EMG – elektromyografie, měření elektrické aktivity kosterního svalstva

fsdílet na Facebooku