Co znamená bílkovina v moči? Proteinurie i v dětství či v těhotenství

Co znamená bílkovina v moči? Proteinurie i v dětství či v těhotenství
Zdroj fotografie: Getty images

Bílkovina v moči je znakem poruchy funkce ledvin. Může se vyskytovat pro jiné chorobné příčiny. Určité malé množství bílkovin bývá v moči ale přítomno i bez onemocnění.

Bílkovina v moči (odborně proteinurie/albuminurie) je přítomnost bílkovin v moči. Za normálních okolností se i bez přítomné chorobné příčiny v moči nachází velmi malé množství proteinů. Při vzestupu hodnot může ale jít o onemocnění.

Jaká je normální (ideální) hodnota?

Za běžných okolností se mírně zvýšená hladina vyskytuje u dětí, dospívajících či u těhotných. Ale také u lidí po nadměrné fyzické námaze či po stresu.

Bílkoviny v moči pocházejí z krevní plazmy, při filtraci krve, z ledvin a také z močových cest.

V dané problematice se zmiňuje více typů bílkovin, které jsou důležité z diagnostického pohledu.

Dále na objem proteinů v moči působí:

 • věk
 • výživa a příjem bílkovin
 • poloha člověka, zejména u dětí, s čímž souvisí i denní rytmus
 • čas dne – ortostatický fenomén
  • přes den je vylučování bílkovin asi dvakrát vyšší než v noci
 • fyzická aktivita a intenzita svalové práce
 • stres
 • výška krevního tlaku
 • teplota, horečka

Během jednoho dne se v ledvině vytvoří asi 180 litrů primární moči. Ale ne celý objem primární moči se vylučuje z těla ven.

Potom, co se primární moč dostane z glomerulů (filtračních klubek), je většina tekutiny zpětně reabsorbována. Těchto 180 litrů obsahuje přibližně 10 kilogramů bílkovin. Z toho pouze 0,01 % (tedy 1 gram) prochází glomerulovou filtrační bariérou do filtrátu.

Tato bariéra se dá přirovnat k sítu.

Tvořena je ze tří vrstev, a to endoteliálních buněk, glomerulové bazální membrány a podocytů. Chyba při proteinurii může mít základ v každé z nich.

Přes toto síto procházejí pouze bílkoviny, které jsou menší než otvor síta. Označují se také jako mikroproteiny (mají nízkou molekulovou hmotnost, a to méně než Mr 60 000). Ty jsou v proximálním tubulu, což je část za filtračními glomeruly, zpětně resorbovány a vráceny do těla, nebo katabolizovány (rozloženy).

Do moči se za normálních okolností nedostávají proteiny, které mají větší molekulovou hmotnost než Mr 60 000, respektive více než 100 000–150 000.

Kromě mikroporézní struktury glomerulární bazální membrány se na filtraci podílí i elektrostatická bariéra.

Při běžné fyzické aktivitě a během dne se do moči za 24 hodin vyloučí přibližně 50 až 89 miligramů bílkovin.
Normální (fyziologická) mikroalbuminurie může být přibližně 10–30 mg za den.

Tento typ proteinurie se označuje jako fyziologická proteinurie.

Plus...

V moči se hodnotí dva základní typy bílkovin.
Prvním jsou plazmatické bílkoviny, které procházejí přes filtrační bariéru.
Druhý typ jsou neplazmatické bílkoviny, které pocházejí z ledvinných tubulů.

Přibližný podíl bílkovin v moči:

 • 60 % z toho jsou bílkoviny z ledvin, přesněji z ledvinové pánvičky a z močovodů
  • neplazmatické bílkoviny
  • tento typ bílkoviny se také označuje jako Tamm-Horsfall protein
  • přibližně 25–75 mg na den a 1,73 m2
  • snížená tvorba může značit poruchu dřeně ledviny
 • 40 % z toho připadá na plazmatické bílkoviny přefiltrované z krve
  • tento koncový objem je ovlivněn filtrační bariérou, zpětnou resorpcí a hemodynamiky v ledvinách

Proteinurie a co ji způsobuje

Bílkovina v moči (proteinurie) je stav, kdy objem bílkovin za 24 hodin překročí hranici 150–200 mg.

Maximální hodnota je stanovena na 96 mg/m2 = 150 mg za 24 hodin.
Hladina bílkovin v moči nad hodnoty 150–200 mg za 24 hodin.

Podle množství se dělí na:

 • malou proteinurii – méně než 150 mg za 24 hodin
 • střední proteinurii – 150 až 350 mg za 24 hodin
 • velkou proteinurii – více než 350 miligramů za 24 hodin = hodně bílkovin v moči

Rozdělení proteinurie + hlavní příčiny v tabulce

Nepatologická Není projevem onemocnění ledvin. Označuje se také jako funkční či přechodná proteinurie. Příkladem je:
 • posturální – ortostatická forma, ve stoje je vyšší exkrece (vylučování) bílkovin do moči, vyskytuje se zejména u dětí a dospívajících
 • navozená fyzickou námahou a prací svalů
 • stres
 • chlad
 • febrilní forma – při horečce
 • dehydratace
Prerenální proteinurie Problém je "před ledvinami" Není chyba v ledvinách. Příkladem může být situace navýšení bílkovin s nižší molekulovou hmotností v krvi. Ty následně přecházejí do moči, a to i bez přítomné nemoci. Může za ní stát i hemolýza (rozpad červených krvinek). V tomto případě bude kromě bílkovin v moči i krev a hemoglobin, a tedy hematurie.  Jiným příkladem je přítomnost myoglobinu, což je svalová bílkovina. Stává se tak při crash syndromu, resp. rabdomyolýze, a také při akutním zánětu či nekróze tkáně
Renální proteinurie  Glomerulová – zvýšení propustnosti glomerulární bariéry pro bílkoviny. Vylučují se středně velké bílkoviny, albumin a transferin (Mr 70 00–100 000), ale ne velké bílkoviny – jde o selektivní formu Případně může docházet i k vylučování větších bílkovin nad Mr 100 000, označuje se jako neselektivní forma. Příčiny mohou být různé:
 • nefrotický syndrom
 • hyperfiltrace v reziduálních nefronech
 • glomerulopatie
 • Alportův syndrom
 • systémová onemocnění, jako systémový lupus - SLE
 • vaskulitida
 • cukrovka – diabetes mellitus
 • infekce, které vyvolává
  • streptokok
  • viry hepatitidy B, C
  • HIV
  • mononukleóza
 • maligní onemocnění, jako lymfom
Tubulární – způsobená sníženým zpětným vstřebáváním bílkovin v tubulech ledvin. Vylučují se mikroproteiny, tedy bílkoviny s nízkou molekulovou hmotností. Často se tak stává kvůli:
 • toxickému účinku některých léků (léková poškození), cytostatika, některá antibiotika a protizánětlivé léky
 • otravě těžkými kovy, jako olovo, rtuť, měď
 • akutní tubulární nekróze
 • TIN - tubulointersticiální nefritidě (forma zánětu ledviny)
 • polycystické nemoci ledvin
 • peylonefritidě, tedy formě zánětu ledviny
Smíšená – kombinace obou typů
Postrenální proteinurie Do moči pronikají i velké proteiny a plazma. V moči se tak nacházejí všechny typy plazmatických bílkovin, leukocyty (bílé krvinky) i hemoglobin, tedy červené krevní barvivo. Příčinou tohoto typu může být:
 • krvácení a krvácivé stavy
 • nádorové onemocnění
 • zánět močových cest
 • ledvinové a močové kameny

 Příčinou může být:

 • onemocnění ledvin a močových cest
 • jiné systémové a metabolické onemocnění, jako je lupus, cukrovka (diabetická nefropatie)
 • endokarditida (zánět srdce) a jiná onemocnění srdce, srdeční selhání
 • poruchy imunity a autoimunitní choroby, revma
 • infekce a záněty
 • vysoký krevní tlak
 • některé léky, chemoterapie
 • toxiny
 • úraz a popáleniny
 • nádor a maligní onkologické onemocnění, lymfom, myelom
 • zvýšená produkce proteinů v organismu, jako je i amyloidóza
 • dehydratace
 • stres a emocionální vypětí
 • nadměrná fyzická námaha a namáhavé cvičení
 • vystavení chladu a podchlazení organismu
 • horečka a vystavení těla vysokým teplotám
 • chudokrevnost – srpkovitá anémie
 • v těhotenství a preeklampsie/eklampsie
 • nadbytek bílkovin ve stravě

Bílkoviny v moči u dětí

Ptáte se: Může být bílkovina v moči dítěte?

V dětství, a hlavně během puberty a dospívání, je možný výskyt vyššího počtu bílkovin v moči. Příčinou nemusí být onemocnění a stává se tak poměrně často.

Až 10 % dětí školního věku může mít při testu proteinurii.
Následně po druhém testu klesá míra výskytu na 0,1 %.
Vyšší zastoupení se zjišťuje u dívek.

Příčinou je funkční forma. Setkáte se i s označením jako dočasná, funkční či ortostatická proteinurie (cvičení, stres, horečka, zvýšená exkrece bílkovin ve stoje).

Uvádí se, že ortostatická forma je v období dětství frekventovaná. Zastoupení si najde u 3–5 % dospívajících.

V poloze vleže je vylučování bílkovin močí normální. Stoupá ve stoje, tedy během dne.

Proto se provádí porovnávání hodnot proteinů v moči během noci a dne.

Příčina ortostatické proteinurie není zcela objasněna.

Při zvýšené hladině bílkovin v moči je nutná pravidelná kontrola u lékaře.

I v tomto věku může nicméně být příznakem onemocnění či poruchy funkce ledvin. Odborná literatura uvádí, že často jde o glomerulární a tubulární formu.

Proteinurie během těhotenství

Během těhotenství může nastat přechodné zvýšení množství bílkovin v moči. Stává se tak na začátku, během, ale i na konci těhotenství.

Pokud jde o dlouhodobý výskyt nebo je hodnota nad 300 mg, je nutné vyšetření.

Dlouhodobá (chronická) proteinurie v těhotenství nastupuje již po 20. týdnu těhotenství. Většinou se tak stává při již existujícím problému s ledvinami.

Akutní forma vzniká z rozličných příčin, ovšem nejobávanější je preeklampsie a eklampsie. V tu chvíli je riziko ohrožení těhotné i plodu.

Typicky se projeví:

Rizikem je přechod a vyvrcholení do eklampsie a HELLP syndromu. Nastupují křeče těla, rozpad červených krvinek, zvýšení jaterních enzymů, snížení počtu krevních destiček.

Je vysoké riziko úmrtí těhotné a plodu. Vyžaduje okamžité léčení. Jedinou formou může být ukončení těhotenství.

Méně závažné příčiny zvýšení bílkovin v moči během těhotenství:

 • nadměrná fyzická aktivita
 • stres
 • dehydratace
 • horečka
 • cukrovka

Přečtěte si také:
Bílkovina v moči během těhotenství? Může, ale i nemusí být problém

Jaké další symptomy a syndromy se mohou vyskytovat

Kromě prokázané zvýšené hodnoty bílkovin v moči je možný výskyt jiných zdravotních potíží.

Příkladem symptomů, které mohou doprovázet proteinurii, je:

 • zpěněná moč, pěna přitom přetrvává déle
 • časté močení
 • únava
 • slabost a schvácenost
 • otoky, prvotně bývají přítomny otoky obličeje a okolí očí, později i končetin
 • dušnost
 • nevolnost
 • zvracení
 • bolest břicha, podbřišku, v boku
  • hlavně při zánětu
  • i s dysurií, pálením, řezáním, štípáním při močení
  • časté močení

Moč při proteinurii:

 • pěna na moči – za normálních okolností se drží pěna na moči krátce
  • bílá pěna, pomaleji mizí
 • mléčně bílá barva – přítomnost bílkovin i tuků
 • zakalená nebo růžová až červená moč, pokud je přítomen zánět s hematurií

Důležité pojmy při poruše močení:

 • polyurie – vysoké množství moči, za 24 hodin nad 2500 ml nebo 100 ml za hodinu
 • oligurie – snížení množství moči pod 300 ml za 24 hodin
 • anurie – množství moči pod 100 ml za 24 hodin, ale i zastavení tvorby moči
 • retence – zadržování moči, překážka v močových cestách
 • polakisurie – časté nutkání s vymočením malého množství
 • dysurie – porucha močení, bolest při močení
 • strangurie – bolestivé močení – pálení
 • nykturie – časté močení v noci
 • enuresis nocturna – pomočování se v noci
 • inkontinence moči – ztráta schopnosti ovládat močení, a tedy samovolný odchod moči

Jak na diagnostiku a léčbu?

Diagnostika proteinurie je důležitá i z pohledu léčby. Často se zjistí náhodně, protože probíhá asymptomaticky (bez příznaků).

Prvotně se odebírá anamnéza. Význam má i zjištění rodinného výskytu problémů s ledvinami a dědičných onemocnění.

Následně se provádí fyziologické vyšetření, při kterém je nutné znát hodnoty krevního tlaku. Hledají se otoky.

Vyšetřuje se moč. První volbou, která je dostupná i pro domácí test, jsou papírkové metody, a tedy testovací proužek (lakmusový papírek).

Papírkový test se hodnotí na křížky:

 • 1 + (na jeden křížek) = přibližně 300 mg/litr
 • 2 ++ = asi 1 g/l
 • 3 +++ = asi 3 g/l
 • 4 ++++ = 20–30 g/l

Tento test je orientační, screeningový.
Může být chybně vyhodnocený.
Po něm je nutné další vyšetření.

Nejdůležitější je 24hodinový sběr moči a laboratorní hodnocení. Doplní se jiné metody, jako je vyšetření krve (elektrolyty, urea, kreatinin).

Mezi zobrazovací metody patří:

 • SONO/USG
 • RTG – kontrastní metody
 • CT
 • MRI
 • a jiné

Po zjištění příčiny následuje léčba.

V případě zánětu se podávají antibiotika. U ostatních onemocnění se nasazuje specifická terapie pro konkrétní problém. Důležitá je dieta s ohledem na příjem bílkovin a režimová opatření. Do režimových opatření spadá i klidový režim a vyvarování se stresu a fyzické námaze a jiným rizikovým faktorům.

Pomůže čaj na bílkoviny v moči? Může se pít urologický čaj, jehož pití má význam při zánětu močového ústrojí (spolu s odbornou léčbou). Vždyť při zánětu může být kromě krve i bílkovina v moči. Na jiná onemocnění jeho účinek ale nestačí.

Přečtěte si také:
Ledviny a jejich nemoci
Péče o ledviny
Možnosti léčby ledvinových kamenů

Informace o výskytu bílkovin v moči, ale i o jiných souvisejících symptomech

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.