Poruchy koncentrace: Jaké jsou příčiny poruch soustředění a pozornosti?

Poruchy koncentrace: Jaké jsou příčiny poruch soustředění a pozornosti?
Zdroj fotografie: Getty images

Mohou být příznakem chronické únavy, poruch spánku či spánkové apnoe. Vznikají při hypertyreóze, nedostatku železa, ale i při pedikulóze, čili zavšivení. Často jsou následkem úrazu či jiného poškození mozku. Velkou část tvoří psychické poruchy, ADD či ADHD.

Poruchy koncentrace ve většině případů nejsou izolované, ale spojují se i s jinými poruchami. Například s poruchou intelektu, chování, emocí nebo paměti. Ve většině případů je důvodem poškození té části mozku, ať už strukturní nebo funkční, která má na starosti tyto mozkové funkce.

Někdy jsou poruchy pozornosti spojené i s emočními poruchami. Případně mohou být způsobeny zraněním či poraněním mozku nebo mozkovým nádorem.

Mnohdy postihují poruchy pozornosti lidi s maniodepresivní poruchou, což je onemocnění typické různými fázemi. Člověk ztrácí koncentraci a pozornost zejména během depresivní fáze, když má poruchy nálady, depresi a nezajímá se o okolí.

I při demenci, což je duševní nemoc, která postihuje paměť nebo intelekt, nastávají poruchy koncentrace. A to zejména u starších lidí, kteří také mají snížené inteligenční funkce a změny chování.

Při některých poruchách spánku dochází k narušení koncentrace z důvodu celkového vyčerpání a únavy. Člověk je nadmíru spavý, například během spánkové apnoe.

Spánková apnoe je porucha týkající se krátké zástavy dechu během spánku, a to i vícekrát během noci. Při typické nespavosti mohou nastat poruchy usínání, přerušovaný spánek nebo velmi časné probouzení, což způsobuje nevyspání, nervozitu, nedostatek energie a z toho plynoucí narušení pozornosti.

Problémová jsou i některá onemocnění nervového systému, například pro děti je typická lehká mozková dysfunkce. Toto onemocnění je známé jako ADD nebo ADHD a charakteristickým symptomem je právě porucha koncentrace a pozornosti. Při ADHD se přidružuje hyperaktivita.

Chlapec drží tabulku s barevným nápisem ADHD
ADHD je častou příčinou poruchy pozornosti u dětí, ale i u dospělých. Zdroj foto: Getty images

Některé příznaky ADHD:

  • neschopnost udržet pozornost
  • časté střídání aktivit
  • neposednost
  • neschopnost kontroly chování a emocí, projevy zlosti navenek
  • neschopnost adaptace, socializace
  • nepozornost a roztržitost i při aktivitách, časté úrazy
  • tiky a záškuby svalů
  • pomočování

Dítě se neumí delší dobu na něco soustředit, například na učení. Podobné problémy s koncentrací mají i lidé trpící chronickým únavovým syndromem, kdy dochází k chronické únavě a také vyčerpanosti.

Jiné příčiny poruchy pozornosti

Při nízkém krevním tlaku mají lidé také problémy s koncentrací. V důsledku únavy, nadměrné spavosti, svalové slabosti a bolesti hlavy. Objevit se mohou i studené končetiny. V některých případech je třeba hledat příčinu v nedostatku železa.

Malý chlapec má poruchu pozornosti
Problém s pozorností či koncentrací může být i při pedikulóze. Zdroj foto: Getty images

Problémy s koncentrací mohou být i fyzikálního původu. Často se vyskytují, a to hlavně u dětí, pokud má člověk vši. Odborně se tato nemoc jmenuje pedikulóza. Jde o infekční onemocnění způsobené parazity, které postihuje například děti a projevuje se svěděním pokožky na hlavě a celkovou nervozitou.

Poruchy koncentrace jsou časté i při zvýšené hladině hormonů v organismu, například při hypertyreóze. Člověk trpí poruchami spánku, má zrychlený organismus, má časté poruchy nálad a nemůže se koncentrovat a soustředit. Také při systémovém onemocnění lupus erytematodes, které se týká více orgánů v těle. Dochází k poruchám pozornosti, učení, paměti a také ke změnám chování. Mnohdy onemocnění provázejí i příznaky demence.

Video o ADD a ADHD

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.