Co je preeklampsie? Je rizikem pro těhotenství? Příznaky až eklampsie

Co je preeklampsie? Je rizikem pro těhotenství? Příznaky až eklampsie
Zdroj fotografie: Getty images

Preeklampsie je vážné onemocnění vyskytující se pouze během těhotenství. Projevuje se vysokým krevním tlakem, otoky a proteinurií (nadměrným vylučováním bílkovin močí). Objevuje se po 20. týdnu těhotenství, velmi zřídka dříve. Představuje velmi závažnou komplikaci těhotenství a porodu, která ohrožuje život plodu i matky.

Vlastnosti

Preeklampsie postihuje 2–8 % těhotných žen.

Je jednou z nejčastějších příčin předčasných porodů s možným zanecháním následků na zdraví novorozence, stejně jako i úmrtí matek a novorozenců.

Může se vyvinout z plného zdraví nebo navazovat na těhotenskou hypertenzi, ale také na předchozí hypertenzi vzniklou ještě před těhotenstvím.

Preeklampsii rozdělujeme na lehkou a těžkou.

Podle doby nástupu ji rozdělujeme na tři formy, podle časového rozpětí nástupu příznaků:

 • Časná forma – příznaky, které se objevily před 34. týdnem těhotenství
 • Střední forma – příznaky onemocnění objevující se po 34. týdnu do 37. týdne těhotenství
 • Pozdní forma – příznaky onemocnění se objevily po 37. týdnu těhotenství

Časná forma před 34. týdnem těhotenství bývá spojena s poruchou činnosti placenty a vnitřních orgánů plodu, s funkcí nadledvin a jater plodu.

Střední a pozdní forma bývá spojena s poruchou adaptace srdečně-cévního systému matky.

Lehká preeklampsie (pozdní) není vyvinuta z placentární poruchy. Projevuje se zvýšeným tlakem krve matky v klidu, nad hodnoty 140/90 mmHg, otoky dolních končetin a zvýšeným vylučováním bílkovin močí.

Těžká preeklampsie je spojena s časnou a střední formou po 20. týdnu těhotenství. Projevuje se vysokým krevním tlakem nad hodnoty 160/110 mmHg, velkým vylučováním bílkovin močí, otoky a rychlým progresem s komplikacemi, až dokonce možným úmrtím plodu.

U těhotných, které před těhotenstvím trpěly vysokým tlakem, se v některých případech vyvine také preeklampsie. Tehdy mluvíme o superponované preeklampsii.

Vzácně se vyvine preeklampsie po porodu, což se označuje jako poporodní preeklampsie.

Příčiny

Příčina není dosud známa, ale připisuje se genetickým a imunologickým faktorům. Neexistuje ani spolehlivý screening pro včasnou diagnostiku. Bohužel je možné ji diagnostikovat až po nástupu příznaků, jako je hypertenze a proteinurie, po 20. týdnu těhotenství.

V počátečním stádiu těhotenství se oplodněné vajíčko implantuje do dělohy a uhnízdí se pomocí klků, které napomáhají k ukotvení v děloze. Při ukotvení do dělohy během zdravého těhotenství plod přijímá živiny a kyslík přes spirální arterie dělohy.

Aby se přizpůsobily zvýšenému vyživování plodu, arterie podstupují remodelaci. Ta začíná již v prvním trimestru a končí v 18.–20. týdnu těhotenství.

Předpokládá se, že při preeklampsii se vyvíjejícím zárodkům v děloze neumožní správná přeměna spirálních arterií v placentárním řečišti. To způsobuje nedostatečné prokrvení a okysličení placenty. Tím je placenta narušena již v časném stádiu těhotenství.

Následným nedostatečným okysličením tkáně placenty a jejím nedostatečným prokrvením dochází k tomu, že není schopna zajistit dostatek živin a kyslíku pro plod. Plod tak bojuje o život a sám začíná produkovat látky, které zvyšují krevní tlak matky.

Tyto látky v těle matky vedou k zánětlivým procesům a k porušené funkci orgánů matky. Jedná se o játra, ledviny, mozek. Dochází ke změnám koagulačního systému, ke zvýšené krvácivosti, k zúžení cév, rozpadu červených krvinek. To má za následek vylučování bílkovin močí, což je charakteristickým znakem právě pro preeklampsii.

U prvorodiček se preeklampsie spojuje s imunitní odpovědí rodičky. Těhotenství je pro ni něco nového, což zvyšuje riziko.

Vyskytuje se častěji u mladých žen v prvním těhotenství, ale u starších žen se zvyšuje riziko život ohrožující plod a matku.

Preeklampsie v předchozím těhotenství je riziková v každém dalším těhotenství. Pokud se u žen vyskytla těžká forma preeklampsie, další těhotenství je rizikové a musí probíhat pod přísným lékařským dohledem.

U žen trpících před těhotenstvím hypertenzí je také zvýšené riziko preeklampsie, stejně tak u žen trpících diabetem.

Rizikovými faktory jsou:

 • prvorodičky
 • delší interval mezi porody, více než 10 let
 • předčasný porod v předchozím těhotenství
 • onemocnění ledvin  
 • obezita
 • vyšší věk rodičky kolem 40. roku, kdy je až dvojnásobně vyšší riziko než u mladších žen
 • spojeno je i riziko při těhotenství mužského plodu, v důsledku zvýšené hladiny testosteronu

Největším rizikem je žena, která ještě nerodila.

Dalším rizikovým faktorem je rodinná anamnéza spojená s genetikou. Další jsou některá onemocnění, jako diabetes, autoimunní onemocnění, chronická onemocnění ledvin, vícečetné těhotenství, onemocnění štítné žlázy, epilepsie a migrenózní stavy.

Snížené riziko je po předchozím potratu nebo předchozím zdravém těhotenství se stejným partnerem. Změnou partnera se toto mění.

Příznaky

Příznaky se výrazně liší mezi jednotlivými ženami. Někdy se vyvíjí bez jakýchkoli příznaků.

Nejčastějším příznakem je zvýšený krevní tlak těhotné ženy. Zpočátku se projevuje jako běžná hypertenze, což může ztížit diagnostiku.

Vysoký krevní tlak se může vyvíjet pomalu nebo může mít náhlý nástup.

U více než 50 % žen se také objeví bolest hlavy s poruchami vidění, dočasná ztráta zraku, rozmazané vidění, bolest v nadbřišku, únava a někdy i nevolnost, zvracení, což souvisí se zvýšeným krevním tlakem.

Více o bolesti hlavy v těhotenství se můžete dočíst v článku: Bolest hlavy v těhotenství: Jaké má příčiny a co na bolest?

Příznak preeklampsie je bolest hlavy v těhotenství.
Jeden z příznaků preeklampsie je bolest hlavy v těhotenství. Zdroj: Getty images

Hlavními příznaky pro potvrzení preeklampsie jsou (tabulka)

Hypertenze Vysoký krevní tlak převyšující hodnotu nad 140/90 mmHg
Proteinurie Vylučování bílkovin močí nad hodnotu 300 mg za 24 hodin
Hyperurikémie Zvýšená tvorba a následně zvýšená koncentrace kyseliny močové v krvi Snížení vylučování močí, která vzniká jako následek narušené funkce ledvin
Otok a zadržování tekutin v těle Projevuje se rychlým nárůstem na hmotnosti těhotné ženy nad 500 g za týden Otoky se nejčastěji vyskytují na dolních končetinách, ale mohou se objevit i na rukou, obličeji i otokem celého těla
Trombocytopenie Stav, kdy se v krvi nenachází dostatečné množství krevních destiček Bývá příčinou zvýšeného krvácení

Právě nedostatek krevních destiček může signalizovat HELLP syndrom, spojovaný s těžkou formou preeklampsie. HELLP syndrom je označením pro těžké poškození jater a rozpad červených krvinek. Vyskytuje se u 4–12 % žen s preeklampsií. Projevuje se nevolností, zvracením, bolestí v horní části břicha a bolestmi hlavy.

Je to závažná komplikace těhotenství ohrožující život.

Máte podezření, že i vy můžete trpět preeklampsií?
Pro snazší rozpoznání příznaků si přečtěte také článek:
Jak rozpoznat preeklampsii a její příznaky v těhotenství? Poznej rizika

Další závažnou komplikací je DIC (diseminovaná intravaskulární koagulopatie). Je vyvolaná zánětlivými procesy v těle matky, poškozením jater. Je charakteristická poruchou srážení krve, zvýšenou krvácivostí a vytvářením malých krevních sraženin, které brání k prokrvení orgánů. Následně dochází k jejich poškození.

Více o vysokém krevním tlaku, jeho vlivu na organismus a možných komplikacích se můžete dočíst v našem článku: Vysoký krevní tlak: Co je arteriální hypertenze, proč vzniká?
Pro informace o hodnotách krevního tlaku vám nabízíme tabulku: Jaké hodnoty má nízký, normální a vysoký krevní tlak

Diagnostika

Diagnostika je založena na sledování krevního tlaku a prokázání bílkovin v moči. To je důležitou součástí prenatální péče v poradně.

Při podezření nebo výskytu některých příznaků, jako bolesti hlavy, problémy se zrakem, se u těhotné zaměřuje vyšetření na změření krevního tlaku, provedení krevních testů a také test na výskyt bílkovin v moči.

Je důležité znát svůj tlak pro těhotenstvím.

Za patologické hodnoty během těhotenství se považuje tlak 140/90 mmHg. Pokud žena trpěla zvýšeným tlakem již před těhotenstvím, provádějí se další vyšetření, aby se včas zachytila ​​možná preeklampsie.

Za rizikové se považuje zvýšení tlaku o 30 mmHg oproti normálnímu tlaku měřenému v klidu dvakrát po sobě, s minimálně 6hodinovým odstupem.

Při podezření na možnou preeklampsii se mezi 28. a 32. týdnem těhotenství provádí roll-over test v těhotenství.

Těhotná žena je uložena na levý bok. Měření krevního tlaku probíhá třikrát po sobě v 5minutových intervalech až do dosažení normální hodnoty krevního tlaku. Potom se uloží na záda a znovu se přeměřuje tlak v 5minutových intervalech. Pokud se spodní tlak (diastola) zvýší o více než 20 mmHg, pravděpodobně dojde k rozvoji preeklampsie během těhotenství.

Diagnostické testy po určité době mohou prokázat bílkovinu v moči. Při zvýšeném vylučování bílkovin močí se v první řadě musí vyloučit zánět močových cest a vyšetření poševního fluoru.

Laboratorní vyšetření krve. Zjišťuje se možný výskyt chudokrevnosti a rozpad červených krvinek. Také se provádějí jaterní testy.

Jaké laboratorní hodnoty svědčí pro rozvoj preeklampsie?

Při vyšetření krve se zvyšují jaterní hodnoty. Hodnoty kyseliny močové přesahují horní hranici a proteinurie (bílkoviny v moči) jsou více než 300mg/24 hodin.

Provádí se i fyzikální a palpační vyšetření břišní oblasti a sonografie plodu. Ověřuje se tak, že stav nijak neovlivnil jeho vyživování.

USG vyšetření srdeční frekvence u plodu
Ultrazvuková kontrola srdeční frekvence plodu u těhotné ženy. Zdroj: Getty images

Funkce fetoplacentární jednotky (vyživení placenty, plodu a jeho orgánů) u ženy trpící vysokým krevním tlakem se během těhotenství sleduje různými vyšetřeními.

Vyšetření funkce fetoplacentární jednotky (tabulka)

Ultrazvuková biometrie Umožňuje včas zachytit vznik hypotrofie u plodu. Pomocí ultrazvuku se sleduje růstový vývoj plodu, zda roste přiměřeně ke svému gestačnímu týdnu a nedochází k jeho zaostávání v růstu
Dopplerova flowmetrie Sledování průtoků přes pupeční šňůru prokáže poruchy prokrvení
Kardiotokografie Odhalí vznik nedostatečného okysličení plodu
Nonstress test Prokáže nedostatečné okysličení plodu
Oxytocinový zátěžový test Prováděný od 37. týdne těhotenství

Biofyzikální vyšetření plodu na základě vyšetření nonstress testu zaznamenává nedostatečné okysličení a vyživení plodu. Provádí se po 27. týdnu těhotenství. Vyšetřením se sleduje přirozená aktivita plodu, jeho srdeční frekvence během spánku a když je vzhůru. Je hodnocena na základě jeho pohybů.

Za normálních okolností se jeho srdeční frekvence zvýší při pohybech.

Oxytocinovým zátěžovým testem se kontroluje srdeční frekvence plodu pomocí CTG (kardiotokografu) po podání infuzního roztoku s oxytocinem. Podáním roztoku se vyvolá zátěž podobná kontrakcím dělohy. Zjišťuje, zda je dítě připraveno na porod.

Průběh

Průběh se může u každé těhotné ženy lišit.

Čím závažnější je vaše preeklampsie a čím dříve se v těhotenství objeví, tím jsou větší rizika pro vás a vaše dítě.

V první řadě dochází k poruše v placentě, která je nedostatečně prokrvená i vyživovaná. Tím dochází i k poruše vyživování plodu.

Plod se tím brání a jeho ochranným mechanismem začíná vylučování látek, aby proteklo více krve pod větším tlakem z cév do placenty potřebné pro jeho vyživení. Tyto látky se dostávají přes placentu do krevního oběhu matky a zvyšují její krevní tlak.

Následkem toho dochází k výskytu příznaků a komplikací. Dochází zejména k bolestem břicha, vyššímu krevnímu tlaku, poškození ledvin, jater, mozku, ale i jiných důležitých orgánů, a to na základě změn vnitřní výstelky cév, na které působí zvýšený krevní tlak.

Při přetrvávajících příznacích po určité době také dochází kromě bolestí břicha k výskytům křečí v břiše, případně ve formě záškubů. Pokud není onemocnění léčeno, dochází i k narušování cév v mozku, což má za následek poruchy prokrvení a okysličování mozku. To velmi často vede ke křečím celého těla a k poruchám vědomí. Časté je upadání krátkodobě do bezvědomí, a to náhle bez varování.

Komplikace preeklampsie jsou vzácné. Mohou ale způsobit předčasné odlučování placenty, odumření tkáně kůry nadledvin, prasknutí jater, krvácení do mozku, otok mozku, poruchy krevní srážlivosti a HELLP syndromu.

Přímým následkem neléčené preeklampsie je eklamptický záchvat.

Preeklampsie, která se neléčí, může vést k závažným až smrtelným komplikacím pro vás i pro vaše dítě.

Komplikace pro plod

Nejčastější komplikací z nedostatečné funkce placenty a následně způsobenou poruchou průtoků přes placentu do plodu je omezení růstu. V závažnějších případech může dojít k různým stupňům rozvoje růstové retardace, která může vést až k smrti plodu.

Není-li placenta dostatečně vyživována, nedodává plodu dostatek krve, kyslíku a živin. Důsledkem toho dochází ke zpomalení růstu.

Mezi komplikace také patří předčasné ukončení těhotenství a porození předčasně narozeného novorozence, který je ohrožen na životě.

