Otok: Jaké jsou příčiny edémů (nohou, rukou a těla)?

Otok: Jaké jsou příčiny edémů (nohou, rukou a těla)?
Zdroj fotografie: Getty images

Otok je častým symptomem různých onemocnění nebo zdravotních potíží. Vzniká při nemocech cév, srdce, ale i při mnoha problémech s kůží, metabolismem a také při poraněních. Můžete se jednat o generalizované otoky, které vznikají celotělově. Nebo může jít o lokální otoky, které postihují jen určitou část těla. Odborně se otok označuje jako edém.

Otoky vznikají různým způsobem. Může se jednat o zvýšený krevní tlak ve vlásečnicích, o nedostatek bílkovin, případně o hromadění lymfatické tekutiny v některé části těla.

Velmi často jsou různé otoky způsobené i poruchou řádné činnosti ledvin nebo jater, případně při vysokém zavodnění organismu.

Nejvážnější jsou otoky, které vzniknou akutně a za velmi krátký čas. To může signalizovat vážný problém, život ohrožující stav člověka.

Onemocnění srdečně-cévního systému a otékání

Otoky jsou často přítomny i při onemocněních oběhového systému a cév.

Problémy se srdcem vedou častokrát k otoku. Může se jednat o vysoký krevní tlak, zánětlivé onemocnění srdeční svaloviny zvané myokarditida nebo zánět srdeční blány zvaný perikarditida.

Tato onemocnění jsou charakteristická i jinými symptomy, které se projeví bolestí na hrudi, únavou nebo jinými obtížemi.

Léčbu je třeba svěřit do rukou odborníkům.

Zvláště je třeba zdůraznit otok obou dolních končetin, tedy i otok nohou při srdečním selhání. Při dlouhodobém otoku bývá jejich otékání pomalejší, chronické.

Avšak při akutním selhání srdce nastává náhlý (akutní) otok. Nejzávažnějším projevem v tomto případě je otok plic.

Objevit se může i otok břicha.

Ten je výsledkem selhání, ale častěji bývá příznakem selhání jater. Ať už při jejich cirhóze, nebo po zánětlivých onemocněních.

Odborně se tento otok břicha nazývá ascites.

Typický je otok při zánětu žil dolních končetin, zejména při ucpání žíly nebo ztvrdnutí. Kromě otoku bývá přítomna změna zbarvení pokožky.

Při tomto typu otoku je dobré si uvědomit, že většinou otéká jedna dolní končetina a ne obě, jak je to v případě srdečního selhání.

Otok i při onemocněních trávicí a vylučovací soustavy

Častokrát otoky signalizují problémy trávicí soustavy. Je to například při celiakii. Celiakie je chronické autoimunitní onemocnění tenkého střeva, které je citlivé na lepek.

Člověk má otoky a pocit nadýmání.

Při zánětu či selhávání ledvin, které jsou součástí vylučovacího systému, vznikají otoky na obličeji a na víčkách, v důsledku zadržování tekutin.

Zpozorovat se dá i otok v oblasti dolních končetin.

Otok vysoko pod koleny a otok celého těla bývá projevem pozdní fáze selhávání ledvin.

Typicky je přítomen také při onemocněních jater. Ze všech můžeme zmínit hepatitidu (tedy zánětlivé onemocnění) či selhání funkce z důvodu cirhózy.

Výraz cirhóza jater značí konečný proces přestavby funkční jaterní tkáně na nefunkční. Tato cirhotická tkáň neplní svou funkci tak, jak by měla. Nastává selhání jater.

To má za následek množství komplikací.

Nebezpečná je také portální hypertenze. Ta je také důsledkem poškození jater.

Portální hypertenze je definována jako zvýšení krevního tlaku v portálním (jaterním) krevním řečišti. Tento stav je důsledkem jiných onemocnění a patologií v cévním systému jater. Může také souviset s onemocněními srdce.

Otoky vznikají po celém těle. Typický je také výskyt otoku břicha. Ten se označuje jako ascites.

Podmiňuje ho také nedostatek bílkovin. Celkově jsou přítomny i doprovodné příznaky jako únava, hubnutí pro nechutenství, pocit plnosti a trávicí potíže, bolesti břicha či nadýmání.

Přečtěte si také články:

Otok při a po zlomenině

Otok v okolí poranění nebo v místě zlomeniny kosti je osobitou jednotkou. Při úrazu bývá narušena lokální cirkulace, zvýšené prokrvení, při zlomeninách porušené cévy, a tím způsobené krvácení.

Při zlomenině kotníku vzniká dobře viditelný otok a jako připomínka se vrací měsíce až roky po vyhojení.

Při omrzlinách (při působení chladu na tělo člověka) vznikají otoky v místě tohoto působení a jsou příznakem omrzlin prvního stupně. Při popáleninách (při styku kůže s tepelnými podněty) mohou vzniknout v těchto místech také otoky.

Kožní onemocnění a otok

Některá onemocnění kůže se také samozřejmě projevují otoky. Může to být například růžovka. Jedná se o dermatózní onemocnění příbuzné akné, které se projevuje zarudnutím kůže a také menšími otoky v oblasti menších pupínků.

K lokálnímu otoku dochází i u parazitárního kožního onemocnění zvaného svrab.

Kromě otoku se vyskytuje i zarudnutí kůže doprovázené svěděním a tím pádem i škrábáním. To většinou vede k zanesení infekce a sekundárnímu zánětu kůže.

Otok nohou v těhotenství

Období těhotenství je výjimečné pro tělo ženy.

Těhotné mají zkušenost s otokem dolních končetin. Je poměrně častým jevem v tomto období. Je však třeba dát pozor, jak tento otok probíhá a zda se k němu nepřidružují jiné doprovodné příznaky.

Kromě výskytu bílkoviny v moči a vysokého krevního tlaku se vyskytují otoky dolních končetin při preeklampsii a eklampsii.

preeklampsie v těhotenství
Otok nohou při preeklampsii. Zdroj foto: Thinkstock photos

Proto pokud je otok nohou či kotníků příliš velký a zasahuje výše pod kolena, je potřeba myslet na preeklampsii nebo eklampsii.

Zánět spolu s otokem

Zánět s otokem je spojení dvou stavů, které k sobě patří. Každý zánět se vyznačuje zvýšeným prokrvením, které má za následek otok daného místa. Kromě toho je přítomno zarudnutí a lokálně zvýšená teplota s bolestí.

Proto je důležité při otoku myslet na případný zánět.

Otokem se může projevit i zánět prsní žlázy, zejména při zánětu mléčné žlázy, kdy dojde k jejímu ucpání. Stejně tak i zánět dásně, jazyka, hrdla například při laryngitidě, mandlí, hlasivek, sliznice nosu a nosních dutin, ucha, očních víček a vlastně zánět na jakémkoliv místě se projeví otokem.

Proto je při výskytu otoku třeba myslet i na možný zánět.

U mužů je nutné dát obzvlášť pozor, pokud otékají varlata. Tehdy se může jednat o projev jejich zánětu nebo nádorového onemocnění. Například u dětí, ale i u dospělých je třeba myslet i na hernii.

Hernie je vlastně vyklenutí střeva při průtrži do šourku.

Alergická reakce a otok

Velmi často vzniká otok při alergiích. Pokud se dostane imunitní systém a tělo člověka postiženého alergií do kontaktu s alergenem, může někdy součástí nepřiměřené reakce těla být i otok. Většinou se jedná o lokální otok, který vznikne rozšířením cév a průnikem krve do okolního vaziva.

Štípnutí včelou a alergie
Alergická reakce na štípnutí včelou. Zdroj foto: Pixabay

Otok po štípnutí hmyzem může mít lokální projev.

Nebezpečnější je však anafylaktický šok, který se může projevovat otokem očních víček, rtů, sliznic ústní dutiny, jazyka, dýchacích cest a tím omezit nebo i zcela zamezit průchod vzduchu do plic.

Lidé s alergií na štípnutí včelou vědí, jak je nebezpečný.

I při problémech metabolismu a endokrinologických onemocněních vznikají otoky. Je to tak při hyperfunkci štítné žlázy nebo naopak při nedostatečné produkci hormonů ve štítné žláze.

Přítomny jsou například výrazné otoky na okrajových částech těla, takže nemusí jít jen o lokální otok na těle. Při Cushingově syndromu, což je endokrinologická choroba charakteristická zvýšenou tvorbou kortizolu, jsou přítomny otoky na obličeji a zejména otoky na končetinách.

Lymfedém je onemocnění projevující se také typicky otokem, zejména končetin. Vzniká následkem nesprávné funkce lymfatického systému. Dochází k hromadění tekutiny (lymfy) v některé části těla a v jejích tkáních.

Důsledek je například otok jedné končetiny, ze které je odtok lymfy omezen.

Tip: článek o onemocnění zvaném lymfedém.

Někdy se projevují lokálním otokem i nádorová onemocnění v ústní dutině. Ať už jde o nádor přímo v dutině, nebo třeba na rtech.

Nádorem může být postižen i jazyk, krk, krční mandle, což se doprovodně projeví otokem. Kouření je právě jedním z nejčastějších důvodů.

Jak se dá zvládnout otok nohou doma

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.