Metoda Ludmily Mojžíšové: Cvičení na podporu otěhotnění? K čemu pomůže?

Metoda Ludmily Mojžíšové: Cvičení na podporu otěhotnění? K čemu pomůže?
Zdroj fotografie: Getty images

Fyzioterapeutická metoda Ludmily Mojžíšové je založena na specifických cvicích a polohách, které pomáhají při léčbě gynekologických diagnóz. Metoda je známá zejména svými úspěchy při léčbě funkční sterility (neplodnosti).

Jak funguje metoda Ludmily Mojžíšové? Kdy je vhodná a kdy ne?

Kdo je Ludmila Mojžíšová?

Ludmila Mojžíšová (1932–1992) byla česká terapeutka, lékařka, která během svého života působila především v Praze. Zabývala se fyzioterapií a rehabilitací v gynekologii.

Během své praxe rozšířila cvičební metodu a úspěšně odstraňovala funkční gynekologické poruchy pohybového aparátu (bolestivá menstruace, inkontinence, neplodnost, bolestivý pohlavní styk a další).

Úzce spolupracovala s renomovaným gynekologem profesorem Evženem Čechem. Společně metodu ověřovali a zdokonalovali. Přesto mnoho lékařů ani dnes nevěří v její účinnost.

Ludmila Mojžíšová doprovázela sportovce na vrcholných soutěžích, včetně olympijských her. Věnovala se zejména gymnastkám, atletkám, tenistům a basketbalistům.

O metodě bylo vydáno několik odborných a veřejně dostupných knih. Dnes lze metodu používat pod dohledem a instruktáží vyškoleného terapeuta – absolventa vysokoškolského zdravotnického vzdělání a akreditovaného odborného kurzu.

Co znamená funkční gynekologická porucha?

Jedná se o poruchu funkce pohlavních orgánů bez zjevné strukturální organické příčiny (endometrióza, rakovina děložního čípku, cysty a polypy, PCOS, nehostinné prostředí dělohy a další).

Příčina je tedy funkční povahy – nerovnováha a odchylky v pohybovém aparátu člověka.

Primární roli v gynekologické fyzioterapii hraje pánevní oblast a svaly pánevního dna.

Fyzioterapie v gynekologii

Fyzioterapie jako lékařský obor zabývající se diagnostikou a léčbou pohybového aparátu zahrnuje také oblast gynekologie.

Uplatňuje se v širokém spektru zdravotních oblastí a diagnóz:

 • Těhotenství a porodnictví
 • Poruchy menstruačního cyklu
 • Dysfunkce pánevního dna
 • Urogynekologické operace
 • Funkční sterilita
 • Poruchy sexuality
 • Inkontinence

Význam pánevního dna

Pánevní dno je anatomicky složitá struktura tvořená svaly a fasciemi, které společně tvoří miskovitý obal pánevní dutiny.

Důležitou funkcí svalstva pánevního dna je udržování správné polohy, stability, pohyblivosti a funkce pánevních orgánů. Svalstvo pánevního dna zároveň stabilizuje pánevní pletenec v klidu, ve stoje a při pohybu.

Svaly pánevního dna úzce spolupracují s hlubokými břišními svaly, zádovými svaly a bránicí. Společně tvoří funkční koncept HSS – hlubokého stabilizačního systému těla.

Jeho hlavní funkcí je stabilizovat páteř, břišní orgány, udržovat správný dechový vzorec a regulovat nitrobřišní tlak.

Další funkcí je uzávěr. Pánevní dno reflexně vyrovnává tlak v dutině břišní v situaci, jako je kašel, kýchání nebo zvedání břemen.

Pokud je v tu chvíli močový měchýř nebo střevo plné, pánevní dno reflexivně zareaguje a uzavře příslušný svalový svěrač.

Následná funkce je přesně opačná, a sice vypuštění a uvolnění svalů a svěračů při močení, defekaci nebo porodu.

Poslední, ale významnou funkcí je uvolnění pánevního dna a povolení vstupu pohlavního orgánu do poševního vchodu ženy. Pánevní dno hraje důležitou roli ve funkci pohlavních orgánů a celkovém prožívání sexuality a případného těhotenství.

Svalstvo pánevního dna
Svaly pánevního dna. Zdroj: Getty Images

Princip metody Ludmily Mojžíšové

Základním principem metody je soubor specifických cviků a poloh. Pacientka je zpočátku důkladně edukována a zaškolena terapeutem pro každodenní domácí cvičení.

V počátečních fázích pacientka cvičí pod dohledem trenéra a pravidelně navštěvuje rehabilitační poradnu. Individuální sezení jsou postupně méně častá.

Pro dosažení žádoucího efektu léčby je nutné samostatně cvičit dlouhodobě několikrát denně.

Kromě aktivního cvičení zahrnuje metoda Ludmily Mojžíšové řadu pasivních korekčních sezení s fyzioterapeutem.

Fyzioterapeut aplikuje:

 • Mobilizace páteřních kloubů a žeber
 • Mobilizace kostry
 • Mobilizace křížokyčelního kloubu 
 • Myofasciální techniky
 • Reflexní manuální techniky
 • Měkké a masážní techniky
 • Odstraňování svalových spasmů
 • Pasivní protahování a abdukční polohy
 • Uvolnění/posílení pánevního dna

Léčebný účinek terapie

Cílem cvičební sestavy je zvýšit průtok krve a krevní oběh v oblasti pánevního dna a genitálií.

Cviky odstraňují svalovou nerovnováhu pohybového aparátu – dochází k uvolnění přetížených a zkrácených svalů. Naopak oslabené a hypotonické svaly jsou posilovány.

Cílem terapie je najít a následně odstranit funkční problém.

Terapie se soustředí na:

 • Zlepšení stavu pánve a páteře
 • Úprava polohy pohlavních orgánů
 • Posílení hýžďových svalů
 • Uvolnění krční páteře a kostry
 • Výuka správných pohybových stereotypů
 • Odstranění křečí pánevního dna
 • Automobilizace kloubů
 • Zlepšení prokrvení oblasti malé pánve
 • Posílení oslabených svalových skupin

Před samotnou terapií probíhá důkladný kineziologický rozbor, odebrání anamnézy a stanovení cílů.

Terapeut vyšetří postavení pánve, pánevní blokády, svalový tonus, reflexní reakce měkkých struktur a posoudí pohybové návyky pacienta věcně i palpačně.

Důležitým vyšetřovacím a terapeutickým prvkem je vyšetření per rectum, resp. per vaginam. To spočívá v zavedení prstu terapeuta přes konečník nebo pochvu pacientky.

Hodnotí se kontrakce, relaxace, tonus a případné svalové spasmy pánevního dna a svalových svěračů.

Indikace k terapii:

 • funkční sterilita
 • neplodnost (neschopnost udržet plod)
 • dysmenorea (bolestivá menstruace)
 • amenorea (vynechání menstruace)
 • dyspareunie (bolestivý pohlavní styk)
 • pánevní a kosterní bolesti
 • bolest krční páteře
 • vertebrogenní algický syndrom
 • obstipace
 • skolióza
 • inkontinence moči
 • dysfunkce pánevního dna
 • mužská sterilita

Kontraindikací mobilizačních a automobilizačních technik je zvýšená křehkost kostí, aktivní zánět, poúrazový stav a nezhojená zlomenina.

Manuální technika krční oblasti
Manuální technika krční oblasti. Zdroj: Getty Images

Léčba funkční sterility (neplodnosti)

Sterilita je stav, kdy žena není schopna otěhotnět při pravidelném pohlavním styku (dvakrát týdně) po dobu jednoho roku.

Organická sterilita je způsobena patologickým nálezem, který diagnostikuje lékař. Bez ohledu na příčinu a etiologii je nutné vyšetřit plodnost partnera.

Funkční sterilitou se rozumí funkční porucha pohybového aparátu a psychogenní vliv. Dochází ke svalové nerovnováze.

Na principu somatoviscerálních (svalově-orgánových) vztahů dochází k dysfunkci svalů pánevního dna, kontrakci hladkého svalstva pohlavních orgánů a cévních stěn oblasti malé pánve.

Sterilita je pro ženu velmi psychicky náročná a může způsobovat nadměrný stres. Psychické problémy a stres reflexně ovlivňují také pohybový aparát, což je třeba řešit v terapii. Do léčby sterility je proto nutné zahrnout i psychosociální faktor.

Ke klinickým nálezům funkční sterility patří bolesti skeletu, bederní páteře a symfýzy.

Časté jsou bolestivé iritační body (natažená svalová vlákna) v oblasti pánevního dna, vnitřních stehen, hýžďových svalů a podélných svalů páteře.

Možným doprovodným příznakem problému pánevního dna je nesprávný dechový stereotyp. Dochází při něm k vtahování břišní stěny a natahování přímých břišních svalů.

Naopak je oslabeno příčné břišní svalstvo. Může docházet k nesprávné souhře mezi bránicí a pánevním dnem.

Úspěšnost metody

Úspěšnost metody Ludmily Mojžíšové závisí na plné a poctivé spolupráci pacienta a terapeuta.

Podle procentuální statistiky uvedené v knize Metoda Ludmily Mojžíšové od A do Z dochází pravidelným cvičením a absolvováním kompletní terapie u 70–80 % žen ke zlepšení vertebrogenních strukturálních a funkčních gynekologických onemocnění.

Po absolvování metody je 30–33 % žen schopno otěhotnět a odstranit funkční sterilitu.

V roce 1990 byl pro tuto léčebnou metodu vydán certifikát pod názvem: Rehabilitační léčba některých typů funkční ženské sterility.

Příklady cvičení

V aktivní části terapie je pacientce postupně vysvětleno 10 (případně 12) specifických cviků a poloh. Důraz je kladen také na správné dýchání.

Cviky se provádějí denně, dlouhodobě, v přesném pořadí a s přesným počtem opakování.

Cílem je uvolnění a protažení měkkých struktur dolní části páteře, posílení břišních svalů, automobilizace kyčlí, pánve, žeber, aktivace a uvolnění svalů pánevního dna.

Pro dosažení účinnosti a vyvarování se chyb se doporučuje konzultace a edukace vyškoleným terapeutem.

Níže uvádíme příklady nejznámějších cviků Ludmily Mojžíšové.

Relaxační cvičení "kočka"

Natažené prsty, prsty směřují dopředu. Paže a trup a stehna a trup spolu svírají pravý úhel. Hlava po celou dobu visí dolů.

S nádechem se trup maximálně zvedne, břicho se stáhne, hýždě se stáhnou a pak nastane chvíle setrvání. Pacientka vydechne, uvolní se a uvolněně klesne mezi vlastní ramena a boky.

Smyslem cvičení je automobilizace hrudního a kyčelního segmentu. Dochází k uvolnění a relaxaci celé délky páteře.

Dochází k posílení hýžďových svalů a ke změně držení pánve s protažením příslušných vazivových struktur.

Relaxační cvičení
Relaxační cvičení. Zdroj: Getty Images

Relaxační cvičení "dítě"

Poloha začíná v poloze na zádech. Pacientka oběma rukama obejme kolena a proplete prsty tak, aby měla natažené lokty.

Z této základní polohy přitáhne kolena k břichu tak, aby se kostrč zvedla od podložky a sedací partie se "odlepila".

Lokty se mohou vytočit do stran. Pracují svaly paží, nikoliv ramenní a šíjové svaly. V poloze dítěte je moment výdrže. Dýchání je přirozené a postupné.

Smyslem cvičení je mobilizovat čtvrtý a pátý obratel a křížovou kost. Dochází k posílení prsních svalů a protažení celého krčního úseku páteře.

Relaxační cvičení
Relaxační cvičení. Zdroj: Getty Images

Relaxační cvičení "rotace trupu"

Základní poloha začíná na všech čtyřech končetinách. Hlava mezi rameny neklesá. Kolena jsou na úrovni šíře boků.

Po nádechu se zvedne jedna ruka a dojde k rotaci v hrudní páteři, zatímco oči sledují prsty ruky. Paže horní končetiny, o kterou se pacient opírá, zůstává po celou dobu cvičení nad dlaní a boky nad koleny.

Po výdechu se paže pomalu vrací do základní polohy. Cvičení provádějte střídavě pravou a levou rukou.

Smyslem cvičení je mobilizace krční a hrudní páteře, přechod hrudní a bederní páteře a protažení prsních a krčních svalů.

Relaxační cvičení
Relaxační cvičení. Zdroj: Getty Images
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.