Jaká je účinná pomoc při bolestech zad nebo krční páteře?

Jaká je účinná pomoc při bolestech zad nebo krční páteře?
Zdroj fotografie: Getty images

Bolesti zad a krční páteře znepříjemňují život mnoha z nás. Účinná pomoc však existuje.

Bolesti zad a krční páteře mají různé příčiny vzniku.

Těžké školní tašky, pod kterými se ohýbají dětská záda, také způsobují problém.

To jsou jedny z příčin způsobující problémy, které se dříve či později projeví.

Většinou se jedná o získané poruchy z důvodu špatných pohybových návyků nebo nesprávného držení těla.

Dále jsou bolesti zad způsobeny úrazy a jejich následky. Ty přecházejí do chronických a lidé jsou často zoufalí. Neumí si s nimi poradit.

Akutně vzniknou takové bolesti například při špatně provedeném rychlém nebo nekontrolovaném pohybu. Během sportu či zvedání břemene. Jednoduše tehdy, když člověk zapomene na správné držení těla.

Utápět se v bolesti a říkat si, že se s tím dá naučit žít, není řešení.

Je třeba se zmobilizovat a vrhnout své síly do boje.
Existuje mnoho fyzioterapeutických technik, které pomáhají při bolestech zad nebo krční páteře. Pomáhají, když je páteř zablokovaná nebo trpíte jinou příčinou bolesti. Časté jsou například problémy s ploténkami nebo měkkými svalovými tkáněmi v okolí páteře.

Pokud se některé z nich naučíte, můžete si pomáhat také samostatně cvičením doma.

Základem je navštívit fyzioterapeuta.

Zaměřovat se jen na potlačování příznaků různými léky proti bolesti a uvolňování svalstva není řešení.

Je třeba pracovat na odstranění příčiny, abychom v budoucnu již nemuseli sahat po tabletkách.

V mnoha případech léky pouze potlačují symptomy, ale neléčí příčinu.

Známe různé účinné techniky, se kterými vám fyzioterapeuti jistě pomohou:

 • měkké techniky pro hloubkové uvolnění tkáně
 • McKenzie metoda
 • Dornova metoda
 • Bowenova masáž a terapie
 • trakční léčba
 • metoda Mojžíšové
 • stabilizační a mobilizační systém
 • mobilizační techniky

Je jich mnoho. Na všechny nezůstává prostor. Před návštěvou fyzioterapeuta je však dobré nechat se vyšetřit příslušným lékařem a zjistit, v čem spočívá problém.

Dále se v článku dozvíte:
O terapiích a technikách pro uvolnění zablokovaných nebo ztuhlých zad.
Jak předcházet bolestem zad a krční páteře?

Terapie a techniky pro uvolnění zablokovaných nebo ztuhlých zad

Pokusíme se zhruba přiblížit několik z nich.

K jejich ovládání je třeba věnovat spoustu času odborným studiím.

Mnohé z nich nebo jejich část lze provádět i doma, bez odborného dohledu. Je potřeba však předtím navštívit fyzioterapeuta, který pacienta vše naučí a odborně mu vysvětlí správný postup. Pouštět se do samostudia se nevyplácí. Můžete si víc uškodit než si pomoci.

Měkké techniky pro hloubkové uvolnění tkáně

Jedná se o odbornou masáž zahrnující různé techniky a hmaty. Masér je musí ovládat, aby v účinné míře odstranil problém postiženého.

Využívají se ke zbavení se potíží vzniklých vlivem sedavého zaměstnání, špatného držení těla nebo špatným životním stylem. Řeší bolestivé stavy v oblasti zad nebo hýždí.

Co jsou měkké techniky?

Je to sled pohybů, které způsobují tlak na určité body. Rovněž se při nich využívá posunu fascií (svalových obalů) a mírného strečinku či protahování kůže. Postupuje se od krční páteře až ke kostrči.

Měkké techniky fungují na principu reflexního působení na sval. Vlivem masáže podkožní tkáně se svaly uvolní, a tak nastupuje analgetický (protibolestivý) a uklidňující účinek. Výhodou této techniky je, že úleva od bolesti přichází téměř okamžitě po provedení daných pohybů a tlaků.

Vlivem stálého napětí a svalového pohybu tuhnou obaly svalu (fascie). Ty způsobují bolest stejně jako chronické napětí. To může být rovněž příčinou ztuhlého svalstva a blokády páteře.

Na co se zaměřují měkké techniky?

Slouží k odstranění bolestivých blokád v oblasti:

 • krční páteře
 • mezilopatkové oblasti
 • v oblasti křížové páteře
 • beder

Nezanedbatelný je i jejich pozitivní účinek proti zkráceným šlachám. Mohou je proto využívat také sportovci.

Měkké techniky mají mnohé pozitivní účinky.

Jedná se zejména o úpravu krevního tlaku nebo činnost srdce. V nemalé míře ovlivňují látkovou výměnu.
Ta se podílí na analgetickém účinku. Tehdy totiž proudí na postižené místo okysličená krev a zároveň se odvádějí odpadní látky z místa bolesti.

Kontraindikace měkkých technik

I když se snaží pomoci ulevit od bolesti, tak i přesto se najdou stavy, kdy se měkké techniky nesmí používat.

Indikace a kontraindikace měkkých technik jsme shrnuli v následující tabulce

Indikace měkkých technik Kontraindikace měkkých technik
 • blokády krční páteře
 • ztuhnutí v mezilopatkové oblasti
 • bolesti křížové a bederní páteře
 • zkrácení šlach
 • těhotenství (určité omezení)
 • infekční onemocnění
 • krvácivá onemocnění
 • akutní záněty
 • horečkové stavy

McKenzie metoda

McKenzie metoda byla vyvinuta novozélandským fyzioterapeutem Robinem McKenziem. Používá se k diagnostice a léčbě při bolestech zad a končetin.

Velmi důležité je při této metodě aktivní zapojování samotného postiženého. Ten se vedle cvičení zároveň i učí a vzdělává. Cílem této metody je autoterapie, která pomáhá také jako prevence.

Co je to McKenzie metoda?

Je to cvičení na základě vyšetření (diagnostiky) pacienta. Je zaměřena na léčbu bolesti pohybového aparátu a páteře.

Během diagnostiky pacienta si fyzioterapeut všímá několika symptomů. Na jejich základě rozeznává, zda jsou potíže způsobeny zraněním, nebo jsou chronického charakteru.

Samotné vyšetření a léčba probíhá v několika krocích.

Prvním krokem terapeuta je obeznámení se s příznaky a jejich projevy navenek.
Pacient je vyzván k provedení určitých pohybů, případně setrvání v nich. Tyto pohyby pacient musí zopakovat několikrát za sebou. Na základě jejich rozsahu a změn příznaků během nich diagnostikuje terapeut daný problém postiženého.

Dalším krokem je kategorizace problému do určité skupiny podle postižení.

Třetí krok se zaměřuje na konkrétní cvičení.
Tyto jsou předepsány terapeutem na základě předchozích vyšetření. Na základě toho terapeut nejen předepíše cvičení, která musí pacient cvičit, ale zároveň poradí, kterým pohybům se musí vyhnout.

Cvičení jsou zaměřena na to, aby se pacient v co nejkratším čase naučil samostatně provádět dané cviky.

Pak už to bude na pacientovi samotném, protože cvičit bude doma. Je třeba mít pevnou vůli, protože cviky bude třeba provádět 5 až 6krát za den. Cílem této metody je, aby se ji pacient naučil sám. Nelze totiž navštěvovat terapeuta tolikrát za den.

McKenzie metoda nutí pacienta aktivně řešit svůj problém, aniž by zbytečně užíval léky proti bolesti.

Komu může pomoci McKenzie metoda?

Shrnuli jsme příznaky, pro které je určena tato metoda. Samozřejmě v každém případě je třeba se poradit s fyzioterapeutem.

McKenzie metoda je pro vás vhodná, pokud trpíte některým z těchto příznaků:

 • ischias
 • bolest šířící se z krku do oblasti ramen nebo hýždí
 • bolest v loktech nebo kolenou, která se dá charakterizovat jako pálivá
 • přerušované brnění horních nebo dolních končetin
 • problémy s předklonem
 • bolest v bederní oblasti páteře
 • bolest v ramenou

Dornova metoda

Tuto metodu rozvíjel Dieter Dorn. Majitel pily v německém městečku, který si jednou přivodil při zvedání břemene takovou bolest v zádech, že se už nemohl napřímit. Pomohl mu jeden sedlák svou metodou. Ta se osvědčila, i když ji začal používat a rozvíjet samotný Dorn.

K čemu se používá Dornova metoda?

Touto metodou se ošetřuje páteř, její obratle nebo různé klouby. Pomocí tlaku palce se napravují do správné polohy. Vzhledem k šetrnosti těchto zákroků se to děje bez poškození šlach a ostatní měkké tkáně.

Pomáhá také při léčení nebo oddálení skoliózy nebo šikmého sklonu pánve.

V mnoha případech je účinná i při sekundárních obtížích, které vznikají zejména z důvodu posunutých obratlů páteře.

Některé problémy, při kterých pomáhá Dornova metoda:

Princip Dornovy metody

Zásadou je aktivní spolupráce pacienta. Ke každému ošetření patří určitý cvik, který se musí pacient naučit. Takhle si vlastně pomáhá sám.

K léčení se využívají tlaky palcem na určené místo. Při tom nemůže být překročen práh bolesti. Avšak ani bez ní to nejde. Pacient musí být připraven určitou bolest i přijmout. Terapeut pacienta na ni předem upozorní. Je-li však nesnesitelná, ošetření musí být přerušeno.

Kontraindikace Dornovy metody

Tak jako jiné metody, stejně tak Dornova nelze využít vždy a ve všech případech. Její kontraindikací jsou:

 • osteoporóza v pokročilém stádiu
 • náchylnost ke zlomeninám i vlivům léků, jako například kortizol
 • akutní zánět
 • operace kyčlí nebo plotének
 • ještě nedoléčené zlomeniny

Ostatní informace o případných kontraindikacích poskytne fyzioterapeut.

Bowenova masáž a terapie

Vytvořil ji australský masérský samouk Thomas Bowen.
Její podstatou je velmi jemná manipulace s měkkou tkání lidského těla. To znamená svaly, kůže, úpony nebo šlachy.

Tato metoda má vliv na celý organismus. Příznivě působí na fyzické tělo, ale rovněž na mentální nebo chemickou úroveň.
Na fyzické úrovni uvolňuje bloky a pomáhá ke správnému držení těla. Tím, že prochází přes energetické dráhy, má vliv i na funkci vnitřních orgánů. V organismu stimuluje regenerační a očistné procesy.

Co je Bowenova masáž?

Princip se zakládá na takzvaném Bowenově pohybu. Je to nahrnutí kůže na určeném místě přes sval. Následně se vyvine tlak vedle tohoto svalu. Chvíli se podrží, a nakonec se kožní řasa vrátí zpět. Tímto manévrem se ovlivňuje napětí ve svalech.

Tímto pohybem se vyvolá impuls, který podnítí odezvu ve svalech, úponech a kůži.

Šíří se do přímo ovlivňované oblasti, ale zároveň i do oblastí reflexně propojených. Tím má vliv na chemické změny vnitřního prostředí organismu. Tkáně se lépe prokrvují a vyživují. Svalové funkce se zlepšují. Finálním efektem je uvolnění bolesti, zlepšení funkce svalu, a dokonce i uvolnění psychické.

Indikace a kontraindikace Bowenovy masáže uvádíme v tabulce

Indikace Kontraindikace

Bowenova masáž celkově pozitivně ovlivňuje kondici organismu a jeho imunitu. Výrazný progres je však tehdy, pokud ještě nedošlo ke strukturálním orgánovým změnám. O ostatních pozitivních účincích a kontraindikacích je třeba se poradit s terapeutem.

Přečtěte si také náš článek o příznivých účincích plavání při bolestech kloubů, kolen nebo zad.

Trakční léčba

Při této metodě se postupně uvolňují obratle páteře po celé její délce. Působením mechanické síly se vyvolává tah v ose páteře nebo končetiny. Síla působí jen na úrovni měkkých tkání. Tah je vyvolán mechanicky nebo jinou osobou manuálně.

Manuální trakce

Jsou součástí řady technik využívaných v rámci terapie. Patří sem například ruční trakce krční páteře nebo dolní končetiny. Využívá se při nich i takzvané redresní polohování. Tehdy působí síla přímo přes kloub, jehož pohyblivost je třeba uvolnit.

Mechanické trakce

Při trakci krční páteře se využívá nakloněný trakční stůl. Dochází k tahu vlastní váhou těla pacienta, který leží na stole hlavou dolů. Rovněž se využívá i při problémech bederní páteře.

Trakční metoda nebo spinální dekomprese pomáhá při skolióze, přetížených meziobratlových ploténkách, akutních nebo chronických bolestech v křížové a bederní oblasti.

Poloha hlavou dolů, která se při tom využívá, je účinná i na celkový kosterní systém, vnitřní orgány a mozek.

Účinky trakční léčby:

 • odlehčení páteře od působení gravitace
 • napravení polohy obratlů páteře
 • prokrvení mozku
 • odlehčení srdečně-cévního systému
 • celkové uvolnění těla a svalů
 • zvýšení ohebnosti pohybového aparátu

Mezi kontraindikace patří srdeční onemocnění, onemocnění mozku a stavy po cévní mozkové příhodě. Dále se metodu nedoporučuje použít po operacích páteře nebo zlomeninách v této oblasti, endoprotézách, při hemofilii, cukrovce, zvýšené činnosti štítné žlázy, vysokém krevním tlaku, akutních zánětech a jiných, o kterých je třeba se poradit s fyzioterapeutem.

Stabilizační a mobilizační systém

Stabilizační a mobilizační systém je cvičební systém zaměřený na pohybový aparát člověka. Orientuje se především na procvičování páteře.

Jeho autorem je český lékař a někdejší sportovec MUDr. Richard Smíšek.

Stabilizační a mobilizační systém je soubor cvičení, která spojují rehabilitaci s prevencí, regenerací a kondičním tréninkem. Zahrnuje 11 cviků, které jsou základní. V systému se postupně rozšiřují a doplňují o různé modifikace. Tento systém je často využíván také vrcholovými sportovci.

Pro koho je stabilizační a mobilizační systém systém určen?

Sportovci stabilizační a mobilizační systém využívají při kondiční přípravě. Zlepšuje totiž celkový tělesný vývoj.
Působí však také jako prevence proti bolestem zad. Případně pomáhá již vzniklé bolesti řešit.

Využití stabilizačního a mobilizačního systému:

 • při bolestech zad
 • problémech s páteří
 • nesprávné držení těla
 • spinální stenóza
 • skolióza
 • hernie disku
 • ztuhlé svalstvo v okolí krční páteře
 • mezilopatkové bolesti
 • ochabování nebo extrémní namáhání svalů zad

Stabilizační a mobilizační systém lze praktikovat i doma. Existuje mnoho instruktážních videí. Nejlepší však je nejprve navštívit terapeuta, který věci odborně vysvětlí a naučí. Může totiž zároveň vysvětlit chyby, které lidé často při takových cvičeních dělají.

Zajímavý článek o tom, jak předcházet bolestem zad.

Mobilizační techniky

Využívají se při funkčních poruchách kloubů, končetin a páteře. Pomáhají při obnovování jejich pohyblivosti, která byla z určitého důvodu omezena.

Realizují se nenásilnými pohyby ve směru omezení pohybu. Jejich opakováním pomáhají daný kloub rozhýbat. Při tom se využívá stimulační nebo tlumivý vliv dýchání na svalový systém.

Jejich součástí bývá i strečink, tj. natahování svalstva s následným uvolněním. To způsobuje jeho lepší pohybový rozsah.

Pro uvolnění kloubních blokád se často využívá takzvané postizometrické relaxace.
Jedná se o relaxační (uvolňovací) techniku. Při ní se sval po počátečním napětí znovu uvolní. Využívá se při tom změna mezi napětím a relaxací, přičemž dochází ke spontánnímu prodloužení procvičovaného svalu.

K čemu se využívají mobilizační techniky?

Tyto techniky slouží k relaxaci a rozhýbání svalů, jejich obalů, šlach, vazů, chrupavek a kloubů.

Jsou vhodné pro lidi s problémy a bolestmi pohybového aparátu. Při svalových křečích nebo napětích. Jejich další využití je při kloubních blokádách a snížené kloubní pohyblivosti.

Metoda Ludmily Mojžíšové

Ludmila Mojžíšová pracovala jako rehabilitační sestra. Vyvinula systém cvičení, která jsou účinná jako rehabilitační metoda při léčbě dětské skoliózy a ženské sterility.

Tato metoda pomáhá komplexně celému organismu díky posunům blokád v hrudních spojeních. Tedy v oblasti obratlového žeberního a hrudně-žeberního skloubení.

Obzvlášť jsou to však posuny a svalové dysbalance v oblasti pánve, které se projevují odezvou v množství orgánových soustav. Po jejich zmobilizování a zajištění funkčnosti problémy mizí.

Metoda Ludmily Mojžíšové je nejfyziologičtějším způsobem léčby ženské neplodnosti.

Je založena na reflexním působení na nervosvalový systém pánevního dna. Pohybem se ovlivňuje bederní a křížová páteř, kostrč, pánev a svaly, které mají vliv na jejich vzájemnou polohu.

Pomocí vegetativního (autonomního) nervového systému, který není ovládán vůlí člověka, se působí na ženské pohlavní orgány. Děje se to díky jejich zlepšenému prokrvení a zkvalitněné svalové a pojivové tkáni v této oblasti.

Využití metody Ludmily Mojžíšové

Má pozitivní vliv při problémech s páteří. Dokáže pomoci při skolióze u dětí mladších 15 let, artróze kyčlí, zácpě, inkontinenci nebo opakovaných potratech. Terapie je tedy vhodná mimo jiné i při těchto obtížích:

 • bolesti zad, hlavy nebo kostrče
 • bolesti pánve
 • sterilita u mužů
 • ženská neplodnost
 • bolestivá menstruace
 • neschopnost donosit plod
 • neschopnost zadržet moč
 • neschopnost se vymočit
 • bolestivý pohlavní styk
 • nedostatečná tvorba hormonů

Čtěte také: Metoda Ludmily Mojžíšové

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.