Zánět sedacího nervu: Jaké má ischias příčiny a jak se projevuje?

Zánět sedacího nervu: Jaké má ischias příčiny a jak se projevuje?
Zdroj fotografie: Getty images

Bolest zad v bederní oblasti s vystřelováním do dolní končetiny pravděpodobně naznačuje problém se sedacím nervem. Pro tyto potíže používáme i označení ischias, tedy zánět sedacího nervu.

Vlastnosti

Pod pojmem zánět sedacího nervu si ve většině případů představíme bolest v bederní oblasti. Bolest je nepříjemná, přesouvá se, vystřeluje i do části hýžďového svalu, hýždí a níže do dolní končetiny.

Kromě bolesti se přitom přidávají i ​​jiné problémy. Příkladem je omezení pohyblivosti v této části páteře, zhoršení (stupňování) bolestí následkem pohybu, oslabení svalů a porucha citlivosti kůže.

Obtíže mohou pramenit z poškození meziobratlové ploténky, naléhání svalu, degenerativních změn na kostech, ale také z různých jiných příčin.

Jiné označení pro zánět sedacího nervu a bolestivá záda:

Ischias nebo lumboischiadický syndrom. Na internetu se můžete setkat s označeními lumbago, ischalgie nebo blokáda bederní páteře, také i akutní bolest zad.

V tomto článku uvádíme bližší informace o sedacím nervu a jeho zánětu. V tomto případě nicméně nejde o zánět v jeho pravém smyslu.

Sedací nerv – stručně

Ptáte se: Co je to sedací nerv?

Ve zkratce.

Odborně se označuje jako nervus ischiadicus.

Jde o míšní nervy. Vystupují z kořenů míchy L4–S3 (kořeny bederní a křížové míchy). Kořenová vlákna (přední a zadní) vystupují z míchy a společně tvoří míšní nervy.

Sedací nerv je největším nervem v našem těle. Jeho tloušťka se přirovnává k malíčku ruky. Uvádí se přibližný průměr asi 1 centimetr.

Po vystoupení z míchy prochází zadní oblastí pánve pod hýždě (musculus gluteus maximus). Dále přes stehno a přibližně na úrovni kolena se rozděluje na další dvě větve, a to n. tibialis a n. fibularis communis.

Odborný garant MUDr. Andrea Bullová doplňuje: V oblasti stehna prochází skrz zúžení musculus piriformis (hruškovitý sval). Tato úžina se nazývá foramen infrapiriforme. Je-li hruškovitý sval ztuhlý, nateklý nebo jinak abnormálně uložený, dochází k dráždění sedacího nervu. To se projevuje výraznými bolestmi.

Inervuje neboli zásobuje rozsáhlou část dolní končetiny a svalů dolní končetiny, od stehna, holeně až po nohu.

Jeho poškození nebo útlak vyvolává nepříjemnou a intenzivní bolest a ostatní neurologické potíže.

Ischias je...

Označuje se tak nepříjemná bolest, která vystřeluje z oblasti kyčle. Většinou vystřeluje do jedné dolní končetiny, přesněji na zadní stranu stehna, holeň a v nejzávažnějších případech až do nohy.

Bolest provází oslabení svalů, někdy až narušení jejich hybnosti, a porucha citlivosti kůže v dané oblasti. Obtíže se sedacím nervem zhoršují pohyblivost, způsobují bolest při sezení a obecně snižují kvalitu života.

Problémy pramení zejména z útlaku nervu, který může mít různé příčiny.

Příčiny

Příčinou ischiasu je útlak sedacího nervu, který vyvolává dráždění. Na jeho základě vzniká intenzivní a nepříjemná bolest. Odborně se označuje také jako ischalgie.

Obtíže mohou pramenit z různých patologických stavů:

 • poškození na úrovni svalů a šlach
 • úraz
 • poškození meziobratlové ploténky
 • degenerativní změny plotének, obratlů, osteochondróza
 • anatomická anomálie, jako je například spondylolistéza a jiné poruchy pozice a zakřivení páteře
 • infekce v blízké oblasti (příkladem je i tuberkulóza páteře)
  • akutní infekční onemocnění s komplikovaným průběhem
 • nachlazení, ofouknutí páteře
 • osteoporóza
 • ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc)
 • onemocnění pánevních orgánů
  • pohlavně močová soustava, ledviny
  • trávicí systém
 • porucha metabolismu, jako například cukrovka
 • autoimunitní onemocnění
 • nádorové onemocnění

Bolesti v dané oblasti mohou vznikat i následkem těhotenství.

Mezi nejčastější příčiny ischalgie se řadí mechanické problémy s páteří a její degenerativní změny. Tyto obtíže většinou pramení z nadměrného přetěžování páteře v mladém věku.

