Mgr. Kristína Krajčovičová

Mgr. Kristína Krajčovičová

Zdravotnícky pracovník
Absolvovala jsem bakalářské studium fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Navázala jsem a absolvovala magisterské studium fyzioterapie na Fakultě zdravotnictví TnUAD. Aktuálně se věnuji PhDr. rigoróznímu řízení na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě. Během studií jsem pracovala na pozici fyzioterapeuta v rehabilitační klinice společnosti Vamed Mediterra v Praze a následně jako fyzioterapeut v Krajské nemocnici v Liberci na oddělení neurologie. Během výkonu zaměstnání jsem byla součástí zdravotnického týmu na oddělení covid-19. Nejvíce se zajímám o pohybový aparát člověka, rehabilitaci, fyzioterapii v gynekologii a přírodní medicínu. K mým hobby patří cvičení, běh, psaní a správa sociálních sítí.

Články