Mravenčení: Příčiny mravenčení v hlavě, rukou, nohou, po těle?

Mravenčení: Příčiny mravenčení v hlavě, rukou, nohou, po těle?
Zdroj fotografie: Getty images

Mravenčení se často vyskytuje v horních či dolních končetinách, obličeji, rtech. Může doprovázet chvilkové utlačení nervu nebo akutní onemocnění i chronický problém. Příčin je více.

Mravenčení se odborně označuje také jako parestézie. Jde o nepříjemný vjem, pocit, příznak. Lidé ho mohou popisovat jako brnění, jiný nepříjemný pocit – pálení, svědění či píchání kůže.

Vyskytuje se při běžném a nezávazném útlaku nervu, znáte dlouhé sezení s překříženýma nohama, které doprovází mravenčení, brnění. Tehdy jde o přechodný problém.

Stává se to často:
Vzbudíte se s rukou, která je necitlivá,
nedá se hýbat prsty, svaly máte ztuhlé.
Postupně nastupuje nepříjemné mravenčení,
až celý stav přechází.

Mravenčení a brnění v kůži, končetinách, na obličeji či ve rtu může však signalizovat i závažnější akutní stavy, které mají cévní podklad a způsobují nedokrvení mozku. Může jít i o cévní mozkovou příhodu.

Mravenčení v jedné horní končetině je příkladem problému s krční páteří. Tehdy může přetrvávat dlouhodobě.

Může jít tedy o neškodný jev, ale také příznak, který předchází vážnému onemocnění.

Chcete vědět o mravenčení víc?
Proč vzniká a jaké jsou jeho hlavní příčiny?
Čtěte s námi.

Porucha vnímání citlivosti kůže může být popisována jako mravenčení, píchání, svědění či jiné nepříjemné vjemy kůže.

Hypestezie a heperestezie je oslabení nebo naopak zesílení skutečného vjemu. Dotek je vnímán buď slaběji, nebo silněji. Pokud je jemný dotek vnímán jako nepříjemný pocit, jedná se o dysestezii. Pokud je lehký dotek vnímán jako bolest, jedná se o alodynii.

Může dojít k úplnému výpadku vnímání citlivosti.

Mravenčení jako nezávažný jev

Nezávažných stavů, které jsou spojeny s paresteziemi, je několik.

Příkladem je mravenčení v horní končetině či v nohách...

Končetiny lidského těla jsou dobrým i častým příkladem pro útlak periferních nervů. Tento dočasný stav je způsoben útlakem nervu z vnějšku.

Při dlouhodobé neměnné i nepohodlné poloze se zvenku tlačí na nerv. Dráždění je základem vzniku nepříjemných vjemů.

Karpální tunel jako jedna z možností

Podobný mechanismus, ale už ne přechodný, má syndrom karpálního tunelu. Jde o tunelový syndrom, který se projevuje brněním v ruce.

Hlavní projevy karpálního tunelu jsou:

 • mravenčení prstů ruky
 • snížená citlivost pokožky ruky
 • bolesti zápěstí s vyzařováním, a to do předloktí až ramene
 • lokální otoky
 • porucha pohyblivosti prstů
 • oslabení flexe, opozice palce
 • problém s úchopem předmětů
 • časté padání předmětů z rukou

Nepříjemné příznaky provokuje dlouhodobá nepřirozená a vynucená poloha ruky. Často práce s počítačem, hra na klavír, vyskytuje se také u kuchařů či švadlen. Nevhodná je i manipulace s vibračními mechanismy.

Rizikem je chronická ischemie, nedokrvení/snížené prokrvení tkáně ruky. Přičemž kromě útlaku nervu dochází také ke stlačení cév.

Čtěte více v článcích:

Problém s páteří jako druhá příčina

Bolest páteře patří mezi nejčastější problémy, se kterými člověk navštěvuje lékaře. Nicméně kromě bolestí se při problémech s páteří vyskytují také jiné příznaky. Jedním z nich je i mravenčení.

Příčinou může být funkční problém, který má dočasný a nezávažný charakter. Může se opakovat.

Druhou stranu tvoří organické příčiny, které mohou pramenit z poškozené meziobratlové ploténky či ze zúženého spinálního kanálu.

Příkladem je mravenčení pravé ruky až do ramene, které vyzařuje z oblasti krku a hrudní páteře.

Při zkoumání těchto příčin můžete narazit na pojmy jako radikulopatie či pseudoradikulopatie.

 • radikulopatie – kořenový syndrom, který má základ v přímém útlaku míšního nervu, podle úseku a místa útlaku se dále vyskytují i přidružené potíže
 • pseudoradikulopatie – je méně závažný stav, který vzniká bez útlaku nervu

Více se dočtete v článku:

Vyklenutí meziobratlové ploténky je jeden z příkladů, který zastupuje radikulární syndrom, a tedy i útlak nervu. Podobně působí i spinální stenóza.

Obě diagnózy je potřeba řešit dříve, než progredují.

Kompresivní příčiny se dále dělí na degenerativní a nedegenerativní.

Nekompresivní na metabolické či infekční, jelikož za problémem může být i zánět v oblasti páteře. V tomto případě se přidruží i horečka.

Mezi příznaky se vyskytuje:

 • bolest páteře
 • vyzařování bolesti do končetin, hlavy
 • mravenčení – parestézie
 • poruchy citlivosti
 • oslabení svalů
 • křeče svalů

Podobně vzniká také zánět sedacího nervu, který je také známý jako ischias. Jednou z jeho komplikací je právě vyzařování obtíží do dolní končetiny.

Mravenčení v tomto případě vychází ze zad. Útlak n. ischiadicus způsobuje potíže na hýždích, zadní ploše stehna, lýtku až po plantární plochu nohy a malíčku.

Odborně se označuje jako ischialgie.

Ostatní nezávažné příčiny

Důvodem vzniku parestezií může být nedostatek vitaminu B12. Dále i nedostatek minerálů, jako je hořčík či vápník. To je základem zvýšeného nervosvalového dráždění.

V této souvislosti se může vyskytovat brnění a mravenčení hlavy, obličeje, rtů i jazyka, horních i dolních končetin až do prstů. V podstatě celého těla.

Znáte onemocnění se jménem tetanie?

Tetanii navíc zhoršuje prohloubené a zrychlené dýchání. Jedná se o hyperventilační tetanii, hyperventilační syndrom. Zhoršením mohou být křeče svalů prstů a obličeje.

Zajímavé informace jsou uvedeny v článcích:

+

Navíc, za tímto nepříjemným vjemem může být u žen i změna hladin hormonů, a to během ovulace, menstruace či během těhotenství i v období menopauzy.

Ženy udávají pocit pálení stehen, mravenčení pokožky ramen, ramen. Častěji v tomto případě mravenčí ruce v noci. Nepříjemný pocit může být také prezentován jako pocit pavučiny na pokožce obličeje či jinde na těle.

Neurologické onemocnění spojené s mravenčením

Hlavní příčiny se sdružují pod odbornými názvy, jako je neuropatie, neuritida, či degenerativní onemocnění.

Dělí se například na:

 • bolesti hlavy, migrény a jiné
 • bolesti nervů
 • poúrazové stavy
 • cévní mozkové příhody
 • záchvatovitá onemocnění, jako je epilepsie
 • degenerativní onemocnění
 • choroby staršího věku
 • závažné invalidizující onemocnění

Neuropatie + hlavní problém – brnění

Neuropatie je onemocnění, které se projevuje hlavně a typicky mravenčením. Jde o poruchu periferních nervů.

Typicky se projevuje:

 • poruchy vnímání citů
 • mravenčení
 • pocit chladu v končetinách
 • klidové bolesti

Může postihovat jeden či více nervů najednou – potom se označuje jako polyneuropatie.

Příčiny jsou různorodé, příkladem jsou:

 • autoimunitní onemocnění – celiakie
 • revmatická onemocnění – čtěte také článek Revma škodí celému organismu a v každém věku
 • infekční onemocnění – mononukleóza, parotitida
 • metabolická onemocnění, jejichž hlavním zástupcem je cukrovka, porfyrie, poruchy činnosti štítné žlázy a také cirhóza jater
 • léky – cytostatika
 • toxické látky – alkohol a alkoholismus, otrava olovem
 • nádor – jako paraneoplastická polyneuropatie, rakovina plic

Neuritida – zánět nervu

Zánětlivý proces, který vzniká následkem působení různých vnějších faktorů, infekcí (bakterií, virů) onemocnění (autoimunitní, cukrovka, leukémie a množství jiných) či pro úraz.

Spektrum rozvoje je tedy široké, a to platí i pro příznaky. Závisí přímo na tom, který nerv postihuje. Neuritida může zasáhnout i několik nervů současně.

Hlavními příznaky jsou porucha citlivosti, bolest nervů, slabost, únava či oslabení až obrna svalů postižené oblasti.

Neuro-degenerativní onemocnění

Roztroušená skleróza je degenerativní onemocnění nervů. Má množství projevů, jejichž povaha vyplývá z poškození konkrétního nervu. Od poruchy zraku, přes závratě, poruchu rovnováhy, svalovou slabost napříč celým organismem, poruchy močení a jiné.

Příkladem je i brnění a mravenčení v končetinách, v prstech, na trupu, vnímání pálení, brnění i změny vnímání chladu či tepla až snížení citlivosti na tyto vjemy.

Ze známých neurodegenerativních onemocnění znáte Parkinsonovu chorobu, Alzheimerovu chorobu, Huntingtonovu chorobu, amyotrofickou laterální sklerózu (ALS).

Úraz, zranění, poranění

Úraz může mít rozličný mechanismus. Pro vnímání mravenčení stačí nezávažné říznutí a přerušení nervu, například i v prstu. Jde tedy o přímé poškození nervu.

Útlak nervu může způsobit zlomená kost či vykloubení.

Cévní mozková příhoda i srdeční infarkt

Cévní mozková příhoda je akutní zdraví a život ohrožující stav. Může být ischemická (nedokrvení mozku) nebo krvácivá, když je mozek poškozen samotným krvácením.

Při obou dochází k poruše činnosti mozku. Nastupuje náhle a může mít bohatou paletu příznaků. Záleží na více vlastnostech.

Mezi nejznámější příznaky CMP patří:

 • bolest hlavy
 • závratě
 • problém s udržením rovnováhy, koordinace pohybu
 • pocit na zvracení až zvracení
 • porucha zraku
 • porucha řeči
 • poruchy citlivosti, brnění části těla, mravenčení, parestézie
 • porucha hybnosti, mobility a svalová slabost
  • paréza, částečné ochrnutí, oslabení končetiny
  • plegie je úplné ochrnutí
  • jedna končetina (monoparéza)
  • polovina těla (hemiparéza/plegie) - příkladem bude slabost v pravé či levé ruky i nohy najednou
 • porucha vědomí
  • krátkodobá ztráta vědomí, mdloba, kolaps
  • kvalitativní porucha vědomí – dezorientace, demence, zmatenost, agresivita, psychomotorický neklid
  • kvantitativní porucha vědomí, spavost – somnolence, sopor až kóma
 • křeče těla, jako při epileptickém záchvatu

Infarkt myokardu...

Srdeční infarkt, přesněji infarkt srdečního svalu, je stav nedokrvení srdeční svaloviny. Příčinou je jeho nedokrvení či nedostatečné prokrvení vzhledem k aktuálnímu nároku.

Příčiny jsou různé, nicméně projevem je většinou bolest na hrudi, která může mít rozličný charakter, a to od pálení, tlaku a neurčitého pocitu – diskomfortu – až po krutou svíravou bolest.

Bolest z oblasti hrudníku může navíc vyzařovat. A to prakticky na každou stranu. Z charakteristických příznaků je možné zvýraznit i vyzařování do levé horní končetiny, ramene a ruky a prstů.

Toto vyzařování lidé často popisují také jako mravenčení, brnění, nepříjemný pocit.

Čtěte více:

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.