Preeklampsie a eklampsie

Stručné rozdělení příznaků preeklampsie a eklampsie v tabulce

Preeklampsie Eklampsie
 • vysoký krevní tlak nad 140/90 mmHg
 • proteinurie
 • otoky
 • nevolnost
 • bolest hlavy
 • zhoršené vidění
 • únava
 • vysoký krevní tlak nad 210/130 mmHg vzniklý náhle
 • křečovité záchvaty
 • ztráta vědomí
 • tonicko-klonické křeče
 • postihuje nervový systém, kardiovaskulární aparát a ledviny
 • je to stav život ohrožující

Preeklampsie je jedna z pozdních forem gestózy. Je charakteristická vysokým krevním tlakem, proteinurií, otoky a s tím související následnou nevolností, poruchami vidění a malátností. V některých případech může přejít do eklampsie.

Eklampsie je vyvrcholení onemocnění preeklamsie. Je to nejtěžší forma pozdní gestózy. Dochází ke křečovitému záchvatu, ztrátě vědomí během těhotenství nebo při porodu a následné ztrátě paměti.

Objevuje se většinou u prvorodiček, ale její výskyt je možný i při opakovaném porodu. Je doprovázena hypertenzní krizí, snížením močení a přílišným vylučováním bílkovin v moči. Je to život ohrožující stav, na který může budoucí matka zemřít.

Co znamená hypertenzní krize? Více informací se dočtete v článku:
Hypertenzní krize: Jak se projevuje a léčí? Vysoký tlak, co ohrožuje zdraví?

Tento stav je častější u vícečetných těhotenství.

Před vznikem eklampsie dochází většinou k silným bolestem hlavy, zamlžení a dvojitému vidění s nutkáním na zvracení. Následně nastávají tonicko-klonické křeče podobné epileptickému záchvatu.

Nastane-li u ženy eklampsie, měla by být okamžitě přijata na jednotku intenzivní péče. V případě komplikací může dojít až k zastavení dýchání nebo i k oslepnutí.

Léčba eklampsie spočívá v přerušení záchvatu formou podání sedativ, magnesia a kyslíku. Je nutné snížit krevní tlak a zajistit dostatek tekutin, což je potřebné zejména při těžkých stavech.

Tato nemoc je spojena se zvýšenou úmrtností matek i novorozenců. Doporučuje se proto hned po stabilizování ženy těhotenství ukončit, a to buď vaginální cestou, nebo operačně císařským řezem.

Preeklampsie a druhé těhotenství

Nejčastěji se preeklampsie objevuje v druhé polovině těhotenství, někdy dokonce až na konci třetího trimestru. Je pravda, že preeklampsie se nejvíce objevuje při prvním těhotenství, ale i druhé těhotenství může být za určitých okolností ke vzniku preeklampsie náchylné.

Je to tehdy, je-li velký věkový odstup od prvního těhotenství, například 10 let. Pokud se při prvním těhotenství vyskytla preeklampsie nebo pokud jí trpěla matka či sestra ženy, tak je také zvýšeno riziko výskytu i během druhého těhotenství.

V tomto případě je lepší absolvovat pravidelné preventivní kontroly v těhotenské poradně. Při druhém těhotenství se doporučuje preventivní užívání derivátů kyseliny acetylsalicylové, které tlumí shlukování krevních destiček, a tím předchází vzniku trombů.

Jak se léčí: Preeklampsie

Léčba preeklampsie: Hospitalizace a její cíle

Zobrazit více

Galerie

Příznakem preeklampsie je i bolest hlavy v těhotenství. Zdroj foto: Getty images
USG vyšetření srdeční frekvence u plodu. Zdroj foto: Getty images
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • Nemoci v těhotenství: a řešení vybraných závažných peripartálních stavů: Binder Tomáš, kolektiv
 • Rizikové a patologické těhotenství: Hájek Zdeněk, a kolektiv
 • Moderní porodnictví: Roztočil Aleš a kolektiv
 • Vybrané kapitoly z intenzivní péče: Bartůněk Petr, Jurásková Dana, Heczková Jana, Nalos Danie
 • solen.cz - Hypertenze v těhotenství
 • mayoclinic.org - Preeclampsia
 • nhs.uk - Causes, Pre-eclampsia
 • medicalnewstoday.com - Everything you need to know about preeclampsia