Zastřené vidění a mlha před očima? Poznejte hlavní příčiny

Zastřené vidění a mlha před očima? Poznejte hlavní příčiny
Zdroj fotografie: Getty images

Zastřené či mlhavé vidění je typickým znakem šedého zákalu. Ten však není jedinou příčinou. Je jich víc.

Zastřené a mlhavé vidění je typickým příznakem šedého zákalu. Ale jak jistě tušíte, ten není jedinou příčinou. Je jich víc. Některé jsou nezávažné a krátkodobé a jiné probíhají dlouhodobě s rizikem vážnější poruchy zraku.

Nejčastěji vás zajímá:
Jaké má příčiny zastřené, mlhavé vidění a mlha před očima?
Co značí náhlé rozmazané vidění?
Proč mám problém se zaostřením zraku?

Jakákoli porucha zraku znamená méně či více výrazné omezení kvality života. Vždyť očima a zrakem získáváme až 80 procent všech informací z okolního světa.

Některé problémy způsobí sice náhlé, ale krátkodobé potíže. Jiné probíhají v tichosti a několik let o nich ani nevíme, ale mají tragické následky.

Problém číslo 1 = šedý zákal

Degenerativní proces čočky oka je typickým příkladem. Známe ho jako již zmiňovaný šedý zákal. Tato porucha průhlednosti oční čočky je zapříčiněna jejím zakalením.

V rozvojových zemích je nejčastější příčinou ztráty zraku.
Nejčastěji postihuje seniory nad 60 let.
U lidí nad 75 let zasahuje podstatnou většinu, a to alespoň na jednom oku.
Existuje i vrozená forma, která se diagnostikuje u novorozenců či malých dětí.

Zakalení čočky je dlouhodobý proces, který většinou postihuje obě oči. Není pravidlem, že ve stejném rozsahu a symetricky.

Příčiny a rizikové faktory jsou různorodé, jako například:

 • vyšší věk
 • ženské pohlaví
 • genetická predispozice
 • rodinný výskyt a dědičnost
 • sluneční záření
 • glaukom – zelený zákal
 • vysoký krevní tlak
 • úrazy oka a oční operace
 • dlouhodobé užívání léků, kortikoidů a jiných
 • nevhodný životní styl
 • kouření
 • alkoholismus
 • drogy

Člověk o zákalu dlouho netuší a jedním z prvních příznaků může být pocit zamlžení, podobné zastření zraku záclonou či pohled přes mlhu.

Probíhá dlouhodobě a často o něm člověk neví, může mít asymptomatický průběh.

I když prvotní stadium tohoto onemocnění nedělá problémy, později se dostaví zastřené vidění. Zanedbání může vést až k úplnému omezení přechodu paprsků světla na sítnici.

Mezi jeho charakteristické projevy patří:

 • pokles zrakové ostrosti a rozmazání
 • zamlžení zraku, pocit mlhy, clony/záclony před očima
 • zhoršený zrak v šeru a v noci
 • dvojité vidění
 • snížení sytosti barev, vyblednutí, nižší kontrast
 • skvrny/kaňky v zorném poli
 • omezení zrakového pole
 • vyšší nárok na světlo při čtení
 • nárůst dioptrií/potřeba silnějších brýlí
 • zvýšená citlivost na osvětlení, dopad světelných paprsků na obličej, problém při řízení
 • zakalení čočky, které je viditelné navenek/změna barvy – čočka je šedá, bledá

Katarakta, jak se odborně šedý zákal označuje, sice nelze vyléčit léky, ale její operační řešení je jednoduché. A právě diagnostika a dostupnost účinného řešení je při ní směrodatná.

Tyto stručné informace vám pomůže doplnit komplexní článek o šedém zákalu.

2. nejznámější příčina = zelený zákal

Glaukom má sice označení jako zelený zákal, nicméně k zakalení čočky v tomto případě nedochází.

Je rizikovým faktorem vedoucím například i k šedému zákalu.

Podstatou je zvýšený nitrooční tlak. Ten po delší dobu negativně ovlivňuje zrakový nerv. Jedná se o dlouhodobé a progresivní onemocnění, které může skončit úplným poškozením zraku, snížením zrakových funkcí až slepotou.

Jeho příčinou je souhra několika negativních faktorů. Přitom důvod vzniku primární formy není znám.

K rizikovým faktorům a příčinám patří:

 • zvýšený nitrooční tlak
 • vysoký věk
 • ženské pohlaví
 • rasa, více u černochů a Hispánců
 • cévní onemocnění + porucha cirkulace zrakového nervu (nízký či vysoký krevní tlak, trombóza)
 • diabetes mellitus - cukrovka
 • genetická predispozice
 • rodinný výskyt a dědičnost
 • refrakční chyby oka
 • anatomické poměry oka
 • migréna
 • a jiné

I glaukom může probíhat dlouhou dobu bez příznaků (asymptomaticky). Následně v pozdním stadiu se přidružují potíže, jako je zamlžené vidění, snížení zrakové ostrosti, problém s viděním za šera, bolest očí a hlavy, nevolnost.

Závažnějším stavem je akutní glaukomový záchvat. Řadí se mezi akutní stavy. Vyznačuje se intenzivní bolestí oka, hlavy, nevolností až zvracením.

A člověk by při očním problému nečekal zdravotní problémy, jako je například bolest břicha, pocení či snížení srdeční činnosti (bradykardii).

Více informací vám doplní článek: Glaukom či zelený zákal: Jaké má příčiny, příznaky a léčbu?

3. Sice akutní, ale ne bezprostředně závažný problém se suchým okem

Syndrom suchého oka je aktuální. Lidé hledí do zobrazovacích jednotek, monitorů, soustředí se. Oko je v nižší míře omýváno slzným filmem. Povrch oka vysychá.

Navíc mu přispívá také vzduchotechnika či klimatizování prostor v práci, v obchodních centrech, autech či v domácnostech. Plus topení a suchý vzduch během zimy.

I když porucha omývání oka je vůdčí příčinou, není jedinou. Přispívají i jiné vnější i vnitřní faktory.

Prameny vzniku a rizikoví činitelé jsou:

 • vyšší věk
 • hormony, hlavě u žen během menopauzy
 • jiná onemocnění, jako je cukrovka, revma a revmatické choroby, lupus, sklerodermie
 • chronické záněty oka, očního víčka
 • některé oční kapky
 • nošení očních čoček
 • úrazy oka
 • operace oka
 • koupání v chlorované vodě
 • časté protírání očí
 • kouření a alkoholismus
 • snížený příjem tekutin
 • prašné prostředí
 • stres a psychické přetížení
 • nedostatek vitamínů A a omega 3 mastných kyselin

Znáte pojem OFFICE EYE SYNDROME?
Pracujete dlouho za monitorem nebo díváte do mobilu či na televizi?
Pozor na špatné umístění monitoru.
Sníženou frekvenci mrkání způsobuje také... 
+ soustředění se na sledovaný obsah,
a to také při dlouhém čtení, ale také řízení. 

A jaké jsou jeho příznaky? Typické je:

 • pocit suchého oka, jako písek v oku
 • bolest a únava očí, a to také pro zvýšenou akomodaci (schopnost přizpůsobování se čočky)
 • pálení, škrábání, svědění v očích
 • zvýšená citlivost na světlo
 • pocit těžkých očí
 • otok víček
 • zarudnutí očí, spojivek
 • nadměrné slzení nebo naopak nedostatečné slzení
 • mlhavé a rozmazané vidění

A jak je to s jeho průběhem?

Předchází mu doba působení rizikových činitelů. Časový úsek je u každého člověka individuální, nástup potíží ovšem může být akutní.

Vstoupíte do klimatizovaného prostoru či příliš vytopeného se suchým vzduchem. Problémem může být také prašné studené, mrazivé počasí.

