Diabetická retinopatie: Co to je, proč vzniká a jak se projevuje?

Diabetická retinopatie: Co to je, proč vzniká a jak se projevuje?
Zdroj fotografie: Getty images

Diabetická retinopatie je onemocnění, které má dopad na schopnost vidění. Projevit se může rozličným stupněm poškození zraku až slepotou. Souvisí s cukrovkou.

Vlastnosti

Diabetická retinopatie postihuje oči a zrak. Jde o onemocnění, které má základ v cukrovce.

Oba tyto stavy společně negativně ovlivňují kvalitu života, jelikož cukrovka samotná je multiorgánovým metabolickým onemocněním. A retinopatie se při ní projevuje rozličných stupněm postižení zraku až slepotou.

Uvádí se, že diabetes může za velké procento slepoty ve vyspělých zemích.

Tak jako cukrovka samotná, i porucha zraku samozřejmě významných dílem ovlivňuje i psychiku postiženého člověka. A to zejména mladší ročníky. Více také tím, že se může komplikovat bolestivým stavem, který způsobuje glaukom a tedy zelený zákal. .

Jedním z hlavních faktorů, který má vliv na celkový průběh, je i délka trvání cukrovky, její typ a další rizikové faktory.

Fakta o diabetické retinopatii:

 • u mužů vzniká už před dosažením 45. roku života, u žen o trochu později
 • vyskytuje se u obou typů diabetes mellitus, teda u typu I. i II.
 • avšak v případě cukrovky I. typu je častější výskyt a též závažnější průběh
 • víc než 25 % postižených má závažnou formu diabetické retinopatie
 • závažnější je proliferativní typ diabetické retinopatie
 • v rozvinutých zemích patří mezi nejčastější důvod slepoty
 • zhoršujícím faktorem je přítomnost hypertenze, zvýšení toku krve, onemocnění ledvin a anémie
 • při trvaní cukrovky víc než 20 let poškozuje zrak u 80 až 100 % diabetiků I. typu a více než 60 % diabetiků II. typu
 • může mít bezbolestný a bezpříznakový průběh
 • což z ní dělá těžkého nepřítele s výhodou

Cukrovka je metabolické onemocnění, jehož hlavní zbraní je zvýšená hladina cukru v krvi. Tento fakt stojí za postupným poškozováním napříč celým organizmem. Určitě jste už slyšeli o komplikacích, jako je diabetická neuropatie, diabetická nefropatie, angiopatie, diabetická noha a podobně. Jde přitom jen o část komplikací.

Diabetes mellitus po letech trvání způsobí nezvratné změny a poškození v organizmu.
Čtěte více v článku:
Jaké zdravotní komplikace způsobuje cukrovka? I zanedbaná a neléčená

Právě při diabetické retinopatii je hlavním problémem hyperglykemie, tedy zvýšená hladina cukru v krvi. Ta negativně působí na stěny cév. Časem poškozuje nejdrobnější cévky v oku, tedy i v oblasti sítnice. To má za následek poruchu zraku až slepotu.

Diabetická = související s cukrovkou.
Retino = související se sítnicí.
Patrhia = označuje onemocnění, chorobný stav.

Jak už je uvedeno, toto onemocnění nemusí vůbec bolet a nijak se projevovat. Přičemž i během tohoto bezpříznakového stádia páchá mikroskopická poškození na nejdrobnějších cévách v lidském organizmu a také v oku.

Později, až v době, kdy jsou změny natolik vážné, začínají problémy se zrakem.

Zničené cévy postihují mikroaneurysmy, přes poškozenou cévní stěnu prostupují tekutiny, což způsobí otok v oblasti sítnice s možným krvácením až tvorbou nových cév.

Podle čehož se i retinopatie při cukrovce rozděluje na:

 1. neproliferativní retinopatii
 2. pokročilou neproliferativní retinopatii
 3. proliferativní retinopatii
 4. diabetickou makulopatii

Příčiny

Ptáte se, co způsobuje poškození zraku?

Ano. Je to cukrovka.

Při diabetické retinopatii není až takovým problémem kolísání hladiny cukru. Ale právě vysoká hodnota glykemie.

Přečtěte si také článek:
Hyperglykemie: Jak se projevuje nadbytek cukru v krvi a jaká je její léčba?

