Jak souvisí krční páteř a točení hlavy? Co pomůže na závratě?

Jak souvisí krční páteř a točení hlavy? Co pomůže na závratě?
Zdroj fotografie: Getty images

Ve věku 18 až 65 let trpí přibližně 15–20 % populace bolestí krční páteře. Bolest je jen jedním z příznaků, o kterých se dozvíte v následujícím článku.

Točení hlavy od krční páteře je poměrně častý problém. Co spojuje tyto jevy?

Degenerativní změny na krční páteři jsou také jen jednou z více příčin potíží. Po 70. roce života jsou přítomny u každého člověka.

Nelichotivá čísla naznačují, že problém s krční páteří je problém současnosti i budoucnosti.

Spousta lidí už má zkušenost s bolestí krční páteře. Možná pociťovali také jiné přidružené příznaky a ani netušili, že jsou s tím spojeny. Tento článek bude zaměřen právě na obtíže a hlavní symptomy, které jsou v souvislosti se špatným stavem krční páteře.

Nejčastější potíže spojené s krční páteří

Bolest páteře vzniká na základě více příčin a faktorů.

Mezi nejčastější příčiny potíží s páteří (sem patří i bolesti) patří funkční a strukturální změny na páteři. Mezi funkční obtíže se řadí blokáda, přetížení svalstva a vazů a také onemocnění vnitřních orgánů = bolest vyzařující do páteře.

Do strukturálních příčin patří degenerativní onemocnění páteře, vrozená onemocnění, spondylózy, spondylolistézy, osteoporóza, revmatická onemocnění, osteomyelitidy, získané deformace (například skolióza), nádory v oblasti páteře a úrazy.

Vliv na potíže s páteří může mít i psychika, stres a simulování (účelové zveličování potíží, například při žádostech o invalidní důchod).

Jak se mohou projevovat potíže s krční páteří?

Hlavním příznakem, že s krční páteří není něco v pořádku, je bolest. Ta se pro oblast krční páteře nazývá cervikalgie nebo vertebrogenní algický syndrom (vertebrogenní – vycházející z páteře, algesie – citlivost na bolest).

Mezi hlavní jednotky se řadí akutní krční segmentový syndrom, subakutní nebo i chronický krční segmentový syndrom, cervikální vertigo, cervikokraniální a cerbikobrachiální syndrom a krční kořenové syndromy.

Akutní krční segmentový syndrom

Jeho hlavní příčinou je náhlý pohyb hlavy, přetížení krční páteře, prochladnutí (průvan, klimatizace) a špatná poloha při spánku. Následný vznik bolesti a omezení hybnosti krční páteře, a to hlavně předklon, záklon a rotace hlavy.

Někdy je pohyb hlavou omezen úplně, někdy částečně na jeden směr.

Při akutním bloku nebo blokádě krční páteře je viditelné držení hlavy v (analgické) poloze, která přináší úlevu od bolesti, většinou sklonění a vytočení hlavy. Pohybem se bolest zhoršuje. Bolest je ostrá, nejčastěji jednostranná a vyzařuje do záhlaví.

Přítomno je stažení svalstva, bývají přítomna i na dotek bolestivá zatvrdnutí svalů (myogelózy). Někdy se při blokádě objevuje také pocit na zvracení a zvracení.

U mladších lidí je většinou příčina herniace (výhřez) disku.

Degenerativní změny plotének a obratlů i u mladších, s projevem po 40.–50. roce života.

Degenerativní proces meziobratlové ploténky = osteochondróza.
Degenerativní proces zasahující celý segment = spondylóza.
Postižení meziobratlových kloubních ploch = spondyloartróza.

Nejčastěji jsou vyklenutím meziobratlové ploténky postižené úseky páteře na úrovni segmentu obratlů:

 • C6/C7
 • C5/C6
 • C7/Th1
 • C4/C5
 • L4/L5
 • L5/S1

Subakutní a chronický krční segmentový syndrom

Nástup potíží je většinou pomalý, táhlý, ale může být také rychlý.

Trvání obtíží a jejich ústup se prodlužuje na týdny až měsíce. Potíže nejsou až tak výrazné jako při akutních formách.

Bolesti jsou tupého charakteru, s nejčastějším vyzařováním do záhlaví, šíje, ramen. Přítomno bývá chybné držení těla a omezení hybnosti v oblasti krční páteře, ale porucha pohyblivosti není tak výrazná jako v případě akutních obtíží.

Někdy se vyskytnou vegetativní příznaky, jako je pocit na zvracení (nauzea), zvracení, pocení, hučení v uších, závratě. Bývá přítomen syndrom zadního krčního sympatiku (Barré-Lieou: bolest hlavy, vertigo, zalehnutí v uších, zamlžení zraku).

Cervikální vertigo

Cervikální vertigo neboli cervikovestibulární syndrom (CV) je syndrom krční závratě. Vznik je podmíněn polohou hlavy a nejčastěji vzniká při rotaci krku.