Potíže mohou nastat v okamžiku, náhle, akutně.

Po celém dni v kanceláři za monitorem počítače můžete pociťovat pálení/řezání očí, písek za víčky, zastřené vidění a únavu očí.

Svět před vašima očima může být zamlžený, zahalený záclonou.
Oči unavené a oční víčka těžká.

Ptáte se, co vám pomůže? Umělé slzy (kapky, oční masti) jsou první základní stupínek. Na ten nasedá řada režimových opatření.

Pro více informací navštivte také naše stránky s články:
Syndrom suchého oka: Pálení a únava očí? Vyléčí suché oko kapky?
Znáte syndrom počítačového vidění či digitální únavu očí?
Co je to Sjögrenův (sicca, suchý) syndrom? Příznaky, léčba, strava

4. Refrakční vady oka a únava očí

Další v pořadí jsou refrakční chyby oka. Patří mezi velmi časté problémy a zasahují každou věkovou kategorii, od malých dětí až po seniory.

Mají různorodé příčiny, od anatomických poměrů oka a jeho struktur, které se podílejí na lámavosti a dopadu paprsků světla na sítnici, a příkladem je i stařecké vidění. To je následkem dlouhodobých degenerativních procesů, které nelze žádným úsilím člověka vyvrátit.

Ptáte se, o co vlastně jde?

Refrakce = lámavost. Souvisí s průchodem světelných paprsků přes oko, jeho struktury na sítnici oka.

Přirozeně normálně vidící oko se označuje jako emetropické. Jde o stav, kdy se paprsky světla sbíhají a dopadají na sítnici s co největší přesností.

Poruchy refrakce se označují také jako ametropie. Přičemž jde o stav, kdy se paprsky světla nesbíhají dostatečně k tomu, aby přesný obraz dopadl na sítnici.

Přesný obraz tak vzniká, po koncentrování světelných paprsků buď před, nebo za retinou (sítnicí).

Označují se jako:

 1. krátkozrakost – myopie = ostrý obraz vznikl před sítnicí
 2. dalekozrakost – hypermetropie/hyperopie = ostrý obraz vzniká za sítnicí

Příčiny pramení z nesprávné polohy prvků optického systému oka, chyby zakřivení těchto prvků, z nesprávného rozměru oční koule (předozadní rozměr), anomálie indexu lomu nebo také z absence lámavých prvků a jiných.

V tomto případě na sítnici nedopadá ostrý a přesný obraz, ale obraz, který může být rozmazaný a mlhavý. Rozměr poruchy zraku přirozeně závisí na rozsahu dané chyby.

Kromě zastřeného či nejasného obrazu může člověk pociťovat také jiné obtíže. Příkladem je i únava a bolest očí, hlavy.

Bolest očí a únava je důsledkem zvýšeného akomodačního úsilí (snahy neustále zaostřovat/doostřovat obraz).

Mozek se ve spolupráci s akomodačními svaly snaží doostřit obraz. Tato přehnaná svalová práce způsobí vznik bolesti a únavy. Odborně je tento stav označen také jako akomodační astenopie = zraková únava.

Zraková únava vzniká hlavně při dlouhodobé zátěži očí při práci v malé vzdálenosti, ale také při dalekozrakosti, astigmatismu či při mírném šilhání.

Refrakční vady na jednom místě:

 1. Krátkozrakost: Vznik myopie + jak se jeví zhoršené vidění do dálky?
 2. Dalekozrakost, hyperopie: Proč vzniká zhoršené vidění na blízko?
 3. Tupozrakost, amblyopie u dětí proč vzniká? Při léčbě pomohou cviky
 4. Co je astigmatismus, jaké má příznaky a léčbu? (u dospělých i dětí)
 5. Co je presbyopie? Stařecké vidění či vetchozrakost

5. Některé ostatní příčiny

Samozřejmě, příčin mlhy před očima je víc...

Kromě jmenovaných je řada jiných důvodů, které mohou tento nepříjemný stav způsobit. Pramení z očních onemocnění, ale také celkových chorob skrytých mimo oko.

Příkladem může být množství stavů a rizikových příčin:

 • zánět optického nervu – optická neuritida
 • poškození rohovky – přední části oka, vřed rohovky, herpes oka
 • zánět – spojivky (konjunktivitida), duhovky (iritis), rohovky (keratitida), očního bílku (skleritida), uveitida (zánět postihující cévnatku oka), zánět, při kterém se kalí sklivec, a rozličné oční infekce
 • keratokonus
 • makulární degenerace a věkem podmíněná makulární degenerace, makulární díra
 • odchlípení sítnice
 • krvácení do sklivce
 • cizí těleso v oku
 • nesprávně korigovaná refrakční vada oka
 • nevhodná hygiena očních čoček
 • úraz oka
 • operace očí
 • ječné zrno a vlčí zrno
 • migréna a oční migréna, migréna s aurou
 • cévní mozková příhoda / TIA – tranzitorní ischemická ataka (přechodné nedokrvení mozku)
 • zvýšený intrakraniální tlak (tlak uvnitř lebky, s tlakem na mozek a optický nerv)
 • vysoký krevní tlak
 • nízký tlak krve – opakované závratě a pocit na omdlení se zamlženým zrakem až černotou před očima
 • skleróza multiplex – roztroušená skleróza
 • Parkinsonova nemoc
 • cukrovka s komplikacemi, jako je diabetická retinopatie s diabetickým makulárním edémem
 • revmatická onemocnění
 • nádor mozku, oka
 • delirium
 • nesprávné používání některých očních kapek
 • toxoplazmóza
 • meningeom
 • systémové vaskulitidy a cévní onemocnění
 • otrava methanolem
 • alkoholismus a kouření
 • dočasně i hormonální změny během těhotenství, preeklampsie

Ostatní příznaky

Zastřené vidění se nevyskytuje samotné, ale mohou se k němu přidružit také jiné obtíže.

Příkladem je fotofobie, tedy světloplachost (zvýšená citlivost na světlo a osvit obličeje světlem), bolest oka a hlavy, zarudnutí očí, dvojité vidění, plovoucí skvrny při pohledu na bledé pozadí, ale také zvýšené slzení či výtok z oka.

+ množství jiných zdravotních problémů podle vyvolávající příčiny.

Jaká je diagnostika a léčba?

Diagnostika se opírá o anamnézu. Jedná se o informace, které lékař dostává od samotného člověka postiženého zrakovým problémem. Kromě očních příznaků je důležité zmínit jiné tělesné potíže, pokud se vyskytují.

Dále následuje vyšetření zrakové ostrosti oka, a to několika metodami (oftalmoskopie, tonometrie, vyšetření štěrbinovou lampou a jiné). Tato speciální vyšetření provádí oční lékař – oftalmolog.

Podle předpokládané příčiny se přidávají i zobrazovací metody, jako je CT, MRI, či neurologická, interní a jiná vyšetření. Provede se i odběr krve a její laboratorní vyšetření.

Léčba na všechny tyto příčiny není jednotná, a každý problém vyžaduje konkrétní řešení.

Kdy je třeba vyhledat odbornou pomoc?

V některých případech potíže nastanou rychle, ale také rychle odezní. Pokud se opakují nebo jsou významného charakteru, je nutné vyšetření.

Varovné příznaky, které není dobré zanedbat:

 • náhlá porucha zraku a vidění, výpadek zorného pole, pokles ostrosti, dvojité vidění
 • náhlá ztráta zraku jednoho oka
 • intenzivní bolest očí
 • náhle vzniklá a intenzivní bolest hlavy, případně první bolest hlavy ve vyšším věku, změna charakteru a intenzity
 • dezorientace
 • náhlé závratě a závratě poprvé v životě
 • úraz oka
 • příznaky cévní mozkové příhody, porucha hybnosti/citlivosti končetin, porucha řeči, pokles ústního koutku, bezvědomí
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.