Facetový syndrom, facetová artróza: příčina chronické bolesti zad?

Facetový syndrom, facetová artróza: příčina chronické bolesti zad?
Zdroj fotografie: Getty images

Facetový syndrom a chronická bolest páteře spolu úzce souvisejí. Uvádí se, že bolest vycházející z kloubního spojení obratlů představuje 15–45 % dlouhodobých potíží. Problematická je především bederní páteř, méně často krční páteř.

Vlastnosti

Facetovým syndromem se rozumí bolest vycházející z kloubů spojujících obratle, tzv. facetových kloubů.

Uvádí se, že tento problém postihuje přibližně 15 až 45 % lidí trpících chronickou bolestí zad.

Bolest však není jediným problémem. Je doprovázena různými nepříjemnými pocity, jako je brnění nebo mravenčení. Ty se odborně nazývají parestézie.

Tyto nepříjemné pocity mohou vyzařovat do dalších částí těla. Pokud se vyskytují dlouhodobě, snižují kvalitu života a mohou být do určité míry i invalidizující.

Facetový syndrom se nejčastěji vyskytuje v oblasti beder a v úrovni přechodu bederní páteře v křížovou kost. Bolest se přesouvá do oblasti hýždí a do dolní končetiny. V menší míře bývá postižena i šíje.

Příčiny potíží jsou rozmanité. V mladém věku ho může způsobit přetížení páteře, k degenerativním změnám dochází také vlivem stárnutí organismu.

Bolesti se opakují v záchvatech, ale v průběhu času mohou přetrvávat.

Co jsou facetové klouby?

Nejprve uvedeme stručné informace o páteři, které nás navedou k problematice facetových kloubů.

Páteř se skládá z malých kostí – obratlů. Máme 33 až 34 obratlů. Podle jejich umístění je dělíme na obratle krční, hrudní, bércové, křížové a kostrční.

Páteř = columna vertebralis
Obratle = vertebrae

Obratle, jejich počet a úseky páteře:

 1. krční obratle – vertebrae Cervicales = 7 - C1, C2, C3, C4, C5, C6 a C7.
 2. hrudní obratle – vertebrae Thoracicae = 12 - Th1 až Th12
 3. bederní obratle – vertebrae Lumbales = 5 - L1 až L5
 4. křížové obratle – vertebrae Sacrales = 5 (nebo 6) S1 až S5 (S6),
  tvoří křížovou kost, os sacrum
 5. kostrč – obratle Coccygeae = 4 nebo 5 = Co1–Co4 (Co5)

Obratle mají specifický tvar, který jim dává výraznou funkčnost napříč celou páteří. Jednotlivé segmenty obratlů se liší svými statickými a dynamickými vlastnostmi.

Nejpohyblivější je krční páteř, k hrudním obratlům se připojují žebra, bederní páteř je nejvíce zatížená, křížová kost se připojuje k pánvi. A také kostrč má svůj význam, co se týče pohybu a držení těla.

Kromě toho, že páteř nese váhu těla, vytváří oporu pro tělo a pohybovou složku, má důležitou funkci ochrany míchy.

Mícha spojuje mozek neboli centrální nervový systém (CNS) s periferií neboli tělem. Její funkce je jak vodivá, tak reflexní.

To, že je mícha ukryta v páteři, umožňuje typický tvar obratlů.

Složení obratlů je následující:

 1. tělo obratle – corpus vertebrae
 2. obratlový oblouk – arcus vertebrae
 3. výběžek obratle – processus vertebrae

1. Tělo obratle

Tělo obratle je přední část, která je tvořena kostí. V horní a dolní části je rovná plocha, ke které jsou připojeny meziobratlové ploténky – disky (disci intervertebralis).

První dva krční obratle mají svůj vlastní tvar. Byly přizpůsobeny funkci spojení s hlavou a k pohybu, přesněji k rotaci a kývání.

První krční obratel C1 je spojen s lebkou a je označován také jako atlas – nosič.
Druhý krční obratel C2 se jmenuje čepovec – axis. Obsahuje zub čepovce – dens axis. Ten umožňuje kývavé pohyby hlavy nahoru a dolů.

Mezi prvními dvěma obratli nejsou žádné meziobratlové ploténky.
Nacházejí se od C2–C3 až po obratle L5 a S1. Jejich počet je 23.

Stejně jako obratle mají i ploténky různé velikosti. Menší v krční části a širší v bederní části. Protože právě v bedrech dochází k největšímu statickému a dynamickému přetížení páteře.

2. Oblouk obratle

Oblouk obratle je tvořen dvěma ploténkami. Ty vycházejí z těla obratle nožičkami. Nožičky se odborně označují jako pedikly.

Po odstupu od těla obratle tedy obě ploténky procházejí po stranách. Vytvářejí obratlový otvor (foramen vertebralis) a spolu s ostatními obratli páteřní kanál (canalis vertebralis).

Páteřním kanálem prochází mícha.

Mícha vede z mozku od obratle C1 přibližně k druhému bedernímu obratli. U L2 se z míchy odděluje spleť nervů známá jako cauda equina neboli koňský ocas.

3. Obratlové výběžky

Obratlové výběžky se oddělují od obratlového oblouku. Spojují obratle a podílejí se na pohybu, stejně jako meziobratlová ploténka.

Je známo několik typů výběžků, a to:

 1. trnový výběžek
  • processus spinosus
  • vychází z oblouku obratle přímo dozadu
  • existuje pouze jeden
  • lze nahmatat na zádech pod kůží
  • spojuje úpony svalů a šlach
 2. příčný výběžek
  • processus transversi
  • párový výběžek
  • úpon svalu
  • v úseku hrudní páteře úpon žebra
 3. kloubní výběžek
  • processus articulares
  • párový výběžek
  • v místě za patou oblouku obratle
  • kloubní spojení obratlů – facetové klouby
  • obsahují chrupavku

Meziobratlové klouby – facetové klouby

Meziobratlové klouby, latinsky articulatio intervertebrales, tvoří pohyblivé spojení mezi obratli. Umožňují pohyb, ale také jej omezují, aby byl zachován určitý rozsah pohybu páteře.

Facetové klouby, latinsky také articulationes zygapophysiales = articulationes intervertebrales.

Facetové klouby umožňují pohyb + vymezují daný rozsah pohybu segmentů. Tvoří tak také stabilizační složku. Omezení pohybu a stabilizace páteře zabraňuje nadměrnému prohnutí páteře.

Dva facetové klouby + meziobratlová ploténka = tříkloubový komplex.

Meziobratlová ploténka vpředu a dvojice facetových kloubů vzadu v jednom segmentu.
Toto spojení je pohyblivé a zároveň pevné. Umožňuje ohýbání a otáčení páteře.

Facetové klouby obsahují chrupavku, synoviální tekutinu a kloubní pouzdro. Mezikloubní prostor má velikost pro přibližně 1 až 2 mililitry synoviální tekutiny.

Nacházejí se od úrovně obratlů C2 až S1.

Chorobné změny na jednom místě ovlivňují druhé místo. Vzájemně na sebe působí a přenášejí tak mechanické změny na celý segment.

Poškození meziobratlové ploténky negativně ovlivňuje facetový kloub a naopak.

Oblast facetového kloubu je bohatě inervována. Nervová vlákna jsou zdrojem bolesti při různých obtížích.

Nervové zásobení facetových kloubů:
Zadní větev (ramus dorsalis) nervového kořene (vycházejícího z míchy jako míšní nerv), z něhož se odděluje mediální ramus (mediální větev).
Jedna větev mediální větve senzitivně inervuje horní i dolní kloub.

Anatomické znalosti o umístění tohoto nervového zásobení mají důležitý diagnostický a terapeutický význam.

Proto je facetový syndrom...

Proto je facetový syndrom soubor příznaků, které mají svůj základ v podráždění nervových zakončení v blízkosti těchto drobných meziobratlových kloubních ploch.

Bolest může vycházet z jednoho nebo více facetových kloubů.

Vychází z kloubního pouzdra, vazivového krytu chrupavky nebo blízkých měkkých struktur. Příčiny a projevy mohou být různé a individuálně proměnlivé.

Facetový syndrom však může být zaměněn s jinými onemocněními. Při dlouhodobých bolestech páteře je proto důležité odborné vyšetření.

Příčiny

Příčinou facetového syndromu je mechanické nebo zánětlivé podráždění nervových zakončení v meziobratlovém kloubu.

Zánětlivé podráždění =
biochemické a imunitní změny v důsledku poškození, poranění buněk,
nikoliv v důsledku infekce.

Facetový syndrom se vyskytuje i u mladé populace.
Jedná se především o přetížení meziobratlových kloubů v důsledku nadměrné zátěže. Zdrojem může být fyzická nebo sportovní aktivita (sporty vyžadující podání vysokého nebo nárazového výkonu, s náhlými změnami pohybu a polohy).

Nadměrná zátěž = mikrotraumatizace kloubů.

Častěji se vyskytuje v důsledku degenerativních změn, které mají původ ve stárnutí organismu. To znamená, že tento syndrom se vyskytuje i u starších lidí.

V této souvislosti je znám degenerativní proces postihující meziobratlové klouby – spondylartróza. Základem problému je porušení kontinuity kloubní plochy, zúžení kloubní štěrbiny, snížení obsahu tekutiny, poškození chrupavky, spojené také s chorobným růstem kostních výrůstků – osteofytů.

Degenerativní procesy začínají v mladém věku. Po 60. roce života jsou přítomny u každého.

Degenerativní proces, zánětlivé změny nebo poškození facetových kloubů je spojeno s poškozením meziobratlové ploténky, tj. osteochondrózou. Obtíže mohou pramenit ze synovitidy, což je zánět kloubního pouzdra.

Rizikovými faktory jsou:

 • věk
 • pohlaví, více u mužů
 • orientace facetových kloubů
 • degenerativní změny na ploténkách
 • fyzické přetížení
 • obezita
 • vadné držení těla
 • dlouhodobá jednostranná zátěž (pracovní prostředí)
 • poranění páteře
 • nevhodná výživa
 • kouření

V případě facetového syndromu je nutné myslet také na počáteční stadia revmatických a autoimunitních onemocnění, jako je axiální spondylartritida, ankylozující spondylitida, revmatoidní nebo psoriatická artritida.

Mezi další příčiny patří spondylolistéza a spondylolýza s přerušením istmu. Chorobný stav způsobený posunem dvou obratlů. Vyskytuje se především na úrovni L4–L5 a u mladých lidí.

Méně častou příčinou je synoviální cysta nebo septický infekční stav.

Cysty byly popsány u spondyloartrózy. Mohou také způsobit útlak nervů a s tím spojenou radikulopatii. Infekční onemocnění bývá sekundární při spondylodiscitidě (zánětu obratlů a ploténky), kdy se bakterie šíří krevní cestou, a vzácněji při TBC páteře.

Souhrn příčin:

 1. degenerativní proces
  • osteochondróza
  • spondylartróza
 2. spondylolistéza a spondylolýza
 3. nadměrné přetěžování páteře, sport, fyzická aktivita
 4. spondylartritida (autoimunitní onemocnění)
 5. úraz
 6. méně často
  • synoviální cysta
  • infekce

Příznaky

Facetový syndrom se projevuje bolestí. Může být klidová, ranní, startovací (po delší nečinnosti na začátku po rozhýbání). Bolest stupňuje hlavně záklon těla.

Největší zatížení facetových kloubů je při extenzi páteře při záklonu
a při laterálním náklonu páteře.

Může být přítomna i vyzařující bolest.

A to při bederním facetovém syndromu do oblasti hýžďových svalů – hýždí, v kyčlích, přes třísla, do dolních končetin, přes stehno (vnější část a zadní plochu) až do úrovně kolene. Uvádí se také bolest v oblasti břicha a pánve.

Tyto potíže připomínají zánět sedacího nervu – ischias.

Při krčním facetovém syndromu (cervikální facetový syndrom)
se bolest přesouvá z krku do ramen, lopatek a nahoru do hlavy.

Mohou se přidružit nepříjemné pocity, jako je brnění nebo mravenčení (parestézie). Charakter šíření je však pseudoradikulární. To znamená, že není ostře ohraničený a není doprovázen poruchami čití nebo svalovou slabostí.

Navíc.

Je přítomno zvýšené svalové napětí, křeče paravertebrálních (páteřních) svalů a omezení pohyblivosti v tomto úseku páteře, podobně jako u akutního lumbaga.

Úlevu od potíží přináší poloha na zádech. K úlevě dochází také při fyzické aktivitě. Bolest může být jednostranná, ale také oboustranná.

Facetový syndrom – typická symptomatologie:

 • dlouhodobé bolesti zad, trvající měsíce až roky
 • bolest je tupá až palčivá
 • postupný nástup potíží
  • s opakujícími se záchvaty bolesti
  • později přetrvávající bolest
 • ranní ztuhlost páteře
  • ranní bolest
  • bolest při nečinnosti
 • svalové křeče, zvýšené napětí
 • startovací bolest do rozhýbání
 • zvýšení intenzity bolesti
  • při kroucení trupem
   • související pomalejší extenze z flexe
  • při rotaci trupu
  • při palpaci v místě problému
 • zlepšení při předklonu
  • zlepšení při fyzické aktivitě
   • pozor na nadměrnou zátěž, zvyšuje intenzitu potíží
 • bolestivá chůze po schodech
 • noční bolest při změně polohy
  • probouzení ze spánku
 • bolest zhoršená chladem
  • podobně je přítomna meteosenzitivita – vliv počasí
 • bolest se zmírňuje suchým teplem
 • šíření bolesti do končetin
 • psychosociální zátěž pro postiženého

Diagnostika

Diagnóza je založena na anamnéze. Lékař získá podrobné informace o bolesti, jejím vzniku, šíření, mechanismech úlevy a dalších.

Následuje fyzikální vyšetření, to zahrnuje vyšetření pohledem (z každé strany a v různých polohách), pohmatem, posouzení stavu páteře, držení těla, chůze, ohýbání, předklonu.

Důležité je rentgenové vyšetření, CT a magnetická rezonance. Tyto zobrazovací metody mohou odhalit přítomné strukturální změny a používají se také k diferenciální diagnostice (odhalení skutečné příčiny obtíží).

Žádná z těchto metod však neposkytne 100% diagnózu. Proto následuje intervenční metoda.

Diagnostickou a terapeutickou metodou je facetová blokáda – selektivní blokáda mediální větve inervující facetový kloub.

Jedná se o injekci lokálně působícího anestetika do oblasti nervu v blízkosti kloubu. Zákrok se provádí pod ultrazvukovou nebo CT kontrolou.

Injekce léku má úlevový účinek.

Stav bolesti je sledován následující den a poté po dobu dalších 14 dnů. Dotyčný si zapisuje průběh do deníku, který pak vyhodnocuje lékař.

Pokud bolest ustoupí o více než 75 %, jedná se o facetový syndrom. Pokud blokáda neměla žádný účinek, je třeba hledat jiné onemocnění. Aplikace facetové blokády se provádí během několika sezení, jeden zákrok nemá diagnostickou úroveň.

Průběh

Průběh onemocnění je individuální. Závisí také na vyvolávající příčině a rozsahu poškození.

Jako první se mohou objevit opakované záchvaty postižení. Ty se opakují po dobu několika měsíců. V průběhu let se mohou potíže stát trvalými.

Zhoršuje je poloha v předklonu a rotace trupu, delší období nečinnosti. Typické jsou ranní a startovací bolesti – bolesti do rozhýbání.

Postižený se může probouzet ze spánku v důsledku zvýšení intenzity při změně polohy. Problematická je chůze do schodů a rizikové je nadměrné zatěžování páteře při některých činnostech a sportech.

Je přítomno pseudoradikulární šíření, které není dobře ohraničené. Z krku do oblasti hlavy, ramen nebo lopatek. V případě beder do oblasti hýždí, třísel, stehen až ke kolenům, nikoliv níže. Bolest může vyzařovat do břicha a pánve.

Svaly zad jsou napjaté, stažené, a proto je snížena pohyblivost postižené oblasti páteře.

Úlevu přináší změna polohy, ze sedu do stoje, fyzická aktivita. Podobně je tomu i v poloze na zádech.

Prevence a zdravý životní styl jsou důležité

Klíčové je předcházet problémům s páteří. A to již od dětství.

Mezi preventivní opatření patří:

 • dostatek pohybu
 • vhodné cvičení
 • zlepšení pohyblivosti páteře a svalů jádra (což jsou svaly břicha, bránice, pánve, pánevního dna a páteře a hluboký stabilizační systém)
 • má také vliv na stabilizaci páteře
 • naučí správnému držení těla
 • omezit nečinnost
  • sedavý způsob života
 • vhodný rošt, matrace a polštář
 • ergonomie práce
  • sezení, stání a pracovní poloha
  • častější změny polohy
 • pozornost při zvedání a přenášení břemen
 • pravidelná chůze
 • udržování hmotnosti a rozumné snižování hmotnosti při nadváze a obezitě
 • vyvážená strava, dostatek vitamínů a minerálů

Přečtěte si také články:
Základní živiny

Středomořský typ stravy
Hubnutí a dieta

Navštivte školu zad a vyberte si vhodné pohybové aktivity, jako je tanec, plavání, jízda na kole, běh na lyžích, bruslení, běh, nordic walking, jízda na koni, SM systém, léčebná gymnastika, strečink, pilates, jóga.

Nezapomeňte, že důležitá je obyčejná chůze.

Jak se léčí: Facetový syndrom

Jak se léčí facetová artróza? Rehabilitace, fyzioterapie a léky

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • neurologiepropraxi.cz - Neuropatická komponenta chronické bolesti bederní páteře - v pdf
 • solen.cz - Radiofrekvenční denervace facetových kloubův léčbě bolestí bederní páteře u bederního facetového syndromu
 • mayfieldclinic.com - článek Syndrom facetových kloubů / artritida