Příklady jsou zvedání těžkých předmětů, nesprávná technika při manipulaci či nevhodné ohýbání a nekoordinované pohyby.

Tabulka uvádí základní příčiny bolestí a obtíží pramenících z poruchy páteře

Funkční poruchy
Mechanické poruchy, které vznikají i bez přítomnosti strukturálních změn na páteři
 1. narušená statická funkce – přetížení
 2. porucha dynamické funkce – pohyb
Jako základ se uvádí nadměrné přetížení páteře či nepřiměřený pohyb Do této kategorie se řadí také lumbago
Degenerativní změny
Vznikají nejčastěji na základě opotřebení a stárnutí organismu, i jako reakce na přetěžování či úraz Často jde o deformace obratlů, kloubních ploch či poruchy meziobratlových plotének
Spondylóza  jako reaktivní změna na okraji těla obratle
 • vznikají takzvané osteofyty
 • k jejich vzniku vede i poškození meziobratlové ploténky
 • osteochondróza = degenerativní změny disku (ploténky) + osteofyty
  • nejčastěji v oblasti obratlů C4–C7 a L3–S1
  • místa s největším pohybovým rozsahem páteře
 • více o onemocnění v článku o spondylóze
Spondyloartróza
 • degenerativní změny kloubů
 • vyskytuje se již v mládí
 • základem je artróza
 • vzniká i na základě úrazu nebo poškození ploténky či patologického zakřivení páteře, primární forma nemá objasněnou příčinu
Spondylolistéza
 • posun polohy mezi těly obratlů
 • častým důsledkem je zúžení míšního kanálu
  • na jeho základě vzniká útlak nervů
Stenóza páteřního kanálu 
 • vrozená
  • nemá významné klinické příznaky, vede však k budoucí diskopatii a k jiným degenerativním změnám
 • získaná
  • na základě vyklenutí ploténky a přítomnosti osteofytů
  • přečnívání do páteřního (míšního) kanálu s následným útlakem
Diskopatie  Hernie meziobratlové ploténky, disku Nejčastější příčina mechanického útlaku
 • Bulging – celkové zvětšení meziobratlové ploténky
 • Protruze – nucleus pulposus (měkké elastické jádro ploténky) vytvoří hernii do anulus fibrosus (prstenec kolem jádra tvořený vlákny a chrupavkou), ale nepřesouvá se mimo ploténku
 • Extruze – herniace - při průniku nucleus pulposus přes anulus fibrosus, ale bez změny celistvosti disku
 • Sekvester – při oddělení nucleus pulposus od disku

Rizikové faktory vedoucí k potížím s páteří

V souvislosti se vznikem problémů s páteří se uvádějí i některé rizikové faktory.

1. Pohlaví – Objevuje se ve vyšším zastoupení v mužské populaci. Zvýšenou míru má za následek zejména přetěžování páteře z hlediska profese. V určitých zaměstnáních se uplatňuje vyšší fyzická síla mužů.

2. Pohyb a poloha – Tento rizikový faktor je zastoupen v zaměstnání s dlouhodobou prací v jedné poloze či s přetížením na jedné straně. V tomto případě již není pohlaví rozhodující.

Podobně je častou příčinou prudký pohyb.

Problémem je i špatné držení těla či nevhodná poloha během spánku a špatná matrace na spaní.

3. Věk – Významný rizikový faktor hlavně v produktivním období člověka. Zvýšený nástup problémů s páteří se objevuje od přibližně 30. do 50. roku života.

4. Životní styl – Má celkový dopad na zdraví. V případě potíží s páteří je rozhodující sedavé zaměstnání či sedavý způsob života a nedostatek pohybu.

Opakem inaktivity je přetížení páteře při nárazovém a neobvyklém fyzickém zatížení, a to zejména u netrénovaného člověka.

5. Obezita a nadváha spolu se sedavým způsobem života vedou k dlouhodobému nadměrnému zatěžování páteře. Výsledkem jsou bolesti zad.

Zajímavé články o nadváze a obezitě: 
Jaký je rozdíl mezi nadváhou a obezitou?
Co je to BMI a jak se počítá
Nadváha a obezita u mladých a dětí

6. Vibrace o síle frekvence 5 Hz vedou k poškození jádra ploténky. Příkladem zdroje vibrací jsou těžké průmyslové zaměstnání, jako například profesionální řidiči nákladních aut.

7. Při degenerativním procesu se udává jako možný zdroj potíží i kouření.

4 nejčastější příčiny ischiasu

Uvádí se, že mezi nejčastější příčiny bolesti sedacího nervu patří jeho útlak, který vzniká na základě 4 mechanismů.

