Zánět sedacího nervu: Jaké má ischias příčiny a jak se projevuje?

Zánět sedacího nervu: Jaké má ischias příčiny a jak se projevuje?
Zdroj fotografie: Getty images

Bolest zad v bederní oblasti s vystřelováním do dolní končetiny pravděpodobně naznačuje problém se sedacím nervem. Pro tyto potíže používáme i označení ischias, tedy zánět sedacího nervu.

Vlastnosti

Pod pojmem zánět sedacího nervu si ve většině případů představíme bolest v bederní oblasti. Bolest je nepříjemná, přesouvá se, vystřeluje i do části hýžďového svalu, hýždí a níže do dolní končetiny.

Kromě bolesti se přitom přidávají i ​​jiné problémy. Příkladem je omezení pohyblivosti v této části páteře, zhoršení – stupňování bolestí následkem pohybu, oslabení svalů a porucha citlivosti kůže.

Obtíže mohou pramenit z poškození meziobratlové ploténky, naléhání svalu, degenerativních změn na kostech, ale také z různých jiných příčin.

Jiné označení pro zánět sedacího nervu a bolestivá záda:

Ischias nebo lumboischiadický syndrom. Na internetu se můžete setkat s označením houser, lumbago, ischalgie nebo blokáda bederní páteře, také i akutní bolest zad.

V tomto článku uvádíme bližší informace o sedacím nervu a jeho zánětu. Nicméně, v tomto případě nejde o zánět v jeho pravém smyslu.

Sedací nerv – stručně

Ptáte se: Co je to sedací nerv?

Ve zkratce.

Odborně se označuje jako nervus ischiadicus.

Jde o míšní nervy. Vystupují z kořenů míchy L4–S3 (kořeny bederní a křížové míchy). Kořenová vlákna (přední a zadní) vystupují z míchy a společně tvoří míšní nervy.

Sedací nerv je největším nervem v našem těle. Jeho tloušťka se přirovnává k malíčku ruky. Uvádí se přibližný průměr asi 1 centimetr.

Po vystoupení z míchy prochází zadní oblastí pánve pod hýždě – musculus gluteus maximus. Dále přes stehno a přibližně na úrovni kolena se rozděluje na další dvě větve, a to n. tibialis a n. fibularis communis.

Inervuje neboli zásobuje rozsáhlou část dolní končetiny a svalů dolní končetiny, od stehna, holeně až po nohu.

Jeho poškození nebo útlak vyvolává nepříjemnou a intenzivní bolest a ostatní neurologické potíže.

Ischias je...

Označuje se tak nepříjemná bolest, která vystřeluje z oblasti kyčle. Většinou vystřeluje do jedné dolní končetiny, přesněji na zadní stranu stehna, holeň a v nejzávažnějších případech až do nohy.

Bolest provází oslabení svalů, až narušení jejich hybnosti, a porucha citlivosti kůže v dané oblasti. Obtíže se sedacím nervem zhoršují pohyblivost, způsobují bolest při sezení a obecně snižují kvalitu života.

Problémy pramení zejména z útlaku nervu, který může mít různé příčiny.

Příčiny

Příčinou ischiasu je útlak sedacího nervu, který vyvolává dráždění. Na jeho základě vzniká intenzivní a nepříjemná bolest. Odborně se označuje také jako ischalgie.

Obtíže mohou pramenit z různých patologických stavů:

 • poškození na úrovni svalů a šlach
 • úraz
 • poškození meziobratlové ploténky
 • degenerativní změny plotének, obratlů, osteochondróza
 • anatomická anomálie, jako je například spondylolistéza a jiné poruchy pozice a zakřivení páteře
 • infekce v blízké oblasti (příkladem je i tuberkulóza páteře)
  • akutní infekční onemocnění s komplikovaným průběhem
 • nachlazení, ofouknutí páteře
 • osteoporóza
 • ankylozující spondylitida - čili Bechtěrevova nemoc
 • onemocnění pánevních orgánů
  • pohlavně močová soustava, ledviny
  • trávicí systém
 • porucha metabolismu, jako například cukrovka
 • autoimunitní onemocnění
 • nádorové onemocnění

Bolesti v dané oblasti mohou vznikat i následkem těhotenství.

Mezi nejčastější příčiny ischalgie se řadí mechanické problémy s páteří a její degenerativní změny. Tyto obtíže většinou pramení z nadměrného přetěžování páteře v mladém věku.

Příklady jsou zvedání těžkých předmětů, nesprávná technika při manipulaci či nevhodné ohýbání a nekoordinované pohyby.

Tabulka uvádí základní příčiny bolestí a obtíží pramenících z poruchy páteře

Funkční poruchy
Mechanické poruchy, které vznikají i bez přítomnosti strukturálních změn na páteři
 1. narušená statická funkce – přetížení
 2. porucha dynamické funkce – pohyb
Čili jako základ se uvádí nadměrné přetížení páteře či nepřiměřený pohyb Do této kategorie se řadí také lumbago
Degenerativní změny
Vznikají nejčastěji na základě opotřebení a stárnutí organismu, i jako reakce na přetěžování či úraz Často jde o deformace obratlů, kloubních ploch či poruchy meziobratlových plotének
Spondylóza  jako reaktivní změna na okraji těla obratle
 • vznikají takzvané osteofyty
 • k jejich vzniku vede i poškození meziobratlové ploténky
 • osteochondróza = degenerativní změny disku (ploténky) + osteofyty
  • nejčastěji v oblasti obratlů C4–C7 a L3–S1
  • místa s největším pohybovým rozsahem páteře
 • více o onemocnění v článku o spondylóze
Spondyloartróza
 • degenerativní změny kloubů
 • vyskytuje se již v mládí
 • základem je artróza
 • vzniká i na základě úrazu nebo poškození ploténky či patologického zakřivení páteře, primární forma nemá objasněnou příčinu
Spondylolistéza
 • posun polohy mezi těly obratlů
 • častým důsledkem je zúžení míšního kanálu
  • na jeho základě vzniká útlak nervů
Stenóza páteřního kanálu
 • vrozená
  • nemá významné klinické příznaky, vede však k budoucí diskopatii a k jiným degenerativním změnám
 • získaná
  • na základě vyklenutí ploténky a přítomnosti osteofytů
  • přečnívání do páteřního (míšního) kanálu s následným útlakem
Diskopatie Hernie meziobratlové ploténky, disku Nejčastější příčina mechanického útlaku
 • Bulging – celkové zvětšení meziobratlové ploténky
 • Protruze – nucleus pulposus (měkké elastické jádro ploténky) vytvoří hernii do anulus fibrosus (prstenec kolem jádra tvořený vlákny a chrupavkou), ale nepřesouvá se mimo ploténku
 • Extruze – herniace - při průniku nucleus pulposus přes anulus fibrosus, ale bez změny celistvosti disku
 • Sekvester – při oddělení nucleus pulposus od disku

Rizikové faktory vedoucí k potížím s páteří

V souvislosti se vznikem problémů s páteří se uvádějí i některé rizikové faktory.

1. Pohlaví – objevuje se ve vyšším zastoupení v mužské populaci. Zvýšenou míru má za následek zejména přetěžování páteře z hlediska profese. Když se v určitých zaměstnáních uplatňuje vyšší fyzická síla mužů.

2. Pohyb a poloha – tento rizikový faktor je zastoupen v zaměstnání s dlouhodobou prací v jedné poloze či s přetížením na jedné straně. V tomto případě již není pohlaví rozhodující.

Podobně je častou příčinou prudký pohyb.

Problémem je i špatné držení těla či nevhodná poloha během spánku a špatná matrace na spaní.

3. Věk – jako významný rizikový faktor hlavně v produktivním období člověka. Neboli zvýšený nástup problémů s páteří od přibližně 30. do 50. roku života.

4. Životní styl – má celkový dopad na zdraví. V případě potíží s páteří je rozhodující sedavé zaměstnání či sedavý způsob života a nedostatek pohybu.

Opakem inaktivity je přetížení páteře při nárazovém a neobvyklém fyzickém zatížení, a to zejména u netrénovaného člověka.

5. Obezita a nadváha spolu se sedavým způsobem života vedou k dlouhodobému nadměrnému zatěžování páteře. Výsledkem jsou bolesti zad.

Zajímavé články o nadváze a obezitě: 
Jaký je rozdíl mezi nadváhou a obezitou?
Co je to BMI a jak se počítá
Nadváha a obezita u mladých a dětí

6. Vibrace o síle frekvence 5 Hz vedou k poškození jádra ploténky. Příkladem zdroje vibrací jsou těžké průmyslové zaměstnání, jako například profesionální řidiči nákladních aut.

7. Při degenerativním procesu se udává jako možný zdroj potíží i kouření.

4 nejčastější příčiny ischiasu

Uvádí se, že mezi nejčastější příčiny bolesti sedacího nervu patří jeho útlak, který vzniká na základě 4 mechanismů.

Hernie disku

Vyklenutí meziobratlové ploténky neboli hernie disku způsobí útlak sedacího nervu. Tento mechanismus se řadí mezi nejčastější příčiny různých bolestí páteře. Může, ale také nemusí nastat například po úraze a nadměrném zatížení páteře.

Zúžený páteřní kanál

Páteřní kanál – canalis vertebrální má trubicový tvar a tvoří ho otvory obratlů. Páteřní – míšní – kanál obsahuje míchu.

Mícha probíhá páteřovým kanálem přibližně až po 1.–2. bederní obratel L1–L2. Dále z ní odstupuje svazek nervů, který se označuje také jako cauda equina čili koňský ohon.

Zúžení tohoto kanálu, označuje se také jako spinální stenóza, je vlastně zúžení prostoru v míšním kanálu. Zúžení je zdrojem útlaku. Vyskytnout se může po úrazu nebo degenerativním procesem.

Tato příčina je ze 4 uvedených méně častá.

Spondylolistéza

Jde o posun nebo sklouznutí těla obratle vůči níže sousednímu obratli. Nejčastěji k ní dochází v oblasti L a S páteře (L bederní – lumbální, S křížová – sakrální).

Obratle jsou vzájemně spojeny složitou strukturou vazů, které je vůči sobě stabilizují v určité poloze. Příčinou posunu (olisthesis – řecky) může být poškození kosti, svalů či vazů.

Spondylolistéza se dělí:

 1. istmická – při porušení celistvosti obratle v oblasti istmu – oblouku obratle
 2. dysplastická – vývojová porucha kloubních ploch obratle
 3. degenerativní – při degenerativní změně meziobratlových disků a následně i kloubů
 4. iatrogenní – způsobená operačním zákrokem na páteři

Často kvůli zkrácenému hruškovému svalu – syndrom musculus piriformis

Musculus piriformis, hruškový sval, je malý plochý pánevní sval v sedací oblasti. Je umístěn blízko sedacího nervu, pod největším hýžďovým svalem (musculus gluteus maximus).

Sval za jistých podmínek utlačuje sedací nerv, následkem čehož vznikají různorodé neurologické potíže. Samozřejmě i bolest – ischalgia.

Příčinou je hlavně kontrakce či zvýšený tonus, křeč hruškovitého svalu a útlak čili komprese sedacího nervu.

Často se bolesti vyskytují při dlouhodobém sezení, a to v pozdější fázi už po 15 minutách. Problémem je sed na tvrdé podložce či na kole. Bolest zhoršuje chůzi, chůzi do schodů či předklon s nataženými dolními končetinami.

Nejčastěji k tomuto syndromu přispívá:

 • dlouhodobé sezení, ještě více přispívá sezení s překříženými dolními končetinami
 • dlouhodobé řízení auta
 • běh, pohybové aktivity ve směrování zepředu – dozadu, bez rotačních pohybů
 • náhlé změny směru pohybu – fotbal, basketbal a jiné sportovní aktivity
 • cyklistika, kvůli špatnému nastavení sezení

Příznaky

Příznaky ischiasu snižují kvalitu života, a to nejen kvůli bolesti.

Bolest může mít vysokou intenzitu a zhoršuje ji pohyb či delší inaktivita. Při syndromu hruškovitého svalu je to dokonce i sezení, které způsobuje potíže už po 15 minutách.

Bolest není na jednom místě...

Může se šířit – vystřeluje z dolní části zad do jiných oblastí:

 • sedací oblast – zadek
 • zadní strana stehna
 • lýtko
 • až do nohy na chodidlo

Bolest má charakter pálení, bodání – píchání, ale může být i pulzující.

Zhoršuje ji fyzická zátěž a aktivita. Ale i delší stání či sezení, ale například i předklonění se a kašel, kýchání.

Ischias se často projevuje bolestí v noci.

Přidávají se k ní i ostatní neurologické problémy, jako je například:

 • parestézie – nepříjemný pocit
  • mravenčení
  • pocit mravenčení
  • či pocit svědění
 • snížení citlivosti kůže – kožní necitlivost
 • oslabení svalů dolní končetiny
 • snížené napětí svalů podél nervu
 • omezení mobility, problémy se změnou polohy, podlamováno kolena
 • problémy spojené s vyprazdňováním stolice nebo moči
 • porucha sexuálních funkcí

Výskyt obtíží: 
Vznik potíží od 30.–50. roku života
70–85 % alespoň 1x během života zažije bolest v oblasti bederní páteře
2–3 % má radikulární - kořenovou symptomatologii

Při hledání informací o ischiasu můžeme natrefit i na výraz lumboischiadický syndrom. Popisuje se také lumbofemorální syndrom. Přičemž bolesti vystřelují z bederní neboli lumbální části zad do sedací či stehenní oblasti.

Lumboischiadický syndrom charakterizuje triáda příznaků:

 1. porucha funkce páteře s přítomnou blokádou páteře (s omezením pohybu) a bolestí
 2. bolest nebo parestézie vystřelující do stehna, holeně či nohy
 3. svalová slabost se sníženým svalovým tonem, napětím

Obtíže mohou mít základ kořenového syndromu nebo pseudoradikulárního syndromu.

V tabulce uvádíme základní rozdíl mezi radikulárním – kořenovým – syndromem a pseudoradikulárním

Radikulární syndrom -
 kořenový syndrom
Pseudoradikulární syndrom
základ v útlaku nervu bez útlaku nervu
nejčastěji hernie disku a další strukturální změny nejčastěji porucha sakroiliakálního (SI) kloubu,
lumbosakrálního kloubu
či coxartróza
bolest se šíří po dermatomů
(oblast inervace – zásobení nervem)
může být přítomno podobné šíření bolesti
ale méně segmentálně ohraničená,
nešíří se pod koleno
porucha citlivosti bez doprovodných neurologických potíží 
oslabení svalů – parézy
provokující manévry zhoršují potíže

Lumboischialgický syndrom

V literatuře a na internetu se můžete i s tímto pojmem, který se hovorově označuje také jako ischias.

Lumb + Ischia + algický.

Odborné označení zkratkou LIS.

Bedra + týkající se sedacího nervu + algia – bolest = bolestivý syndrom v oblasti beder a sedací oblasti.

Jde o pojem, který označuje bolestivé stavy v oblasti bederní, tedy bederní páteře. K bolesti se přidružuje omezení hybnosti a vystřelování do dolní končetiny.

Do dolní končetiny může vystřelovat bolest, brnění, mravenčení a jiné vjemy. Člověk může být postižen i jinými neurologickými potížemi. A to je například oslabení svalů, porucha citlivosti či reflexů.

Diagnostika

Diagnózu určí lékař na základě anamnézy, fyzikálního vyšetření a neurologického vyšetření. Hodnotí se například i postoj a držení těla.

K přesné příčině obtíží se používají zobrazovací metody, a to je RTG, CT a MRI. Plus, doplnit lze EMG – elektromyografie.

Důležitá je diferenciální diagnostika, jejímž úkolem je odhalit přesnou příčinu potíží, příkladem může být:

 • lumbago – obecný výraz pro bolest dolní část zad, bez dráždění sedacího nervu
 • coxartróza - artróza kyčelního kloubu
 • onemocnění břišní dutiny 
  • vředová choroba
  • žlučníková kolika
  • divertikulitida
  • tumor, nádor
 • onemocnění retroperitonea
  • ledvin
  • aneurysma břišní aorty
 • gynekologická onemocnění
  • u žen mimoděložní těhotenství
  • záněty
  • nádor, tumor
 • pásový opar
  • neuralgie po herpetickém zánětu
 • úraz
 • onemocnění cév
 • nádorová onemocnění
 • zánět v oblasti páteře
 • psychické příčiny

Průběh

Potíže se mohou vyskytnout pouze jednou, nebo se vracejí, či dokonce přetrvávají. Ischias může probíhat akutně nebo chronicky.

V případě chronické formy je třeba odborné vyšetření a účinná léčba, aby se předešlo zbytečným komplikacím. Samozřejmě, stejně i v případě akutní formy.

Přesný průběh záleží na vyvolávající příčině.

Nicméně, čím nižší bolest a ostatní neurologické problémy se projevují, tím je předpoklad těžšího průběhu větší.

Bolest začíná v dolní části bederní a křížové oblasti.

Vystřeluje do oblasti hýždí – zadku, směřuje zadní stranou po stehně, někdy až do lýtka. Bolest může vystřelovat přes celou dolní končetinu až do chodidla.

Přidružují se parestézie. To jsou nepříjemné pocity brnění, mravenčení či svědění a pálení. U někoho připomínají mrazení. K parestézii se připojuje snížení kožní citlivosti.

Svaly jsou slabé, ochablé. Problém dělá i pohyblivost, změna polohy, ale například i dlouhé sezení či postoj v jedné poloze – inaktivita.

Bolest je většinou náhlá a krutá, ostrá. Postižený se může naklánět na stranu od postižení, což má vliv na tlumení bolesti. Stojí na končetině, která není zasažena obtížemi. Pociťuje ztuhnutí v daném místě.

Jak se léčí: Zánět sedacího nervu

Léčba zánětu sedacího svalu: Léky, lokální, režim a rehabilitace

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací