Co jsou to křečové žíly, varixy? Proč vznikají, jak se projevují, léčí

Co jsou to křečové žíly, varixy? Proč vznikají, jak se projevují, léčí
Zdroj fotografie: Getty images

Křečové žíly jsou nejrozšířenějším onemocněním ve vyspělých zemích. Řadí se mezi civilizační choroby. Předpokládá se, že postihují 10–40 % populace světa. Jejich výskyt závisí také na věku, zároveň častěji trápí ženy.

Vlastnosti

Křečové žíly dolních končetin, označované odborně i jako varixy dolních končetin, patří mezi nejrozšířenější onemocnění ve vyspělých zemích.

Řadí se mezi civilizační onemocnění. Postihují asi 10–40 % populace světa.

Toto onemocnění se vyskytuje pouze u lidí. Zvířata nezasahuje. Předpokládá se souvislost se vzpřímeným držením těla a sedavým způsobem života.

Nejčastěji trápí ženy, zvláště těhotné.

Vzrůstající procento výskytu má na svědomí i stoupající věk, vzácně se vyskytne i v dětském věku. Křečové žíly nejsou jen estetickým problémem, ale i příčinou různorodých obtíží.

Křečové žíly se dělí na primární a sekundární.

Sekundární jsou následkem jiného onemocnění, a to hluboké žilní trombózy či úrazu.

Příčina primárních nemusí být zjevná. Vznikají na základě různých rizikových faktorů. Známe i vrozené (kongenitální) varixy, které jsou přítomny již při narození nebo krátce po něm.

Mezi 30. a 70. rokem života postihují přibližně 25 % populace.
Po 70. roce života až 70 %.

Varixy se řadí pod pojem chronická žilní nedostatečnost nebo také chronická žilní insuficience. Obecně pojem varixy definuje Arnoldi (rok 1957) jako jakékoliv rozšířené (dilatované), prodloužené či vinuté (zkroucené) žíly, a to bez ohledu na jejich velikost.

V roce 1978 Dodd a Cockett definují varixy jako žíly, které mají nefunkční chlopně. Následkem trvalého tlaku rozšiřují, prodlužují, stáčejí, jejich stěna se rozšiřuje a kapsovitě deformuje. Widmerova klasifikace z roku 1978 je rozděluje do tří stupňů.

Widmerova klasifikace varixů v tabulce

Stádium Popis
1. stádium metličkové venektázie (rozšířené cévky), také pavoučkové cévy, spider veins, hyphen webs
rozšíření drobných kožních cév nad 1 mm
nejsou zdrojem obtíží
jsou hlavně estetický problém
2. stádium retikulární, síťovité, venektázie
rozšířené, vinuté podkožní žíly, které nepatří k hlavnímu kmenu nebo k velkým cévám
v šířce do 4 mm
nejsou hmatatelné
estetický problém
způsobují méně závažné obtíže, zejména bolest či syndrom neklidných nohou
3. stádium uzlovité varixy, které jsou rozšířené, vinuté
hlavní kmeny žil, velké žíly a jejich větve (vena saphena magna a vena saphena parva)
nad 4 mm
jsou hmatatelné
může být následkem obtíží
přítomná chronická žilní nedostatečnost a různé projevy jako například:
 • zvýšená pigmentace kůže
 • ztluštění kůže
 • bolestivost
 • otok
 • rány, vředy neboli ulcerace, například bércové vředy

Varixy vznikají i na jiných místech lidského těla, ne jen na dolních končetinách. Informace o nich poskytuje článek o rozšířených žilách. Životu nebezpečné je krvácení z jícnových varixů.

Toto onemocnění vzniká na základě oslabení stěny cévy, žíly. Následkem toho je hromadění krve v těchto žilách. Nejčastěji jsou postiženy dolní končetiny, a to kvůli ztíženému návratu krve z dolních končetin do organismu.

Krev se musí vrátit z nohou do srdce, přičemž překonává zemskou gravitaci. 

V důsledku hromadění krve stoupá v žilách tlak. Při dlouhodobém působení poškozuje stěnu cévy, a tak vznikají různá rozšíření, záhyby a vystoupení žil na povrch kůže.

Ačkoli většina lidí vnímá křečové žíly zejména jako estetický a kosmetický problém, jejich zanedbání může způsobit i vážnější zdravotní problémy.

Proto je důležité včasné odborné vyšetření.

Příčiny

Křečové žíly dolních končetin vznikají jako důsledek zhoršené funkce chlopní, které se nacházejí v cévách. Chlopně napomáhají zpětnému proudění krve z dolních končetin do organismu.

Na krev působí zemská gravitace, což ztěžuje její tok směrem nahoru k srdci. 

Chlopně brání zpětnému průniku krve do nohou. Kromě chlopní pomáhají toku krve i svaly dolních končetin, které působí jako pumpa.

Tato pumpa nepracuje dostatečně při dlouhodobém sezení či stání v jedné poloze a při nepřiměřené zátěži svalů.

Následně se krev dlouhodobě hromadí v cévách. Její odtok je ztížený a nedokonalý. Vzniká zvýšení tlaku v žilách. Při chronickém působení škodí cévní stěně.

Céva se rozšiřuje, což opětovně přispívá k nedokonalému proudění krve v žilách. Vzniká žilní nedostatečnost.

Přečtěte si také článek o: 
Chronické žilní nedostatečnosti
Chronickém žilním onemocnění

Co je důvodem vzniku varixů dolních končetin:

 1. ztížená nebo narušená funkce chlopní
 2. reflux krve v povrchových nebo hlubokých cévách
 3. nedostatečnost žilní pumpy
 4. porucha vyprazdňování periferních žil
 5. chronická žilní hypertenze

Varixy mohou být primární, kdy není přesně známa jejich příčina. Na jejich vzniku se podílí kombinace rizikových faktorů.

Sekundární varixy jsou následkem jiného onemocnění. Tím může být například zánět či trombóza žil, ale jejich původem může být i úraz.

Rizikové faktory, které podmiňují vznik křečových žil:

 • vyšší věk, ve věku 65 let a více
  • v mladém věku nejsou až tak časté, což však nevylučuje genetickou predispozici
  • vzácněji se mohou křečové žíly vyskytnout i u dětí
 • ženské pohlaví a hlavně období klimakteria (přechodu)
  • hormonální změny
  • užívání antikoncepce a hormonální léčby
  • těhotenství, kvůli zvýšenému nitrobřišnímu tlaku
  • křečové žíly v jiných částech těla po porodu
 • pracovní zátěž a životní styl
  • sedavý způsob života
  • nedostatek pohybové aktivity
  • nepřiměřená svalová zátěž
  • sedavá práce
  • dlouhodobé stání
 • nadváha a obezita
 • dědičnost a rodinná anamnéza
 • genetický faktor, jako je například vrozené oslabení cévní stěny či nedostatečná funkce chlopně
 • srdeční onemocnění
 • hypertenze (vysoký krevní tlak)
 • zvýšený nitrobřišní tlak
 • hluboká žilní trombóza, tromboembolická nemoc, posttrombotický syndrom
 • zánět žil
 • po úraze, po operaci
 • nevhodné oblečení, jako je těsné spodní prádlo, podvazky, korzety
 • nevhodná obuv, u žen vysoké podpatky
 • dlouhodobý pobyt v horkém prostředí
 • kouření
 • zácpa

Příznaky

Příznaky křečových žil se odlišují na základě jejich stádia. Objevují se i jako nespecifické potíže.

V prvním stádiu jsou přítomny viditelné tenké žilky, jejich spleti, pavučinkové sítě v pokožce, které nejsou vystouplé nad povrch kůže a nedají se nahmatat.

Jejich velikost je více než 1 mm.

Tato forma varixů není závažná a představuje hlavně estetický problém pro ženy. Nepůsobí žádné potíže a ani není rizikem pro vznik žádných jiných zdravotních potíží.

Označují se také jako metličkovité venektázie (teleangiektázie).

Druhým typem jsou retikulární síťovité venektázie, které dosahují velikosti kolem 4 milimetrů.

Vyznačují se typickým vzhledem, kdy je v pokožce přítomna spleť rozšířených, prodloužených a různé vinutých (zatočených) cév. Po estetické stránce jsou výraznější než první stádium a taktéž se nedají nahmatat.

K problému s nehezkým vzhledem se však přidávají už i subjektivní potíže. Patří mezi ně například bolest či syndrom neklidných nohou, a to při dlouhodobém sezení či při ležení, kdy pohyb zmírňuje pocit diskomfortu v dolních končetinách.

Připojuje se například i svědění kůže.

Nejzávažnější formou je třetí stádium, které se vyznačuje přítomností zřetelných varixů.

Jejich velikost je nad 4 mm. Cévy jsou výrazně rozšířené, prodloužené a vinuté, ze stěny cév vyčnívají různě velké kapsy. Cévy jsou dobře hmatatelné a přidružuje se otok nohou nebo i kožní změny jako ekzémy či vředy.

Shrnutí příznaků křečových žil dolních končetin:

 • zamodralé, fialové cévy
 • nejprve nehmatatelné, později výrazně vystupující nad povrch pokožky a dobře hmatatelné
 • nejčastěji se vyskytují na nohou, v oblasti kotníků a na holeních, na lýtkách
  • ale i v oblasti pod kolenem a na stehnech
 • pocit těžkých nohou
 • napětí, pocit tlaku v lýtkách, a to zejména:
  • po dlouhém stání či sezení
  • po zátěži
  • u žen při menstruaci a během těhotenství
 • bolest svalů nohou a dolních končetin
 • svalová slabost, únava
 • křeče svalů na nohách
 • pocit mravenčení v nohách
 • svědění kůže, mravenčení, brnění, píchání v nohách
 • otok dolních končetin
  • nejdříve oteče chodidlo a okolí kotníku, potom i holeně
  • ejprve jen po námaze a večer po celodenní zátěži
  • později i během dne
 • kožní změny, jako je zvýšená pigmentace
 • později i vřed holeně neboli bércový vřed (ulcerace) - typicky ve spodní části lýtka
 • noční křeče nejsou pro křečové žíly typické, spíše pro ischemickou chorobu dolních končetin

Subjektivní potíže většinou ustupují po podložení dolních končetin do vyšší polohy, při chůzi, ale i vlivem chladu.

Každý člověk má jiný práh vnímání bolesti a obtíží. Uvádí se, že ženám křečové žíly menšího rozsahu způsobují větší subjektivní potíže. Naopak mužům i hůře vypadající křečové žíly menší. Křečové žíly nicméně představují riziko pro vznik různých komplikací.

Křečové žíly mohou být příčinou komplikací jako například:

Tip: Více informací o plicní embolii v samostatném článku

Víte, kdy je nevyhnutnelné odborné vyšetření?

 1. při potížích s chůzí
 2. zánětu kůže a okolí žil
 3. pokud je pokožka bérce zarudlá a horká
 4. při zvýšené pigmentaci kůže
 5. při otoku kotníků
 6. pokud se vyskytují subjektivní obtíže
  • jako je bolest
  • pocit těžkých nohou
  • svědění, brnění, mravenčení v končetinách
 7. při ekzému v oblasti bérce a nohy
 8. při projevech závažné formy bércového vředu
 9. pokud jsou obtíže dlouhodobé a opakují se

Diagnostika

Křečové žíly se diagnostikují hlavně na základě změn, které jsou dobře viditelné na povrchu kůže dolních končetin, a to přítomnosti rozšířených žil.

Zároveň je důležitá anamnéza člověka. Lékař zjišťuje klinické projevy. Provádí fyzikální vyšetření, při kterém využívá pohmat či poklep.

Na základě prohmatání umí zjistit stav cév, kvalitu pulzací, ale i teplotu a stav pokožky. Pohledem se odhalí přítomnost ekzému či vředu.

Podobně zjistí i přítomnost otoku nohy či kotníku. Pro stanování diagnózy varixů a žilní nedostatečnosti postačí fyzikální vyšetření a klinický obraz.

Pokud je třeba, může se přidat ultrasonografie – USG či SONO. A to jak dopplerovská zobrazení či duplexní ultrasonografie, tak například i flebografie či izotopová flebografie.

Lékař potom zhodnotí celkový zdravotní stav, změří puls, krevní tlak, vyšetří srdeční funkce.

Průběh

Průběh onemocnění může být odlišný u každého případu a v začátcích je asymptomatický. Rozsah změn na povrchu kůže neznačí závažnost klinických obtíží.

První stádium je význačné mírným rozšířením drobných kožních žil v pokožce. Velikost přesahuje 1 mm.

Tehdy je v kůži přítomna drobná kresba modrých až fialových žil. Ty nicméně nevystupují nad povrch kůže a nejsou hmatatelné. Tato forma není závažná. Nevyznačuje se rizikem komplikací a představuje jen estetický problém.

Druhou formou je stav, kdy jsou zasaženy menší žíly kromě hlavních spletí a kmenů. Tehdy je rozšíření cév v rozsahu do 4 mm. V tomto případě už nastupují i ​​subjektivní potíže.

Může se jednat o rozličné nespecifické symptomy.

Například je přítomna zvýšená svalová únava, pocit těžkých nohou. Problém činí zejména dlouhodobé stání a sezení, ale také nepřiměřená svalová zátěž.

Přidává se také pocit mravenčení či trnutí v nohách a lýtkách. Také svědění, píchání či brnění.

Otok se v první řadě vyskytuje na nohách. Později se přesouvá i k oblasti okolí kotníku a potom i do vyšších částí bérce. Otékat může pouze jedna dolní končetina, ale i obě.

To záleží na rozsahu poškození.

Ve třetím stadiu se vyskytuje velké zřetelné rozšíření žil, a to nad 4 mm. Cévy jsou prodloužené, vinou se a jsou vystouplé a dobře hmatatelné na povrchu kůže.

Zasažené jsou hlavní kmeny žil. Přidávají se kožní změny, nejprve jako ekzém, zvýšená pigmentace či infekce kůže a žil.

Nejzávažnější komplikací při křečových žilách a chronické žilní nedostatečnosti je vznik hlubokého kožního defektu neboli bércového vředu.

Domácí a přírodní léčba potíží se žilami dolních končetin?

Pokud má člověk sedavý způsob života či práci, ve které dlouhodobě stojí v jedné poloze, měl by myslet na prevenci. Pokud už má problém se žilami, je dobré zařadit určité změny životního stylu.

Důležitá je pohybová aktivita a režimová opatření.

Rovněž je nutná úprava stravy a dostatečný pitný režim. Potraviny by měly být vyvážené, obsahovat dostatek bílkovin, nenasycených mastných kyselin, minerálů, vitamínů a vlákniny. Pokud člověk nemá čas na každodenní chystání vhodných potravin, může sáhnout po výživových doplňcích, které však nemohou nahradit plnohodnotnou racionální stravu.

Co navíc můžete udělat, abyste pomohli svým dolním končetinám:

 • pohybová aktivita
 • i když sedíte či stojíte v jedné poloze, procvičujte svaly celých dolních končetin
  • tyto cviky podporují proudění krve v končetinách
 • přestávky každých 45 minut od sedavé práce
 • polohujte si dolní končetiny, podložte je do vyšší a pohodlné polohy
 • sportujte (vhodná je cyklistika, plavání, běh, tanec, ale i turistika či procházky)
 • úprava nadváhy a obezity
 • pozor na vysoké teploty (sauna, opalování)
 • masáž a lymfodrenáž
 • bosé nohy, tráva, písek
 • vhodné je střídání teplé a studené vody při sprchování či koupání
  • nohy si oplachujte střídavě ve studené a teplé vodě, opakovaně během několika minut
 • omezte nošení nevhodného oblečení, jako je těsné spodní prádlo, podvazkové pásy, korzety
 • ženy pozor na vysoké podpatky
 • pozor na překřížené nohy
 • vyhledejte lékaře, odborné vyšetření přispěje k včasné léčbě

Při stravování je třeba myslet na racionální výživu, co je vhodné a co nevhodné?

Vhodné Nevhodné
vitamín C nasycené mastné kyseliny
vitamín E alkohol
zinek kouření
lecitin cukrovinky
koenzym Q10 konzervované a polotovary
vláknina smažené
jablko, bobulovité ovoce, citrus, česnek, cibule, pohanka, luštěniny, celozrnné těstoviny, listová zelenina, psyllium, ořechy, mrkvová šťáva, meloun, pepř, zázvor, jablečný ocet slané pochutiny

Je potřeba pamatovat si, že přítomný problém s křečovými žilami je třeba konzultovat s lékařem. Žádný domácí recept, mast, krém, gel či bylinka, čaj a odvar nevyléčí varixy.

Domácí léčba nemá prostor ani při tomto onemocnění. Změna životního stylu je ale nutná.

Jak se léčí: Křečové žíly

Léčba, léky, operace? Co na křečové žíly a jak je odstranit?

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací