuje se u závažných poškození.

Výměna kloubu – umělý implantát

Totální výměna kloubu je indikována výhradně ortopedem, u pacientů se závažným poškozením a deformací kloubu převážně ve vyšších stadiích osteoartrózy, kdy je výrazně omezena pohyblivost.

Dá se říci, že se jedná o pacienty, kteří již vyčerpali všechny předchozí možnosti léčby. Výměna poškozeného kloubu umělým implantátem se nazývá endoprotéza.

artroskopická operace kolenního kloubu
Operační výkon kolenního kloubu u pacienta s gonartrózou. Zdroj: Getty images

Doplňkové a vysoce účinné metody

Kromě samotných léčebných procedur existují i procedury doplňkové. Nejúčinnější jsou, když se využívají spolu se samotnou primární terapií. Kombinací těchto dvou terapeutických metod mohou pacienti dosáhnout rychlejšího nástupu účinku a také znásobení výsledného efektu.

Profesionální, uvolňující a relaxační masáže

Masáž je součástí mechanoterapie. Název pochází z arabského slova masa, což v překladu znamená dotýkat se nebo ohmatat. V latině to zase znamená těsto. Cílem masáže jsou pohyby prstů a rukou, kterými masér přímo působí na postižené (bolavé) části těla. Tím dochází k podráždění periferních nervů a uvolnění ztuhlých svalů. Při artróze se tak mírní bolesti.

Rehabilitační cvičení

Rehabilitace využívá cviky a fyzický pohyb jako prostředek k prevenci a také léčbě některých chorob. Jedná se o komplexní proces, přičemž je důležitá i pravidelnost rehabilitací. Při léčbě artrózy je mimořádně významná. Pravidelná aktivita zamezuje ztuhnutí svalů a kloubů, čímž usnadňuje pohyb a zmírňuje bolesti.

Cviky na artrózu musí být opatrné, s ohledem na nejvíce postižené oblasti, aby se zamezilo nadměrnému přetížení.

Smysluplná ergoterapie

Ergoterapie je podkategorií nebo součástí rehabilitačních cvičení. Úkolem ergoterapeuta je zaměstnat nemocného tak, aby to pro něj bylo smysluplné. Jedná se o využití jeho schopností při běžných denních činnostech a jiných lehčích aktivitách. Cílem je zvýšení jak jemné motoriky, tak celkové aktivity, koordinace pohybů a citlivosti u lidí s různým stupněm postižení.

Léčivé účinky vody

Vodoléčba nebo také hydroterapie byla známa již v antické době. Velmi dobře ji znali už starověcí Řekové či Římané. Její pozitivní účinky se využívají dodnes. V dnešní době je částí fyzické léčby, která využívá působení vody, jejích léčivých účinků, ale i teploty na organismus člověka.

Vodoléčba působí příznivě na více systémů. V léčbě artrózy má největší pozitivum její vliv na správnou funkci nervového systému a termické účinky na uvolňování svalstva.

Elektrický proud má pozitivní vliv na léčbu bolestivých stavů

Elektroléčba je léčba elektrickým proudem pomocí speciálních přístrojů. Podobně jako hydroterapie je součástí fyzické terapie. Praktikuje se jen v rehabilitačních centrech. Jejím principem je nervová stimulace střídáním elektrického proudu.

Zlepšuje prokrvení tkání, zmírňuje bolesti a zánětlivé procesy, uvolňuje a regeneruje svaly.

Klouby končetiny postižené osteoartrózou - výrazné deformace
Klouby končetiny postižené osteoartrózou – výrazné deformace. Zdroj: Getty images

Strava u pacienta s osteoartrózou

Správné stravování u pacienta s osteoartrózou je důležitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Dokonce v lékové terapii se využívají některé látky obsažené v potravinách.

Přehled potravin obsahujících důležité látky pro léčbu osteoartrózy

prvek popis vliv v boji proti artróze surovinové zdroje
glukosamin monosacharid základní komponenta chrupavky snížení bolestivosti zlepšení funkce kloubu pozitivní změny ve stavbě kloubu doplněk stravy
chondroitin sulfát heteropolysacharid ovlivňuje metabolismus chondrocytů stimuluje tvorbu kolagenu brání katabolickým procesům působí protizánětlivě živočišné chrupavky vepřové uši vepřový rypák
kolagen přírodní kolagen základní stavební hmota v těle hovězí chrupavky vepřové chrupavky kuřecí chrupavky
kolagenový hydrolyzát kolagenový peptid (získán štěpením želatiny) syntéza kolagenu v tenkém střevě snížení bolestivosti kloubů vepřová kůže kožní štěpy kosti
mangan esenciální stopový prvek transport kolagenu v těle obiloviny ořechy listová zelenina čaje
boswellové kyseliny extrakt z pryskyřice snižuje bolestivost kloubů snižuje ztuhlost kloubů indický strom (Boswellia serrata)
MSM organická sloučenina s obsahem síry zdroj organické síry různé druhy ovoce různé druhy zeleniny přeslička
vitamín C vitamín, esenciální látka syntéza kolagenu syntéza elastinu syntéza kostní hmoty listová zelenina jahody, šipky, rakytník kysané zelí

Vznik osteoartrózy v pozdějším věku může vést až k trvalé invaliditě a bolestem. Proto je důležité už během mladého věku na tohle myslet a žít zdravě.

Preventivní opatření oddalují její vznik a pomáhají udržet si plnohodnotný život co nejdéle.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.