Otok, edém končetin: Co je příčinou otoku rukou, nohou, kotníků?

Otok, edém končetin: Co je příčinou otoku rukou, nohou, kotníků?
Zdroj fotografie: Getty images

Dlouhodobé sezení, ale i dlouhodobé stání může mít za následek otok dolních končetin. Jinou příčinou mohou být onemocnění žil či srdečně-cévní onemocnění. Otoky vznikají i při poruše funkce jater nebo ledvin. Časté jsou během těhotenství.

Otok končetin se může projevovat při různých onemocněních. Od problémů s pohybovým aparátem, přes onemocnění cévního systému nebo srdce až po nemoci lymfatického systému.

Někdy je otok lokální a vyskytuje se jen na jednom místě, jindy generalizovaný a je na více místech těla. Pokud nastávají otoky kolem kotníků, velmi často jde o problém se srdcem.

Tak je tomu v případě, pokud se otok vyskytne na obou končetinách. Při otoku jedné končetiny je podezření na ucpání či zánět cév, například jako při žilní trombóze.

Otok jedné končetiny

Na jedné končetině, ať už dolní nebo horní, vzniká otok v důsledku lokálního zánětu nebo při úrazu. Většinou jde o onemocnění žil dolních končetin. Vzniknou otoky, bolesti a svalová únava.

Stejně i při křečových žilách, což je nejčastější onemocnění žil. Někdy je příčina v ucpání a zánětu žíly. Mezi tato onemocnění patří i tromboflebitida nebo flebotrombóza.

Tromboflebitida je zánět povrchových žil. Trombus při ní naléhá na zánětem změněnou stěnu žíly. Přítomný je lokální otok, zarudnutí a také bolest v místě zánětu žíly. Ta je na pohmat tvrdší. Onemocnění není závažné.

Flebotrombóza je zánět hlubokých žil a jde o závažné onemocnění. Jeho komplikací může být embolizace do plic. Ale i pozdní změny jako křečové žíly či bércový vřed.

Chronická žilní nedostatečnost nebo i chronická žilní choroba je onemocnění, při kterém je snížen návrat krve z dolních končetin. Následkem toho vzniká hromadění krve a také otok končetiny či obou.

Příznaky chronické žilní insuficience:

  • pocit těžkých nohou
  • únava nohou
  • napětí až křeče
  • bolest svalů
  • otok
  • zhoršené vyživování tkáně
  • změny barvy kůže, pigmentovaná
  • špatné hojení ran
  • bércový vřed

Otok jedné končetiny vzniká také v případně blokování odtoku lymfy. Lymfedém je onemocnění, které je způsobeno hromaděním lymfy v tkáních následkem špatné funkce lymfatického systému.

Lymfedém vzniká i po operacích, při kterých musely být odstraněny lokální lymfatické uzliny. Jako je to na příklad při operacích onkologických onemocnění.

I samotné nádorové onemocnění může být příčinou. A to přímo na kosti, ať už jde o nezhoubný nebo zhoubný nádor. Zde se otok vytvoří v místě vzniku nádoru. Ať už z buněk kostí nebo kostní chrupavky, či při jiném onkologickém onemocnění.

Porovnání holeně s křečovými žilami a bez nich
Křečové žíly na lýtkách. Zdroj fotografie: Getty images

Úraz je častou příčinou otoku končetin. Otok vzniká v místě působení nadměrné síly. Poškození se může týkat kůže, když je rána pouze povrchová, ale i hlubších struktur. A to mohou být i šlachy, cévy či svaly.

Otok nastraně dolní končetině, levá dolní končetina bez otoku, pravá oteklá, vysoký otok, od nohy až po koleno
Příklady otoku jedné dolní končetiny. Zdroj fotografie: Getty images

Přirozeně, otok vzniká i při zlomenině kostí. Kromě otoku je při úrazech přítomna bolest, ale i zarudnutí a při porušení kožní celistvosti i vnější krvácení. Druh ošetření a odbornou pomoc hodnotíme podle mechanismu úrazu, rozsahu a typu poranění.

Podobně je to i při onemocněních kloubů. Těmi mohou být různé artritidy menších či větších kloubů a jiná poškození. Mezi příznaky se vyskytuje i bolest a zarudnutí v oblasti postiženého kloubu.

Otok končetiny je častou komplikací po operaci. Důvodem operace může být zmíněné onemocnění kloubů, úraz, tedy komplikovaná zlomenina kosti, ale i jiné chorobné příčiny.

Otok obou horních končetin

Otok obou horních končetin najednou může poukazovat na komplexnější onemocnění. Například vzniká při syndromu horní duté žíly. Tato žíla sbírá krev z obou končetin, hlavy i krku. Může dojít k jejímu útlaku, a tím k uvedenému otoku, například při útlaku nádorem.

Při závažných onemocněních srdce, jater či ledvin může nastat otékání celého těla. Jako je to při selhání funkce srdce jako pumpy, ale i při otocích pro nefunkční játra či při ledvinové nedostatečnosti.

Prvotně vznikají otoky na nižších místech těla vlivem gravitace, tedy na dolních končetinách. Ale při přetrvávání obtíží se otok rozšíří na celé tělo.

Otoky obou dolních končetin

Otoky obou dolních končetin jsou častým příznakem onemocnění srdce. A to konkrétně chronického srdečního selhání. Srdeční selhání je význačné tím, že srdce nedokáže vyvinout dostatečný výkon k uspokojení potřeb organismu.

Otok obou dolních končetin
Příčinou oboustranného otoku jsou onemocnění srdce, jater a také ledvin. Zdroj fotografie: Getty images

A to hlavně při zvýšené námaze. Zvýšená námaha může znamenat běh, chůzi do schodů, ale i chůzi po rovině. V závažnějších případech i chůzi na krátké vzdálenosti.

Krev není dostatečně přečerpávána, tedy pumpována, tekutiny se zadržují v nejnižších částech těla. Prvotní jsou otoky nohou, ale i otoky končetin v oblasti kotníků.

V pozdějších fázích se otok zvětšuje a otékají i holeně či zbylé části těla. Jak již bylo řečeno, při selhávání srdce může vzniknout i otok obou horních končetin. Snížená funkce srdce, a tedy i otoky dolních končetin a nohou, jsou frekventované ve stáří.

Mezi nejčastější příčiny srdečního selhání patří:

Při problémech s vysokým krevním tlakem nastávají také změny v tepnách a dochází ke zvětšení levé srdeční komory. Typické jsou časté bolesti hlavy, únava, ale i otok končetin vlivem zhoršené funkce srdce.

Podobně je to také při zánětu myokardu, což je srdeční svalovina, která se může zanítit nejčastěji viry. Symptomy onemocnění jsou zejména bolest na hrudi a dušnost. Někdy jsou otoky nejen lokálně, ale i po celém těle.

Otok obou dolních končetin je příznakem také pro onemocnění jiných orgánů těla. Tak je tomu v případě selhání funkce jater a ledvin. Například při selhání funkce jater je kromě otoku končetin přítomen i výrazný otok břicha, čili ascites,a ikterus, tedy žluté zbarvení kůže a očních bělem.

Při závažnějším onemocnění ledvin může vzniknout renální insuficience, tedy ledvinová nedostatečnost. Může být akutní či chronická. Přítomny jsou otoky končetin, obličeje, ale i nevolnost, zvracení, zvýšená či snížená tvorba moči až zastavení močení, únava, nechutenství, hubnutí, suchá kůže.

Ostatní příčiny otoků končetin

Otoky končetin mohou nastat i při chronickém zánětu průdušek. A to jako komplikace, konkrétně při vzniku chronické obstrukční plicní nemoci. Ale i při jiných onemocněních plic.

Velmi často je otok končetin přítomen i jako součást jiných sekundárních problémů. Například při obezitě, což je způsobeno vyšší hmotností. I v případě některých metabolických onemocněních, jako například Cushingův syndrom.

Otoky rukou a nohou jsou také součástí příznaků Turnerova syndromu. To je dědičné onemocnění způsobené absencí chromozomu X a postihuje ženy, které mají jen jeden pohlavní chromozom.

I snížený příjem stravy, tedy hladovění, poruchy příjmu stravy, anorexie jsou příčinou otoku končetin. Důvod je v nedostatku bílkovin. Snížená hladina albuminu v krvi způsobí, že tekutina z krve prostupuje do tkání a dutin. Typický je otok břicha u hladovějících dětí.

Onemocnění štítné žlázy, a to hypotyreóza, může mít za následek otok. Některé léky jsou příčinou otoku končetin. Příkladem těchto léků jsou hormonální antikoncepce, ale i léky proti bolesti, kortikosteroidy, antidepresiva.

Dlouhodobé sezení a stání v jedné poloze může mít za následek otoky dolních končetin. A to hlavně sezení v nepohodlné poloze. Jak je to například i během dlouhého cestování v autě, autobuse, ale i během letu, takzvaná cestovatelská trombóza.

Cestování, a tedy i dlouhé lety, i více než 6 hodin, jsou rizikem pro vznik embolizací. A to hlavně u lidí, kteří mají predispozici nebo rizikové onemocnění. Jako je například zvýšené srážení krve, křečové žíly, onemocnění srdce či ledvin, obezita, ale i užívání hormonální antikoncepce.

Častou, ale ne závažnou příčinou otoku končetin je alergická reakce. Otok může být lokální, tedy v místě kontaktu s alergenem, jak je to například při píchnutí vosou či včelou. Ale i většího rozsahu jako při alergiích na potraviny či léky.

Alergická reakce je vlastně přehnaná reakce na alergen. Více informací o alergii uvádíme v samostatném článku.

Vosa sedí na prstu,znak alergie na štípnutí hmyzem
Časté jsou otoky po bodnutí hmyzem. Zdroj fotografie: Getty images

Otok končetin v těhotenství

Během těhotenství se vyskytují otoky nohou a kotníků až u 75 % těhotných žen. A to hlavně během posledních týdnů, tedy v období třetího trimestru. Když zvětšený plod a děloha snižuje průtok krve přes dolní dutou žílu zpět do srdce.

Ale k otokům dochází i mnohem dříve. Hlavním důvodem je zadržování tekutin v těle, zvýšení celkového objemu tekutiny v organismu. Toto je neškodné a běžné otékání.

Naopak nebezpečné jsou otoky končetin při preeklampsii. Preeklampsie je těhotenstvím navozená hypertenze neboli vysoký krevní tlak, přítomné jsou bílkoviny v moči a otoky končetin.

TIP: Více informací o preeklampsii, a o tom, jak ji rozeznat, hovoříme v magazínovém článku.

Video o chronickém otoku

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.