Premenstruační syndrom a příznaky? PMS není jen o bolestech v podbřišku

Premenstruační syndrom a příznaky? PMS není jen o bolestech v podbřišku
Zdroj fotografie: Getty images

Premenstruační syndrom je soubor příznaků, které postihují až 90 % žen ve fertilním věku. Obvykle se objevuje asi 2 týdny před vlastní menstruací. Intenzita a variabilita příznaků je u každé ženy individuální.

Vlastnosti

Premenstruační syndrom byl poprvé popsán před 70 lety jako tzv. "hormonální příčiny premenstruačního napětí".

Již z názvu je patrné, že se jedná o napětí způsobené hormonálními výkyvy před nástupem menstruace.
Od roku 1953 se pro tento syndrom používá současný název, a to premenstruační syndrom neboli PMS.

Premenstruační syndrom (PMS) je soubor cyklicky se opakujících klinických projevů na somatické i psychické úrovni. Úzce souvisí s menstruačním cyklem.

 • Mírnými projevy PMS trpí až 90 % žen.
  Některé ženy mají cyklus bez premenstruačních příznaků nebo trpí jen mírnými příznaky.
 • Jiné ženy může PMS omezovat v každodenních činnostech a aktivitách.
  Těžkou formou PMS trpí 10 % žen.
 • Nejzávažnější forma PMS se nazývá premenstruační dysforická porucha (PMDP). Projevuje se výraznými poruchami nálady.

Vlastní projevy PMS se objevují v luteální fázi menstruačního cyklu, tj. po ovulaci, 1 až 2 týdny před začátkem menstruace.
K jejich zmírnění naopak dochází ve folikulární fázi následujícího menstruačního cyklu.

Právě mezi těmito jednotlivými fázemi dochází k poměrně velkým hormonálním změnám, které se významně podílejí na intenzitě specifických příznaků PMS.

Příznaky PMS jsou nejvýraznější u žen kolem 30. roku věku.
Zcela vymizí s poslední menstruací, tj. s nástupem menopauzy.

4 typy PMS

PMS má širokou škálu příznaků.
Některé ženy mohou mít více somatických, jiné psychických nebo vegetativních projevů.

Na základě převahy konkrétních příznaků dělíme PMS na základní typy podle Guy Abrahama, a to na typ PMS-A, typ PMS-C, typ PMS-D a typ PMS-H. Na základě těchto typů se rozlišují příznaky, které se projevují u všech žen.

4 typy PMS:

 1. Typ PMS-A – Zkratka A pochází z anglického slova anxiety (úzkost).
  • Tento typ PMS se projevuje především psychickými problémy, jako je úzkost, vnitřní napětí, nervozita, podrážděnost a další poruchy nálady.
  • Tyto nálady jsou spojeny s nespavostí, únavou, zhoršenou koncentrací, pamětí a celkovými potížemi s normálním fungováním.
 2. Typ PMS-C – Zkratka C pochází z anglického slova cravings, což znamená chutě, touhy.
  • Hlavním příznakem tohoto typu PMS je zvýšená chuť na sladké, ale také celkově zvýšená chuť k jídlu, přejídání.
  • Přidružuje se únava, bolesti hlavy až migrény, závratě.
 3. Typ PMS-D – Zkratka D pochází z anglického slova depression, tedy deprese.
  • Deprese nebo také špatná nálada, chorobný smutek a plačtivost jsou v popředí symptomatologie tohoto typu PMS.
  • Patří sem také nespavost, vyčerpání, únava, poruchy soustředění a paměti a také zvýšená citlivost na světlo a zvuk.
  • Typická je snížená chuť k sexu.
 4. Typ PMS-H – Zkratka H pochází z anglického slova hydration (hydratace).
  • Při tomto typu PMS dochází v těle ženy k nadměrné hydrataci, tj. zadržování vody.
  • To se projevuje především otoky. Otoky jsou nejvýraznější nebo začínají v dolních partiích (prsty, kotníky, holeně, obličej).
  • Nahromaděná voda způsobuje přibývání na váze, zvyšování hmotnosti a také citlivost a napětí v prsou.

Příčiny

Projevy PMS se pravděpodobně objevují na základě hormonálních změn během různých fází menstruace.
To však nelze jednoznačně tvrdit, protože příčiny nebyly dosud zcela objasněny.

Předpokládá se, že po ovulaci, přibližně 2 týdny před menstruačním krvácením, dochází k abnormálnímu poměru hormonů estrogen/progesteron.

Konkrétně se snižuje hladina estrogenů a naopak se zvyšuje hladina progesteronu a jeho bioaktivních metabolitů (deoxykortikosteron, 5βpregnenolon) a prolaktinu.

Některé ženy jsou na tyto hormonální změny obzvláště citlivé, a proto se u nich vyskytuje PMS.
Proč jsou na tyto změny citlivé jen některé pacientky, není známo.

PMS souvisí také s biochemickými změnami v centrálním nervovém systému.

Mezi rizikové faktory a předpokládané příčiny PMS patří také kouření a obezita.

U kuřaček se PMS vyskytuje 2krát častěji a projevy jsou výraznější.
U obézních žen je toto riziko až trojnásobné!

Přečtěte si také články:
Kouření a jeho vliv na zdraví. Kde to všechno začalo?
Jaký je rozdíl mezi nadváhou a obezitou?

Příznaky

Jednotlivé projevy se u jednotlivých žen liší svou variabilitou a intenzitou.

Zatímco u jedné pacientky jsou jen velmi mírné, u druhé jsou tak výrazné, že ji omezují v běžných denních činnostech.

Tabulka s kategorizací projevů PMS:

Somatické projevy Psychické projevy
 • napětí
 • úzkost
 • nervozita
 • podrážděnost
 • hněv
 • napětí
 • poruchy soustředění
 • únava
 • nadměrná denní spavost
 • nespavost v noci
 • poruchy nálady
 • dysforická porucha
 • deprese
 • pláč
 • křik
 • agresivita
 • nezájem/nadměrný zájem o sex

Dysforická premenstruační dysforická porucha (PMDP) představuje nejzávažnější formu premenstruačního syndromu.
Postihuje přibližně 8 % žen ve fertilním věku.

PMDP lze charakterizovat jako soubor výrazných psychotických příznaků (poruchy afektu) se současnou autonomní dysfunkcí a somatickými problémy.

Zajímavé:
Naprostá většina odborníků se domnívá, že premenstruační dysforická porucha souvisí s pravidelně se vyskytujícím PMS, a je tedy jeho intenzivní formou.
Někteří vědci však nepovažují PMS a PMDP za vzájemně související stavy, ale za důsledek změn v chemii mozku.

Tabulka s kategorizací projevů PMDP

Somatické projevy Psychické projevy
 • bolesti hlavy
 • závratě
 • rozmazané vidění před očima
 • pocit na omdlení
 • kolaps
 • tlak / brnění v podbřišku
 • křeče v břiše
 • průjem/zácpa
 • nadýmání
 • zvýšená chuť k jídlu
 • nevolnost
 • napjatost prsou/tlak
 • citlivost prsou
 • křeče ve svalech
 • pocit těžkých nohou
 • otoky dolních končetin
 • napětí
 • úzkost
 • nervozita
 • podrážděnost
 • depresivní až melancholická nálada
 • myšlenky o bezvýznamnosti sebe sama a světa
 • myšlenky na sebevraždu
 • hněv
 • agresivita
 • ztráta zájmu o každodenní činnosti
 • izolace / vyhledávání samoty
 • nespavost
 • nedostatek energie
 • zhoršená koncentrace
 • zhoršení paměti
 • motorická retardace
 • neschopnost ovládat své chování

Diagnostika

Neexistuje žádný test, který by diagnostikoval PMS.
Diagnostika se opírá o opakující se příznaky v období před menstruací.

Gynekolog pouze zjišťuje příznaky PMS a jejich závažnost na základě osobní anamnézy od pacientky.

Při gynekologickém vyšetření je nejdůležitější vyloučit jiný patologický původ obtíží (endometrióza, rakovina, zánětlivé onemocnění...).
Teprve pokud jsou vyloučena jiná onemocnění, je možné hovořit o PMS.

Kritéria pro diagnózu PMS

 • příznaky typické pro PMS
 • příznaky se objevují 7 až 10 dní před menstruací
 • příznaky vymizí asi 4 dny po začátku menstruace
 • opakující se symptomatologie PMS po dobu nejméně 3 měsíců v řadě

Průběh

Premenstruační syndrom se obvykle objevuje u mladších dívek a žen kolem 30. roku života.

Postihuje až 90 % žen. Naprostá většina z nich má pouze mírnou formu. Proto některé ženy ani nemusí vědět, že ho mají.

U konkrétní pacientky má v podstatě stejný průběh a intenzitu.
U různých pacientů se liší především ve variabilitě intenzity projevů.

PMS se obvykle objevuje dva týdny před vlastní menstruací, pravděpodobně v důsledku hormonální nerovnováhy.
Vždy mizí s nástupem menstruačního krvácení.

 • Nástup PMS začíná s nástupem ovulace. Ovulace nastává kolem 14. dne menstruačního cyklu, tedy asi 2 týdny před vlastním krvácením. Během tohoto období dochází k postupnému kolísání hormonů, takže příznaky jsou zpočátku slabší. Obvykle se objevují mírné bolesti břicha, mírný tlak v podbřišku, podrážděnost a nervozita střední intenzity.
 • Po počáteční fázi se v důsledku větší hormonální nerovnováhy příznaky stávají intenzivnějšími a nakonec se přidružují i další příznaky PMS. Bolesti jsou výraznější. Často se objevují výrazné poruchy nálady a další somatické a psychické projevy.
 • S nástupem menstruace příznaky postupně mizí. K jejich úplnému vymizení dochází kolem 4. dne menstruace.

Jak se léčí: Premenstruační syndrom - PMS

Léčba PMS: Léky na zmírnění potíží + další opatření

Zobrazit více

Poutavé video o PMS

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • solen.sk - Diferenciální diagnostika poruch menstruačního cyklu
 • psychiatriepropraxi.cz - Premenstruační dysforická porucha
 • solen.sk - PŘEHLED LÉČBY PREMENSTRUKTIVNÍHO SYNDROMU A PREMENSTRUKTIVNÍ DYSFORICKÉ PORUCHY, Igor Lazar, Alexander Ostró, II. gynekologicko-porodnická klinika Lékařské fakulty UP a Lékařské fakulty UP, Košice.
 • solen.sk - Hormonální substituční léčba, klady a zápory v roce 2014