Co je histaminová intolerance, jaké má příčiny, příznaky a léčbu?

Co je histaminová intolerance, jaké má příčiny, příznaky a léčbu?
Zdroj fotografie: Getty images

Histaminová intolerance je přecitlivělost na histamin. Není to alergie. Histamin se přirozeně vytváří v našem organismu, ale do těla ho přijímáme i potravinami. Některé ho obsahují více a to u lidí trpících na intoleranci způsobuje různorodé potíže.

Vlastnosti

Histaminová intolerance je onemocnění, které je charakterizováno přecitlivělostí na histamin, tedy jeho intolerancí. Označuje se také jako porucha metabolismu histaminu.

Není to alergie.

Ptáte se, co to je tedy histaminová intolerance?

Podle definice jde o situaci, kdy nastal nepoměr mezi přísunem a mechanismem odbourávání histaminu. Chybná rovnováha může vzniknout na základě více činitelů.

Jak vzniká nepoměr v uvedené rovnici přísun a odbourávání histaminu:

 1. zvýšený obsah histaminu v potravě
 2. zvýšený přísun látek, které uvolňují histamin, takzvané histaminové liberátory
 3. přísun látek, které blokují enzym rozkládající histamin
  • N (methyltransferáza), která rozkládá endogenní histamin
  • diaminooxidáza, která rozkládá exogenní histamin (DAO)
 4. vyplavením tělu vlastního histaminu ve zvýšené míře
 5. sníženou funkcí enzymu působícího na rozklad histaminu

A co je to histamin?

Histamin je biologicky aktivní amin. Nachází se v buňkách rostlin i živočichů, a to zejména na základě odbourávání jako produkt metabolismu buněk. Vzniká při rozkladu aminokyseliny histidin či transaminaci aldehydů a ketonů.

Objevil ho britský lékař, biochemik, fyziolog Sir Henry Dale v roce 1910.

Příklady ostatních biogenních aminů jsou také serotonin, adrenalin, noradrenalin, dopamin či tyramin. Tyto látky jsou známé také pod označením mediátory, které slouží pro přenos signálů v buňkách, mezi buňkami a mezi orgány.

Tak jako ostatní mediátory i histamin plní řadu důležitých úkolů v organismu a je pro život nezbytný. Tělo si ho samo vyrábí, tudíž se označuje jako endogenní histamin. Exogenní histamin je takový, který se do organismu dostává z vnějšku, příjmem potravy.

Hladina histaminu v potravinách není stálá. Během mikrobiálních a biochemických procesů stoupá. Nezabrání tomu ani vystavení potravin nízké teplotě, například v chladničce. Proto jsou jeho hodnoty nižší v čerstvé potravě a skladování stravy přispívá k jeho zvýšeným hodnotám.

Nachází se v buňkách rostlin i živočichů. Typicky je ve vyšší míře zastoupen v rybách, sýrech, salámu, kynutých, fermentovaných či konzervovaných potravinách. V organismu je přítomen zejména v granulocytech a mastocytech, kde je vázán a uvolňuje se různými stimulacemi.

Jeho úloha v organismu je nezastupitelná. Je pro život nezbytný. Lidé ho spojují hlavně s alergickou reakcí, kdy se uvolňuje spolu s ostatními látkami po stimulaci IgE protilátky. Působení alergenu a IgE protilátek tak vyvolává alergickou reakci.

Histaminová intolerance není alergie.
Mezi alergickou reakcí a intolerancí na určitou látku existuje zásadní rozdíl.

Alergická reakce je přehnaná odpověď organismu na určitou látku, která za normálních okolností nevyvolává imunitní odpověď. Alergie je zprostředkovaná IgE protilátkami, které si tělo vytvořilo na daný alergen.

A to jsou například roztoči, prach, pyl, plísně, složky v potravě či srst zvířat. Charakteristicky se tato reakce zjišťuje pomocí kožních testů.

Intolerance na potravinovou složku, jako je i histaminová intolerance, neobsahuje reakci IgE protilátek. Reakce je sice charakteristická přecitlivělostí (hypersenzitivitou), ale chybí jí alergický základ.

Alergie se vyznačuje souborem obtíží, jako jsou:

 • kožní změny
 • otok sliznic
 • otok kůže
 • výsev vyrážek, kopřivka
 • svědění
 • rýma a zvýšená sekrece hlenu či kašel
 • případně ztížené dýchání
 • může se vyskytnout pouze jeden příznak nebo se vzájemně kombinují

Obávanou formou alergie je anafylaktická reakce.

Kde všude je potřebný histamin a jaké má funkce?
Histamin není přítomen pouze při alergické reakci. Má různorodé úkoly napříč celým organismem. Slouží jako mediátor, také zprostředkovává informace v buňkách, mezi buňkami a orgány.

Známý je hlavně jeho účinek na hladké svaly. Při alergické reakci působí na hladkou svalovinu ve stěně cév. Ty se jeho účinkem roztahují. To způsobuje pokles krevního tlaku či zarudnutí pokožky. Rozšíření stěny cév má za následek i lehčí únik tekutiny z cév.

Uniklá tekutina z cév způsobuje otoky, ale i známou kopřivku na kůži. Kopřivka je známá také pod odborným označením urtika. Rozšíření cév v hlavě způsobí migrenózní bolest hlavy, v trávicím systému křeče břicha. Histamin způsobuje dráždění nervových zakončení.

V tabulce je uvedena působnost histaminu napříč tělem

Orgánový systém Účinky
Centrální nervový systém
 • závratě
 • bolest hlavy
 • nevolnost až zvracení (centrální forma zvracení)
 • ovlivňuje bdělost a denní rytmus
 • termoregulaci
 • paměť
 • stimuluje i periferní nervy
 • i nervová zakončení
Srdečně-cévní systém
 • zrychluje činnost srdce
 • zapříčiňuje poruchy rytmu
 • rozšiřuje cévy
 • snižuje krevní tlak
Trávicí systém
 • zvyšuje tvorbu žaludeční kyseliny
 • způsobuje nadýmání
 • průjem
 • bolest břicha
Krev a kostní dřeň
 • působí na krvetvorbu
 • sekrece mastocytů
Kůže a sliznice
 • svědění
 • otok
 • zarudnutí
 • kopřivka
Respirační systém
 • zúžení průdušek
 • dušnost
 • zvýšená tvorba hlenu
 • sekrece z nosu a plný nos, i z důvodu otoku sliznice
 • kašel
Děloha
a ženský pohlavní systém
 • zvyšuje tvorbu estrogenů
 • bolestivá menstruace

Příčiny

Příčinou histaminové intolerance je porucha metabolismu histaminu.

Vzniká nepoměr mezi přísunem a odbouráváním histaminu v těle. Jeho zvýšené množství v organismu se následně projevuje různými obtížemi. Histamin se ve vyšší míře dostává do těla potravinami.

Zdrojem histaminu jsou samotné potraviny (rostliny, živočichové), ale také mikroorganismy.

Těmi jsou bakterie, které působí na jídlo během skladování. Příkladem jsou produkty s vysokým obsahem bílkovin, jako například ryby, maso, sýry. Následně existují potraviny, které nepřímo zvyšují hladinu histaminu, jako jsou vaječné bílky, vepřové maso, jahody, citrusy či rajčata.

Uvádí se, že u dětí je vzácná. Pokud se však objevují, tak většinou postihuje chlapce.

Hladinu histaminu zvýší i patologická střevní mikroflóra, krvácení v trávicím traktu a také látky, které uvolňují histamin (takzvané liberátory). Sníženou aktivitu enzymů, tedy jejich blokaci, způsobují různé látky, některé léky, onemocnění trávicího traktu, a to zejména chronické záněty střeva. Sice se to vyskytuje vzácně, ale původcem může být i genetický defekt tvorby enzymu. A nepoměr v mechanismu někdy nastává i u zdravého člověka.

Histaminová intolerance vzniká z nepoměru na úrovni:

 1. nadměrný příjem histaminu v jídle
 2. zvýšený přísun látek, které uvolňují histamin (takzvané histaminové liberátory)
 3. přísun látek, které blokují enzym rozkládající histamin 
  • N (methyltransferáza), která rozkládá endogenní histamin
  • diaminooxidáza, rozkládá exogenní histamin
 4. vyplavením tělu vlastního histaminu ve zvýšené míře
 5. sníženou funkcí enzymu působícího na rozklad histaminu

Enzym, který je zodpovědný za odbourávání exogenního histaminu (diaminoxidázu, DAO), je u každého člověka zastoupen v jiném množství. Jeho funkčnost je také rozdílná. Nejlepší účinnost tohoto enzymu je v dětství. Uvádí se, že postupem věku se snižuje.

Histaminová intolerance postihuje přibližně 3 % populace.
80 % z toho je ve středním věku.
Častěji zasahuje ženy.

Enzym DAO se nachází a působí v trávicím traktu. Nachází se také v ledvinách či v placentě. Tato forma působí na exogenní typ, který přijímáme stravou. Endogenní typ a eliminaci histaminu, který si tělo vyrobí samo, má na zodpovědnosti enzym N (methyltransferáza). Působí uvnitř buňky, takže se nedostane ani do krve.

Hodnoty histaminu a histaminová intolerance

Nejvyšší sekrece DAO nastává v tenkém střevě a v sestupné části tlustého střeva. Tato část trávicího traktu je hlavní překážkou přístupu histaminu do krve. Normální hladina je 0,3–1,0 ng/ml. Obtíže se vyskytují v případě, pokud je tato hodnota vyšší.

Příznaky

Příznaky histaminové intolerance vycházejí ze širokého pole působnosti histaminu. Jsou různorodé a vyskytují se v různé intenzitě a kombinaci. Nemusí se vyskytnout všechny najednou. I když má toto onemocnění podobné projevy jako alergie, není alergií.

Histaminová intolerance není alergie, i když některé příznaky působí podobným dojmem.

Tabulka uvádí rozdělení příznaků podle tělesného systému

Orgánový systém Příznaky Popis
Trávicí trakt
 • průjem
 • bolest břicha, křeče v břiše
 • nadýmání
 • zvracení kyselého obsahu
 • reflux žaludečního obsahu do jícnu
potíže nastupují hlavně po příjmu rizikové stravy
po několika minutách až po hodině

příčinou bolesti je rozšíření hladké svaloviny ve stěně cév a střev
Ke vzniku přispívají stavy jako:
syndrom dráždivého tračníku
Crohnova choroba
ulcerózní kolitida
Kůže
 • kopřivka, urtika
 • vyrážky
 • angioedém, tedy otok
 • svědění kůže
 • zarudnutí kůže
i kopřivka je důsledkem rozšíření drobných kožních cév,
a tedy prostupu tekutiny mimo cévy
stejně i větší otoky
existuje i souvislost s onemocněními, jako je:
atopický ekzém
dermatitida
či přecitlivělost na slunce
Klouby a svaly
 • bolest kloubů
 • bolest svalů
 • svalová slabost
 • snížený svalový tonus
jako důsledek zánětu (artritidy)
a s tím spojitost s revmatoidní artritidou
CNS
 • únava
 • porucha paměti
 • centrální typ zvracení
 • bolest hlavy
 • závratě
 • ovlivňuje bdělost
 • spánkový a denní rytmus
 • nespavost
 • vzrušivost
histamin ovlivňuje nervovou dráždivost
ovlivňuje i ostatní neurotransmitery
bolest hlavy má migrenózní charakter
také kvůli rozšíření cév v mozku
zhoršuje ji pohyb hlavy
Psychika
 • nervozita
 • deprese
 • úzkost
 • schizofrenie
souvislost s působením na CNS
Srdečně-cévní systém
 • snížený krevní tlak
 • srdeční arytmie
 • zrychlená srdeční činnost
 • kolaps až porucha vědomí
i jako důsledek rozšíření cév
následně ovlivňuje i krvetvorbu
jako například sekrecí mastocytů
ovlivňuje bílé krvinky
Respirační systém
 • kašel
 • otok sliznice – rtů, jazyka, hlasivek
 • chraplavý hlas
 • zvýšené zahlenění
 • sekrece vodového výtoku z nosu
 • zúžení průdušek
 • dušnost
 • pískání při dýchání, jako při astmatu
Pohlavní soustava ženy
 • zvyšuje tvorbu estrogenů
 • bolestivá menstruace
 • riziková těhotenství
 • potrat
potíže mívají chronický charakter

Diagnostika

Diagnostika histaminové intolerance se opírá zejména o anamnézu a klinický obraz. Vyloučit se musí jiné onemocnění, jako je například zánět střeva, Crohnova choroba, Helicobacter pylori. Uvádí se i vyloučení alergie a kožní test.

Při diagnostice se může určit hodnota hladiny enzymů DAO. Tato metoda ale nemá 100% úspěšnost a může vykazovat falešné výsledky. Hodnota samotného histaminu se určuje obtížně, protože má velmi krátký čas rozpadu.

Diferenciální diagnostika zahrnuje vyšetření krve na základní parametry, krevní obraz, biochemii, cukr, jaterní testy. Stanovuje se hladina IgE, zánětlivé parametry, CRP, počet eosinofilů. Dále se doplňují ostatní vyšetření podle proběhnuvších potíží. Jako například neurologické, kožní, kardiologické. Při bolestech břicha i endoskopie, RTG, USG nebo CT.

Pozor: důležité je myslet na intoleranci mléka či lepku.

Hlavní metodou pro určení diagnózy je zejména důkladný odběr informací o klinickém obraze (potížích, které dotyčného člověka postihují). Nápomocná je eliminační dieta a následný test zátěží potravinami, které mají vyšší koncentraci histaminu.

Lékař zjišťuje různé informace. Mezi hlavní otázky patří:

 • Existuje spojitost mezi konzumací potravin a obtížemi?
 • Jaký časový úsek se vyskytuje od konzumace po příznaky?
 • Určení problematických potravin i s jejich přibližnou hodnotou histaminu
 • Existují jiná onemocnění či alergie?
 • Jaký je klinický nález a vyšetření od hlavy k patě?
  • například stav pokožky, její barva, vyrážky
  • dýchání, kašel, pískoty
  • srdeční činnost, zrychlení, nepravidelnost, krevní tlak
  • vyšetření břicha pohmatem, poklepem

Průběh

Průběh histaminové intolerance záleží na více faktorech. Samozřejmě i na dávce histaminu, která se dostane do těla. Příznaky jsou akutní, které nastupují několik minut od snědení rizikové stravy až do hodiny.

Obtíže jako průjem, křeče v břiše, nadýmání břicha jsou první vlnou trávicích obtíží spolu s kožními projevy.

Histaminová intolerance a bolest břicha krátce po jídle
Bolest břicha krátce po konzumaci rizikových potravin. Zdroj fotografie: Getty images

Na kůži je vidět zarudnutí, vyrážky a známá urika (kopřivka). Kůže svědí, a to i z důvodu dráždění nervových zakončení. Rozšíření cév způsobuje průnik tekutiny z cév, což je příčinou otoků. Rozšíření krevního řečiště má za následek nízký tlak. Ten může způsobit kolaps.

Výskyt symptomů je ve vzájemné kombinaci. Ale není nutné, aby byl přítomný každý jmenovaný.

Ostatní příznaky, jako jsou ty v tabulce, se mohou, ale také nemusí objevit. Celková symptomatologie může být mírná, ale i bouřlivá. Chronické potíže se vyskytují například i z dlouhodobého hlediska působení na CNS. Vyskytuje se únava nebo rychlá únavnost, poruchy paměti, koncentrace, nervozita. Přidružit se může úzkost, deprese, dokonce schizofrenie.

Bolest hlavy má migrenózní charakter, zhoršuje ji pohyb. Časem nastupuje slabost svalů a jiné komplikace, například u žen potíže s menstruací, a tedy i plodností, těhotenství probíhá rizikově. Závažné je ohrožení těhotenství potratem.

Vhodné a nevhodné potraviny při histaminové intoleranci

Z výše uvedených informací vyplývá, že určitý obsah histaminu se nachází v každém rostlinném či živočišném produktu. Existuje samozřejmě rozdíl v celkové hodnotě obsažené látky.

Dieta zahrnuje omezení konzumace potravin, které samotné mají vyšší hladinu, ale i stravy, která tvorbu histaminu ovlivňuje.

Člověk si musí uvědomit, co může jíst a co by neměl.

Tabulka uvádí přibližné hodnoty histaminu v některých potravinách a nápojích

Produkt Přibližný obsah histaminu v mg na 100 g
Sardinky do 1500
Tuňák do 1300
Makrela do 30
Salám do 28
Šunka, párky  do 16
Ementál do 60
Parmezán do 20
Gouda do 18
Čedar do 5
Jogurt do 0,2
Kysané zelí do 20
Špenát do 6
Rajčata do 2
Vinný ocet (balsamico) do 400
Jablečný ocet do 2
Alkohol Hodnota v µg/ 100 g
Červené víno do 380
Víno do 40
Pivo do 30

Hodnota histaminu v potravinách není stálá. Nejméně ho obsahují čerstvé produkty.

Následně se postupně zvyšuje.

A to z důvodu působení mikroorganismů a rozpadových mechanismů v samotných buňkách. Ani skladování jídel v chladničce při 4 °C nezabrání jejich znehodnocení. Pomůže zamrazení a příprava hned po rozmrazení.

Histaminová intolerance - vhodné a nevhodné potraviny
Histaminová intolerance - vhodné a nevhodné potraviny. Zdroj fotografie: Getty images

Tabulka uvádí seznam povolených i zakázaných potravin a režimová opatření při histaminové intoleranci

Vhodné Zakázané potraviny
obyčejné mléko ryby
smetana  sýry
ementál či gouda
jogurty bez flóry  salámy, uzeniny, párky
čerstvé sýry
ricotta
mozzarella
cottage
alkohol
červené víno
pivo – kvasinkové
tmavá mouka  kysané zelí
tmavé pečivo  rajčata
obyčejný chléb a rohlíky citrusy
domácí koláče a zákusky
bez obsahu zakázaných surovin 
špenát
čisté cereálie  lilek
ovesné vločky  jahody
obilí
pšenice
rýže
ananas
rýžové pečivo  banány (histamin je zejména ve slupce)
řeřicha čokoláda
výhonky hrachu  skladované maso, kuřecí maso
cibule
česnek
ostatní fermentované potraviny
brambory
batáty
brokolice
meloun
okurka
čerstvé pečivo
kynuté těsto
bílá mouka
kvasnice
komerčně prodávané koláče, zákusky,
směsi na pečení
para ořechy
pistácie
olivový olej
kokosový olej
kysaná neboli acidofilní mléka
probiotické jogurty
žinčice
podmáslí
moruše ořechy
bazalka
tymián
lékořice
estragon  konzervované potraviny
kopřiva margarín 
máta koření jako hřebíček, anýz či skořice
zázvor některé ovocné čaje, uměle dochucované
kurkuma aditiva, jako barviva, stabilizátory, dochucovadla
jablko
hruška
broskev
borůvky
rybíz
meruňky
granátové jablko
kapary
některé léky ze skupiny:
antibiotika
antiarytmika
antihypertenziva
diuretika
antidepresiva
anestetika
antiseptika
kontrastní látky
analgetika
pravý čaj z čajovníku
i když obsahuje histamin, neprokázal se jeho negativní účinek při dlouhodobém pití.
Může být bílý, zelený, oolong (částečně fermentovaný) či fermentovaný
alergická reakce (uvolňuje histamin)
infekce
úraz, šok
Vhodný režim Nevhodný režim
konzumace potraviny s obsahem histaminu méně než 5 mg/100 g
a omezení histaminu v ostatních složkách stravy
kombinace více potravin s obsahem histaminu
konzumace čerstvých ryb skladování potravin
maximální doba skladování 24 hodin
podmínkou je po konzumaci uložení do chladu
ohřívání potravin
probiotika uzené, solené a konzervované potraviny
vitamin C dlouhé vaření a pečení masa
vitamin B6 maximálně 50 mg za den
syrové ovoce a zelenina
skladování masa pouze mrazením

Jak se léčí: Histaminová intolerance

Léčba histaminové intolerance: Léky a dieta

Zobrazit více

Co víme o histaminové intoleranci

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací