Jaké jsou nejčastější příčiny bušení srdce, pocitu tlukotu, přeskakování?

Jaké jsou nejčastější příčiny bušení srdce, pocitu tlukotu, přeskakování?
Zdroj fotografie: Getty images

Bušením srdce se projevují různá onemocnění. Ta se mohou týkat srdečně-cévního systému nebo jiných tělesných systémů. Ale ne vždy je za ním zrovna nemoc. Vyskytuje se i při zátěži. Ta může být fyzická či psychická.

Bušení srdce, také palpitace. Jedná se o pocit tlukotu srdce, může být rychlý, naopak pomalý, nebo si člověk stěžuje na pocit přeskakování srdce.

Ptáte se:
Co může být příčinou?
Jedná se o závažný srdeční problém?
Nebo mohu pociťovat chvění srdce i pro méně závažné případy?
Příkladem je pocit bušení z páteře, v těhotenství, při námaze či psychickém rozrušení či po alkoholu?

Srdeční činnost člověk necítí, a to hlavně v klidu. Neuvědomuje si ji.

Opakem jsou situace, kdy je bití srdce cítit. Je to například při zvýšeném nároku na potřebu kyslíku a živin.

Tento zvýšený nárok vzniká hlavně při fyzické aktivitě, ale také při psychické zátěži. Tou může být také stres či úzkost. Kromě zátěže je srdeční činnost možné cítit i při různých onemocněních a změnách probíhajících v organismu.

Žena relaxuje, leží, je klidná, srdeční frekvence je nízká, pohyb, muži, běh
Relax a klid snižují frekvenci, pohyb a námaha zvyšují. Následně lze během zátěže cítit činnost srdce. Zdroj fotografie: Getty images

Lidé popisují tento pocit, zážitek, jako bušení srdce.

Vjem charakterizují jako silné, pomalé nebo rychlé bušení srdce, nepravidelnou činnost, vynechávání tepu. Často jde o nepříjemnou zkušenost, která trvá jen chvíli nebo se opakuje, vrací.

Někdy se mění frekvence a délka přestávek. V některých případech přetrvává.

Bušení srdce, odborně palpitace, má také přidružené příznaky. Lidé ho mohou pociťovat současně. V některých případech je přítomno pouze bušení, jindy probíhá souběžně jeden nebo více symptomů.

Mezi popisované obtíže patří:

 • bušení, chvění srdce (silné, rychlé, pomalé, nepravidelné, vynechávání)
 • pocit bušení na levé straně hrudníku, v krku, někdy až ve spánkové oblasti, v uchu, ale také v břiše
 • bolest na hrudi, jako například tlak, tíha, jako kdyby kámen na hrudi, jiný neurčitý pocit
 • dušnost, pocit nedostatku vzduchu nebo i jako pocit nedostatečného nadechnutí
 • bledost nebo i zarudnutí ve tváři
 • pocení
 • třes těla, hlavně končetin
 • trnutí končetin a úst, pokud se přidruží i hyperventilace
 • závratě
 • bolest hlavy
 • pocit na zvracení, až zvracení
 • mdloba, kolaps až ztráta vědomí

Podle průvodních symptomů se někdy dá předpokládat vyvolávající příčina. Samozřejmě, objektivní závěr lze určit až po odborném vyšetření.

Při vyšetření spolupracuje praktický lékař, internista, kardiolog, endokrinolog. A podle primárního onemocnění ostatní lékaři specialisté.

bušení srdce také v příznacích.

Možné příčiny bušení srdce

Palpitace můžeme rozdělit do dvou skupin. A to podle toho, zda je jejich příčina kardiální, tedy srdeční, nebo problém vznikl mimo srdce. A rozdíl je i v tom, zda jsou potíže následkem onemocnění, nebo ne.

Příčina bušení je mimo srdce

Srdeční činnost není v klidu vnímána.

To se mění při zátěži. Sval potřebuje pro svoji činnost kyslík a výživné látky. Proto se při fyzické námaze zvyšuje srdeční činnost. A v té době je možné cítit práci srdce.

Podobně je to i při psychické zátěži. Stres, úzkost, únava, strach, pracovní vypětí a jiná duševní námaha, ale i psychické poruchy vyvolávají pocit bušení srdce. Psychika a tělo jsou propojeny. Vnitřní vnímání a pocity se projevují i tímto směrem.

Animovaná láhev s léky
Stimulační vlastnosti má kofein, některé drogy a také léky. Zdroj fotografie: Getty images

Jinou příčinou může být požití stimulačních látek.

Takovou látkou je například i kofein. Ten je obsažen v kávě a energetických nápojích. Podobně působí i tein, který je obsažen v čaji. Někteří lidé na tyto látky reagují citlivěji.

Zvláštní skupinou jsou některé drogy a léky ovlivňující, stimulující organismus. Jako je například pervitin, kokain, extáze. Pocit bušení může u někoho vyvolat také alkohol nebo nikotin.

Mezi léky se může zařadit digoxin, tricyklická antidepresiva, katecholaminy, léky na hubnutí. Problém může nastat i tehdy, je-li člověk dlouhodobě léčen na srdeční potíže a poruchy srdečního rytmu a náhle vysadí léčbu. Mezi takové léky patří skupina betablokátorů.

Bušení se může vyskytnout i v případě, že se zvýší tělesná teplota. Náš organismus reaguje zvýšením srdeční činnosti. A to hlavně při horečce, která větším podílem zatěžuje organismus.

Mezi ostatní onemocnění, která jsou za příčinou bušení, můžeme zařadit poruchy funkce štítné žlázy, zvýšenou produkci hormonů dřeně nadledvinek, jako při onemocnění feochromocytom.

I hypoglykémie, tedy snížená hladina cukru v krvi, je stavem, kdy se může vyskytnout. Stejně je tomu i při dehydrataci. I anémie je jedno z onemocnění, kdy se může vyskytnout zrychlená činnost srdce, a tedy i pocit bušení.

Příčina pro zrychlenou práci srdce je také bolest. Bolest silné intenzity při dlouhodobých onemocněních, ale také akutní bolest například při úrazech. A při úrazu je možný vznik krvácení. Pokud je krvácení intenzivní a člověk ztratí více krve (náhle již při ztrátě 500 ml krve), potom srdce ztrátu kompenzuje zrychlenou činností.

Opakem je dlouhodobé krvácení. I to může být příčinou. Většinou tento stav vzniká při onemocněních, např. při krvácení do trávicího traktu. V tomto případě je přítomna také anémie. V těchto případech je znám pojem šok, což ale neznačí psychickou zátěž.

Závažné jsou stavy, pokud dochází ke snížené hladině kyslíku v krvi. Mezi takové chorobné procesy se řadí onemocnění respiračního (dýchacího) systému. Příkladem je chronická obstrukční bronchitida, astma a jiná onemocnění plic.

Těhotenství a hormonální změny během menstruačního cyklu a ovulace mohou znamenat odchylky v srdeční činnosti. V tomto případě ale jistě doporučujeme vyšetření u gynekologa.

Porucha srdeční činnosti a její nepříjemné subjektivní vnímání je přítomno i při změně hladiny některých stopových prvků, tedy minerálů. Jak je tomu například při vysoké nebo nízké hladině draslíku, vápníku a hořčíku.

Srdečně-cévní potíže jako příčina palpitací

EKG záznam
Základní vyšetření při bušení srdce je EKG. Zdroj fotografie: Getty images

Mezi tyto příčiny se řadí nízký krevní tlak, tedy hypotenze. I při naopak vysokém krevním tlaku, hypertenzi, někteří lidé udávají pocit bušení. Kromě odchylek krevního tlaku známe i jiná onemocnění.

A to jsou ischemická choroba srdeční, při které dochází ke sníženému zásobení srdečního svalu kyslíkem, a jiná onemocnění koronárních cév. Ta jsou závažná. Lidé léčeni na srdce znají anginu pectoris.

Což je vlastně bolest následkem sníženého prokrvení, a tedy i okysličení srdce. Při onemocněních srdečních cév je vysoké riziko akutního nedokrvení myokardu, tedy vzniku infarktu srdečního svalu.

Ostatní jsou například kardiomyopatie, endokarditida, perikarditida, chronické srdeční selhávání, vrozené vývojové vady srdce. Nicméně, nejčastěji vzniká bušení následkem poruch srdečního rytmu.

Arytmie je porucha srdečního rytmu, jeho frekvence a šíření. Tento pojem sdružuje několik typů a klasifikuje se na základě několika kritérií. Kromě bradykardie a tachykardie známe také supraventrikulární tachykardii, fibrilaci a flutter síní a komor, AV blok, extrasystoly a množství jiných poruch srdečního rytmu.

Otestujte své znalosti o bušení srdce

Jak jste se seznámili s problematikou o bušení srdce? 6 lehkých otázek o daném tématu.

Více informací můžete získat ze zdrojů

 • wikiskripta.eu - informace o poruchách srdečního rytmu
 • solen.sk - článek o poruchách srdečního rytmu u dětí

Video o palpitacích

fsdílet na Facebooku
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.