Příčinou poškození zraku jsou zničené kapiláry, tedy jedny nejmenších cév v oblasti očního pozadí a sítnice.

Základem jsou negativní změny na cévách a cévních stěnách, porucha toku krve a prokrvení stíníce. Snížení průtoku až úplné uzavření cévních kapilár. Jde tedy o poruchu prokrvení s přítomnou tvorbou otoku a s krvácením do oblasti sítnice a do zadní části oka.

V podstatě je přítomná:

 1. okluze kapilár, tedy uzavření drobných cév, což vede k nedokrvení citlivé oblasti oka
 2. dilatace cév s přestupem tekutiny do okolí a tvorbou otoku
 3. novotvorba cév – proliferace cév

Tabulka uvádí dělení diabetické retinopatie na druhy

Neproliferativní retinopatie
 • zkratkou NPDR
 • za problémem stojí tvorba mikroaneuryzem
 • poškozené cévy postihují výdutě
 • cévní stěna v tomto místě je oslabená
 • to zapříčiňuje ložiskové krvácení do sítnice
 • a tvrdé exsudáty - přestup elementů z cév do sítnice a krevního séra
  • o ukládaní tukových buněk, vznik žlutavých usazenin
 • často probíhá bezpříznakově
 • podle průběhu se dělí na 
  • počínající
  • středně pokročilou
  • pokročilou
  • velmi pokročilou
Pokročilá neproliferativní retinopatie
 • tvoří se měkké, takzvaně vatovité exsudáty
 • a to kvůli drobným infarktům
 • ty zapříčiňují nedokrvení kvůli sníženému průtoku krve sítnicí  
 • nebo uzavření drobných kapilár, teda okluziv
Proliferativní retinopatie
 • zkratkou PDR
 • nejzávažnější forma
 • táto forma je typická tvorbou nových kapilár v oblasti sítnice a disku zrakového nervu i na duhovce
 • tyto nové cévy jsou méněcenné a oslabené
 • tento proces podmiňuje přítomnost VEGF, teda vascular endothelial growth factor, který produkují buňky v oblasti se sníženým okysličením kvůli zhoršenému průtoku krve
 • cévy praskají
 • nastává krvácení do sítnice a sklivce (hemoftalmus)
 • celý tento proces má za následek fibrotizaci, zjizvení a krvácení s následným odchlípením sítnice
 • přítomné je zhoršení zraku, zrakové ostrosti, až slepota v těžkém stádiu a jiné obtíže
Diabetická makulopatie
 • zkratkou DMP
 • mikroangiopatie, tedy poškození nejdrobnějších cév sítnice, v sítnici, při poškození makuly, tedy místa s nejostřejším viděním
 • tvorba otoku a tvrdých exsudátů
 • pokles zrakové ostrosti
 • uvádí se také pojem klinický signifikantní makulární edém (KSME)
  • early treatment diabetic retinopathy study (ETDRS) vyhrazuje pojem pro stav akutního ohrožení makuly a centrální zrakové ostrosti
  • tento stupeň poškození si vyžaduje okamžitou laserovou koagulaci

Kromě hyperglykemie se na poškozujícím působení podílí také vysoký krevní tlak, zvýšená hladina tuků v krvi, anémie (chudokrevnost) a onemocnění ledvin.

Oxidační stres a nedokrvení sítnice, tvorba méněcenných a oslabených cév a prostup tekutiny z krve až krvácení = nevratné poškození zraku až slepota.

Rizikové faktory vzniku:

 • cukrovka - délka trvání cukrovky
 • nedostatečná nebo zanedbaná léčba, dekompenzovaný diabetes mellitus
 • vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, anémie 
 • hematologické poruchy a poruchy srážlivosti krvi, zvýšená viskozita (hustota) krve
 • nemoci ledvin
 • operace oka, například šedého zákalu
 • radiace
 • úraz oka
 • záněty oka
 • nádory
 • kouření
 • alkohol
 • hormonální antikoncepce
 • těhotenství

Komplikace retinopatie ve zkratce:

 1. krvácení do sítnice a sklivce
 2. odchlípení sítnice
 3. glaukom a zvýšený nitrooční tlak
 4. slepota

Těhotenství a diabetická retinopatie

V tomto případě jde o rizikové období, které významně ovlivňuje progresi stavu onemocnění.

Samozřejmě jde o individuální faktory. Při lehkém stupni nemoci není riziko zhoršení stavu.

Ale naopak, až 50% riziko progrese je u těhotných s mírně pokročilou formou diabetické retinopatie. A u těžkých stavů je to více než 50% míra zhoršení.

Zároveň se však uvádí, že po porodu může přijít v určitém procentu případů ke zlepšení.

Proto je u diabetiček před plánováním těhotenství a během těhotenství vhodné oční vyšetření. Během tohoto období se vykonává v určitých intervalech, a to během trimestrů, případně i každý měsíc.

Při gestačním diabetu, tedy při těhotenské cukrovce není riziko vzniku retinopatie.

Ptáte se:
Je diabetická retinopatie indikaci k sekci, tedy k císařskému řezu?
Toto rozhodnutí je na zhodnocení lékaře podle stavu a rozsahu onemocnění.

Příznaky

Onemocnění se v lehkém stádiu nemusí vůbec projevovat. Což je tajná zbraň diabetické retinopatie. Obtíže se totiž začnou projevovat až ve stádiu pokročilejšího poškození.

Při tomto onemocnění se mohou vyskytovat rozličné příznaky, jako například:

 • zhoršená ostrost zraku, refrakce
 • rozmazané vidění
 • zvlněné vidění, pokřivený obraz
 • zhoršení barevné citlivosti
 • výpadek zorného pole, tmavé a prázdné oblasti v zorném poli
 • přítomnost mžiků - světelných záblesků
 • plavající vločky v zorném poli, mušky, kaňky, černé tečky
 • postupné bezbolestné oslabení zrakové ostrosti v průběhu týdnů, roků
 • až úplná ztráta zraku a slepota
 • bolest oka a očnice

Postižení obyčejně zasahuje obě oči.

Diagnostika

Zvláštní význam při tomto onemocnění má včasná diagnostika. I proto se u diabetiků kontroluje zrak – skríningové oční vyšetření při cukrovce (každé dva roky).

Vyšetření vykonává specialista, tedy oční lékař.

Kontroluje zrakovou ostrost, nitrooční tlak, přítomnost šedého či zeleného zákalu, proto je důležité komplexní oční vyšetření i vyšetření předního segmentu oka, například štěrbinovou lampou a dalšími metodami.

Důležité je vyšetření očního pozadí.  Hledají se známky edému, krvácení a poškození sítnice, makuly, zrakového nervu, přítomnost abnormálních cév, tukových usazenin v sítnici či fibrotické, zjizvené tkáně a i krvácení do sklivce.

Další metody jsou například:

 • oftalmoskopie
 • optická koherentní tomografie OCT
 • fluorescenční angiografie FFA
 • analýza cév sítnice

Jelikož toto onemocnění může probíhat nepozorovaně, jsou pravidelné prohlídky významné při včasné léčbě a pro záchranu zraku.

Průběh

Onemocnění může probíhat bezpříznakově, asymptomaticky. A to až do poměrně pokročilého stádia, kdy už je na záchranu kvality zraku pozdě.

Přitom včasnou léčbou se dá zamezit progresi onemocnění a ztrátě zraku. Včasná stádia a dokonce i otok makuly nemusí mít za následek těžkosti.

Makula = místo nejostřejšího vidění.

Až když se přidruží problémy se zrakovou ostrostí, rozmazané vidění, vnímání kaněk a mušek, mžiků před očima. Člověk může vnímat pokřivený obraz, nebo obrazy, kterou nejsou v obou očích stejné. Přidružují se výpadky v zorném poli.

Během dne se může závažnost potíží lišit, postupně zhoršovat či zlepšovat.

Přítomná může být bolest oka a očnice.

Pozdější komplikace jsou glaukom, tedy zvýšený nitrooční tlak a odchlípení sítnice. Ty dopomáhají k závažnému stupni poškození zraku. Dochází k těžké poruše zraku až k úplné slepotě.

Ptáte se:
Jak dlouhý může být průběh onemocnění?
Týdny, měsíce až roky….

Jak se léčí: Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie: Jak se léčí a jaké léky pomohou?

Zobrazit více

Průběh diabetické retinopatie

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací