Dieta při cukrovce: Jaké jsou vhodné, nevhodné a zakázané potraviny?

Dieta při cukrovce: Jaké jsou vhodné, nevhodné a zakázané potraviny?
Zdroj fotografie: Getty images

Slané a sladké pokušení na každém kroku. Oči by jedly. Kromě příbytku na váze existují vážnější důvody k opatrnosti v tom, co sníme. Své o tom vědí i diabetici.

Dieta při cukrovce je základním faktorem zvládnutí onemocnění. V článku se dozvíte, na co je třeba si dávat pozor, jaké jsou nejlepší, nevhodné i zakázané potraviny.

Diabetes mellitus (cukrovka) je onemocnění, při kterém se dodržování diety stává hlavním úspěchem léčby. Bez správného jídelníčku je noční můrou pro pacienta i jeho lékaře.

Co s tím?

Správné potraviny v nákupním košíku a um toho, co by si diabetik měl odpustit, a co je třeba dodržovat. Úspěch je ve vašich rukou a my vám dáváme tip, jak jej dosáhnout.

Cukrovka a jídlo

Člověk s diabetem musí své stravovací návyky upravit, jinak se vystavuje riziku zhoršení onemocnění. Článek o cukrovce vám poskytne obecné informace o tomto onemocnění. V následujících řádcích obdržíte konkrétní informace o zakázaných potravinách a dietě při onemocnění diabetes mellitus.

Glykémie je hodnota cukru v krvi a její hodnota je směrodatná.

Normální hodnoty glykémie jsou v rozmezí od 3,9 do 5,5 mmol/l (mírně odlišné hodnoty mohou být podle publikace). Správná hodnota glykémie se udržuje buď dietou, nebo léky.

V případě diabetu I. typu je podáván inzulín injekčně. U druhého typu jsou to pilulky.

Diabetici i přes dodržování léčby musí počítat s vychýlením hodnot glykémie. To přináší řadu potíží, které ohrožují zdraví nemocného. Každý diabetik by měl znát dva pojmy, které určují momentální obsah cukru v krvi.

Ten se může měřit glukometrem sám nebo u lékaře.

Odchylky od normální hodnoty glykémie

Jak jste si již všimli, hladina cukru v krvi se měří přístrojem, glukometrem. Ten nám může ukázat hodnoty v normálním rozmezí.

Známe dva případy:

1. Když je obsah cukru v krvi nižší, mluvíme o hypoglykémii.

2. Opačným případem je hyperglykémie, při které je hladina cukru v krvi vyšší.

Hypoglykémie

Pokud glukometr nebo výsledek laboratorního vyšetření krve ukáže hodnotu nižší než 3,3 mmol/l, hladina cukru v krvi je nízká. Cukr je jedinou energií pro mozkové buňky. Denně jej spotřebuje kolem 100 g. Když je ho málo, dochází k poruše funkce mozku. Stejně jako při nedostatku kyslíku.

Víte, jak rozpoznat hypoglykémii?

Jedním ze znaků je i to, že nástup obtíží je akutní, tedy rychlý. Chování osoby se může jevit jakoby ve stavu opilosti. Uvádíme příznaky, které dopomohou k diagnóze hypoglykémie.

Mezi příznaky nízké hladiny cukru v krvi se řadí:

 • únava
 • slabost
 • bolest hlavy
 • studený pot
 • bledost
 • pocit na zvracení, zvracení
 • pocit hladu
 • poruchy zraku
 • porucha řeči
 • třes končetin, těla
 • poruchy koordinace
 • svalové křeče, křeče těla (jako při epileptickém záchvatu)
 • zrychlený puls, bušení srdce
 • dezorientace
 • zmatenost
 • podrážděnost, nervozita, neklid, agresivita
 • pocit úzkosti
 • změny nálad (deprese, euforie)
 • porucha soustředěnosti
 • halucinace, bludy
 • porucha vědomí, mdloby, kolaps
 • bezvědomí

Hyperglykémie

Hyperglykémie je naopak stav, kdy hladina cukru v krvi přesáhne hodnotu 5,5 mmol/l. To, že máme v krvi cukru víc, než je třeba, neznamená, že je to správné. Hyperglykémie má na svědomí mnoho problémů, které se odrážejí na různých tělesných systémech. Zrak, nervový systém, cévy, srdce, ledviny, špatné hojení ran. To jsou jen příklady toho, na co negativně ovlivňuje a co vyvolává.

Hyperglykémie může probíhat bez příznaků. Pokud se ale příznaky vyskytují, jejich nástup je pomalejší než při hypoglykémii. Mezi příznaky zvýšené hladiny cukru v krvi patří:

 • žízeň
 • sucho v ústech, suché sliznice
 • nadměrné močení
 • hlad
 • poruchy zraku
 • slabost
 • malátnost
 • pocit na zvracení, zvracení
 • bolest břicha, problém s trávením
 • červené zbarvení obličeje
 • acetonový zápach z úst
 • dehydratace
 • ospalost
 • zrychlený puls
 • zrychlené a prohloubené dýchání
 • snížený tlak krve
 • porucha vědomí až kóma (v případě přetrvávání vysokých hodnot glykémie může vzniknout při hodnotách více než 20 mmol/l)

První pomoc při potížích

Pokud si zapamatujete těchto pár příznaků, můžete v domácím prostředí diagnostikovat i bez přístroje. Ale důležitější je, abyste uměli vhodně a včas zakročit.

Je dobré vědět, že snížená hladina cukru se může vyskytnout také u člověka, který nemá cukrovku. A to například v případě hladovění, sníženého příjmu stravy, při zvýšené fyzické a psychické námaze.

Co pomáhá při hypoglykémii?

Pokud si člověk s vámi povídá, nevidíte na něm poruchy vědomí, spolupracuje a je schopen plnit vaše pokyny, podejte mu kostku cukru, sladkou vodu (oslazený čaj, džus), med. Hroznový cukr je nejrychlejší forma energie pro mozek.

V případě, že podání cukru přes ústa není možné (nespolupracuje, je agresivní, porucha vědomí), je třeba okamžitě zavolat pomoc. Pokud je postižený v bezvědomí, dýchání je dostatečné, uložte jej do stabilizované polohy a vytočte číslo záchranné služby.

Diabetik může mít u sebe injekci glukagonu. V tom případě mu je třeba ji aplikovat. Aplikace je jednoduchá, i když rozumíme tomu, že ne pro každého. Podává se podkožně nebo do svalu. Nástup účinku lze očekávat do 10 minut.

Hyperglykémie je složitější

Při ní je hodnota cukru v krvi nadbytečná, takže další dávka nepomáhá. Máte-li po ruce glukometr a jím odměřená hodnota je vyšší než 10, je třeba kontaktovat lékaře. V momentě výskytu potíží a vysokých hodnot glykémie je třeba vyhledat odbornou pomoc okamžitě.

Možná jste slyšeli o citrónové vodě. Neuškodí, avšak při vysokých hodnotách glykémie nepomáhá. Výhodou obtíží při hyperglykémii je jejich pomalý nástup, který může trvat dny, týdny.

Pokud si nejste jisti, zda je hladina cukru nízká, nebo naopak vysoká, chovejte se jako v případě nízké hladiny cukru.
Nebojte se!
V případě hypoglykémie pomůžete.
Při hyperglykémii neublížíte.
O ostatní se už postará odborná pomoc.

Víte, co může ukázat glukometr?

Výhra je glukometr po ruce. Píchnete do prstu, po signalizaci přístroje aplikujete kapku krve na proužek a za pár vteřin je hotovo.

Ale co se to událo?

Displej vám ukázal něco, čemu nerozumíte?

Nezoufejte.

Nabízíme odpověď.

Odpověď naleznete v návodu. Kromě číselné hodnoty se můžete setkat například s:

 • při hypoglykémii L, LO, LOW, LOW BLOOD SUGAR (z anglického low – nízký)
  NÍZKÁ HLADINA CUKRU, v tomto případě může být glykémie nižší než 1,2
 • v případě hyperglykémie H, HI, HIGH HIGH BLOOD SUGAR (z anglického high – vysoký)
  VYSOKÁ HLADINA CUKRU, při hodnotách vyšších než 30
 • třetí možnost je, že místo číslic může zobrazit E, ER, ERROR 
  to je chyba měření – měření zopakujete.
  • nebo je porucha přístroje, pozor na slabé baterie

Dieta při cukrovce

Z krátkého úvodu se dostáváme k hlavnímu tématu. Jak jste se již dozvěděli, u cukrovky je důležitá dieta. To, co diabetik sní, se odráží na jeho hladině glykémie. Při cukrovce se může jíst všechno. Ale! Je potřeba si uvědomit více skutečností.

Dieta při cukrovce je ovlivněna více faktory. Mezi ně patří věk, typ diabetu (typ I, II), pohlaví, fyzická aktivita, hmotnost člověka. Následně je hladina cukru v krvi ovlivněna druhem jídla a frekvencí příjmu.

Osvojte si sacharidové jednotky (SJ) a glykemický index (GI) potravin. Lépe se zorientujete v dobrých a špatných potravinách.

Sacharidová jednotka vyjadřuje množství cukru obsaženého v potravině. Jedna sacharidová jednotka se rovná přibližně 10 g cukru (sacharidů).

Glykemický index znázorňuje to, jak rychle ovlivňuje cukr obsažený v potravině na hladinu cukru v krvi. Udává se na stupnici od 0 do 100.

Tabulka znázorňuje stupně glykemického indexu, jejich hodnotu a krátký popis

Index Hodnota Popis
Vysoký glykemický index více než 70 Cukr obsažený v potravinách se rychle štěpí a vstřebává, náhle zvyšuje hladinu cukru a inzulínu v krvi a následně způsobuje rychlejší navození hladu
Střední glykemický index 56 až 69 Středně dlouhá doba štěpení a vstřebávání cukru z potravin do krve
Nízký glykemický index méně než 55 Potraviny s tímto indexem mají opačné vlastnosti než potraviny, jejichž index je vysoký. Pomalé štěpení a vstřebávání cukru a tím pádem i delší doba navození hladu

V dietním režimu se omezení příjmu energie doporučuje lidem s nadváhou. U lidí s nadváhou je doporučeno zvýšení fyzické aktivity. Při redukci hmotnosti se doporučuje fyzická aktivita alespoň 5krát za týden, a to po dobu 30 minut.

Ve starším věku je vhodná procházka alespoň po dobu jedné hodiny.

Je třeba si hlídat pravidelné stravování a dostatečný počet porcí a také jejich přiměřenou velikost. U cukrovky I. typu je vhodné stravu rozdělit na 6 porcí.

Velký pozor je třeba dát na vynechání jídla. To může způsobit zmíněnou hypoglykémii.

Příjem tuku by měl být snížen na méně než 35 % energetického denního příjmu a v případě obezity (nadváhy) je třeba ho snížit na méně než 30 %. Omezení by mělo přijít na straně nenasycených mastných kyselin (kyselina stearová, palmitová, myristová).

Neškodné jsou rostlinné oleje z řepky, oliv, podzemnice olejné. Ve stravě je vítáno zastoupení rybích tuků, esenciálních mastných kyselin (ty si tělo neumí vyrobit samo) omega-3 a omega-6 mastných kyselin.

Sacharidy by měly být zastoupeny hlavně ve formě polysacharidů a vlákniny.

Z toho asi nejste zrovna moudří. Jednoduše řečeno příjem cukrů by měl být ve formě ovoce a zeleniny. A tady platí ještě jedno pravidlo. Rozdělení na 5 jednotlivých jídel denně. Množství vlákniny je doporučeno na 20–35 g za den. Jednoduché cukry by se měly omezit na maximálně 30 g na den.

A jak jsou na tom bílkoviny? Pokud je problém s ledvinami, je denní dávka omezena na 0,8 g/kg tělesné hmotnosti. A když ne, tak se hodnota příjmu bílkovin pohybuje v rozmezí 1 až 1,5 g/kg tělesné hmotnosti.

Umělá sladidla jsou vhodná jako náhrada cukru. Aspartam nemá omezení. U sacharinu platí omezení pro děti do tří let a pro těhotné a kojící matky. Vhodnější je dochucování přírodními sladidly, jako je například i stévie.

DIA výrobky jsou vyráběny především pro diabetiky. Můžeme si u nich všimnout vyššího obsahu tuku, a jejich energetická hodnota rovná se neDIA výrobkům. Zkuste zaměřit svou pozornost spíše na nízkoenergetické potraviny.

Přiměřený pitný režim dopomáhá celkové kondici organismu i trávení. Tekutiny s nízkým obsahem cukrů, lepší domácí odšťavené ovocné šťávy, neslazené čaje, minerální vody.

Přečtěte si také články:
Hodnoty glykémie v tabulce
Hypoglykémie – co bychom měli vědět
Hyperglykémie - nejčastější dotazy
Diabetes a jeho komplikace

Které potraviny jsou vhodné a nevhodné

Základ úspěchu je ve vašem košíku nebo v lednici či komoře. Pozorně si projděte, co a v jakém poměru se tam nachází. Napište si to. Po přečtení tohoto článku inventarizujte ještě jednou. Následně porovnejte výsledky a škrtejte a přepisujte.

Vhodné potraviny

V tabulce uvádíme náhled na potraviny, které jsou vhodné při cukrovce.

Ale i u nich stále platí to, co je napsáno v řádcích výše.

 • stravovat se je dobře se zdravým rozumem
 • racionální stravování
 • pravidelně
 • umírněně
 • udržujte hladinu cukru v normě

Vhodné potraviny uvádí tabulka

Vhodné potraviny Popis
kuřecí a krůtí maso, králík vhodný zdroj bílkovin
ryby kromě vhodného zdroje bílkovin se vyznačují obsahem prospěšných tuků
mořské ryby jako plus je jejich obsah omega 3, a to hlavně tuňák, makrela, losos
hrách, fazole, čočka, cizrna, sója vhodní zástupci rostlinných bílkovin a nelze zapomenout na obsah vlákniny
olivový, řepkový a podzemnicový olej dobré tuky, obsah omega 9 mastných kyselin
slunečnicový, sójový, kukuřičný olej a olej ze semínek a oříšků tyto oleje obsahují omega 6 mastné kyseliny
vlašské ořechy, lněná a konopná semínka obsah 3 omega mastných kyselin
listová zelenina jako ledový salát, zelí, špenát vhodné pro jejich pozitivní účinky při cukrovce, normalizace hladiny cukru v krvi, podpora trávení a obsah vlákniny, navíc obsahují vitamíny, jako například vitamín C a vitamíny skupiny B6, minerály a stopové prvky
celer, petržel, okurka, květák, zelené fazole, kedluben, chřest, artyčoky, cibule, brokolice, rajčata
ovesné vločky obsah vlákniny, vitamíny B skupiny a vitamín E
sladké brambory vysoký obsah vlákniny a vitamínu A
zázvor je nápomocný při regulaci glykémie, kromě toho má řadu pozitivních účinků na trávicí systém, při nevolnosti, působí protizánětlivě
skořice také pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi a
aloe vera přispívá ke snižování hladiny cukru v krvi a také tuků. Pomáhá při hojení ran, má protizánětlivý účinek, a toho mohou využít diabetici při ošetřování ran
bobkový list má pozitivní vliv na inzulín a zlepšuje hladinu tuků v krvi
ovoce citrusové plody jsou doporučeny pro vysoký obsah vlákniny a vitamínů (vitamin C), borůvky, maliny a jahody

Potraviny vypsané v tabulce výše mají pozitivní účinky pro organismus obecně, ale při cukrovce pomáhají udržet správné hodnoty glykémie.

To ale neznamená, že potraviny, které jste v ní nenašli, musíte vyloučit z jídelníčku. Je třeba se řídit všeobecnými zásadami a samozřejmě, i zdravým selským rozumem.

Nevhodné potraviny

Nyní vypíšeme potraviny nebo tekutiny, jejichž zastoupení u cukrovky by mělo být nižší, nejnižší a v některých případech žádné.

Tyto "zakázané" potraviny negativně ovlivňují hodnoty cukru v krvi.

Horší regulace hladiny cukru v krvi se rovná problém s cukrovkou. A problém s cukrovkou rovná se problém s celým organismem.

V bodech uvádíme to, co je třeba při cukrovce omezit:

 • alkohol má zákaz, i když umírněná konzumace alkoholu nemá přímý negativní vliv. Co je umírněné množství? Maximálně jedna sklenička denně.
 • smažená jídla (hranolky), maso, bramborové lupínky, hamburgery
 • maso, tučné a uzené (například slanina, klobásy, škvarky, ryby v oleji, paštiky)
 • mléčné výrobky s vysokým obsahem tuků, jako jsou plnotučné mléko, smetana, šlehačka, tučné sýry, sladké jogurty
 • majonézy, sádlo
 • bílé pečivo, ovesné vločky, těstoviny, mouka
 • nápoje jako slazené vody, ovocné šťávy, sirupy, limonády, mléčné nápoje z obchodů
 • sladkosti pro jejich vysoký obsah jednoduchých cukrů (například řepkový a třtinový): bonbóny, dezerty, čokolády (s nízkým obsahem kakaa pod 70 %), koláče, zákusky, krémy, dorty, povidla, zmrzlina
 • zelenina a ovoce s vysokým obsahem cukrů jsou, například meloun, fíky, datle, meruňky, kompoty
 • sušené ovoce má vysoký obsah cukrů, je třeba jej nahradit čerstvým
 • slané tyčinky a jiné slané pochutiny k posezení jsou vyráběny z bílé mouky a vysoký obsah sodíku negativně ovlivňuje organismus
 • kávové nápoje s vysokým obsahem cukrů a smetany
 • polotovary pro jejich nevyvážený energetický obsah a vyšší hladinu sodíku
 • pizza – jedině domácí, kde si jde vybrat složení, které vyhovuje

V tabulce je příklad potravin s nízkým a vysokým glykemickým indexem

Glykemický index Potraviny
více než 100 bílé pečivo, pečené brambory, lupínky, burizony, kukuřičné lupínky
80–100 celozrnný chléb, rýže, kukuřice, ovesné vločky, brambory, rozinky,
50–80 černý žitný chléb, bílé a celozrnné těstoviny, fazole (konzerva), hrách, mango, banán
30–50 celozrnný obilný chléb, fazole, čočka, ječmen, jablka, hrušky, mléko, jogurty
méně než 30 máslo, maso, ryby, sója, sýr, vejce, zelená zelenina, citrusy a jiné ovoce (fruktóza) švestky, arašídy,

Příklad denního stravování

Denní příjem stravy by měl být rozdělen do 5 jídel po celý den. Při cukrovce typu I. je třeba je dodržet 6.

 1. Snídaně by měla obsahovat složitější sacharidy, tuky a bílkoviny. Sem patří například celozrnné pečivo, máslo, šunka, zelenina. Případně bílý jogurt, ovoce a ovesné vločky v rozumném množství.
 2. Svačina by měla být zastoupena ovocem, jako je například jablko, citrusy. Příkladem může být opět celozrnné pečivo se zeleninou.
 3. Oběd by měl sestávat z polévky (luštěniny, zelenina, zelí). Druhý chod zastupuje libové maso, přílohu mohou být brambory, hnědá rýže, celozrnné těstoviny. Nezapomínejte na zeleninu, a naopak zkuste zapomenout na smažení.
 4. Svačina, celozrnné pečivo, ovoce.
 5. K večeři si můžete opět dopřát maso, nejlépe ryby. Dušená zelenina je správná volba. Změnou mohou být jídla ze sóji a tofu.
 6. Večeře číslo 2 je pro diabetes I. typu příkazem. Celozrnné pečivo, jogurt, sýr, zelenina.

V tomto okamžiku byste měli mít o něco lepší přehled o vhodném jídle.

Cukrovka je na celý život a je třeba se s ní naučit žít. Při pokusu o souboj s ní nebo při jejím nerespektování budete určitě táhnout za kratší konec. Postupně vás připraví o zdraví a vitalitu.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.