Pánevní dno: Jakou má funkci a význam u žen? + Cvičení pro posílení a uvolnění

Pánevní dno: Jakou má funkci a význam u žen? + Cvičení pro posílení a uvolnění
Zdroj fotografie: Getty images

Mnohdy si svaly pánevního dna neuvědomujeme, přesto je používáme každý den. Jeho funkce je nesmírně důležitá. Jaký je jeho význam a proč je spojováno zejména s ženským pohlavím?

Základní informace o anatomii pánevního dna

Anatomicky se pánevní dno skládá ze skupiny svalů, které dohromady připomínají tvar mísy. Skládá se z velkého množství drobných svalů. Funkčně se dělí na dvě základní části: pánevní a urogenitální svalovou přepážku.

Pánevní dno tvoří funkční uzávěr pánevní dutiny.

Pánevní dno významně ovlivňuje polohu, stabilitu, pohyblivost a funkci vnitřních orgán malé pánve.

Funkce a význam svalů pánevního dna

Vzhledem k anatomickému umístění pánevního dna je jeho význam a funkčnost v rámci odborných knih obsáhle popsána.

Základní funkce pánevního dna však lze zjednodušeně rozdělit na:

 • Stabilizační (posturální) funkce
 • Uzavírací funkce
 • Relaxační funkce
 • Sexuální funkce

Stabilizační funkce

Pánevní dno stabilizuje a udržuje správnou polohu vnitřních orgánů malé pánve – močového měchýře, dělohy a konečníku. Svým fyziologickým svalovým napětím udržuje orgány ve vhodné poloze.

Reguluje pohyblivost (pohyb) a stabilitu pánevních orgánů. Pánevní dno také fixuje pánev a pánevní pletenec v klidu a při pohybu.

Svaly pánevního dna úzce spolupracují s dýchacím svalem – bránicí (diaphragma). Společně udržují a regulují fyziologický nitrobřišní tlak při dýchání.

Pánevní dno, brániční svalstvo, hluboké svaly páteře a příčné břišní svaly společně tvoří HSS – hluboký stabilizační systém těla.

HSS zajišťuje vnitřní stabilitu trupu a středu těla, reguluje nitrobřišní tlak a samotný dechový vzorec (dýchání).

Uzavírací funkce

Uzavírací funkce svalů pánevního dna je důležitá zejména v běžných situacích, jako je kašel, kýchání nebo manipulace s těžkými břemeny. Pánevní dno se stahuje a reflexně uzavírá svalové svěrače.

Pokud je močový měchýř nebo vývod trávicího traktu v daném okamžiku plný, pánevní dno je reflexním zachráncem.

Vzhledem k tomu, že pánevní dno je ovládáno také vůlí, sami regulujeme vyprazdňovací funkci a současně kontrakci svalových svěračů.

Relaxační funkce

Opakem uzavírací funkce svalstva pánevního dna je jeho otevírací a uvolňovací funkce. Tuto funkci využíváme každý den při vyprazdňování moči a stolice. Dochází k vědomé regulaci svalové kontrakce a uvolnění svalového napětí.

Otevírací funkce je u ženy významná z hlediska porodu, kdy dochází k uvolnění svěračů a poševního vchodu.

Stejně tak je funkce uvolnění pánevního dna důležitá i v souvislosti se souloží a umožněním vstupu pohlavního údu do poševního vchodu ženy.

Sexuální funkce

Pánevní dno je funkčně a strukturálně propojeno s reprodukčními orgány malé pánve. Hraje důležitou roli při správném fungování pohlavních orgánů a při prožívání sexuality a pohlavního styku u mužů i žen.

Její stav může ovlivnit schopnost erekce u mužů a prožívání (citlivost, bolestivost) u žen.

Svaly pánevního dna a svalové svěrače. Pánev ženy - anatomický pohled shora
Svaly pánevního dna a svalové svěrače. Pánev ženy - anatomický pohled shora. Zdroj: Getty Images

Pánevní dno může ovlivňovat funkci orgánů

Pokud svaly pánevního dna nejsou ve fyziologickém napětí, správné poloze a síle, může být nepříznivě ovlivněna funkce pánevních orgánů.

Je proto důležité věnovat pozornost svalstvu pánevního dna, které udržuje vhodnou polohu a fyziologickou funkci pánevních orgánů.

Při zvýšeném svalovém tonu a svalové křeči (ztuhnutí svalových vláken) může dojít k nedostatečnému prokrvení pánevního dna.

Nedostatečné prokrvení a reflexní stahy hladkého svalstva cév a orgánů mohou následně vést k nežádoucím projevům. Příkladem jsou pánevní bolesti nebo funkční poruchy menstruačního cyklu, jako je nadměrně bolestivá a nepravidelná menstruace.

Naopak nedostatečnou svalovou aktivací svalstva pánevního dna může dojít k oslabení svalstva nebo svěračů orgánů.

Častým projevem ochablosti pánevního dna je bolest v oblasti pánve, spontánní únik moči, zejména při pohybu, kašli nebo kýchnutí. Oslabení pánevního dna je běžné u žen po porodu.

Stav, diagnostiku a terapii pánevního dna je třeba řešit s odborníkem (gynekologem, urologem, fyzioterapeutem). Vždy je však nutné vyloučit organickou příčinu zdravotního problému a následně stanovit rehabilitační terapii.

Příčin dysfunkce pánevního dna je mnoho. Mezi nejčastější patří např.:

 • Hormonální změny a nerovnováha
 • Nadváha
 • Nesprávné postavení pánve
 • Svalová a kosterní nerovnováha pohybového aparátu
 • Nadměrné přetěžování pánevních svalů
 • Nedostatečná aktivace pánevního dna
 • Nesprávný způsob dýchání a regulace tlaku
 • Porod
 • Klimakterium (období menopauzy)

Možné projevy dysfunkce pánevního dna:

 • Únik moči, inkontinence
 • Pokles pánevních orgánů
 • Bolesti v pánvi a kostrči
 • Bolest v bederní páteři
 • Poruchy menstruačního cyklu
 • Bolest při pohlavním styku
 • Erektilní dysfunkce
 • Problémy s vyprazdňováním

Význam pánevního dna u žen

Pánevní dno je významné pro svou stabilizační funkci a funkci svěrače pro obě pohlaví stejně. Také u mužského pohlaví může stav pánve ovlivňovat erektilní funkci a prožívání sexuality.

U žen má však přidanou funkci s ohledem na menstruační cyklus a období těhotenství.

U žen mají svaly pánevního dna přidaný význam, pokud jde o jejich vliv na menstruační cyklus, období těhotenství (gravidity) a vlastní porod dítěte. Svaly pánevního dna hrají roli také při rekonvalescenci po porodu.

Přetížení, oslabení nebo nesprávné postavení pánevního dna může mít citelný vliv na ženský cyklus. Při poruchách a problémech menstruačního cyklu je proto vhodné vyloučit organickou příčinu u gynekologa.

Pokud je vyloučeno spektrum diagnóz, doporučuje se fyzioterapie (rehabilitace) v gynekologii.

Fyziologie pánevního dna ve vztahu k pánevním orgánům. Děloha (uterus), močový měchýř (bladder), konečník (rectum).
Fyziologie pánevního dna ve vztahu k pánevním orgánům. Děloha (uterus), močový měchýř (bladder), konečník (rectum). Zdroj: Getty Images

Rehabilitace pánevního dna

Rehabilitace pánevního dna spočívá v důkladném kineziologickém rozboru pohybového aparátu, diagnostice stavu pánevního dna, pánve a následném stanovení rehabilitační terapie.

Při fyzioterapii pánevního dna terapeut používá jemné manuální a mobilizační techniky v oblasti páteře a pánve, měkké a myofasciální techniky. Je možné využít i pomocné fyzikální terapie (termoterapie, vodoléčba, elektroléčba...).

Hlavní náplní rehabilitační terapie pánevního dna a pánve je kinezioterapie – léčba cvičením.

Při sezeních s fyzioterapeutem i samostatně v domácím prostředí pacientka provádí specifické cviky a polohy s cílem odstranit svalové dysbalance v oblasti pánve.

V rámci diagnostiky a relaxační terapie je také možné použít specifickou techniku přes anální svalový svěrač (per rectum) pacienta.

Při fyzioterapii v gynekologii je možné použít také diagnostickou techniku přes poševní vchod (per vaginam). To však není podmínkou pro absolvování rehabilitace.

Gynekologická fyzioterapie se zabývá také oblastí porodnictví. Nabízí zdravotní služby pro ženy po porodu a v poporodním období.

Spočívá ve zpevnění pánevního dna, odstranění diastázy břicha (rozestupu břišních svalů), péči o jizvy a urychlení návratu ženy do běžného života.

Gynekologická rehabilitace zasahuje i do oblasti chirurgie, pokud jde o urogynekologické operace a následnou rekonvalescenci. Využívá prvky z metody Ludmily Mojžíšové, Kegelova cvičení, léčebné metody DNS nebo PNF.

Důvodem vyhledání fyzioterapeuta v gynekologii je také funkční sterilita – neschopnost dlouhodobě otěhotnět i přes dobré organické výsledky diagnostických vyšetření.

V souvislosti s pohybovými dysbalancemi postihujícími pánevní dno si dejte pozor na:

 • Přední postavení pánve (kachní chůze)
 • Uvolněné břišní svalstvo
 • Přetížení bederní páteře
 • Nedostatečnou aktivaci hýžďových svalů (hýždě, zadní řetězec)
 • Dýchání s nedostatečnou aktivací bránice
Správné držení těla pro prevenci svalových dysbalancí. Vzpřímená hlava - ramena od uší - aktivace břišní stěny - vzpřimovače pánve - aktivace hýžďových svalů.
Správné držení těla pro prevenci svalových dysbalancí. Vzpřímená hlava – ramena od uší – aktivace břišní stěny – vzpřimovače pánve – aktivace hýžďových svalů. Zdroj: Getty Images

Aktivace pánevního dna

Tip: Stahování a aktivace svalů pánevního dna je podobný pocit jako zastavení toku moči, stahování půlek, zadržování stolice nebo u žen stahování poševního vchodu.

Izolovaná kontrakce pánevního dna

Výchozí poloha je vleže na zádech s dolními končetinami pokrčenými v kolenních kloubech a lopatkami přilepenými k podložce. Mezi páteří a podložkou není žádný prostor.

Hlava je v prodloužení páteře a ramena volně spočívají na podložce směrem od uší. Cílem cvičení je izolovaná kontrakce pánevního dna.

Cvičící se snaží uvědomit si a vtáhnout/napnout svalstvo pánevního dna, plynule dýchat pomocí břišně-pánevního dýchání a poté svalstvo uvolnit a relaxovat.

Při aktivaci pánevního dna se doporučuje během cvičení izolovaně stahovat hýžďové svaly.

Most s aktivací pánevního dna

Základní poloha je stejná jako u předchozího cviku. Kolena pokrčená, lopatky opřené o podložku a páteř přilepená k podložce. Kolenní klouby jsou na úrovni šířky kyčelních kloubů. Ruce položené volně u těla, dlaněmi dolů.

Dochází k postupnému zvedání pánve směrem ke stropu. Lopatky zůstávají po celou dobu cvičení opřené.

V poloze horního můstku dochází k izolované kontrakci svalů pánevního dna a aktivaci hýžďových svalů. S výdechem cvičenec opět klesne na podložku a uvolní aktivované svalstvo.

Cviky na uvolnění pánevní oblasti

Cvičení v poloze dítěte

Základní poloha je vleže na zádech, dolní končetiny jsou ve vzduchu a přirozeně pokrčené v kolenních kloubech. Páteř je nalepená na podložce. Hlava je pomyslně v prodloužení páteře.

Pacientka propletenýma rukama objímá vlastní kolena tak, aby měla natažené loketní klouby. Z této polohy pak přitáhne kolena k hrudníku tak, aby se krční páteř a kostrč odlepily od podložky.

Po přibližně 5 sekundách volného dýchání v této poloze se pacientka uvolní a vrátí se do základní polohy nebo položí dolní končetiny na podložku. Dojde k automobilizaci kloubů v krční oblasti, pánve a kostrče.

Cvičení v poloze žáby

Výchozí poloha je vleže na břiše s nataženými dolními končetinami a rozpaženými horními končetinami tak, aby trup svíral přibližně pravý úhel. Hlava je v prodloužení páteře a mírně natočená na pravou stranu.

Cvičenec poté pokrčí pravou dolní končetinu v kolenním kloubu. Pokrčené koleno se stočí v pomyslném oblouku podél podložky směrem k tělu v oblasti hrudníku a žeber. Je možné si pomoci rukou a přitáhnout koleno k tělu.

V této žabí poloze cvičící několik sekund koleno drží, volně dýchá a poté pomalu vrací koleno do základní polohy. Poté vymění nohy spolu s otočením hlavy na opačnou stranu.

Dochází k protažení a automobilizaci páteře, žeber a kyčelních kloubů.

Cvičení na aktivaci a uvolnění pánevního dna

Poloha cvičení je vleže na břiše s nataženými dolními končetinami. Hlava je čelem na podložce nebo mírně natočená na stranu. Dlaněmi rukou cvičící uchopí hýžďové svaly.

Svaly pánevního dna se aktivují a přitahují, zatímco hýžďové poloviny se stahují k sobě. Po několika vteřinách stahování pak s výdechem uvolníme jak sevření svalů pánevního dna, tak hýžďových svalů.

Při výdechu a uvolnění svalů protáhneme (rozevřeme) hýžďové svaly mírně vzhůru směrem k páteři vlastními dlaněmi. Svalová vlákna pánevního dna se aktivují a poté uvolní.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • solen.cz - Pánevní dno na pomezí oborů. Solen - Mgr. Michaela Havlíčková
 • theses.cz - Dysfunkce pánevního dna. Bakalárska práca. Marie Davidová MUDr. Petr Kolář. Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd
 • sciencedirect.com - Postural Health in Women: The Role of Physiotherapy. S.J. Britnell BScP
 • solen.cz - Biomechanický pohled na struktury ženského pánevního dna. Solen - MUDr. Miroslav Krhovský
 • Zdroj video: Youtube, FYZIOklinika
Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.