Hernie disku

Vyklenutí meziobratlové ploténky (hernie disku) způsobí útlak sedacího nervu. Tento mechanismus se řadí mezi nejčastější příčiny různých bolestí páteře. Může, ale také nemusí nastat například po úraze a nadměrném zatížení páteře.

Zúžený páteřní kanál

Páteřní kanál (canalis vertebralis) má trubicový tvar a tvoří ho otvory obratlů. Páteřní (míšní) kanál obsahuje míchu.

Mícha probíhá páteřovým kanálem přibližně až po 1.–2. bederní obratel L1–L2. Dále z ní odstupuje svazek nervů, který se označuje také jako cauda equina (koňský ohon).

Zúžení tohoto kanálu se označuje také jako spinální stenóza. Jedná se o zúžení prostoru v míšním kanálu. Zúžení je zdrojem útlaku. Vyskytnout se může po úrazu nebo degenerativním procesem.

Tato příčina je ze 4 uvedených méně častá.

Spondylolistéza

Jde o posun nebo sklouznutí těla obratle vůči níže sousednímu obratli. Nejčastěji k ní dochází v oblasti L a S páteře (L bederní – lumbální, S křížová – sakrální).

Obratle jsou vzájemně spojeny složitou strukturou vazů, které je vůči sobě stabilizují v určité poloze. Příčinou posunu (řecky olisthesis) může být poškození kosti, svalů či vazů.

Spondylolistéza se dělí:

 1. istmická – při porušení celistvosti obratle v oblasti istmu (oblouku obratle)
 2. dysplastická – vývojová porucha kloubních ploch obratle
 3. degenerativní – při degenerativní změně meziobratlových disků a následně i kloubů
 4. iatrogenní – způsobená operačním zákrokem na páteři

Často kvůli zkrácenému hruškovitého svalu (syndrom musculus piriformis)

Musculus piriformis (hruškovitý sval) je malý plochý pánevní sval v sedací oblasti. Je umístěn blízko sedacího nervu, pod největším hýžďovým svalem (musculus gluteus maximus).

Sval za jistých podmínek utlačuje sedací nerv. Z toho důvodu vznikají různorodé neurologické potíže. Samozřejmě i bolest – ischalgia.

Příčinou je hlavně kontrakce či zvýšený tonus, křeč hruškovitého svalu a útlak (komprese) sedacího nervu.

Často se bolesti vyskytují při dlouhodobém sezení, a to v pozdější fázi už po 15 minutách. Problémem je sed na tvrdé podložce či na kole. Bolest zhoršuje chůzi, chůzi do schodů či předklon s nataženými dolními končetinami.

Nejčastěji k tomuto syndromu přispívá:

 • dlouhodobé sezení, ještě více přispívá sezení s překříženými dolními končetinami
 • dlouhodobé řízení auta
 • běh, pohybové aktivity ve směrování zepředu dozadu, bez rotačních pohybů
 • náhlé změny směru pohybu – fotbal, basketbal a jiné sportovní aktivity
 • cyklistika, kvůli špatnému nastavení sezení

Příznaky

Příznaky ischiasu snižují kvalitu života, a to nejen kvůli bolesti.

Bolest může mít vysokou intenzitu a zhoršuje ji pohyb či delší inaktivita. Při syndromu hruškovitého svalu je to dokonce i sezení, které způsobuje potíže už po 15 minutách.

Bolest není na jednom místě...

Může se šířit. Vystřeluje z dolní části zad do jiných oblastí:

 • sedací oblast – zadek
 • zadní strana stehna
 • lýtko
 • až do nohy na chodidlo

Bolest má charakter pálení, bodání, píchání, ale může být i pulzující.

Zhoršuje ji fyzická zátěž a aktivita, delší stání či sezení, ale například i předklonění se a kašel, kýchání.

Ischias se často projevuje bolestí v noci.

Přidávají se k ní i ostatní neurologické problémy, jako je například:

 • parestézie – nepříjemný pocit
  • mravenčení
  • pocit mravenčení
  • pocit svědění
 • snížení citlivosti kůže – kožní necitlivost
 • oslabení svalů dolní končetiny
 • snížené napětí svalů podél nervu
 • omezení mobility, problémy se změnou polohy, podlamování kolena
 • problémy spojené s vyprazdňováním stolice nebo moči
 • porucha sexuálních funkcí

Výskyt obtíží: 
Vznik potíží od 30.–50. roku života
70–85 % alespoň 1x během života zažije bolest v oblasti bederní páteře
2–3 % má radikulární (kořenovou) symptomatologii

Při hledání informací o ischiasu můžeme natrefit i na výraz lumboischiadický syndrom. Popisuje se také lumbofemorální syndrom. Bolesti vystřelují z bederní (lumbální) části zad do sedací či stehenní oblasti.

Lumboischiadický syndrom charakterizuje triáda příznaků:

 1. porucha funkce páteře s přítomnou blokádou páteře (s omezením pohybu) a bolestí
 2. bolest nebo parestézie vystřelující do stehna, holeně či nohy
 3. svalová slabost se sníženým svalovým tonem, napětím

Obtíže mohou mít základ kořenového syndromu nebo pseudoradikulárního syndromu.

V tabulce uvádíme základní rozdíl mezi radikulárním (kořenovým) syndromem a pseudoradikulárním

Radikulární syndrom (kořenový syndrom) Pseudoradikulární syndrom
základ v útlaku nervu bez útlaku nervu
nejčastěji hernie disku a další strukturální změny nejčastěji porucha sakroiliakálního (SI) kloubu,
lumbosakrálního kloubu
či coxartróza
bolest se šíří po dermatomů
(oblast inervace – zásobení nervem)
může být přítomno podobné šíření bolesti
ale méně segmentálně ohraničená,
nešíří se pod koleno
porucha citlivosti bez doprovodných neurologických potíží 
oslabení svalů – parézy
provokující manévry zhoršují potíže

Lumboischialgický syndrom

V literatuře a na internetu se můžete i s tímto pojmem, který se hovorově označuje také jako ischias.

Lumb (bedra) + ischia (týkající se sedacího nervu) + algia (bolest) = bolestivý syndrom v oblasti beder a sedací oblasti.

Jde o pojem, který označuje bolestivé stavy v oblasti bederní páteře. K bolesti se přidružuje omezení hybnosti a vystřelování do dolní končetiny.

Do dolní končetiny může vystřelovat bolest, brnění, mravenčení a jiné vjemy. Člověk může být postižen i jinými neurologickými potížemi. Patří k nim například oslabení svalů, porucha citlivosti či reflexů.

Diagnostika

Diagnózu určí lékař na základě anamnézy, fyzikálního vyšetření a neurologického vyšetření. Hodnotí se například i postoj a držení těla.

K přesné příčině obtíží se používají zobrazovací metody, jako je RTG, CT a MRI. Lze doplnit EMG (elektromyografie).

Důležitá je diferenciální diagnostika, jejímž úkolem je odhalit přesnou příčinu potíží. Příkladem může být:

 • lumbago – obecný výraz pro bolest dolní část zad, bez dráždění sedacího nervu
 • coxartróza - artróza kyčelního kloubu
 • onemocnění břišní dutiny 
  • vředová choroba
  • žlučníková kolika
  • divertikulitida
  • tumor (nádor)
 • onemocnění retroperitonea
  • ledvin
  • aneurysma břišní aorty
 • gynekologická onemocnění
  • u žen mimoděložní těhotenství
  • záněty
  • nádor, tumor
 • pásový opar
  • neuralgie po herpetickém zánětu
 • úraz
 • onemocnění cév
 • nádorová onemocnění
 • zánět v oblasti páteře
 • psychické příčiny

Průběh

Potíže se mohou vyskytnout pouze jednou. Někdy se naopak vracejí či dokonce přetrvávají. Ischias může probíhat akutně nebo chronicky.

V případě chronické formy je třeba odborné vyšetření a účinná léčba, aby se předešlo zbytečným komplikacím. To samé platí i v případě akutní formy.

Přesný průběh záleží na vyvolávající příčině.

Čím nižší bolest a ostatní neurologické problémy se projevují, tím je předpoklad těžšího průběhu větší.

Bolest začíná v dolní části bederní a křížové oblasti.

Vystřeluje do oblasti hýždí (zadku), směřuje zadní stranou po stehně, někdy až do lýtka. Bolest může vystřelovat přes celou dolní končetinu až do chodidla.

Přidružují se parestézie. To jsou nepříjemné pocity brnění, mravenčení či svědění a pálení. U někoho připomínají mrazení. K parestézii se připojuje snížení kožní citlivosti.

Svaly jsou slabé, ochablé. Problém dělá i pohyblivost, změna polohy, ale například i dlouhé sezení či postoj v jedné poloze (inaktivita).

Bolest je většinou náhlá a krutá, ostrá. Postižený se může naklánět na stranu od postižení, což má vliv na tlumení bolesti. Stojí na končetině, která není zasažena obtížemi. Pociťuje ztuhnutí v daném místě.

Jak se léčí: Zánět sedacího nervu

Léčba zánětu sedacího svalu: Léky, lokální, režim a rehabilitace

Zobrazit více

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací