Co je to vaginismus? Jak se projevuje a co ho způsobuje?

Co je to vaginismus? Jak se projevuje a co ho způsobuje?
Zdroj fotografie: Getty images

Vaginismus patří k sexuálním poruchám znemožňujícím žít zdravý sexuální život. Jeho příčina je hluboko v podvědomí ženy a je náročný na léčbu.

Vlastnosti

Vaginismus je sexuální porucha doprovázená dyspareunií (bolestí, pálením při pohlavním styku nebo při zavádění tampónu a někdy už i při zatlačení na genitálie).

Vaginismus je křečovité stažení (spasmus) svalstva poševního vchodu vagíny, který brání vniknutí penisu, prstů nebo předmětů vaginálním vchodem. Dochází k tomu přesto, že si žena pohlavní styk přeje. Je charakterizován silnými mimovolními a nekontrolovatelnými stahy svalů pánevního dna.

Každá penetrace (pronikání) je bolestivá a způsobuje nepohodlí, bolest a pálení.

Charakterizuje se i jako obranný reflex před pokusem o vniknutí penisu, prstů, předmětů do pochvy.

Rozdělení vaginismu. S těmito pojmy se můžete setkat:

 • primární
 • sekundární
 • generalizovaný
 • prekoitální

Primární se vyznačuje tím, že trvá od prvních pokusů o sexuální život.

Sexuální pronikání je nemožné i přes více pokusů. I když se někdy zdá, že dochází k částečné penetraci, špička penisu obvykle pouze tlačí na vnější část vulvy a neproniká do vagíny. Zdá se, jako kdyby byla vagína příliš malá. Panenská blána jakoby obklopuje celý vchod pochvy, který je při sevření příliš malý. Někdy se zdá, že otvor úplně chybí.

Tento typ se vyskytuje u žen, které byly vychovávány restriktivně a vedeny k falešným informacím o sexu. Sex je špatný, bolestivý, může zranit.

Sekundární vaginismus znamená, že pohlavní styk byl zpočátku možný a až následně došlo ke spasmu vagíny.

Během pohlavního styku nevysvětlitelně dochází k napětí a nepříjemnému pocitu. Často je důsledkem předchozího negativního zážitku. V minulosti mohl probíhat sexuální styk bez problémů. Negativní zkušenost způsobila přetrvávající napětí, bolest, nepohodlí, což vedlo k přerušení sexu.

Tento stav je vyvolán dočasným zdravotním stavem, traumatem nebo bolestí pánve. Při různých infekcích močových cest nebo zánětu pánve, sníženým zvlhčením pochvy, znásilnění nebo po dlouhodobé pauze od sexu. Žena je zmatená, má strach a obavy, jak se bude dále vyvíjet, zda bude moci mít ještě styk a zda se podaří odstranit problém.

Některé ženy jsou schopny roky tolerovat tento problém, dokud se nevystupňuje do fáze vztahu či manželství bez sexu.

Generalizovaný vaginismus vzniká reflexně při pokusu o pohlavní styk, ale i při gynekologickém vyšetření, které je nemožné provést.

Prekoitální stah vagíny se objeví pouze při pohlavním styku a gynekologické vyšetření je částečně možné.

Případy se mohou pohybovat od mírných až po závažné.

Tabulka uvádí rozdělení na 4 stupně

1. stupeň
 • malé nepohodlí nebo napětí při vaginálním vstupu nebo přirážení
 • může se však zmírnit
2. stupeň
 • v lehkém stupni je možné provést pohlavní styk
 • ale i to jen někdy
 • styk je vždy doprovázen bolestí, těsností a pálením
3. stupeň
 • v těžším stupni je možné zavést prsty například při vyšetření
 • pohlavní styk není možný
 • dochází při něm k bolestivému vniknutí a také pohybu
4. stupeň
 • v nejtěžším stupni nelze ani provést vaginální vyšetření bez narkózy

Jaký je rozdíl v organickém a neorganickém vaginismu?

Organický vaginismus je charakterizován bolestivou souloží z příčiny tělesných onemocnění nebo anomálií, odchylek od normálního stavu, které ztěžují proniknutí do pochvy. Dochází k tomu například vlivem zánětlivých procesů ve vagíně, různých překážek ve tvaru a stavbě vagíny, příliš velké tuhosti panenské blány.

Neorganický vaginismus patří k nejčastějším poruchám sexuální dysfunkce. Při něm jsou typické silné mimovolní stahy poševního vchodu. Každé rozšíření je velmi bolestivé. Žena může odmítat styk a už jen něčí dotek na genitáliích je jí nepříjemný.

Příčiny

Příčina vzniku je různá. Může se vyskytnout u mladších, ale i u starších žen, u žen bez sexuálních zkušeností, ale také s dlouholetými zkušenostmi. U každé ženy se může projevovat jinak a jeho rozsah se může lišit.

Porucha je většinou psychogenní. Může se objevit po traumatickém zážitku na psychickém nebo somatickém podkladu.

Často je spojena s obavami ze styku, mimovolním sevřením pánevních svalů, strach z bolesti. Většinou se jedná o psychogenní původ.

Důvodem může být nedostatečná stimulace, chybějící předehra, různé psychické stavy, rušivé faktory, traumatický nebo bolestivý pokus o pohlavní styk z minulosti, rodinné prostředí ženy, náboženské zaměření, ale i partnerské vztahy z minulosti.

Ženy často nedokážou vyjádřit své potřeby, touhy a ani vyslovit svůj nesouhlas.

Velký vliv může mít i porucha osobnosti, osobnostní rysy, tendence k úzkosti. Ženy s touto poruchou mívají velkou potřebu sebekontroly a strach z její ztráty, ze ztráty své čestnosti, neporušenosti. Nejčastěji však vzniká spojením několika faktorů.

Při vaginismu tělo a mysl ženy vyvolají stažení na základě předvídané bolesti automaticky, aniž by si to žena uvědomila.

Není to tak, že si to přeje, ale jednoduše se to stane. Můžeme to přirovnat třeba k automatickému mrknutí. Prostě se to stane. Není to dobrovolné a ani úmyslné.

Příčinu můžeme rozdělit na dva typy

Z nefyzických příčin:

 • Strach nebo očekávaná bolest z pohlavního styku
 • Strach z prvního pohlavního styku a následného porušení
 • Z roztržení tkáně
 • Strach z otěhotnění
 • Úzkost a stres z předchozích nepříjemných zážitků
 • Problém v partnerství
 • Nedůvěra
 • Strach ze závazku
 • Ztráta kontroly
 • Traumatické události, jako sexuální zneužívání a potlačované vzpomínky
 • Zkušenosti z dětství, přespřílišné vedení k náboženství a následně učení dětí, že sex je špatný
 • Nepřiměřená sexuální výchova
 • Někdy neexistuje příčina

Z fyzických příčin:

 • Infekce močových cest
 • Kvasinkové infekce
 • Pohlavní choroby
 • Endometrióza
 • Nádory
 • Cysty
 • Ekzémy
 • Vaginální prolaps
 • Porod, bolest po porodu, císařský řez
 • Po spontánním potratu
 • Menopauza a hormonální změny
 • Vaginální suchost
 • Nedostatečná předehra
 • Po chirurgických zákrocích v pánevní oblasti
 • Týrání
 • Znásilnění
 • Fyzické napadení
 • Užívání léků a jejich vedlejší účinky způsobující bolest pánve

Příznaky

Vaginismus se může projevovat různými příznaky. U každé ženy se projevuje jinak. Zatímco jedna má zřetelný jen jeden příznak, jiná pociťuje více příznaků současně.

Typické příznaky jsou:

 • Pálení, píchání během sexu
 • Těžké, až nemožné proniknutí penisu
 • Bolest
 • Suchost vagíny
 • Trvalé sexuální nepohodlí z důvodu infekce, znásilnění, rakoviny, chirurgických zákroků, menopauzy, jiných problémů
 • Při probíhajícím sexu vznikne bolest neznámého původu a bez příčiny
 • Obtíže až nemožnost zavést tampon
 • Nemožnost provedení gynekologické prohlídky
 • Vyhýbání se sexu
 • Během pokusu o pohlavní styk se mohou vyskytnout křeče nebo až zástava dechu

Ženy často nevědí, že trpí různými stupni vaginismu. Svůj problém se snaží vysvětlit a definují ho následovně:

 • Jsem panna a vícekrát jsem se pokoušela o styk, ale jako kdyby penis vždy narážel na stěnu
 • Při vniknutí penisu cítím palčivou bolest
 • Sex předtím byl skvělý, ale teď je už palčivý a bolestivý
 • Po porodu už sex není takový, jaký býval, bolí to a štípe
 • Po prohlídce u gynekologa mě doktor ujistil, že je vše v pořádku, tak proč mě to stále bolí?
 • Když je ve mně a začíná se hýbat, je to nepříjemně bolestivé až tak, že musíme skončit
 • Po menopauze jsem začala cítit bolest a už jen pomyšlení na styk mě sevře
 • Nedokážu si vložit tampon, protože je to strašně těžké
 • Sex se mi nikdy nelíbil, nebyl mi příjemný

Muži si mohou všimnout napjatosti pochvy, která je i pro ně nepříjemná až bolestivá.

Ženy vyhledají lékaře, neboť nevědí, co se s nimi přesně děje. Vedou je k tomu následující důvody:

 • Proniknutí penisu je obtížné až nemožné
 • Při sexuálním styku vždy trpí bolestí a napětím
 • Po porodu přetrvává bolest během sexu, často způsobené sekundárním vaginismem
 • Sexuální bolest se objevila bez zjevné příčiny, zejména při pokusu o styk
 • Vyhýbání se sexu důsledkem bolesti a následného selhání

Diagnostika

Ženy se obracejí se svými problémy na gynekologa. Vědí, že se něco děje a omezuje je to v sexuálním životě.

Základem diagnostiky je provést gynekologickou prohlídku a získat anamnestické údaje. Zeptat se na sexuální život, od jeho počátku do současnosti, s popisem partnerského vztahu.

Některým ženám je nepříjemné mluvit o svých sexuálních problémech. Ale pokud o tom nebudou mluvit se svým lékařem, šance na vyléčení je minimální.

V rámci diagnostiky je třeba rozlišit, zda jde o poruchu vertebrogenní (problém pocházející z onemocnění páteře), urologickou (problém močových orgánů), nebo gastrointestinální (trávicího traktu).

Je důležité správně diagnostikovat, o jaký problém se jedná. Zda jde jen o jednoduše strach až fobické vyhýbání se pohlavnímu styku, nebo o specifické onemocnění, jako je odchylka ve tvaru vagíny nebo zánětlivé procesy. Taková diagnostika patří do rukou gynekologa, který vyšetří a vyloučí jiné onemocnění pánve.

Vyšetřuje se krev na krevní obraz, biochemické vyšetření krve, zánětlivé markery, hladiny pohlavních hormonů a štítné žlázy.

Lékař vám dá vyplnit dotazník sexuální funkce ženy, což také napomáhá k diagnostice.

Vyšetření s vulvopletyzmografem patří k speciálním vyšetřením. Měří prokrvení pohlavních orgánů u ženy a přístrojem jsou změny zaznamenávány.

Průběh

Průběh onemocnění může být odlišný.

Stažení může být vyvoláno při přímém pokusu vniknutí nebo před očekávaným nebo představovaným pokusem.

Někdy se spasmus objeví později během sexuálního styku, kdy se začne objevovat bolest, pálení nebo píchání.

Tato nepříjemnost v pochvě končí, když se pohlavní styk zastaví. To se mnohdy musí stát dříve kvůli nepříjemné bolesti a nepohodlí ženy.

V některých případech může být vniknutí obtížné až nemožné. Těsnost vagíny může být až úplně omezující. Otvor do vagíny se úplně sevře. V tomto případě není šance mít styk.

Průnik může být částečný. Ženy při tom pociťují mimovolní sevření a následně pálení, bolest a nepříjemný pocit z následného sevření a suchosti pochvy. Někdy je průnik nemožný. Už když se muž přiblíží k ženě a pokouší se o styk, její svaly se stáhnou a zabrání vniknutí. Jakýkoliv pokus o penetraci či jen vložení prstu je bolestivé, palčivé. Svaly jsou zcela sevřené a pravděpodobně zcela chybí zvlhčení pochvy.

Některé ženy s vaginismem mají chuť na sex, a dokonce jsou schopny mít orgasmus, i přes bolesti a špatný přístupu ke klitorisu.

Některé ženy mají touhu po pohlavním styku a jsou schopny mít sexuální prožitek od vzrušení až po uspokojení. U nich je důležité směřovat ke schopnosti mít pohlavní styk. U žen, které mají primárně narušenou chuť na pohlavní styk a nejsou schopny ho sexuálně prožívat, je potřeba nízká a motivace malá.

Později se může přidružit až neochota k pohlavnímu styku nebo odpor z dotyku genitálií.

Neléčení takového stavu vede ke konfliktům ve vztahu a k nesouladu partnerské sexuality.

Jak se léčí: Vaginismus

Jak se léčí vaginismus? Pomůže psychoterapie i léky

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba: Taťána Šrámková
 • solen.sk - Sexuální poruchy v ambulanci praktického lékaře
 • psychologporadna.sk - Vaginismus - Problém, který se dá řešit
 • hopeandher.com - Vaginismus Causes