Kouření a jeho dopad na zdraví. Kde to všechno začalo?

Kouření a jeho dopad na zdraví. Kde to všechno začalo?
Zdroj fotografie: Getty images

Kouření představuje celosvětový problém, který připraví o život jednu miliardu lidí ročně. Navzdory tomuto faktu počet kuřáků stoupá. Kde se zde cigarety vzaly, jak je možné, že se ve světě natolik rozšířily, a proč se stále vyrábějí?

Používání tabáku (hlavní složky cigaret) sahá až do daleké minulosti. Kouřili ho Mayové již v roce 500 př. n. l. V těchto dobách se využíval hlavně pro náboženské a rituální účely. K duchovní očistě ho používali i Inkové či indiáni z kmene Huronů.

Tabák se kouřil ve vyšších vrstvách a při různých společenských událostech. Nejrozšířenější byly dýmky a doutníky mezi diplomaty. Později se dostal i do nižších.

Do Evropy přinesl tabák ze svých cest mořeplavec, který byl dlouhá léta označován za objevitele Ameriky, a dokonce ve starší literatuře stále je – Kryštof Kolumbus.

Potom už nic nebránilo tomu, aby se tabákové listy s obsahem nikotinu a jejich kouření dostalo mezi lidi. Neuvěřitelně rychle se rozšířilo do dnešní podoby. Nakonec se dostal také do Asie a Afriky.

Mají velké společnosti a vlády zájem na redukci závislosti na nikotinu?

Kouření způsobuje nejen rakovinu, ale také širokou škálu onemocnění, která jsou příčinou předčasného úmrtí u více než jedné miliardy lidí ročně.

Většina z nich si je plně vědoma důsledků, ale závislost na nikotinu jim nedovoluje s tímto neduhem přestat. Statisticky by až 70 % kuřáků chtělo přestat kouřit.

Farmaceutické společnosti nabízejí obrovskou řadu výrobků, které by měly pacientům pomoci s odstraněním této závislosti.

Zakoupit si mohou žvýkačky, náplasti, spreje a různé jiné produkty s obsahem údajně malého množství nikotinu, a tak omezit chuť na cigaretu. Nikotin je látka, která závislost vyvolává.

Jsou však opravdu tyto přípravky tak účinné, jak nám farmaceutický průmysl tvrdí?
Je úřad pro kontrolu potravin a léčiv skutečně objektivní při hodnocení těchto produktů?
Mají vlády zájem bojovat proti kouření? Pokud ano, tak proč jsou tak škodlivé produkty jako cigarety stále na trhu?

Čtěte dál a dozvíte se, jak to bylo jen pár desetiletí zpět a jak je to teď. Ať si udělá názor každý sám.

Tabákové výrobky a jejich rychlý vzestup

Tabákové výrobky se rozšířily mezi lidmi do takové míry, že se postupem času začaly vytvářet tabákové společnosti.

Technologická inovace a první stroj na jejich velkovýrobu od firmy Lucky Strike způsobily cigaretový boom. Cigarety se vyráběly ve velkém a byly cenově dostupné téměř pro každého. Dnes se jich vyrobí až 6 bilionů ročně.

V začátcích neměly tabákové společnosti žádnou vědomost o negativním vlivu kouření na lidské zdraví. Kuřák byl vnímán jako drsný a silný jedinec.

Co udělali výrobci cigaret při prvních podezřeních na jejich škodlivost?

Když se objevily podezření a náznaky, že by kouření mohlo škodit, nebyly brány vážně. Jako první byla již v roce 1908 pozorována snížená fyzická aktivita kuřáků a vliv cigaret na plíce a dýchání. Souvislost mezi kouřením a obavami z poškození zdraví však nebyla zkoumána ani prokázána.

V dalších desetiletích se negativními vlivy cigaret na zdraví zabývalo několik odborníků a odborných komisí. Dokázali, že mají podstatný vliv na zdraví člověka.

Navzdory nepříjemným zjištěním společnosti jako R. J. Reynolds, která vyráběla cigarety Winston, propagovaly tabákové výrobky i nadále.

Propagace probíhala formou reklam, ve kterých kuřáka prezentovali jako silného muže. Winstonmana, který lákal mladé a hloupé, aby se mu podobali.
Na trhu dosáhly druhého místa, co se týče prodeje, hned v závěsu za obrovskou a dodnes známou korporací Marlboro.

Zajímavé:
První Winstonman David Goerlitz veřejně prohlásil, že přestává kouřit. Vedla ho k tomu náhlá smrt jeho bratra na rakovinu a příslib synovi, že nezemře jako jeho strýc. Momentálně je členem americké propagandy proti tabákovým výrobkům, zvané Boj o miliardu životů.

Tabákové výrobky – nezastavitelný miliardový byznys. Kupujeme si vlastní smrt?

Tabákové společnosti vložily do tabákových výrobků miliardy a miliardy. Proto nemohly dovolit, aby se informace o jejich škodlivosti dostaly na veřejnost.

Reálná zjištění byla dlouho utajována velmi rafinovaným způsobem. Výzkum byl totiž placený právě jimi.

Kritická byla 80. léta, kdy se navzdory všem opatřením dostaly ven určité zprávy, což zapříčinilo negativní postoj společnosti vůči cigaretám.

Výzkumníci i dlouho poté vliv cigaret na zdraví bagatelizovali a vlády jednotlivých států nezakročily. Daň z příjmů tabákových výrobků a vlastnictví tabákových společností některými vládami byl dostatečný důvod nečinnosti, přednější než lidské zdraví.

Dalším, kdo si přišel na své a vytěžil z toho maximum, byl farmaceutický průmysl. Vydělal spoustu peněz na prodeji neúčinných produktů, které „pomáhají kuřákům přestat s kouřením”. Ale opravdu pomohly jejich výrobky někomu vyléčit se ze závislosti?

Jak se říká: „Ochrana zdraví veřejnosti je miliardový obchod”.

Kdo nejvíce bohatne z prodeje cigaret?

 1. tabákové společnosti
 2. vlády jednotlivých států
 3. farmaceutický průmysl

E-cigarety – největší hrozba pro tabákový průmysl

Pojem e-cigareta byl znám i 60. letech, ale neměly dnešní podobu. Šlo o statický stolní přístroj, který nebyl přenosný.

V roce 2002 probíhaly první experimenty, které o 3 roky později pomohly přivést na trh přenosné zdravé náhražky cigaret.

Za první elektronickou cigaretu, jak ji známe dnes, vděčíme čínskému lékárníkovi Hon Linkovi.

E-cigarety, elektronické cigarety či In Joy jsou vaporizační zařízení, která atomizují kapalinu a umožňují inhalaci čistého nikotinu, bez vdechování ostatních škodlivých látek a zplodin hoření.

Zrod e-cigaret byl bouřlivý a neobešel se bez problémů. Stále totiž existovaly velké korporace, které by ztratily své investice, jakmile by se e-cigarety dostaly na trh. Právě ony se snažily poškodit jejich jméno, a proto tato až o 95 % zdravější náhrada byla neustálým terčem konspirací a klamů.

Množství škodlivých látek v těchto zařízeních je téměř nulové. Obsahují však nikotin, jehož množství je stejné jako v běžných cigaretách.

Nikotin jako hlavní alkaloid tabákových výrobků způsobuje závislost, ale ne rakovinu!

Zajímavé:
Jedním z nejzávažnějších útoků na e-cigarety byla smyšlená informace o obsahu formaldehydu v zařízení. V médiích se objevily zastrašující zprávy o vysokém riziku otravy právě touto látkou. V roce 2014 je úřad pro kontrolu potravin a léčiv prohlásil za nelegální. Zajímavé však je, že pracovníci úřadu byli zároveň ústředními představiteli farmaceutických společností, kterým zdravá náhrada omezila prodej jejich produktů pro boj s kouřením. V současnosti se objevují podobné informace, ale formaldehyd vystřídal glycerin. Kde je pravda tentokrát?

Tabák, cigarety a škodlivé látky vzniklé při procesu hoření

Tabák virginský (lat. Nicotiana tabacum) je zelená rostlina s růžovými květy, jejíž sušené listy se používají jako náplň do tabákových výrobků. Vznikl zkřížením tabáku lesního (lat. Nicotiana sylvestris) s tabákem plstnatým (lat. Nicotiana tomentosa).

Jeho hlavní složkou je nikotin, který byl pojmenován podle francouzského velvyslance Jeana Nicota. Ten přinesl tabák do Francie ze svých cest v Portugalsku.

Nikotin je dusíkatá, organická a silně zásaditá sloučenina. Patří mezi alkaloidy, tedy látky, které mají fyziologický efekt na živé organismy. Jejich účinky jsou pro člověka léčivé. Mohou působit omamně, ale také toxicky.

Tip: Rakovina slinivky břišní: Nejhorší prognózy onkologů

Alkaloidy příbuzné nikotinu jsou například kofein, chinin, atropin, morfin, či dokonce derivát morfinu – heroin. To znamená, že nikotin je látka způsobující silnou závislost.

Je obecně mylně považován za karcinogen, tedy za látku způsobující rakovinu. Nikdy se však neprokázalo, že přímo poškozuje lidské zdraví.

 • Nikotin ⇒ vyvolává závislost
 • Dehet ⇒ způsobuje rakovinu

Cigarety obsahují škodlivé látky, radioaktivní látky, karcinogeny a kokarcinogeny

To, že cigarety obsahují nikotin a dehet, je dobře známo. Tyto dvě látky jsou ovšem jen špičkou ledovce. Jedna hořící cigareta uvolňuje do těla více než 4000 škodlivých látek, více než 40 potvrzených karcinogenů a více než 60 kokarcinogenů.

TIP: Chronický zánět průdušek a kouření v úzké souvislosti

Patří sem látky, které jsou radioaktivní, nebo i ty, které prokazatelně poškozují plod.

 1. Škodlivá látka je jakákoli látka, jejíž složení, vlastnosti a působení v lidském organismu poškozují zdraví.
 2. Teratogenní látka je jakákoli látka způsobující vývojové vady, znetvoření a jiné poškození plodu.
 3. Radioaktivní látka je jakákoli látka obsahující jeden nebo více radionuklidů, které se rozpadají a uvolňují radioaktivní emisi.
 4. Karcinogen je jakákoliv látka, jejíž složení, vlastnosti a působení v lidském těle způsobují vznik rakovinného bujení (množení rakovinotvorných buněk).
 5. Mutagenní látka je jakákoli látka způsobující genové a jiné mutace. Jde o potencionální karcinogenní látku.
 6. Kokarcinogen je jakákoli látka, jejíž složení, vlastnosti a působení v lidském organismu napomáhají a urychlují vznik rakoviny. Izolovaná rakovinu nezpůsobuje.

Tabulka s nejnebezpečnějšími látkami v cigaretě

oxid uhelnatý škodlivá látka vzniká při procesu hoření, brání přenosu kyslíku z plic na tkáně, způsobuje onemocnění plic
oxid dusíku škodlivá látka vzniká při teplotě více než 30 ° C, zužuje dýchací cesty, snižuje hemoglobin v krvi a okysličení
kyanovodík škodlivá látka je nejprudší jed, způsobuje poruchu vědomí, bezvědomí, křeče, až zástavu dýchání
dehet karcinogen silný karcinogen, jeho částice se ukládají v dolních hrotech plic, způsobuje rakovinu plic
nitrosaminy karcinogen nejsilnější karcinogeny vyvolávající rakovinu plic
polycyklické aromatické uhlovodíky karcinogen mutagenní a rakovinotvorná látka, způsobuje rakovinu a má negativní vliv na plod
formaldehyd karcinogen karcinogen a mutagenní látka, způsobuje rakovinu a poškození plodu, zhoršuje dýchání
arsen karcinogen tzv. král jedů, dostává se k buňkám tkání a blokuje molekulu ATP (zdroj energie)
nikl karcinogen poškozuje cévy (až cévní nekrózu), srdce, ledviny a nadledviny
berylium karcinogen rakovinotvorná látka, způsobuje rakovinu pohrudnice
šestimocný chrom karcinogen způsobuje nodulární změny plic, zhoršuje astma, působí jako alergen, vyvolává rakovinu
kadmium karcinogen způsobuje chronické poruchy dýchání, plicní edém, onemocnění ledvin, osteoporózu, rakovinu prostaty
aromatické aminy karcinogen způsobují rakovinotvorné bujení, jsou mutagenní
1-3-butadien karcinogen způsobuje rakovinu, dýchací a oběhové potíže, je mutagenní
benzen karcinogen je rakovinotvorný (rakovina plic, leukémie), poškozuje CNS, srdce, kostní dřeň, vyvolává chudokrevnost
vinylchlorid karcinogen je silný mutagen, poškozuje nenarozený plod a játra
ethylenoxid karcinogen způsobuje rakovinu, dýchací a oběhové potíže, je mutagenní
polonium radioaktivní látka do tabáku se dostává z fosfátových hnojiv, poškozuje slezinu, játra a kostní dřeň
radon radioaktivní látka způsobuje rakovinu plic s dobou latence 10 až 30 let

V mnoha zemích jsou výrobci povinni umisťovat na krabičky s cigaretami odpudivé obrázky a varování o jejich škodlivosti.
Není to však málo s přihlédnutím k tomu, že cigareta je droga způsobující silnou závislost a velké množství smrtelných onemocnění?
Pro srovnání je to totéž, jako kdybychom kupovali heroin zabalený v krabičkách výstrahami!

Všechna tato onemocnění a mnohem více může způsobit kouření:

Kouření a těhotenství

Je prokázáno, že kouření v těhotenství způsobuje vrozené vývojové vady a poruchy plodu. Tomuto negativnímu účinku říkáme tzv. teratogenní účinek (embryotoxický).

Nejzávažnějším problémem je kouření v posledním trimestru těhotenství, kdy se vyvíjí mozek dítěte. To může způsobit nejen jeho fyzické deformity, ale také mentální retardaci různého stupně.

Zárodek je na výše uvedené toxické a mutagenní látky obzvláště citlivý. Těhotenství proto může skončit i potratem.

Dochází nejen k poruchám v průběhu vývoje embrya, ale také k závislosti novorozence na nikotinu. Tyto silné abstinenční příznaky mohou vést až k jeho smrti, případně závažným zdravotním komplikacím v té době, ale i později v průběhu života.

Kouření způsobuje závislost, které se zbavíte jen obtížně

Pod pojmem závislost rozumíme podle Světové zdravotnické organizace (WHO) komplexní chronické onemocnění centrální nervové soustavy, které se projevuje naléhavou potřebou neustále nebo opakovaně přivádět do svého těla určitou látku.

Jedinec bez přísunu této látky není schopen normálně existovat. Závislostmi se zabývá psychopatologie.

Chronickou závislost na tabáku a cigaretových výrobcích s tendencí progrese nazýváme nikotinismus.

Stupeň závislosti na nikotinu lze zjistit jednoduchým testem. Jedná se o Fagerströmův test, sestávající z několika cílených otázek.

Zajímavé:
Lidé závislí na nikotinu a současně na jiných tvrdších drogách potvrdili, že je jednodušší si odvyknout od závislostí na tvrdších drogách než na cigaretách.

Tabulka s fázemi závislosti

Fáze Typ fáze Popis
1. fáze experimentální jde o počátek závislosti, cílem jedince je cigaretu vyzkoušet, je z ní nadšený
2. fáze sociální závislost je vytvořena, kouření nemusí být ještě pravidelné, cigareta přináší úlevu
3. fáze každodenní v této fázi jedinec ztratil kontrolu, kouří pravidelně, neumí přestat
4. fáze normalizační kouření nepřináší úlevu či relax, člověk kouří pro dosažení normálního stavu bez abstinence

Psychická závislost je horší než fyzická

Dlouho panoval názor, že fyzická závislost je horší než psychická. Nejnovější důkazy ale říkají opak.

Psychická závislost je charakterizována nutkavým chováním a těžko potlačitelnou touhou po cigaretě, která je prioritní. Nutkavým chováním rozumíme vše, co kuřák dělá pro to, aby si cigaretu pořídil. Všechny ostatní zájmy jsou potlačeny.

Při nemožnosti a současné touze a snaze zapálit se může člověk chovat nespolečensky, neslušně až agresivně.

Fyzická závislost a abstinenční příznaky

Fyzická závislost je vlastně odpovědí fyzického těla, které nedostalo svoji dávku nikotinu. Skrývá v sobě všechny projevy, které se vyskytnou při dočasné a nechtěné absenci. Těmto projevům říkáme abstinenční příznaky.

Abstinenční příznaky:

 • psychomotorický neklid
 • nervozita, podrážděnost
 • agresivita
 • úzkostné stavy
 • deprese
 • poruchy nálad
 • poruchy spánku
 • poruchy koncentrace
 • poruchy paměti
 • třes
 • celková slabost
 • nadměrné pocení
 • návaly horka, chladu
 • zvýšená akce srdce
 • zvýšený krevní tlak
 • bolesti hlavy
 • nevolnost

Komorbidita s jinými závislostmi

Kuřáci, obzvláště ti silnější, mají tendenci spíše podlehnout i jiným závislostem. Většinou se jedná o alkohol, ale i jiné tvrdší drogy.

Tato komorbidita s jinými závislostmi je často popisována v odborné literatuře.

Konkrétní kouření a holdování alkoholu je vědecky prokázáno. Alkoholismus je až 2x vyšší u kuřáků. Tato kombinace se vyskytuje i v opačném provedení. Alkoholici mají sklony ke kouření.

Nikotin i alkohol jsou látky zvyšující hladinu dopaminu. V mozku existují nikotinové receptory, kterých je poměrně mnoho.

Receptory pro alkohol nejsou. Alkohol tedy aktivuje nikotinové receptory v případě absence nebo nízkého množství nikotinu v těle.

Zajímavé:
Opakované užívání alkoholu zvyšuje hladinu GABA, ale nezvyšuje hladinu glutamátu. Nikotin zvyšuje obě hladiny. Při absenci nikotinu hladina glutamátu klesá, při absenci alkoholu naopak stoupá. Vysoká koncentrace glutamátu zvyšuje deprese. Příjem alkoholu a současně nikotinu tedy dočasně potlačuje depresivní naladění.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.