Nejčastější příčiny vertiga (závratí) jsou:

 • syndrom arterie vertebralis, komprese (stlačení) cévy artérie vertebralis (Bow Hunter's syndrom). Nejčastěji u starých lidí, kteří mají cévy postižené aterosklerózou.
 • patologické (chybné) informace z krčních senzorických receptorů (proprioreceptor – slouží k vnímání polohy, pohybu)
 • komprese krční míchy – nejčastěji diskem, při vyklenutí meziobratlové ploténky
 • úrazy
  • whiplash injury, dopravní nehody – při náhlém pohybu hlavy. Příznaky jsou ostrá, píchavá bolest v krční páteři, s vyzařováním do hlavy, ramen, horních končetin i do dolních končetin.
 • únik mozkomíšní tekutiny (likvoru) při traumatickém prasknutí kořenového obalu s příznaky jako vertigo, nystagmus, poruchy zraku, hučení v uších (tinitus), zhoršení sluchu
 • Barré-Lieou syndrom (bolest hlavy, vertigo, zalehnutí v uších, zamlžení zraku)
 • při úrazech cervikokraniálního spojení popsal německý lékař Claussen skupinu společných příznaků
  • neschopnost řídit kolo přes dlažební kostky
  • bolest za očima, kterou pacienti charakterizují jako pocit tlaku za očima
  • neschopnost odhadnout vzdálenost při řízení v noci
  • nedostatek přesné prostorové orientace

Cervikokraniální a cervikobrachiální syndrom

Při cervikokraniálním syndromu (CC syndrom) bývají nejčastěji postiženy meziobratlové klouby. Přítomny jsou bolesti hlavy, většinou jednostranné (záhlaví, spánková oblast, temeno nebo čelo). Období klidu se střídají s obdobím intenzivních bolestí. Bolest je provokována změnou polohy a pohybem hlavy.

Blok je lokalizován většinou v horní části krční páteře.

Cervikobrachiální syndrom (CB syndrom), jinak i pseudoradikulární syndrom, se vyznačuje bolestí v oblasti šíje s vyzařováním do oblasti ramen a paží, bez poruchy svalové síly nebo citlivosti v končetině.

Přečtěte si: zajímavé informace o pseudoradikulárním syndromu.

Krční kořenové (radikulární) syndromy

Jedná-li se o kořenové syndromy, dochází zpravidla k triádě příznaků:

 • lokální bolest v oblasti krční páteře, porucha funkce (pohyb)
 • segmentální senzitivní dermatomové příznaky (bolest, parestézie – mravenčení, hypestézie, anestezie – snížená až vymizelá citlivost) - vyzařování potíží do oblasti inervace příslušejícím nervům
 • segmentální motorické příznaky na horní končetině (slabé obrny svalů s úbytkem hmoty, sníženým svalovým napětím, případně záškuby svalů, snížená citlivost až necitlivost v dané oblasti)

Ve většině případů bolest začíná v krční páteři a vyzařuje do horní končetiny. Bolest může vzniknout spontánně (bez příčiny), ale může být také vyprovokována (zvýšená zátěž, prudký pohyb, nachlazení). Její intenzita může být různá.

Čtěte také článek: Radikulopatie - radikulární syndrom

Nejčastěji bývá postižen kořen C7 – 70 %,
C6 – 20 %,
C5 a C8 – 10 %.

Pro kořenový syndrom C5 se bolest šíří z oblasti šíje po vnější straně ramene.

U C6 se bolest šíří po radiální straně (na straně vřetenní kosti) až do palce a ukazováčku.

Pro C7 je typická bolest, která se šíří po zadní straně ramene až do středních prstů.

Pokud se jedná o C8, je bolest šířena ze zadní strany ramene přes ulnární (loketní) stranu až do malíčku a prsteníku.

Failed neck surgery syndrom (FNSS)

Termín je určen pro pacienty, kterým byla opakovaně operována krční páteř a výsledný efekt je nedostačující, žádný nebo nežádoucí. Bolest se vrací nebo přetrvává. Uvádí se, že hrozí přibližně v 7 % případů.

Na jejím vzniku se podílí několik faktorů, jako jsou samotné degenerativní změny, špatná indikace operace pro špatnou diagnózu, nesprávné načasování operace, selhání fúze, nesprávná operační metoda, individuální stav pacienta, psychosociální faktory, žádná nebo nesprávná rehabilitace.

Páteř a články týkající se její problematiky: 
Vertebrogenní algický syndrom
Hernie disku
Spondyloartróza
Facetový syndrom

Shrnutí

Pro větší přehled a lepší orientaci vypíšeme příznaky, které mohou být způsobeny špatným stavem vaší krční páteře:

 • bolest krční páteře (cervikalgie)
 • omezení hybnosti krční páteře
 • vynucená poloha hlavy
 • zhoršení bolesti při pohybu
 • bolest hlavy, vyzařování z krční oblasti (záhlaví, spánková oblast, čelo, temeno, šíje)
 • ztuhlost svalstva
  • zatuhnutí šíje
  • bolestivá zatvrdnutí (myogelózy)
 • vadné držení těla
 • pocit na zvracení, zvracení
 • pocení
 • hučení v uších (tinitus), zhoršení sluchu
 • závratě (vertigo)
 • poruchy zraku
 • bolest za očima
 • neschopnost odhadu vzdálenosti, nedostatek prostorové orientace
 • vyzařování bolesti do horních končetin, ramen, mezi lopatky až do prstů
 • mravenčení v horních končetinách, poruchy citlivosti
 • obrny svalů, úbytek svalové hmoty horních končetin, snížení svalového napětí

Jak se diagnostikují potíže s krční páteří?

Při vyšetření je hlavní osobní anamnéza pacienta. V ní se lékař dozvídá o obtížích, vzniku a průběhu, o místě bolestí a jejich vyzařování, úlevové poloze nebo o tom, co provokuje jejich zhoršení.

Všeobecný lékař vás může odeslat na neurologické, ortopedické, rehabilitační, neurochirurgické, revmatologické, psychologické vyšetření. Při úrazech pacienta posílá na traumatologické vyšetření.

Mezi hlavní zobrazovací metody patří RTG, CT, MRI, angiografie, USG, skiaskopie. Elektrofyziologické vyšetření EMG (elektromyograf). Tato vyšetření bývají ještě doplněna laboratorním vyšetřením krve, likvoru.

Důležitá je diferenciální diagnostika těchto obtíží. To znamená, že je třeba myslet i na jiná onemocnění, která vyvolávají podobné obtíže. A to může být migréna, Meniérův syndrom, krvácení do mozku a řada jiných onemocnění.

Léčba

Bolesti páteře patří mezi nejčastější příčiny pracovní neschopnosti.

Při jejich léčbě se využívají různé léčebné mechanismy. Při akutních potížích je důležitý klidový režim. To znamená vyhýbat se fyzické námaze a psychické zátěži.

Aplikace tepla je hlavní první pomocí. Využívá se přímá aplikace teplých obkladů, parafínů, náplastí nebo nepřímá aplikace tepla sáláním, infračervené záření, proudění horkého vzduchu (například fénem).

Pamatujte si:
Vyhnout se je potřeba koupeli nebo sprše v horké vodě. Mohlo by dojít k zhoršení potíží.

Doma můžete využít termofor, elektrické polštáře, šálu. Jednou z levných a dostupných pomůcek je také krční límec. Může být molitanový nebo vatový. Zajišťuje účinek tepla, imobilizaci krční páteře a také relaxaci svalů.

V případě potřeby na řadu přichází léčba léky.

Používají se analgetika (tlumení bolesti), nesteroidní antiflogistika (protizánětlivé léky), opioidní analgetika, myorelaxancia (uvolení svalů), jako doplňková léčba skupinami antiepileptik, neuroleptika, antidepresiva, anxiolytika, antihistaminika.

V oblasti krční páteře se používají také infiltrační techniky, jako jsou technika tzv. suché jehly, léčba intradermálními pupeny, infiltrační léčba svalů, vazů a úponů šlach, fasetové blokády, periradikulární obstřiky, cervikální epidurální infiltrace, blokáda ganglion stellatum, ozonoterapie.

Do fyzikální léčby patří cvičení, nácvik správného držení těla, elektroléčba, termoterapie, hydroterapie, magnetoterapie. Rehabilitační léčba (masáže), lázeňská léčba. Jako opak těchto léčebných metod je přikročení k chirurgickému zákroku (neurochirurgický obor).

Prevence potíží

Do popředí bychom měli stavět hlavně prevenci.

Potíže s páteří jsou problémem dnešní doby. Sedavá práce a sedavý způsob života, málo fyzické aktivity, přetížení páteře, celkově špatná péče o páteř.

Další negativně ovlivňující faktory jsou obezita, kouření, stres.

Správné držení těla, správná poloha při spánku a způsob sezení, vyhýbání se úrazu. Všechno to ovlivňuje nynější a také budoucí kondici naší páteře. Proto je důležitá dlouhodobá podpora z naší strany.

Ergonomie v domácím i pracovním prostředí.

Vhodné cvičení a pohybová aktivita, výběr správných sportovních aktivit. Relax a wellness by měly také zaujmout prostor v životě.

Celková správná životospráva pozitivně ovlivňuje kondici těla včetně páteře. Důležitá je strava a vyvážený příjem vitamínů a minerálů.

Vitamín C, E, D, vitamíny skupiny B.
Minerály jako vápník, hořčík, draslík, selen, mangan. 

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.