Dvojité vidění: diplopie jako náhlá, občasná, ale také trvalá porucha zraku?

Dvojité vidění: diplopie jako náhlá, občasná, ale také trvalá porucha zraku?
Zdroj fotografie: Getty images

Dvojité vidění značí problém se zrakem. Ne vždy je ale základem zhoršený zrak a šilhání.

Dvojité vidění je problém, jehož základem může být několik různých onemocnění a stavů. A přitom nemusí jít pouze o potíže se zrakem, ale velké množství jiných svalových, neurologických i systémových onemocnění.

Jednou z nejčastějších příčin kromě poruch zraku jsou prudké výkyvy krevního tlaku. Dvojité vidění patří mezi příznaky, které si jistě zaslouží větší pozornost.

Často se ptáte:
Co způsobuje dvojité vidění? Co znamená, pokud se vyskytlo najednou, náhle?
Může se vyskytovat pouze občasně nebo společně s rozmazaným viděním?
Je možné, že se vyskytuje při bolesti krční páteře?

V těch méně závažných případech ho zapříčiní přehnaná námaha očí v podobě suchého oka či nadměrná únava.

Dvojité vidění = diplopia.

Dvojité vidění je stav, kdy vnímáme jeden předmět dvojmo. Jde o současné vidění dvou obrazů s posunem do stran, a to horizontálně, vertikálně, ale také úhlopříčně.

A například...

Velké procento je způsobeno chybnou funkcí okohybných svalů. Tehdy je možné navenek vidět šilhání. Toto vyosení obou očí zapříčiní, že se sledovaný obraz nedostává ve správném směru na sítnici oka.

Při zakrytí jednoho oka dvojité vnímání vymizí.

Známe nicméně i případy, kdy takové překrytí jednoho oka nepomáhá a dvojmo vidíme stále.

Podle toho se i diplopie rozděluje na binokulární a monokulární.

Rozdělení diplopie:

 1. binokulární – vymizí při zakrytí jednoho oka – každé oko promítá obraz na jiné místo sítnice
 2. monokulární – vnímání dvou obrazů jedním okem, případně nastává vnímání více obrazů – stav se označuje jako polyopie

1. Jak je to při binokulární formě?

V tomto případě jsou obrazy obou očí promítány na sítnice rozdílně. Většinou je ostrost dobrá, a tudíž jsou zobrazeny stejně.

Z velkého procenta je binokulární forma zapříčiněna šilháním. Jedním okem se soustředíme na objekt a ten je ostře zobrazen na nejostřejším bodě sítnice (fovea žluté skvrny) daného oka.

Nicméně druhé oko je vyosené a světelné paprsky směřují mimo toto místo nejostřejšího vidění.

Světelné paprsky, které dopadají přímo na místo nejostřejšího vidění, mozek vyhodnocuje jako předměty přímo před člověkem.

Naopak paprsky, které dopadnou mimo tuto oblast, vnímáme vyoseně. Mohou být vyosené v různých směrech, horizontálně (nalevo, napravo), vertikálně (nahoru, dolů) nebo i rotovaně, když je obraz mírně pootočen.

Výsledkem je, že mozek dostává dva rozdílné obrazce. Po jejich spojení vzniká dvojité vidění.

U binokulárního vidění se jednoduše řečeno jedná o dvojité vidění při obou otevřených očích. Pokud pacient jedno oko zavře, vidí normálně.

Nešilhali jste, měli jste dobrý zrak?
A najednou máte dvojité vidění?

Šilhání nastupuje i v dospělosti. V tomto věku už mozek není natolik plastický, aby si s vnímáním dvojitého obrazu dokázal dostatečně poradit, jak je tomu v dětském věku.

Děti, i v případě poruchy zraku, si stěžují na dvojité vidění podstatně méně. A to i přesto, že šilhání je v dětském věku velmi časté.
Ptáte se proč?
Více se dočtete níže v části věnované dětskému věku.

Příčin může být samozřejmě několik. Příkladem je také tupozrakost (většinou u dětí) či astigmatismus. V obou případech je základem případu rozostření obrazu dopadajícího na sítnici, případně dopad několika obrazců na sítnici (zjednodušeně).

Binokulární forma se navíc rozděluje na nestálou (intermitentní) a stálou (trvalou).

Nestálá forma se vyznačuje střídáním obdobím výskytu s obdobím utišení. Obtíže zhoršuje námaha a únava zraku/očí.

Tímto typem nestálé diplopie se charakterizuje například:

 • migréna
 • bolestivá krční páteř – může být přidružena bolest hlavy, točení hlavy a dvojité vidění a jiné poruchy zraku
 • nekorigované refrakční vady oka nebo nesprávně slabě či silně korigované
  • krátkozrakost
  • dalekozrakost
  • presbyopie, vetchozrakost, lidově také stařecké vidění
 • autoimunitní onemocnění, jako je myasthenia gravis
  • zasahuje nervosvalovou ploténku a přenos vzruchů
  • oční forma, která se přibližně v 20 % projevuje postižením očních svalů

Stálou formu zastupuje například:

 • poškozené okohybné nervy, svaly se šilháním (strabismem)
 • obrny hlavových nervů (III., IV. a VI. nervu, které ovládají okohybné svaly)
 • poškození zrakového nervu a zrakového centra
  • zánět – nervu, mozku
  • útlak nervu, který může způsobit krvácení či nádor
  • úraz očí a úraz hlavy a otřes mozku
  • intoxikace, tedy otrava (alkoholem, plynem CO)
  • léky (antiepileptika, antikonvulziva, hypotonika, sedativa, ketamin, léky působící na nervový systém)
  • nadměrná únava okohybných svalů
 • cukrovka s diabetickou neuropatií, retinopatií – diabetes mellitus s komplikacemi
 • roztroušená skleróza a jiná degenerativní neurologická onemocnění
 • onemocnění štítné žlázy – hlavně Graves-Basedowova nemoc

Alkoholismus zapříčiňuje poškození mozku a nervového systému.

Nebezpečným stavem je také vysoký krevní tlak, který může způsobit vážné komplikace v kardiovaskulárním nebo nervovém systému. Může vyústit v život ohrožující stav - hypertenzní krizi.

Zdraví a život ohrožující komplikací, která se může projevit dvojitým viděním, je také cévní mozková příhoda.

2. Monokulární forma...

Postihuje jen jedno oko nebo zrakový nerv a centrum. A podobně i při situaci, kdy se obraz promítá na několik míst na sítnici.

Přítomné je dvojité vidění jen na jedno oko, například na levé oko.

Při výskytu diplopie jedním okem zvažujeme prvotně poškození oka a poruchu součástí oka.

Příkladem je keratokonus, onemocnění čočky, ale také poškození zrakového nervu či zrakového centra, které je v oku.

Tabulka uvádí příklady podle formy dvojitého vidění

Binokulární Monokulární
Šilhání – strabismus Poškození oka, nepravidelné zakřivení rohovky, čočky, defekt struktury oka
Tupozrakost Keratokonus – vyklenutí čočky oka
Astigmatismus  Šedý zákal - katarakta
Refrakční vady oka – přílišná krátkozrakost, dalekozrakost, do dálky a blízka Astigmatismus
Poškození nervů a svalů, které zajišťují pohyby oka, přenos zrakového vjemu Poškození zrakového centra v mozku
Migréna Syndrom suchého oka
Autoimunitní onemocnění jako myasthenia gravis, roztroušená skleróza, Guillain-Barrého syndrom Pterygium – vytvoření membrány v předním segmentu oka
Cukrovka a její komplikace Odchlípení sítnice
Úraz oka, hlavy – mozku Komplikace po operaci oka
 • po operaci katarakty
 • jiných nitroočních operacích
 • ale také po laserové operaci
Srdečně-cévní onemocnění, jako je například hypertenze, cévní mozková příhoda
Onemocnění štítné žlázy
Alkoholismus

Shrnutí příčin:

 • zánětlivá onemocnění, absces, příkladem je také herpes simplex nebo herpes zoster
 • onemocnění oka – zánětlivé, úrazové, jiné
 • refrakční vady oka
 • strabismus
 • aniseikonia – vnímání rozdílné velikosti obrazů
 • léčba léky, které mají vliv na nervovou soustavu, mozek
 • nervové degenerativní onemocnění
 • bolest krční páteře
 • nádorové choroby a rakovina
 • botulismus
 • alkohol, drogy, jako i marihuana
 • cukrovka
 • Lymská borelióza
 • migréna a podobné bolesti hlavy
 • srdečně-cévní choroby, hypertenze, cévní mozková příhoda
 • sinusitida – zánět vedlejších nosních dutin
 • zvýšený intrakraniální tlak – nitrolební
 • a jiné

U dětí pozor na šilhání i tupozrakost!

V dětském věku je velmi těžké odhalit jakoukoliv poruchu zraku. I pro tento důvod je velmi důležité, abychom s dětmi chodili pravidelně na preventivní prohlídky.

Opakovaná oční vyšetření jsou o to významnější u předčasně narozených dětí.

Dítě nedokáže vyjádřit to, že má problém se zrakem. Ani o tom nemusí vědět. Svět vnímalo odmala v pozměněné podobě. Nemá tím pádem tušení, že skutečnost je jiná.

Příkladem je rozostření obrazu i jeho zdvojení.

Mozek si ale umí s dvojitým obrazem poradit.

Lidský mozek je dostatečně plastický na to, aby si s dvojitým viděním dokázal poradit.
Pozor však...
Tato kompenzace není ideálním řešením.

Proč?

Problém vyřeší tak, že vypne vnímání obrazu se slabšího oka.
V konečném důsledku dítě sice vidí pouze jeden předmět, ale...

Následkem je zhoršené vnímání okolí, špatná orientace v prostoru, zakopávání, časté pády či narážení do předmětů při chůzi, hraní, běhání.

Proč je tomu tak?
Vnímání 3D prostoru nám umožňuje zachytávání obrazu světa oběma očima.

Tento druh kompenzace lze do určitého věku napravit. A to buď použitím vhodné korekce refrakční vady oka (brýle, okluzory), či úpravou šilhání. V literatuře se uvádí ideální věk přibližně do 7. až 8. roku života. V pozdějším období už může být stav nezvratný.

Pro další zajímavé informace čtěte články o:

 1. tupozrakosti
 2. šilhání
 3. astigmatismu

Dvojité vidění v těhotenství?

V tomto pro ženu i plod citlivém období se vyskytují občasné problémy se zrakem, ať už rozmazané, nebo dvojité vidění. Samozřejmě není dobré tyto změny zanedbat.

Příkladem je také astigmatismus, který se v tomto období může zhoršit. Uvádí se, že se tak stává přibližně u každé páté ženy, která na astigmatismus trpěla již před otěhotněním.

Zhoršení zraku signalizuje též vysoký krevní tlak. Tlak krve může signalizovat komplikaci, jako je také preeklampsie. Ta ohrožuje ženu i plod.

Pozor! 
Vznikly potíže se zrakem náhle a bez zjevné příčiny?
Může jít o život ohrožující stav.
Co nejdříve vyhledejte odbornou pomoc.
Lékař zkontroluje matku i nenarozené dítě.

Čtěte více v článku:
Jak rozpoznat preeklampsii a její příznaky v těhotenství? Poznej rizika

Diplopie dobrovolně?

Ano. Někteří lidé si ji vyvolávají záměrně. A to v rámci zábavy či experimentu, příkladem je využití stereogramu. Šikovnější jedinci umí na sílu i šilhat.

Vyzkoušejte si ji s námi...

Během čtení našeho článku umístěte jeden prst mezi obrazovku a tvář. Ostřete přitom na text, ne na prst.

Vidíte ji – diplopii?

Jaké jiné příznaky se mohou vyskytnout?

Kromě samotného zdvojeného vidění si lidé stěžují i na jiné obtíže a komplikace, které tento stav provázejí.

Jiné potíže, které se mohou přidružit:

 • bolest hlavy
 • rozostřené, rozmazané vidění
 • bolest očí a bolest zhoršující se při pohybu očí
 • bolest v oblasti kolem oka
 • unavené oči
 • pocit těžkých očních víček
 • zvýšené slzení očí
 • nebo naopak pocit suchého oka
 • světloplachost/fotofobie, tedy přehnaná citlivost na světlo
 • zarudnutí očí a očních spojivek
 • únava
 • stres
 • závratě
 • nevolnost, pocit na zvracení až zvracení
 • bolest krku

Pozor!
Kombinace náhlého až prudkého nástupu potíží s vysokou intenzitou, jako jsou například intenzivní až kruté bolesti hlavy a poruchy zraku i dvojitého vidění, nás vede k červeným vlajkám.

13. červených vlajek (red flags) při bolesti hlavy:

 1. první bolest hlavy u člověka po 40. roku
 2. intenzivní – ukrutná bolest
 3. bolest, popisována jako taková, jakou do teď člověk nezažil
 4. změna charakteru bolesti
  • vznik nové bolesti
  • výrazné navýšení intenzity
  • zhoršující se bolest hlavy
 5. stoupající intenzita bolesti se zvracením
 6. prudký začátek bolesti
 7. náhlý vznik bolesti po fyzické námaze (po zakašlání, po kýchnutí, po tlaku na stolici)
 8. porucha zraku, i dvojité vidění
 9. přidružení příznaků, jako je:
  • spavost, porucha vědomí, změny chování, zmatenost, dezorientace
  • kolaps
  • meningeální příznaky
  • horečka
  • jiné neurologické příznaky jako porucha hybnosti, oslabení a ochrnutí končetiny
  • křeče těla
 10. bolest hlavy po úrazu hlavy a krční páteře
 11. přítomné nádorové onemocnění
 12. léky na krev, antikoagulační léčba, warfarin
 13. HIV, AIDS

Více o červených vlajkách při bolesti hlavy v článku:
Bolest hlavy: Někdy je neškodná, ale kdy značí závažný problém?
= Jakákoliv porucha zraku s přidružením příznaků, které nastoupily náhle, vyžaduje odborné vyšetření bez zbytečného odkladu.

Jak na diagnostiku?

Nejdůležitější jsou informace od postiženého člověka, tedy anamnéza. Následuje ji oční vyšetření. To zahrnuje vyšetření předního i zadního segmentu, zrakové ostrosti a jiné.

Následně může lékař doporučit RTG, CT, MRI.

Důležité je si uvědomit, že včasná diagnóza a včasná léčba má v některých případech významný vliv na konečný výsledek.

Léčba probíhá podle...

K léčbě se může přistoupit po stanovení příčiny během diagnostiky. Podle toho se volí konzervativní či invazivní přístup (například při šilhání).

Příkladem jsou oční cvičení (oční gymnastika při poruše funkce okohybných svalů), korekce brýlemi či kontaktními čočkami nebo laserovou operací, překrývání oka okluzorem či náprava šilhání, operační řešení šedého zákalu a jiné.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.