Vertebrogenní algický syndrom: Bolesti zad a jejich příčiny, příznaky?

Vertebrogenní algický syndrom: Bolesti zad a jejich příčiny, příznaky?
Zdroj fotografie: Getty images

Vertebrogenní algický syndrom sdružuje širokou skupinu poruch páteře. Problémy vycházejí z funkční nebo strukturální poruchy páteře. Mají jeden společný příznak, a to bolest zad.

Vlastnosti

Vertebrogenní algický syndrom sdružuje širokou skupinu onemocnění, která mají funkční nebo strukturální základ. Společným znakem problémů se zády je především bolest.

Ptáte se:
Co je vertebrogenní algický syndrom?

Zkratka VAS =
vertebro / týkající se obratlů
+ genní / zdroj a význam původu
+ algický / bolestivý
+ syndrom / soubor typických příznaků

Bolest zad, krku, hrudní páteře, bérce, ale i křížové kosti nebo kostrče.

Spojená s vyzařující nebo dokonce vystřelující bolestí do jiné části těla, např. do hlavy, přední části hrudníku, imitující srdeční potíže, horních a také dolních končetin.

Bolest může být doprovázena i dalšími příznaky a neurologickými obtížemi. Příkladem je brnění, mravenčení, porucha citlivosti nebo svalová slabost.

Bolesti zad trápí lidstvo od nepaměti. Současná doba se ale vyznačuje jejich stoupající křivkou.
Uvádí se, že bolest zad postihuje 80–90 % populace a každý člověk se s ní setká alespoň jednou za život.

Alarmující je, že bolest zad je jedním z nejčastějších stavů omezujících aktivitu člověka a způsobujících pracovní neschopnost u lidí mladších 45 let.

Způsobuje invaliditu.

Jedná se o pátou až šestou nejčastější příčinu hospitalizace.

Vyskytuje se v akutní i chronické formě, která má značný dopad na psychiku člověka.

Akutní forma ve většině případů odezní do 4 týdnů a 10–40 % případů přechází do chronických problémů.

Podle délky trvání bolesti se dělí na:

 1. akutní – trvající do 1 měsíce
 2. subakutní – trvající 1 až 3 měsíce
 3. chronickou – trvá déle než 3 měsíce, tj. roky nebo celý život

Nejčastěji postihuje bederní oblast zad, následuje krční oblast a méně časté jsou problémy v hrudní oblasti.

 • krční páteř 30 % případů
 • hrudní páteř 10 % případů
 • bederní páteř 60 % případů
  zahrnuje také přechod LS, což je přechod mezi krční a bederní páteří
 • polytopní forma – více páteřních segmentů

Páteř (základní informace)

Páteř se skládá z obratlů. Obratle (vertebrae) jsou malé kosti, které se spojují v jeden celek.

Obratle = 33 až 34 kusů.

Obratle jsou rozděleny na úseky páteře:

 1. krční obratle – 7 obratlů, vertebrae cervicales C1 až C7
 2. hrudní – 12 obratlů, vertebrae thoracicae Th1 až Th12
 3. bederní – 5 obratlů, vertebrae lumbales L1 až L5
 4. křížové – 5 nebo 6 obratlů, vertebrae sacrales S1 až S5 (S6)
  společně tvoří os sacrum – křížová kost
 5. kostrč – 4 nebo 5 obratlů, vertebrae coccygeae Co1 až Co4 (Co5)

Kromě toho obsahuje páteř (columna vertebralis) další součásti a struktury.

Jsou to meziobratlové klouby, vazy, meziobratlové ploténky, páteřní svaly (paravertebrální svaly). Obratle společně tvoří páteřní kanál a menší průchody pro nervy - neuroforameny.

Disky jako tlumiče nárazů

Meziobratlové ploténky jsou důležité z hlediska pohybu, ale také statiky. Disci intervertebrales slouží jako tlumiče otřesů a nárazů. Rozkládají přetížení na celou plochu obratlů.

Nejobjemnější obratle a ploténky jsou v bederní oblasti. Jsou uzpůsobeny k tomu, aby snášely největší zatížení v celé páteři. Tato část má nižší stupeň pohyblivosti.

Disky = 23 kusů, mezi obratli od úseku C2 – C3 až po přechod obratlů L5 a S1.

Obsahují prstenec (anulus fibrosus), který tvoří tuhý obal. Druhou částí je jádro (nucleus pulposus).

Jádro nemá žádné cévní zásobení.

K jeho výživě dochází především při pohybu. Pohyb, opakované stlačování a uvolňování, vytváří uvnitř ploténky proudění tekutiny. Během tohoto proudění dochází k výměně kyslíku, živin a odpadních produktů.

Výměně látek napomáhá třetí část ploténky, krycí deska. Nachází se na styčných plochách ploténky a obratle. Kromě krevních cév obsahuje také nervová zakončení.

Krevní cévy a nervy zasahují také do prstencové části ploténky. Uvádí se, že tvoří přibližně 1/3 jeho vnější vrstvy.

S věkem, tedy v důsledku stárnutí, se počet cév snižuje.
To má za následek zhoršenou výživu plotének.

Významným negativním faktorem snížené výživy plotének je také nedostatek pohybu, nečinnost. Důsledkem je snížení obsahu vody v ploténkách.

Po narození má jádro až 90 % obsahu vody.
Po padesátém roce věku klesá přibližně na 70 %.

Dochází k uvolnění až narušení integrity prstence. Komplikací tohoto stavu je vyklenutí jádra z disku. Hernie disku může způsobit útlak míchy nebo míšních nervů.

Navíc...

Kromě meziobratlových plotének obratle a celou páteř spojují i tyto struktury:

 1. vazy – jsou vazivovým aparátem, upevňují k sobě jednotlivé obratle (krátké vazy), ale i celou páteř (dlouhé vazy)
 2. meziobratlové klouby
 3. speciální spojení, která se nacházejí v určitých úsecích páteře
  příkladem jsou chrupavčité nebo nepohyblivé spoje v křížové kosti a kostrči
 4. svaly, svalový systém páteře, paravertebrální svaly, svalový korzet

Obratle a meziobratlové ploténky jsou tvarově přizpůsobené. Páteř je zakřivená do tvaru písmen S. Svalový a vazivový systém je v rovnováze, jako svalový korzet.

Díky těmto a dalším vlastnostem zvládá funkční úkol.

Páteř podpírá tělo, nese jeho váhu, přenáší statickou i dynamickou zátěž, podílí se na pohybu, rovnováze a stabilizaci, a navíc chrání míchu a míšní nervy.

Páteř se musí vyrovnat s každodenními činnostmi a navíc s následky stárnutí.

Příkladem jsou degenerativní změny na obratlích, kloubech, ploténkách, ochabování svalů a ztráta pružnosti vazů a odvápnění, jako je tomu u osteoporózy.

Mícha a míšní nervy

Mícha je dlouhá asi 40 až 50 cm. Vychází z mozku a probíhá od 1. krčního obratle C1 přibližně k druhému bedernímu obratli L2.

Latinsky medulla spinalis.

V úseku páteřního kanálu bederní páteře od L2 odstupuje svazek míšních (spinálních) nervů. Označuje se jako cauda equina.

Mícha spojuje mozek (centrální nervový systém CNS) a zbytek lidského těla (periferii). Vede nervové impulzy oboustranně a má také reflexní úlohu. Tato funkce se označuje jako přenosová a reflexní.

Mícha prochází otvory obratlů, které se označují jako foramina vertebralis. Společně tvoří páteřní kanál - canalis vertebralis.

Z míchy se větví míšní (spinální) nervy. Procházejí anatomickou strukturou – meziobratlovými otvory neboli neuroforaminami, které jsou tvořeny pedikly obratlů (stopky, které spojují tělo obratle a oblouk obratle).

Z jednoho segmentu obratle se odděluje dvojice nervových kořenů – fyziologických kořenů (radicularia).

Toto pojmenování je významné při útlaku míšních kořenů = radikulopatii.

Jeden páteřní segment je tvořen z:

 1. dvou sousedních obratlů
 2. meziobratlové ploténky
 3. meziobratlového otvoru

Páteřní segmenty se dělí na:

 • 8 krčních
 • 12 hrudních
 • 5 bederních
 • 5 křížových
 • 1 kostrční

= 31 párů.

Míšní nervy obsahují různé typy vláken. Ta přenášejí různé informace z těla do míchy a mozku a zpět do periferie – orgánů, svalů, kostí, končetin, kůže.

Inervace daného typu má odpovídající odborné označení.
Sval = myotom.
Kůže = dermatom.
Vnitřních orgánů = viscerotom.
Kostí, vazů a kloubů = sklerotom.

Viscerotom + dermatom = Headova zóna. Známý jev, kdy se při onemocnění vnitřních orgánů nepříjemné pocity promítají do oblasti kůže.

Známý příklad:
Při infarktu srdečního svalu se může objevit bolest v levém rameni s posunem po straně lokte až k malíčku.

Z nervového kořene se také větví drobné větve nervů, které směřují k meziobratlovým kloubům.

Stručný úvod poskytuje užitečné informace, které pomohou pochopit příčiny a příznaky vyskytující se u vertebroalgického syndromu.

Příčiny

Příčina vertebrogenního algického syndromu není jedna. Jedná se o celou řadu poruch, které způsobují bolest a další příznaky.

V širším pojetí se jedná o funkční nebo strukturální změny.

Ty se týkají kostí, tedy obratlů, kloubů, vazů, svalů nebo nervů. A různých vzájemných kombinací. V druhém případě se jedná o degenerativní, traumatická, zánětlivá a jiná poškození páteře.

Funkční blokády páteřního segmentu

Funkční blokáda jednoho nebo více segmentů je způsobena například přetížením svalů a vazů.

Mechanismus má základ v narušení výchlipky kloubního pouzdra mezi kloubními ploténkami. Odborně se tento stav označuje jako uskřinutí meniskoidu.

Meniskoid je chrupavčitá kloubní destička. Nejlépe je známá v kolenním kloubu – menisku.

Vzniká bolest a reflexní kontrakce svalů. Křeč zvýší intenzitu pociťované bolesti.

Svalové přetížení může být akutní například u netrénovaného člověka při zvedání břemene. U dětí, ale i dospělých je časté vadné držení těla, špatné pohybové stereotypy a v důsledku dlouhodobého sedavého způsobu života i svalová nerovnováha.

Shrnutí funkčních příčin:

 • chybné držení těla
 • jednostranné přetěžování páteře
  • práce v jedné poloze
  • spánek na jedné straně
 • dlouhodobé sezení, sedavý způsob života a sedavé zaměstnání
 • špatné pohybové návyky
 • svalová nerovnováha – dysbalance
  • horní zkřížený syndrom
  • dolní zkřížený syndrom
 • dopad fyzické zátěže u netrénovaných
 • zvedání těžkých břemen
 • prochladnutí zad, klimatizace
 • hypermobilita

Přečtěte si také:
Facetový syndrom
Blokáda SI kloubu
Lumbago

Degenerativní onemocnění

V tomto případě se jedná především o změny související s věkem a o vliv stárnutí na organismus. Souvisí s tím i některé rizikové faktory.

Patří sem například vadné držení těla, nadměrné dlouhodobé, jednostranné nebo nesprávné přetěžování páteře a další obtíže podobné těm, které souvisejí s funkčními blokádami.

Chronický negativní vliv má za následek chorobné stavy, jako např.:

Stručně řečeno...

1. Osteochondróza je degenerativní proces. Jeho výsledkem je poškození meziobratlové ploténky. Příčinou je porucha metabolismu, krevního oběhu a zásobování živinami.

To se projevuje postupným vysycháním ploténky. Ploténka ztrácí vodu, a tím i pružnost a pevnost. Zmenšuje se její velikost.

To má za následek celkovou nestabilitu segmentu. Z této nestability pramení poškození nejen plotének, ale segmentu jako celku. Přechází do spondylózy.

2. Spondyloartróza postihuje malé meziobratlové klouby. Stejně jako osteochondróza má tento proces negativní dopad na celý segment, nejen na kloubní plochy.

3. Spondylóza postihuje celý segment – obratle, ploténku, meziobratlové klouby, okolní vazy a svaly. Opět se jedná o degenerativní proces, který má za následek nestabilitu páteře.

Významným problémem je v tomto případě tvorba osteofytů. Osteofyty jsou kostní výrůstky, které mohou způsobit radikulopatii. Při radikulopatii se jedná o útlak nervového kořene.

Existuje také podobný stav. Ten postihuje páteřní kanál. Označuje se jako...

4. Spinální stenóza. Může mít několik forem (vrozenou nebo získanou a jejich kombinace). V podstatě se jedná o zúžení prostoru, kterým prochází mícha, nervy nebo cévy. V určitém rozsahu způsobuje kompresi, tj. stlačení těchto struktur.

Výhřez meziobratlové ploténky

Můžete se s ním setkat také pod názvem hernie disku.

V tomto případě se jedná o chorobný proces, který má za následek vyhřeznutí ploténky z její normální polohy.

Může mít několik forem, například bulging, protruze, extruze a extruze se sekvestrem.

Více informací naleznete v článku: Vyhřeznutí meziobratlové ploténky.

Základ problému spočívá v dráždění okolních struktur. V důsledku toho mohou vznikat různé příznaky.

Příčinou herniace disku může být degenerativní proces v disku nebo v samotném segmentu. Dalším typem je mechanismus úrazu a přetížení páteře náhlou a nadměrnou zátěží, například při zvedání břemene.

Kořenový syndrom

Tento chorobný stav je způsoben jiným onemocněním, například hernií disku, tvorbou osteofytů při spondylóze nebo spinální stenóze.

Je způsoben útlakem nervu, tj. jeho přímým stlačením. To je příčinou přítomných obtíží. Kromě bolesti, která se šíří podél příslušné inervační dráhy, se přidružuje také brnění, mravenčení, porucha citlivosti a svalové síly.

Kořenový syndrom = radikulární syndrom = radikulopatie.

Více informací naleznete v článku: Radikulopatie.

Syndrom kaudy

Tento syndrom je rovněž způsoben jiným problémem. Příkladem může být opět hernie disku nebo spinální stenóza, ale i jiné stavy.

V tomto případě je však důležité místo útlaku.

Vzniká pod úrovní obratle L2. Nezpůsobuje útlak míchy, ale kaudy.

Cauda equina je spleť nervů, která odstupuje od míchy a prochází páteřním kanálem pod úrovní obratle L2.

Více informací naleznete v článku: Syndrom kaudy

Zranění

Úrazy zahrnují méně závažné nebo kritické stavy. Od drobných poranění až po těžké nehody. V případě páteře se jedná o stavy jako např.:

 • kontuze – zhmoždění měkkých tkání
 • distorze – natažení svalů a šlach, například při autonehodě
  • akcelerační a decelerační poranění páteře
  • známé také jako whiplash injury, tzv. švihové poranění
 • luxace – vykloubení obratlů
 • fraktura – zlomenina

Více informací naleznete v článku:
Zranění páteře

V důsledku úrazu vzniká bolest. Závažnou příčinou potíží je útlak míchy a nervů. Útlak může být způsoben poškozenou ploténkou, ale také obratlem.

Při úrazech je nutné zmínit také bolest kostrče.

V jejím případě se stává, že se po pádu na hýždě obtíže projeví s odstupem času, i po několika letech. V tomto období si člověk již nepamatuje mechanismus úrazu a nespojuje si ho s bolestí zad.

Více se dočtete v článku: Kokcygodynie - syndrom kostrče

Spondylolistéza a spondylolýza

Spondylolistéza je patologický posun obratle vůči sousednímu obratli. Může mít několik stupňů a příčiny jsou také různé.

Více informací naleznete v článku: Spondylolistéza

Spondylolýza vzniká přerušením oblouku obratle v jeho zúžené části – istmu. Příčiny nejsou zcela objasněny. Existují vrozené a získané formy.

Příkladem získané formy je i poúrazový stav, ale také přetížení při sportovní aktivitě, baseballu, u dívek zejména gymnastice.

Vrozené vady

Tato skupina shrnuje chorobné stavy, které vznikají již během nitroděložního vývoje plodu.

Mohou mít různý genetický základ. Vyskytují se jednotlivě, ale také jako skupina příznaků, které jsou typické pro různé chorobné stavy a syndromy.

Vrozenou vadou může být skolióza, spondylolistéza, jiný počet obratlů (lumbarizace S1–S1 jako poslední bederní obratel, sakralizace L5 – kdy L5 je součástí kosti křížové). Příkladem je také rozštěp páteře, spina bifida.

Deformity páteře

Deformity páteře znamenají chorobnou tvarovou odchylku od normálního zakřivení páteře. V tomto případě může jít o zakřivení v předozadním směru, ale také v bočním směru.

Deformace v předozadním směru představují hyperkyfóza a hyperlordóza. Boční vychýlení se nazývá skolióza.

U kyfotické formy se rovněž uvádí onemocnění, které vzniká postižením krycích desek plotének a postupuje s rozvojem deformity obratlů. Vyskytuje se u dětí ve věku od 9 do 17 let.

Odtud název juvenilní nebo adolescentní kyfóza - morbus Scheuermann.

Více informací se dočtete v článcích:
Skolióza
Kyfóza - hyperkyfóza
Lordóza - hyperlordóza

Osteomyelitida - spondylodiscitida

V tomto případě se jedná o zánětlivé postižení páteře, přesněji obratlů a plotének. Může být akutní, jako v případě rozsevu stafylokokové infekce.

Přečtěte si také v článku:
Spondylodiscitida

Chronickým typem je například TBC kostí – tuberkulóza.

Jedná se o specifické infekční onemocnění způsobené bakterií Mycobacterium tuberculosis. Bakterie se dostávají dýchacími cestami do krve a krevním řečištěm kamkoli do těla.

Například také do páteře.

Bolest a zhoršená pohyblivost jsou jen začátkem. Končí rozpadem postižené struktury a tkáně. Progrese onemocnění = zhoršování potíží.

Osteoporóza

Tento pojem označuje řídnutí kostní tkáně.

Nemocné změněné kosti jsou vystaveny četným mikrotraumatům. Drobná poškození vedou ke změnám struktury obratlů. Tím se mění jejich tvar, deformují se.

Příčinou může být u žen období po menopauze, hormonální změny, onemocnění ledvin, trávicího nebo endokrinního systému. Také se jako rizikový faktor uvádí nečinnost a sedavý způsob života.

Více se dočtete v článku: Řídnutí kostí

Revmatická onemocnění

Do této skupiny patří poškození kloubů, chrupavek a dalších měkkých částí i kostí. Odborný termín pro toto onemocnění je artritida.

Artritida je onemocnění kloubů, nevyhýbá se tedy ani páteři. Zánět kloubů má různé formy. Jednou z nich je revmatoidní artritida.

Více se dočtete v článku:
Artritida
Revmatoidní artritida

Specifickým typem onemocnění je chronické zánětlivé onemocnění, které postihuje především SI kloub a meziobratlové klouby. Jedná se o Bechtěrevovu nemoc nebo také ankylozující spondylitidu.

Více informací se dočtete v článcích:
Bechtěrevova nemoc - ankylozující spondylitida
Axiální spondylartritida

Onemocnění vnitřních orgánů

Bolest z páteře vyzařuje do jiných částí těla. Může to být i naopak. Onemocnění jiných orgánů se mohou projevit bolestí zad. 

Příkladem jsou onemocnění postihující např.:

 • plíce
 • srdce
 • žaludek
 • žlučník
 • střeva
 • ledviny
 • u žen reprodukční orgány, vaječníky

Nádor

Méně častá příčina potíží.

Páteř může být postižena onkologickým onemocněním. Jedná se buď o primární, nebo sekundární nádor.

Primární je například osteom nebo meningeom.

Sekundární je ve formě metastázy (MTS). To znamená, že vznikl v důsledku přenosu onkologického procesu. K tomu dochází u metastáz z nádorů prostaty, prsu, plic.

Další informace naleznete v článku: Nádory páteře.

Psychogenní bolesti zad

Při dlouhodobých bolestech páteře mají tyto obtíže dopad i na psychickou stránku člověka. Cesta však může být i opačná.

Co to znamená?

Přestože na páteři nejsou přítomny žádné strukturální změny a není postižena ani funkční blokádou, člověk uvádí bolesti a jiné obtíže.

Důvody jsou dva.

Může se jednat o simulaci. V tomto případě dotyčná osoba předstírá bolesti zad, a to z různých důvodů.
Nechce chodit do práce? Je po pracovním úrazu? Nebo aby získal invalidní důchod?

Jinou formou jsou bolesti zad u osob, které k nim mají osobnostní předpoklady.

Člověk s hysterickým typem osobnosti nebo depresivně laděný člověk své obtíže může zveličovat.

Příznaky

Hlavním příznakem je bolest. V závislosti na příčině se však přidružují i možné doprovodné příznaky.

Příznaky rozdělené podle příčiny v tabulce

Příčina Příznaky
Akutní blokáda Akutní blok krční nebo bederní páteře neboli lumbago.
Známým příkladem je bolest a ztuhlost v krku:
 • ráno po probuzení
 • po náhlém otočení krku na stranu
 • zvedání břemene v předklonu z natažených kolen
 • prudké zkroucení trupu při narovnání z polohy vleže na zádech
 • rychlé ohnutí do předklonu
Projevuje se jako:
 • akutní bolest
 • ostrá bolest
 • zhoršená pohyblivost v postižené části
 • ztuhnutí svalů – zvýšené napětí
  • C blok – krk, šíje
  • L blok – bederní oblast, křížová kost
 • zhoršení bolesti při pohybu
 • držení hlavy a těla v úlevové poloze – bloková poloha
  • C blok – hlava na stranu
  • L blok – trup v poloze na zádech a na boku
 • nevolnost až zvracení
 • závrať – točení hlavy
 • hučení v uších
 • záblesky před očima
Cervikokraniální syndrom CC syndrom
 • bolest hlavy
 • bolest krku
 • zhoršení při změně polohy a pohybu
 • bolest je lokalizována spíše v horní části krční páteře
 • blokáda – zhoršená pohyblivost
 • svalová ztuhlost
Cervikobrachiální syndrom CB syndrom
 • pseudoradikulární šíření obtíží -
  pseudoradikulární syndrom, pseudoradikulopatie
 • bolest krku
 • šíření do ramen, krku
 • svalová ztuhlost, zvýšené napětí
 • porucha hybnosti, zhoršující se obtíže při pohybu, krku nebo horní končetiny
Cervikovestibulární syndrom CV syndrom, krční závrať
 • bolest hlavy
 • bolest v oblasti krku
 • točení hlavy
Více se dočtete v článku: Jak spolu souvisí krční páteř a závratě
Chronická bolest krku Chronický krční segmentální syndrom Dlouhodobá bolest pramení nejprve z vadného držení těla a svalové nerovnováhy
 • tupá bolest
 • přesun do hlavy, ramen
 • zhoršená pohyblivost krčního segmentu
Krční myelopatie Způsobená degenerativním procesem
Vede k postupné ischemii, tj. nedostatečnému prokrvení
 • zhoršená pohyblivost
 • oslabení svalů
 • zhoršená jemná motorika horních končetin
 • zhoršená chůze
 • zhoršená citlivost horních končetin a trupu
 • nemusí být přítomna bolest v oblasti krku
Radikulární syndromy
 • bolest se šíří podél příslušného dermatomu podle postiženého míšního segmentu
  • dolní končetiny, horní končetiny a další části těla
  • bolest v hýždích, v boku až tříslech, v předloktí až po prsty na rukou
 • parestézie – mravenčení, brnění a jiné nepříjemné pocity
 • porucha citlivosti kůže
 • svalová slabost, zhoršená pohyblivost
 • poruchy reflexů
Bolest v oblasti hrudní páteře Jedná se především o obtíže vyplývající z blokády meziobratlových a žeberních kloubů, interkostální neuralgie
 • je přítomna bolest v hrudní oblasti
 • vyzařující do přední části hrudníku – lidé ji popisují také jako do srdce
 • ztuhlost svalů
 • poruchy pohybu a dýchání, zejména při hlubokém nádechu
  • polohová bolest může vést k VAS
U tohoto typu bolesti je třeba ji odlišit od jiných stavů:
 • neuralgie při pásovém oparu
 • kardiovaskulární onemocnění
 • plicní onemocnění
Tietzův syndrom: Co to je a jaké má příznaky a příčiny?
Chronická bolest zad v oblasti L-S Týká se dolní části beder a křížové kosti Může také zahrnovat: 
 1. lumbalgie
 2. zánět sedacího nervu, lumboischiadický syndrom - ischias
 3. syndrom konu
 4. syndrom kaudy
 5. spinální stenóza
 6. syndrom neúspěšné operace zad – chronická bolest po operaci
 • přetrvávající bolest dolní části zad, bolest v kříži, bolest hýždí
 • opakující se bolest
 • zhoršuje se pohybem a námahou
 • tupost
 • šíření do třísel, dolních končetin
 • u radikulopatie také porucha citlivosti a svalové síly

Diagnostika

Důležitá je anamnéza a klinické vyšetření. Lékař se ptá na bolest, její lokalizaci, šíření, charakter, intenzitu a závislost na poloze a pohybu.

Hodnotí páteř pohledem. Sleduje pohyblivost, chůzi, držení těla. Pohmatem zjišťuje stav kůže a svalů, citlivost a svalovou sílu, reflexy. Důležité je také ptát se na břišní svaly a schopnost ovládat vylučování moči a stolice.

Mezi zobrazovací metody patří např.:

 • rentgenové snímky, dynamické snímky, různé polohy
 • CT
 • MRI
 • PMG – perimyelografie, kontrastní vyšetření páteře, míchy
 • EMG – elektromyografie – hodnotí svaly

Laboratorní vyšetření krve a likvoru.

Diagnóza u vertebrogenního algického syndromu závisí na přítomných příznacích a příčině, která je vyvolává.

Jednoduché funkční blokády odhalí také praktický lékař. Závažnější stavy vyžadují komplexnější neurologické vyšetření, doplněné podle potřeby o další.

Na diagnostice se mohou podílet lékaři z několika oborů. Příkladem může být praktický lékař pro dospělé nebo děti, neurolog, ortoped, revmatolog, neurochirurg, radiolog a fyzioterapeut. Případně psycholog a psychiatr.

Důležitá je diferenciální diagnostika. Mohou se zapojit také specialisté na interní lékařství a kardiologii nebo chirurg.

Prevence, prevence a ještě jednou prevence

Stejně jako u jiných onemocnění platí i u páteře dvojnásob.

Vlastně trojnásobně.

Prevence =

 1. vhodná postel + matrace + polštář + rošt
 2. poloha při spánku a usínání
  • nejhorší je poloha na břiše – tedy NE na břiše
 3. správné sezení
 4. správné držení těla
 5. dostatečná fyzická aktivita
  • sport ve vhodné formě, např. plavání, jízda na kole, běhání
  • zejména chůze
 6. ergonomie doma a na pracovišti
  • pracovní prostředí – vhodný pracovní stůl a židle
 7. omezení zvedání břemen a zatížení páteře
  • osvojení správné techniky zvedání břemen
 8. racionální výživa, vitamíny, minerály, léky na podporu kloubů
 9. nadváha a obezita - redukce hmotnosti
 10. vhodná obuv

Jak se léčí: Vertebrogenní algický syndrom

Léčba vertebrogenního algického syndromu: léky, rehabilitace

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • csnn.eu - portál Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie
 • wikiskripta.eu - Vertebrogenní algický syndrom
 • medicinapropraxi.cz - VERTEBROGENNÍ ALGICKÝ SYNDROM, Dr. Zbyněk Mlčoch, Neurologické oddělení nemocnice Prostějov
 • chicagoneuropain.com - Vertebrogenic Back Pain
 • spineuniverse.com - Chronic Low Back Vertebrogenic Pain Involves the Spinal Vertebral Endplates
 • aica.com - Vertebrogenic Back Pain: The Often Overlooked Cause of Chronic Low Back Pain