Znáte příčiny poruchy nálady? (Bipolární, alkoholismus, ADHD u dětí)

Znáte příčiny poruchy nálady? (Bipolární, alkoholismus, ADHD u dětí)
Zdroj fotografie: Getty images

Naše nálada závisí na mnoha externích a interních faktorech. Pokud je nálada dlouhodobě změněna nebo pokud se změny opakují, poukazuje to na problém. Nálada může být chorobně dobrá či špatná. Afektivní poruchy se vyskytují v dětství, ale i v dospělosti či stáří. Většinou jde o duševní poruchu, někdy je příčina v jiném základním onemocnění.

Poruchy nálady nebo změny nálady jsou typické pro různé psychiatrické a duševní poruchy. Ne vždy jde o poruchu či onemocnění.

Některé změny a poruchy mohou mít svou příčinu v předešlém podnětu z externího prostředí, například v případě stresových a vypjatých situací.

Tehdy je přirozené, že má člověk nižší emoční stabilitu.

Mnohdy souvisejí změny nálady s temperamentem nebo určitým životním obdobím. Změny nálad jsou podmíněny také okolím.

Poruchy a změny nálady se projevují buď euforií, nebo depresí. Při euforii člověk pociťuje nadmíru aktivity a je příliš energický. Při depresi je apatický, nezajímají ho věci kolem něj a celkově má špatnou náladu.

Změny nálad způsobují psychické poruchy

Velmi často a typicky vznikají změny nálad u depresivní poruchy. Mohou být krátkodobé nebo i dlouhodobé. Jde o stav nadměrného smutku. Problémem je, pokud takový stav trvá více než 2 týdny.

Tehdy je třeba vyhledat lékaře.

Mezi afektivní poruchy chování patří i manická porucha, tj. epizoda. Ta probíhá samostatně, ale i jako součást bipolární poruchy.

Velmi závažným psychiatrickým onemocněním je maniodepresivní porucha, odborně i bipolární afektivní porucha. Dochází při ní k periodickým změnám nálady, ale i celkového fungování organismu. U člověka se střídají stavy mánie a deprese.

Přítomny jsou změny nálady a chování.

Dívka má afektivní poruchu (bipolární afektivní poruchu) nebo cyklotymii, stojí před zrcadlem směje se, manická epizoda a v zrcadle smutná, špatná nálada, depresivní epizoda
Střídání nálad u bipolární afektivní poruše nebo při cyklotymii. Zdroj foto: Getty images

Dysthymie je dlouhodobý stav poklesu nálady a také aktivity či energie. Vyskytují se při ní i jiné příznaky, jako jsou například porucha koncentrace, pocity beznaděje, vyčerpání i plačtivost. Jinou formou je cyklotymie, což je vlastně střídání nálady. Střídají se stavy dobré nálady s poklesem nálady.

Změny nálady vznikají i při psychóze, jako je i schizofrenie. Při ní dochází k rozpadu osobnosti, a to zejména emocionální části psychiky. Jedinec postižený touto poruchou má časté změny chování a nálady. I při psychóze je důležitá důsledná a dodržovaná psychiatrická léčba.

Příkladem takové poruchy je i schizoafektivní porucha. Je přítomna porucha nálady, a to střídání chorobně zvýšené a následně snížené nálady. Kromě toho se přidružují i ​​bludy a paranoidní představy.

Poruchy paměti, ale i racionálního uvažování jso typické pro demenci. To je duševní porucha, která je typická zejména pro seniory. Poruchy nálady nastávají ve střídání euforie, deprese a také agresivity.

Poruchy nálady způsobuje také alkohol a samozřejmě další návykové látky, jako jsou drogy. Při nadměrné konzumaci alkoholu jde již o alkoholismus. Alkoholismus s sebou nese rozpad osobnosti a intelektu a agresivní chování.

Například při deliriu dochází k poruchám vnímání a stavu zmatenosti. Člověk může být agresivní, má halucinace a od toho se odvozují časté změny nálady. Případně trpí nespavostí a má poruchy emotivního charakteru.

Alkoholismus je příčinou poruch nálady, muž leží na stole v ruce má prázdnou láhev alkoholu, alkoholik
Alkoholismus je častou příčinou poruchy nálady. Zdroj foto: Getty images

Kromě působení alkoholu a jiných psychoaktivních látek se na vzniku změn chování podílejí i intoxikace (otravy). Jedná se hlavně o otravu organickými rozpouštědly, jako například estery, ethery, glykoly. Dochází k ní při požití přes trávicí trakt, při vdechování i kůží.

Organické poruchy nálad vznikají například po poškození mozku. To může být následkem alkoholismu, po cévní mozkové příhodě. Organická poškození mozku, a tím i poruchy nálady, vznikají i po vážných úrazech hlavy.

Poruchami nálady se může projevovat i anorexie. To je mentální porucha příjmu potravy, kterou charakterizuje zejména nespokojenost člověka se svou vlastní vahou. Dochází při ní k omezení příjmu potravy a k přehnané snaze snížit tělesnou hmotnost.

Změny nálad u dětí

Dítě má poruchu nálady pro ADHD, drží si hlavu rukama na spáncích, chaotické myšlenky z hlavy, spleť otázek, myšlenek, nedokáže se koncentrovat
U dětí se poruchy nálady objevují hlavně z důvodu ADHD. Zdroj foto: Getty images

Velmi často se poruchy a změny nálady, a to hlavně u dětí, projevují při onemocnění zvaném ADHD. ADHD je zkratka anglického Attention Deficit Hyperactivity Disorders, jinak i hyperkinetická porucha.

ADHD se vyznačuje hlavně:

  • poruchou pozornosti, nepozorností, neschopností udržení soustředěnost
  • hyperaktivitou
  • impulzivním chováním

Postihuje zejména děti ve školním věku a projevuje se poruchami koncentrace, učení a hyperaktivitou. Ta je spolu s nervozitou příčinou změn nálad i chování. ADHD je rizikem vzniku jiných psychiatrických poruch. V dětském věku, stejně jako v dospělosti, se mohou vyskytovat i jiné afektivní poruchy, jako jsou maniakální či depresivní epizody.

Ostatní onemocnění a změny nálady

I jiné choroby se projevují změnami nálad. Jedná se především o problémy nervového charakteru. Například při migréně jsou typické silné bolesti hlavy a neklid. Tyto faktory způsobují člověku nervozitu a mnohdy i poruchy nálady a chování.

Změny nálady, ale i nervozita, přecitlivělost a také bolesti hlavy jsou přítomny i při epilepsii. Epilepsie je onemocnění projevující se epileptickými záchvaty. Záchvaty probíhají ve formě svalových křečí.

Svalové křeče mohou být přítomny na určité části svalových skupin, ale i jako generalizované křeče těla, tedy křeče svalů celého těla. Tehdy je přítomna i porucha vědomí. Po záchvatech, ale i před nimi (ve formě aury) může být přítomna změna nálady.

Změny a poruchy nálad mohou mít souvislost i s hladinou hormonů. Například při jejich nadměrné produkci dochází ke změnám nálad od euforie až po úzkost, nervozitu a plačtivost. Podobně je to i při hormonálních změnách během menstruačního cyklu.

Příklady endokrinologických onemocnění, při kterých může nastat porucha chování:

  • cukrovka, hlavně při nízké nebo vysoké hladině cukru v krvi
  • porucha funkce štítné žlázy, hypotyreóz a hypertyreóza
  • onemocnění příštítných tělísek, jako je hypoparathyroidismus a hyperparathyroidismus
  • Cushingův syndrom
  • Addisonova choroba
  • hyperprolaktinémie

Za poruchami nálady mohou být někdy i fyziologické příčiny. Velmi často se projevuje podrážděnost při nedostatku spánku a odpočinku. To je typické pro spánkovou apnoe nebo nespavost.

Obě poruchy způsobují především nekvalitní spánek, nedostatek spánku, někdy i časté přerušování spánku. V důsledku toho je člověk nervózní a emočně nestabilní. Poruchy a změny nálady v tomto případě ustoupí až s vyléčením onemocnění spánku.

Video o poruše nálady

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.