Spondylóza: Co jsou to výrůstky na páteři a proč vznikají? + příznaky

Spondylóza: Co jsou to výrůstky na páteři a proč vznikají? + příznaky
Zdroj fotografie: Getty images

Spondylóza se řadí mezi degenerativní onemocnění páteře. Postihuje kteroukoli její část, a kromě bolesti zad je také zdrojem jiných příznaků. Je častým problémem, a to hlavně ve středním a starším období života.

Vlastnosti

Bolesti páteře mohou pramenit i z degenerativního procesu - spondylózy. Ta zasahuje obratle a meziobratlové oblast obecně.

Tento degenerativní proces postihuje kteroukoliv část páteře, od krku přes hrudní či bederní část. Nicméně, zasáhnout může celou páteř najednou.

Patří mezi častá onemocnění, která jsou zdrojem bolesti zad, ale i jiných potíží. Ta mají neurologický charakter.

Spondylóza se vyskytuje hlavně u lidí ve středním věku a ve stáří. Jelikož jde o degenerativní změny, které jsou podmíněny i přibývajícím věkem.

Rozsah poškození zasahuje celý segment páteře. A to od obratle, přes ploténku, kloubní plochy a ostatní struktury, jako jsou i vazy.

Pro lepší obsažení či znázornění problematiky uvádíme i stručné informace o páteři.

Páteř, obratle, ploténky, klouby a vazy

Páteř slouží jako opora lidského těla. Kromě nošení váhy slouží i při pohybu, který zajišťuje v širokém rozsahu. Napříč páteří probíhá i mícha, kterou brání před poškozením.

Páteř se skládá z 33 až 34 obratlů.

Obratle (vertebrae) jsou vzájemně spojeny. Toto spojení je sice pevné, ale pohyblivé. Tvoří ho několik struktur a mechanismů.

Spojení obratlů zabezpečuje několik mechanismů:

 1. ligamentum - vazivový aparát, který spojuje jednotlivé obratle, ale i celou páteř
  1. krátké vazy páteře – mezi obratli
  2. dlouhé vazy páteře – podél páteře
 2. meziobratlové klouby – kloubní plochy obratlů
 3. meziobratlové ploténky – slouží pro pohyb a tlumení nárazů obratlů při pohybu
 4. speciální spojení – příkladem je chrupavkové či jiné nepohyblivé spojení, jako křížová kost
 5. svaly zad – slouží k fixaci, ale také k pohybu, přičemž kromě svalů páteře jsou důležité i svaly břicha či pánve

Obratle jsou...

Obratle jsou kosti. Nesou váhu těla, důležité jsou i při pohybu.

Je jich 33 nebo 34 a jejich vzájemné spojení umožňuje pohyblivost páteře. Jednotlivé obratle označujeme podle jejich umístění, od krku až po kostrč.

Tabulka uvádí jednotlivé úseky páteře a označení obratlů

Úsek Latinsky Popis
Krční páteř vertebrae cervicales
 • má 7 obratlů
 • C1 až C7 (C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7)
 • první krční obratel se napojuje na lebku 
 • spojení lebky a páteře - kraniovertebrální spojení - articulatio atlantooccipitalis
 • 1. a 2. krční obratel specifický tvar
  • 1. krční obratel – nosič, atlas – zajišťuje otáčení hlavy do stran
  • 2. krční obratel – čepovec, axis
   • který má zub čepovce – dens axis
    • zub umožňuje kývání hlavy nahoru a dolů
 • výběžky krčních obratlů vytvářejí otvory, kterými probíhají vertebrální cévy
  • zásobují mozek krví
Hrudní páteř vertebrae thoracicae
 • 12 obratlů
 • Th1–Th12
 • těla obratlů mají žeberní jamky – fovea costalis
  • napojení žeber na obratle
Bederní páteř vertebrae lumbales
 • 5 obratlů
 • L1–L5
 • má největší obratle
Křížová páteř vertebrae sacrales
 • proměnlivě 5 nebo 6 obratlů
 • S1–S5 (S6)
 • jejich srůstem vzniká křížová kost – os sacrum
  • je nepohyblivá
  • je součástí pánve – pánevního prostoru
Kostrč vertebrae coccygeae
 • 4 nebo 5 obratlů
 • Co1–Co4 (Co5)
 • pospojovány do os coccygeae - kostrční kost

Specifický tvar obratlů umožňuje pohyblivost páteře a také tvoří opěrnou kostru pro tělo.

Příkladem je i páteřní kanál (canalis vertebralis), kterým prochází mícha. Ten tvoří obratle otvory (foramina vertebralis) krčních, hrudních a bederních obratlů.

Obratel je tvořen z více anatomických struktur, jako je tělo, oblouk či výběžek.

Tělo obratle

Latinsky také corpus vertebrae, tvoří přední část obratle. Má hlavně nosnou funkci.

Těla obratlů mají rozdílnou výšku. Mezi největší obratle patří bederní, a naopak ty nejtenčí se nacházejí v úseku krční páteře.

Vrchní a spodní plocha těla obratle je rovná a jejímu tvaru se přizpůsobuje meziobratlová ploténka.

Oblouk obratle

V jedné části se napojuje na tělo obratle, a to svými nožičkami. Odborně se označují jako pedikuly.

Druhou částí oblouku je ploténka. Která z obou stran tvoří obratlový otvor, kterým probíhá mícha.

Pedikuly jsou z anatomického pohledu důležité i kvůli jejich malým zářezům. Ty tvoří meziobratlové otvory, kterými procházejí míšní nervy.

Výběžky obratlů

Výběžky jsou další důležitou částí obratle. Vystupují z oblouku. Mají význam při spojení obratlů, ale i při pohybu páteře.

Obratle mají tři typy výběžků, a to:

 1. trnový výběžek, processus spinosus, vybíhá přímo dozadu
  • je pouze jeden a dá se hmatat na zádech pod kůží
  • na tyto výběžky se napojují i úpony svalů
 2. příčný výběžek, processus transversi – párový výběžek
  • upevnění svalů
  • v hrudní části i úpony žeber
 3. kloubní výběžek, processus articulares, párový výběžek
  • jsou v místě za nožičkou oblouku obratle
  • nachází se zde kloubní spojení obratlů
  • obsahují chrupavku

Meziobratlová ploténka

Jiné pojmenování i disk. Latinsky jsou ploténky označené jako disci intervertebrales.

Nacházejí se mezi obratli. Naléhají na těla obratlů a kopírují jejich tvar.
Jsou pružné, ale i pevné, což zajišťuje jejich funkci tlumení nárazů i pohyb samotný.

Hlavní funkce meziobratlových plotének jsou:

 • tlumení nárazů – chůzi, běhu, skákání a pohybu obecně
 • stabilizace páteře
 • udržování rovnováhy
 • vyrovnávají tlakové a tahové síly
  • rozkládají je na celou plochu ploténky a obratle
 • účastní se při každém pohybu páteře, ohýbání i rotaci těla

Podobně jako obratle mají i ploténky rozdílnou velikost. V krční oblasti jsou nižší, naopak vyšší jsou v bederní části.

Počet meziobratlových plotének = 23.

Disky vyplňují meziobratlové prostory od obratlů C2–C3 až po L5 a S1.

Tabulka uvádí skladbu meziobratlové ploténky

Část Latinsky Popis
Prstenec  Anulus 
fibrosus
 • vnější část ploténky
 • má tvar prstence
 • obsahuje kolagenní vlákna
 • ty jsou kruhovitě uspořádány jako vrstvy cibule
 • má 15–20 kusů kruhových lamel
 • mezi lamelami jsou elastinová vlákna a voda
 • inervace prstence zasahuje do 1/3 vnější vrstvy
 • při poškození této části vzniká bolest
Jádro Nucleus
pulposus
 • ve středu prstence
 • je to gelovitá, rosolovitá hmota
 • obsahuje kolagenní vlákna, vodu a bílkoviny
 • po narození obsahuje 90 % vody
 • obsah vody postupem věku klesá
  • a po 50. roce života je přibližně 70 %
 • jádro nemá cévní ani nervové zásobení
 • k výživě dochází prostupem látek a tekutiny z okolí
  • mechanismus nasávání okolní vody s živinami - jako houba
  • což podporuje hlavně pohyb a chůze
Krycí
deska
Vertebral
endplate
 • třetí nejmenší část
 • dotýkající se plochy
 • kryté hyalinnní chrupavkovou vrstvou
 • tloušťka je přibližně 1 milimetr
 • = krycí deska - vertebral endplate - koncová deska
 • hranice mezi diskem a tělem obratle
 • má cévní a nervové zásobení - věkem podléhá degeneraci
 • dopomáhá k výměně živin a odpadních produktů z ploténky

Meziobratlové disky jsou zatíženy během celého života. Působí zde síla statická, ale i dynamická.

Nerovnoměrné přetěžování páteře vede časem ke změnám, které jsou příčinou bolesti zad a jiných neurologických potíží.

Jak je možno z tabulky vyčíst, tak ploténka, přesněji její jádro, není zásobené krví – živinami.

K výživě dochází při pohybu.

Střídání napětí a uvolňování ploténky vytváří proudění a vypuzování tekutiny se živinami a odpadními látkami. Tomuto jevu prospívá hlavně chůze.

Naopak, inaktivita a sedavý způsob života ovlivňují negativně, z důvodu snížené míry proudění tekutiny. To má dopad na vyživování disků a v konečném důsledku i na jejich funkcionalitu.

Meziobratlové klouby

Latinsky articulationes intervertebrales. Jejich hlavním úkolem je zajištění pohybu mezi jednotlivými obratli.

Nacházejí se mezi výběžky krčních, hrudních a bederních obratlů. Mají rozličný tvar a velikost podle daného úseku páteře, ve kterém se nacházejí.

V hrudním úseku páteře jsou kratší – zde je i pohybový rozsah nižší.

Meziobratlové klouby + schopnost stlačení meziobratlové ploténky = funkční jednotka.

Zabezpečený je pohyb do předklonu, záklonu, úklonu do strany i otáčení čili rotace. Plus v určitém rozsahu i pérovací pohyb.

Ptáte se, proč uvádíme tyto informace?

Spondylóza zasahuje oblast obratle a jeho segment či několik částí páteře.

Co je to tedy spondylóza?

Spondylóza = degenerativní proces.

Zasahuje tělo obratle, ploténky, klouby, ale i vaziva a postihuje i mikrocirkulaci neboli zásobení krví.

Degenerativní změny se začnou většinou projevovat ve středním věku a ve stáří. Do této doby mohou probíhat bezpříznakově.

Postupem věku se mění poměr vody v ploténce.

To zapříčiní snížení výšky disku. Tato změna v celkové délce segmentu způsobuje délkový nepoměr vzhledem k vazivovým vláknům.

Výsledkem je nestabilita obratlového segmentu. K té se přidá nesprávně rozkládání zátěže na disk a tělo obratle.

Patologický proces zasahující meziobratlovou ploténku = osteochondróza.
Postižení drobných meziobratlových kloubů = spondyloartróza.

Tento patologicky změněný proces zapříčiňuje drobná poranění (mikro traumatizace, mikrotraumata) na úrovni těla obratle a ploténky. Zničené struktury se nehojí původní tkání.

Poškozenou tkáň nahrazuje kostní hmota – osteofyt = kostní výrůstek.

Osteofyty mohou mít rozličný tvar. Jsou asymetrické, tenčí, tlustší, tvarované například do trnů, zobáčků, dokonce mohou tvořit i přemostění ploténky. Toto přemostění je vlastně srůstem dvou obratlů, což má za následek znehybnění dané části.

Přidružit se může sklerotizace těla obratle – změny struktury obratle.

Uvádějí se i informace, že tímto procesem se tělo snaží vyrovnat nestabilitu v páteřním segmentu, která vzniká na základě hypermobility meziobratlových kloubů a zúžením šířky ploténky.

Osteofyty mohou být příčinou dráždění okolních struktur, ale také nervové tkáně a spinálních nervů (méně často). Z čehož vyplývá přidružení se bolesti a jiných neurologických potíží.

Nejčastěji se tvoří v místech s vyšším rozsahem pohybu páteře.
A to je ve spodní části krční, hrudní a bederní páteře.

Příčiny

Příčinou spondylózy je tedy degenerativní proces, a to zejména na základě stárnutí organismu.

Nicméně, k progresi (postupu) stavu přispívají i určité faktory. Tím může být genetická predispozice a rodinný výskyt.

V dnešní době se uvádí stále více jako hlavní pramen potíží s páteří nesprávný životní styl.

Samozřejmě, protože sedavý způsob života snižuje míru přestupu živin do meziobratlové ploténky. To z dlouhodobého hlediska negativně ovlivňuje správnou funkci.

Rizikové faktory součinné při spondylóze:

 • věk
  • počínající střední věk
  • vyvrcholení ve stáří
 • genetická predispozice a rodinný výskyt
 • sedavý způsob života
 • metabolická onemocnění
 • úraz
 • choroby kardiovaskulárního systému
  • poruchy prokrvení a propustnosti cév
 • přetížení svalů a vazů páteře
  • dlouhodobé jednostranné zatížení
  • pracovní zátěž a těžká práce
  • zvedání břemen
  • nesprávná technika zvedání břemene
  • sedavá práce
  • dlouhodobé řízení auta
  • špatné držení těla a nevhodné pohybové návyky

Příznaky

Spondylóza může dlouho probíhat bezpříznakově. K diagnóze se člověk dostane na základě RTG nálezu.

RTG nález:
u 45letých přibližně v 50 % 
u 60letých ve více než 90 %.

Výrůstky mohou být příčinou dráždění okolních struktur. Méně často se na dráždění kořene nervu podepisují zadní výrůstky, a to hlavně v případě krční spondylózy.

V případě spondylózy se vyskytuje bolest. Bolest je většinou mírná a má kolísavý charakter.

Bolest zhoršuje dlouhodobé stání, sezení, přetrvávání v jedné poloze (při práci), ale i fyzická námaha.

Přítomnost příznaků ovlivňuje místo spondylózy a její rozsah.

Příkladem je: krční spondylóza

Už z názvu je zřejmé, že jde o degenerativní proces, který postihuje krční část páteře.

Při významném zúžení meziobratlového prostoru může nastat útlak nervu vlivem určitých pohybů.

V nejzávažnějších stavech může být omezen prostor, kterým vedou cévy krev do míchy či mozku.
Následně vzniká problém s dostatečným prokrvením dané části dle místa postižení.

Bolest je většinou mírná, může být dlouhodobá nebo opakující se. Přidruží se ztuhlost krku.

Obtíže mohou vystřelovat do záhlaví, ramen a horních končetin. Vyzařování bolesti může být do jedné či obou horních končetin. A to do ramene, až přes předloktí do ruky.

A tedy při spondylóza může vzniknout i radikulopatie. Což je dráždění nervového kořene. Uvádí se, že nejčastěji postihuje oblast krčního segmentu C6 a C7.

V tomto případě se bolest vyskytuje v krku, vystřeluje do horní končetiny, mezi lopatky nebo i na hrudník. Připojuje se k ní brnění či mravenčení – parestézie, oslabení až porucha citlivosti. Plus se přidružuje svalová slabost v krku a příslušející končetině.

Spondylóza postihující bederní páteř se označuje jako lumbální spondylóza. Ze všech spondylóz na ni připadá přibližně 10 až 12 % případů.

Diagnostika

Diagnostika probíhá na základě několika metod. Důležité je odebrání anamnézy od postiženého člověka. Lékař dále sleduje i klinické příznaky.

Důležité je fyzikální vyšetření. Neurologické vyšetření, tak jako při všech potížích s páteří, sleduje postoj, chůzi, pohybový rozsah, tedy celkový stav postoje a pohybu. Odborník vyšetřuje reflexy a manévry.

Důležité jsou zobrazovací metody, jako je RTG, CT + myelografie či magnetická rezonance. Přidává se vyšetření EMG – elektromyografie neboli měření elektrických potenciálů a činnosti svalů.

Důležité je odlišení spondylózy od jiného onemocnění – diferenciální diagnostika. Proto je vhodné i laboratorní vyšetření krve. Vyšetření kostní tkáně – denzitometrie.

Při diferenciálním odlišení je nutné myslet na ostatní nemoci, jako například:

 • ankylozující spondylitida - Bechtěrevova nemoc
 • zánět páteře
 • spondylopatie
 • spondylolistéza
 • osteoporóza
 • úraz
 • migréna či tenzní bolest hlavy
 • amyotrofická laterální skleróza či roztroušená skleróza
 • a jiné

Průběh

Jelikož jde o degenerativní proces, tak se vyskytuje hlavně ve středním věku a s vyvrcholením ve stáří. Může být přítomna spondylóza, která je prokázána na RTG nálezu, nemá ale klinické projevy.

Lehký stupeň spondylózy probíhá většinou bezpříznakově – asymptomaticky.

Podle rozsahu poškození segmentu obratle se mohou přidružit potíže. Příkladem je bolest, která může být i dlouhodobá, nebo se opakuje v časových úsecích.

Bolest může zhoršit dlouhodobé sezení, stání, setrvávání v jedné poloze či fyzická námaha. Proto se stupňuje během dne, a to kvůli celodenní zátěži.

K bolesti se přidává omezení pohyblivosti dané části. Případně se může vyskytnout vyzařování, jako například do končetin.

Při postižení krčních obratlů to bude do horní končetiny. V případě postižení bederní oblasti do dolní končetiny.

Průběh je přímo závisející na rozsahu postižení.

V případě, že kostní výrůstky významně omezují prostor, mohou vzniknout i vážnější neurologické potíže. Ty se následně projevují jako radikulární syndrom.

K bolesti se přidružují parestézie, tedy mravenčení, a svalová slabost.

Krční páteř je nejobratnějším úsekem páteře. Je možné, že bolest z této oblasti se bude propagovat – rozšiřovat – do horní končetiny. Ale i do hlavy, do hrudníku nebo mezi lopatky.

Hrudní páteř je poměrně pevná, za což vděčí žebrům a hrudnímu koši. V této oblasti jsou bolesti pro spondylózu méně časté. Pokud, tak se vyskytuje bolest například s vyzařováním na hrudník a podél žeber.

Spondylóza v bederní oblasti může značit problém kvůli možnému útlaku spleti nervů.

Tehdy se bolest vyskytuje v bedrech a kříži či v oblasti hýždí. Přesouvá se do dolních končetin. Při radikulopatii se přidá i porucha citlivosti a svalová slabost v noze.

Bolest v kříži s přesunem přes zadek může značit i ischias – zánět sedacího nervu.

Tabulka uvádí možné potíže při poškození jednotlivých úseků

Úsek páteře Popis potíží
Krční část
 • bolest hlavy
 • bolest krku
 • točení hlavy
 • hučení v uších
 • slabost v ramenou a horních končetinách
 • problémové uchopení předmětu v ruce
 • spasmy svalů ramen
 • omezení rozsahu pohybu krku
 • omezení pohybu horní končetiny
 • obtíže při náklonu hlavy dopředu a dozadu
 • porucha citlivosti kůže v horní končetině
Hrudní část
 • bolest v hrudní páteři
 • bolest vystřelující na hrudník
 • bolest podél žeber
 • bolestivé otáčení v trupu
 • zvýšení srdeční frekvence
 • zvýšení krevního tlaku
 • problém s dýcháním
Bederní část
 • bolest v bederní oblasti
 • bolest v kříži
 • vystřelování do oblasti hýždí, zadku
 • vystřelování bolesti do dolní končetiny
 • porucha citlivosti kůže
 • svalová slabost
 • omezení pohyblivosti páteře
 • problematická chůze
 • poruchy kontroly svěračů 
  • močového měchýře
  • konečníku
Pamatujte si, že lehké formy mohou mít bezpříznakový či mírný průběh. Opakem je... Těžké degenerativní postižení.
To může vést k spondylogenní myelopatii, poruše citlivosti, hybnosti a reflexů.

I když lehčí forma není příčinou významných potíží, důležitá je vhodná a časná léčba. Samozřejmě, nutná je rehabilitace a dostatečná pohybová aktivita. Cílem je zamezit progresi onemocnění, jež může v pozdějším stádiu vést k invaliditě.

To, jak se spondylóza léčí, uvádíme v části o léčbě.

Jak se léčí: Spondylóza

Léčba spondylózy: Léky, cvičení, rehabilitace nebo chirurgie

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací