Psoriatická artritida: Příčiny a projevy lupénky se zánětem kloubů?

Psoriatická artritida: Příčiny a projevy lupénky se zánětem kloubů?
Zdroj fotografie: Getty images

Psoriatická artritida je dlouhodobé progresivní zánětlivé onemocnění, které spojuje lupénku s postižením kloubů.

Vlastnosti

Psoriatická artritida je progresivní chronické zánětlivé onemocnění, které spojuje lupénku (psoriázu) s kloubovým postižením. Základem je revmatický a autoimunitní proces, při kterém imunita napadá vlastní buňky.

Člověk s lupénkou může mít zkušenost i s postižením kloubů. V některých případech se přidružují i ​​potíže mimo klouby a kůži. Příkladem je postižení očí.

Revmatická onemocnění se spojují s určitou genetickou predispozicí a přítomností jistých protilátek.

Autoimunita je výsledkem poruchy imunity. Imunita napadá tělu vlastní buňky, tkáně a struktury.

Progresivní onemocnění znamená, že jde o postupující problém, který se časem rozvíjí a zhoršuje.

Psoriáza se projevuje typickým kožním příznakem - ztvrdnutím kůže, zarudnutím a tvorbou šupin, které se olupují.

Artritida je zánětlivý proces, který postihuje klouby. Může mít různý průběh a nejednou směřuje až k totální destrukci kloubu a jeho deformaci.

Přidružuje se samozřejmě bolest a jiné nepříjemné problémy, které limitují člověka při denních aktivitách. Navíc je přitěžující i faktor estetiky. Onemocnění snižuje kvalitu života a má dopad i na psychiku.

Naštěstí je v dnešní době psoriáza stejně jako psoriatická artritida dobře léčitelným onemocněním. Nelze nicméně vyléčit úplně.

Důležité je včasné odhalení a včasná léčba. Jinak hrozí riziko zvýšení nemocnosti a zkrácení délky života u postiženého člověka.

Zajímavá fakta o psoriatické artritidě:

Fakta a zajímavosti:
Psoriáza postihuje 1–3 % populace světa.
Uvádí se přibližný 10–42procentní výskyt psoriatické artritidy u psoriatiků.
Přibližně 0,2 až 1 % celosvětové populace.
Až 75 % případů má první kožní projevy.
Nástup kloubních obtíží může trvat až 10 let.

Psoriáza + artritida = psoriatická artritida

Psoriáza je onemocněním kůže, které vyvolává neznámá příčina. Na vzniku choroby se spolupodílejí jisté rizikové vlivy a předpoklady směřující k vypuknutí autoimunitní reakce.

K startu zdravotních problémů následně stačí neurčitý spouštěč.

Psoriáza se projeví chronickým zánětem kůže. Kůže je následně zhrublá, červená, popraskaná. Na povrchu se vytvářejí šupiny, které se olupují.

V některých případech se k postižení kůže přidružuje i kloubní poškození.
Mnozí autoři udávají rozsah od 6 až do 42 %.

Onemocnění má někdy typický průběh, jindy mírný až nenápadný. V některých případech má i kritický s totální destrukcí kloubů vedoucí k invaliditě.

Psoriatická artritida je chronické progresivní zánětlivé onemocnění kloubů, ke kterému se přidružuje lupénka.

Rizikem je i přítomnost mimokloubních potíží.

Obvykle se rozvíjí po 30. roce života. Může však postihnout i dítě. Obecně platí, že postihuje stejnou měrou muže i ženy (s výjimkou určitého poddruhu).

Kloubní poškození se týká hlavně drobných kloubů rukou a nohou. V případě závažnější formy ale můžeme pozorovat známky také na páteři.

Řadí se také mezi séronegativní spondylartritidy, podobně jako ankylozující spondylartritida (Bechtěrevova nemoc).

Časné odhalení a včasná léčba snižují riziko závažnějšího průběhu, přidružení komplikací a předčasného úmrtí.

Psoriatická artritida může zkrátit život v průměru o 3 roky.

Má negativní vliv i na psychickou kondici člověka. Vhodná léčba přitom může umožnit návrat do běžného života.

Chcete vědět více o tomto revmatickém onemocnění?
Jaké má hlavní znaky?
Jaké jsou rizikové faktory vzniku?
Typické projevy?
Plus ve zkratce o léčbě?
Čtěte s námi.

Příčiny

Psoriatická artritida je systémové zánětlivé onemocnění, jehož přesná příčina vzniku není objasněna. Zánět má autoimunitní povahu, při níž imunita ničí tělu vlastní buňky.

Uvádí se, že při vypuknutí onemocnění se sdružují jisté předpoklady a vliv vnějších činitelů. Jde tedy o multifaktoriální působení.

Multifaktoriální základ a rizikové faktory při vzniku psoriatické artritidy:

 • genetická predispozice
 • rodinný výskyt – Předpokládá se, že u potomků se může vyvinout onemocnění, ale není přítomna přímá dědičnost. Pokud má psoriázu otec, u dítěte se může vyvinout stejně nebo ve formě psoriatické artritidy a podobně.
 • psoriáza
 • přítomnost antigenů HLA
 • infekce, například virem či bakterií
 • léky (antimalarika, lithium, betablokátory)
 • stres a dlouhodobá psychická zátěž
 • úraz 
  • Koebnerův fenomén – rozsev nových ložisek po úrazu, kvůli mechanické zátěži, fyzikálnímu a chemickému vlivu
 • hormonální vliv
 • věk - zejména od 30. do 50. roku života
 • negativně přispívá i nadváha a kouření, nadměrné pití alkoholu
 • suchá pokožka

Psoriáza ani psoriatická artritida není nakažlivá.
Jde o neinfekční onemocnění.

Příznaky

Příznaky psoriatické artritidy zahrnují dvě hlavní skupiny projevů, a to postižení kůže a kloubů.

Rizikem v některých případech je i přítomnost potíží mimo tyto dvě oblasti. Příkladem je poškození očí, ale i kardiovaskulárního systému.

Ne u každého se rozvíjí stejný obraz onemocnění, má tedy individuální projevy. Vyznačuje se nicméně určitými charakteristickými znaky.

Psoriatická artritida má několik podtypů.

Tabulka uvádí rozdělení psoriatické artritidy podle příznaků a průběhu

Subtyp Příznaky
Asymetrická psoriatická artritida označuje se také jako oligoartikulární forma
 • častější typ psoriatické artritidy
 • postihuje klouby na jedné straně těla
 • bolest kloubů a jejich otok
 • ztuhlost kloubů
 • postiženy jsou prvotně klouby horních a dolních končetin, ruce + nohy
  • DIP – distálně interfalangeální klouby, spodní mezičlánkové klouby prstů ruky a nohy
  • PIP – proximálně interfalangeální klouby – horní mezičlánkové klouby ruky a nohy
  • a drobné klouby ruky a nohy (MCP - metakarpofalangeální a MTP - metatarzofalangeální klouby)
 • typická je přítomnost daktylitidy - otok prstů připomínající párek či klobáskovité prsty
 • méně často kyčelní klouby, kolena, kotníky, zápěstí
 • přibližně 35 % případů
Symetrická psoriatická artritida
 • polyartikulární forma
 • postižení je na obou stranách těla a ve stejných kloubech
 • podobnost s revmatoidní artritidou
 • často postižení drobných kloubů rukou a nohou
 • dále i kolen, kotníků, loktů
 • nejčastější forma psoriatické artritidy – asi 50 % případů psoriatické artritidy
 • postižení 3 a více kloubů
 • postihuje častěji ženy
Forma postihující DIP
 • zánět spodních mezičlánkových kloubů – články prstů nejblíže nehtům
 • DIP – distálně interfalangeální klouby
 • ve většině případů je spojena s psoriázou nehtů
 • asi 10 % případů
Mutilující forma
 • nejhorší průběh artritidy
 • arthritis mutilans
 • destrukce a rozpad kloubu
 • deformace prstů, končetiny
Axiální forma
 • poškození zasahuje sakroiliakální klouby (spojení mezi křížovou kostí a pánví) a páteř – kterýkoliv úsek od krku až spodní část
 • riziko ztuhnutí páteře jako u obrazu axiální spondyloartritidy - přibližně 3 % případů
 • a tedy přidružení bolesti páteře + postižení malých kloubů
Sine syndrom při psoriatické artritidě
 • přítomnost DIP a daktilitidy
 • tedy postižení kloubů, ale chybí postižení kůže
 • významný rodinný výskyt psoriázy u člena rodiny, ale chybějící součást psoriázy u psoriatické artritidy

Při psoriatické artritidě se vyskytují tyto symptomy (příznaky):

 • bolest kloubů a jejich citlivost
  • hlavně drobných kloubů rukou a nohou, články prstů
  • kolen
  • kotníků
  • kyčlí
  • někdy i páteře
 • otoky kloubů – otok prstů rukou připomíná párky – klobásový typ
 • ranní ztuhlost kloubů – zmírňuje rozcvičení, ustupuje po nějaké době od probuzení se, zhoršuje inaktivita
 • zhoršená funkce kloubů – například slabý úchop rukou, menší rozsah pohybu, snížená síla a podobně
 • eroze kůže prstů, nehtů
 • plus jiné kožní projevy
  • zarudnutí kůže
  • svědění
  • suchá kůže
  • ztluštění kůže
  • tvorba bílých šupin a jejich olupování + lupénka na kloubech
  • hlavně v oblasti loktů, kolen, zad, pokožky hlavy
 • psoriáza nehtů, až oddělení nehtu od nehtového lůžka
 • bolest šlach a jejich úponů, například bolest Achillovy šlachy, paty, chodidla
 • deformity končetin, prstů, zkrácení prstů, teleskopické prsty
  - horší průběh, kvůli zanedbané léčbě nebo těžké formě onemocnění
 • neschopnost pohybu v postižených kloubech
 • přidružit se může více mimokloubních a mimokožních problémů
  • únava
  • zánět šlach a jejich úponů - entezitida
  • zánět očí, spojivek – konjunktivitida, uveitida, svědění očí, zarudnutí a podobně – častý přidružený příznak, asi 30 % případů psoriatické artritidy
  • poškození aortální chlopně – asi 4 % případů
  • riziko hypertenze a jiných srdečně-cévních onemocnění
  • chronická bronchopneumonie
  • zánět střeva – nespecifický střevní zánět (IBD),
   podoba s ulcerózní kolitidou či Crohnovou chorobou
  • osteoporóza
  • deprese a psychické potíže – velmi často

Diagnostika

Základem diagnostiky je anamnéza. Popisující příznaky vedou k podezření na revma.

Následuje důkladné vyšetření kůže, kloubů, nehtů – přítomnost defektů, zarudnutí, prohlubní v nehtech, vředů v jejich okolí. Případně je přítomna citlivost v oblasti úponů šlach.

Přidávají se laboratorní vyšetření krve, CRP a sedimentace jsou zvýšeny při zánětu. Určují se protilátky, krevní obraz a jiné.

Zajímavé je, že revmatoidní faktor, který je přítomen při revmatoidní artritidě, není přítomen při psoriatické artritidě.

Přítomnost revmatoidního faktoru je znakem při odlišení revmatoidní artritidy od psoriatické artritidy.

Případně se odebírá synoviální tekutina z většího kloubu, jako například z kolena. To pomáhá také při diferenciální diagnostice. Jelikož je důležité určit typ onemocnění.

Důležité jsou zobrazovací metody, kterými se dá hodnotit poškození kosti a kloubu. Konkrétně se jedná o RTG, CT, MRI, SONO.

Při diagnostice je nápomocná klasifikace psoriatické artritidy CASPAR z 2006, která hodnotí přítomnost příznaků. A to přítomnost psoriázy, poškození nehtů, přítomnost revmatoidního faktoru v krvi, přítomnost daktylitidy a RTG zhodnocení.

Kdy je potřeba myslet na psoriatickou artritidu:

 1. bolest kloubů a úponů šlach
 2. otok kloubů, úponů a prstů
 3. ranní ztuhlost kloubů
 4. únava – přetrvávající a intenzivní
 5. zánětlivá bolest zad
 6. přidružení příznaků mimo klouby

Průběh

V průběhu psoriatické artritidy se vyskytuje značná variabilita. Průběh je individuální, a to i způsob nástupu onemocnění.

Přibližně 75 % případů se většinou rozvíjí počátečním startem kožních změn – psoriázy. A potíže s klouby nastupují později až po neurčitém čase. Někdy trvá i 10 let, než se rozvine plný obraz psoriatické artritidy.

Začátek = kožní změny.
Kloubní projevy i po 10 až 20 letech.

Méně často se vyskytuje současný nástup kožních i kloubních problémů. A v ještě nižší míře se stává, že problémy s klouby předcházejí psoriázu.

+

Uvádí se i průběh sine syndromu u psoriatické artritidy. To znamená, že je přítomen zánět kloubů, ale nejsou kožní projevy psoriázy. Příbuzný ale trpí na psoriázu či psoriatickou artritidu.

Intenzivně či mírně.

Při psoriatické artritidě je možný mírný průběh, kdy potíže nejsou tak intenzivně výrazné. Časem dochází k remisi (útlumu projevů onemocnění). Toto období relativně bez psoriatické artritidy střídá relaps (opětovný nástup symptomů).

Opakem je akutní průběh nebo s těžkým postižením kloubů. Taková forma může vyvrcholit destrukcí kloubu až jeho znehybněním a deformací, zkrácením prstů a podobně.

Závažný průběh znamená výrazné omezení denních aktivit a kvality života. Člověk není schopen zapnout si knoflíky či uchopit předměty, je nesoběstačným. Onemocnění invalidizuje, a to hlavně při poškození kloubů potřebných k pohybu. Postižený nedokáže chodit po schodech, pouze stěží kráčí.

Při psoriatické artritidě je typické, že nejhorší je ranní zánět. Ten doprovází ranní ztuhlost kloubů, která trvá většinou přibližně 30 minut až hodinu. Pouze málokdy přetrvává delší dobu.

Bolest se může i nemusí přidružit.

Příznaky zmírňuje rozhýbání, naopak zhoršuje inaktivita.

Nad kloubem se mění barva kůže. Jsou přítomny i kožní defekty ve smyslu psoriázy, také poškození nehtů.

Otoky jsou častým projevem, a to kvůli zánětu kloubů, šlach a jejich úponů.

Obrazem je oteklá, bolestivá, ztuhlá a oslabená končetina, například ruka. Často se stává, že není možný úchop do dlaně. Jiným příkladem je zasažení částí, jako je bolest a slabost v bocích, bedrech, kolenou, kotnících, zápěstích či v zádech.

Start příznaků psoriatické artritidy se většinou vyznačuje táhlým nástupem – jako při revmatismu. Provokačním stimulem může být úraz, stres, stav po infekci a podobně.

Zasažen je jeden či více kloubů. Uvádí se 1–3 klouby.
Ale také 5 kloubů. Záleží na subtypu.

Někdy se přidruží bolest zad. Časté je zarudnutí spojivek a jejich zánět.

Průběh zhoršuje pozdní odhalení a zmeškání včasné léčby.

Jak se léčí: Psoriatická artritida

Léčba psoriatické artritidy: Léky a ostatní terapie

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací