McKenzie metoda jako pomoc při bolestech zad?

McKenzie metoda jako pomoc při bolestech zad?
Zdroj fotografie: Getty images

Bolesti zad jsou jedním z nejčastějších důvodů návštěvy lékaře nebo fyzioterapeuta.

Zdravotní problémy se zády jsou velmi častou příčinou pracovní neschopnosti a předčasného invalidního důchodu. Lidé se uchylují k užívání analgetik. Léky krátkodobě uleví od bolesti, ale mnohdy neřeší skutečnou příčinu bolesti.

K čemu slouží páteř?

Lidská páteř je axiální kostra tvořená 33–34 obratli, 23 měkkými meziobratlovými ploténkami a okolními stabilizačními vazy.

Společně vytvářejí prostor a ochranu pro páteřní kanál, ze kterého vycházejí nervové kořeny do celého lidského těla. Obratle páteře se anatomicky dělí na krční, hrudní, bederní, křížový a kostrční segment.

Páteř je složitý osový orgán anatomicky a funkčně propojený s nejvzdálenějšími strukturami a částmi lidského těla.

Páteř je důležitá zejména pro:

 • vzpřímené držení těla
 • chůzi
 • postavení a pohyby hlavy
 • pohyblivost trupu
 • tlumení nárazů a tlaku
 • stabilita hrudníku
 • správný způsob dýchání
 • přenášení hmotnosti segmentů těla přes pánev a dolní končetiny

Etiologie bolesti zad

Etiologie bolestí dolní části zad je rozsáhlá.

Souvisí s věkem, genetickými faktory, komplexní anamnézou, degenerativními procesy, mechanickým poškozením, životním stylem, pracovní aktivitou, pohybovými návyky, fyzickou aktivitou a psychosociálními faktory jedince.

Bolest zad může být z různých příčin pociťována různě. Bolest může být akutní/chronická, tupá/ostrá, svalová/nervová, hluboká/povrchová, snadno či nesnadno lokalizovatelná.

Nejčastější příčiny bolesti zad:

 • Špatné držení těla
 • Dlouhodobé a nesprávné sezení
 • Nedostatek kompenzačního pohybu
 • Nerovnováha pohybového aparátu
 • Nadměrné protahování zad
 • Zvedání těžkých břemen
 • Náhlý prudký pohyb
 • Zranění nebo mechanické poškození
 • Degenerativní změny obratlů
 • Posunutí ploténky
 • Herniace disku (vyhřezlá ploténka)

Léčba bolesti zad

Léčba bolesti zad se odvíjí od zjištění příčiny bolesti pomocí diagnostických postupů. Patří k nim důkladná anamnéza, aspekce (vyšetření pohledem), palpace (vyšetření pohmatem), perkusní vyšetření (poklepem) a specifické fyzikální metody (ultrazvuk, rentgen, CT, MRI atd.).

V závislosti na klinickém nálezu, stupni bolesti a vzájemné dohodě s pacientem se pak určí léčba. Může být konzervativní nebo chirurgická.

Konzervativní léčba spočívá v neinvazivních postupech, jako je fyzioterapie, rehabilitace, specifická pohybová cvičení a omezení, ergonomie při běžných denních činnostech a využití příznivých účinků fyzikální terapie (termoterapie, hydroterapie, elektroterapie, mechanoterapie a fototerapie).

Jelikož je páteř obklopena a stabilizována řadou svalových skupin, je důležité odstranit vzniklé svalové dysbalance. Posiluje oslabené svaly a naopak uvolňuje svaly přetěžované.

Moderní léčba nabízí komplexní fyzioterapeutické metody zaměřené na záda a konkrétně na poruchy meziobratlových plotének.

Přední světovou metodou v terapii bolesti zad je McKenzie metoda.

McKenzie metoda

Autorem metody je fyzioterapeut Robin McKenzie, který se narodil na Novém Zélandu. Během svých studentských let se specializoval na diagnostiku a léčbu onemocnění zad se zaměřením na meziobratlové ploténky.

Tato mezinárodně uznávaná metoda je známá také jako MDT – metoda mechanické diagnostiky a terapie.

McKenzie zjistil, že v důsledku specifických opakovaných pohybů se meziobratlová ploténka postupně přesouvá na své původní místo. Mnoho let praxe a výsledků potvrdilo účinnost jeho teorie.

Princip McKenzie metody

Hlavním principem metody je koncept centralizace (zlepšení) a periferizace (zhoršení).

Centralizace je jev, kdy vlivem terapie a opakovaných pohybů dochází ke zlepšení a ústupu bolesti z periferie směrem do centra těla.

Tento jev je známkou toho, že terapie byla zavedena dobře a že je třeba ve cvičeních pokračovat.

Naopak pojem periferizace je jev, který zvyšuje intenzitu bolesti a šíří ji směrem od centra těla k periferii. Tento opačný jev je známkou toho, že terapie by měla být přerušena a měl by se změnit směr prováděných pohybů.

Základní obsah metody tvoří 4 hlavní kroky:

 1. Vyšetření
 2. Klasifikace poruchy
 3. Vedení léčby
 4. Prevence

1. Vyšetření

Prvním krokem k úspěšné léčbě je kompletní důkladné vyšetření vyškoleným terapeutem MDT. Je nutná osobní konzultace s pacientem.

Vyšetření začíná již od prvního okamžiku setkání. Fyzioterapeut si všímá i těch nejmenších detailů pacientova pohybového aparátu.

Vyšetření zahrnuje: 

 • rozhovor s pacientem
 • odebrání celkové anamnézy
 • fyzioterapeutický kineziologický rozbor
 • testování specifických poloh a cviků
 • nácvik specifických pohybů

2. Klasifikace poruchy

Po vyšetření se vyhodnotí diagnóza a stanoví se terapie.

Robin McKenzie rozděluje příčiny bolesti do 3 klasifikačních úrovní, tzv. syndromů. Každý ze stupňů je charakterizován specifickými jevy, nálezy a jiným typem bolesti.

Poruchy zad dělí na posturální syndrom, dysfunkční syndrom a derangement syndrom.

Posturální syndrom je porucha bez strukturálních změn tkání.

Jedná se o funkční problém ve smyslu nesprávného držení těla, nefyziologického vtažení páteře a špatných pohybových vzorců vedoucích k deformaci měkkých struktur těla (svalů, vazů, podkoží).

Tupá bolest se u pacienta objevuje obvykle v okolí páteře a nepostupuje z těla do periferie.

Dysfunkční syndrom je charakterizován špatnými posturálními a pohybovými návyky, které způsobily určité poškození měkkých tkání.

Dochází ke zkrácení, natažení a oslabení svalových skupin. To následně omezuje pohyblivost pacienta. Bolest je intenzivní při krajních polohách určitých pohybů. Má tendenci ustupovat, když je pohyb ukončen.

Derangement syndrom je syndrom poruchy, který se často vyskytuje u pacientů s bolestmi zad. Je charakterizován strukturálním poškozením tkáně na úrovni obratlového segmentu páteře.

Jedná se především o strukturální změnu, zúžení, posun nebo výhřez meziobratlové ploténky. Bolest bývá asymetrická. Může vyzařovat na periferii do dolních končetin. Je intenzivnější při určitých pohybech, vstávání nebo delším sezení.

Součástí poruchového syndromu může být i neurologický problém ve smyslu podráždění nervu vycházejícího z páteřního kanálu.

Anatomické zobrazení 3D modelu páteře, meziobratlových plotének a hernie disku s útlakem nervu
Jednou z možných příčin bolesti páteře je útlak nervu hernií disku. Zdroj: Getty Images

Dráždění nervů

Meziobratlové ploténky jsou měkčí elastické výplňové struktury umístěné mezi obratli.

Jejich hlavní funkcí je stabilizace, tlumení tlaku a nárazů, přenos tahových sil a možnost pohybu v páteři, jako je ohýbání a rotace těla.

Poškození plotének může mít různou formu a stupeň poškození. Disk může být poškozen, zúžen nebo posunut degenerativními a mechanickými vlivy.

Závažnějším poškozením je hernie disku, kdy je disk posunut mimo okraje obratle.

Kromě samotného posunu může dojít k útlaku nervů, které vycházejí z míšního kanálu páteře. Osoba tak může pociťovat neurologické potíže, například brnění vystřelující bolest do periferie těla, mimo poškozenou oblast páteře.

Více se dozvíte v článku:
Co je to radikulopatie, radikulární nebo kořenový syndrom? Projevy, léčba

3. Management léčby

Na základě vyšetření a klasifikace syndromu dochází k vlastní terapii a vedení léčby.

Vyškolený terapeut MDT pacientovi důkladně vysvětlí vybrané cviky, předvede je a naučí pacienta jejich správné provádění. Seznámí pacienta s pomůckami, které jsou vhodné pro usnadnění cvičení a zlepšení účinku terapie.

Základem léčby jsou jednoduché a přesné pohyby, které pacient opakuje 5krát denně v domácím prostředí.

Na začátku terapie jsou nutná sezení s terapeutem. Cílem je minimalizovat návštěvy v ambulanci. Robin McKenzie se snažil vymyslet metodu léčby, která je funkční, jednoduchá a pro pacienta finančně nenáročná.

Jaké jsou přesné indikace a kontraindikace této celosvětově rozšířené metody?

Indikace metody McKenzie

Kontraindikace metody McKenzie

 • Rakovina v oblasti páteře
 • Zhoubný nádor
 • Nestabilita kostěných struktur páteře
 • Zánětlivé onemocnění v akutní fázi
 • Nezhojená zlomenina obratle a okolních kostních struktur
 • Celková kachexie
 • Syndrom kaudy
 • Současné virové onemocnění

4. Prevence

Během terapie pacient získá znalosti základů anatomie, kineziologie a neurologie páteřní oblasti.

Naučí se samostatně odstraňovat svůj zdravotní problém v domácím prostředí cvičením a minimalizovat tak riziko jeho opětovného výskytu.

Zakladatel Robin McKenzie a jeho vyškolení terapeuti kladou velký důraz na prevenci. Pacient dostává od terapeuta užitečné rady a tipy pro fyziologické provádění i těch nejběžnějších každodenních činností.

Pacient také získává znalosti o správné ergonomii v pracovní sféře.

Skolióza, zakřivení páteře a vyšetření zad ženy lékařem
Skolióza jako další příčina obtíží. Zdroj: Getty Images

Kde se mohu naučit McKenzie pohybovou terapii?

Na oficiálních stránkách McKenzie Institute International, zkráceně MII, je uveden seznam certifikovaných terapeutů. Usnadňuje pacientům i zdravotnickým zařízením hledání terapeutů.

Vzhledem k legislativním zákonům však v některých zemích není dovoleno tyto informace veřejně uvádět. Doporučujeme proto kontaktovat přímo zdravotnické zařízení.

Potenciálním pacientům doporučujeme nekonzultovat zdravotní problémy a terapii telefonicky nebo e-mailem. Je nutná osobní návštěva zařízení, kde bude pacient přímo poučen a informován o průběhu pohybové léčby.

V mnoha případech se pacientům podaří zmírnit bolesti zad již pomocí souboru základních cviků z McKenzie metody.

Vzhledem k velkému zájmu o autoterapii poskytuje Robin McKenzie krátkou knihu s popisem cviků, fotografiemi a vysvětlením konkrétních pohybů.

V současné době je veřejnosti k dispozici odborná publikace zaměřená na léčbu krční a bederní páteře, ramenních a kolenních segmentů lidského těla.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • solen.cz - Léčba dle McKenzieho v terapii vertebrogenních poruch, MUDr. Marie TinkováNeurologické oddělení ÚVN, Praha
 • pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - The effectiveness of McKenzie method compared to manual therapy for treating chronic low back pain
 • bmcmedicine.biomedcentral.com - The effectiveness of the McKenzie method in addition to first-line care for acute low back pain
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.