Předčasná ejakulace: Jaké má příčiny, jak se léčí? + Tipy na prodloužení styku

Předčasná ejakulace: Jaké má příčiny, jak se léčí? + Tipy na prodloužení styku
Zdroj fotografie: Getty images

Předčasná ejakulace je častý problém, který negativně ovlivňuje psychiku muže. Stejně nepříznivě ho samozřejmě hodnotí také ženy. Mezinárodní klasifikace nemocí řadí tento problém mezi sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí. Co ji přesně způsobuje a jak se dá při ní pomoci?

Hlavní příznaky

Zobrazit další příznaky

Vlastnosti

Předčasná ejakulace je problém, který trápí zejména mladé muže. A to zejména ty, kteří jsou právě na začátku své sexuální kariéry. Nemají ještě dostatek zkušeností a neumí ovládat své sexuální touhy.

Časné vyvrcholení a výron semene však existuje i u mužů starších a zkušených.

Předčasná ejakulace se v mezinárodní klasifikaci nemocí řadí pod poruchy pohlavních funkcí nezpůsobené organickou poruchou nebo nemocí (dysfunctio sexualis non organica). Přesněji F52.4 předčasná ejakulace, odborně i ejaculatio praecox.

Předčasná ejakulace je sexuální dysfunkce

Sexualita lidí a jejich sexuální chování prošly dlouhodobým evolučním procesem. Samozřejmě u lidí stále zůstává pudová složka, která nutí jedince vyhledávat si sexuálního partnera. Výsledkem je následně reprodukce a udržení existence rodu, kmene, rodiny a lidstva.

Pohlavní život je nicméně důležitým komponentem vztahu mezi osobami.

Není to jen jednoduchá pomůcka pro udržení populace lidí.

Uvádí se, že sexualita člověka obsahuje složky, jako je:

 • sexuální identifikace
 • sexuální orientace
 • sexuální emoce (mezi které patří například vzrušení, orgasmus, ale i stav zamilování se)
 • sexuální chování

Sexuální dysfunkce je kvantitativní porucha sexuální výkonnosti.

Tato porucha může zasáhnout například oblast:

 1. sexuální touhy
 2. sexuální vzrušení
 3. orgasmus
 4. sexuální uspokojení

Důležité informace se získávají i z hodnocení otázek jako:

 • sexuální atraktivita
 • sexuální aktivita
 • frekvence pohlavního spojení
 • délka před ejakulací
 • vyhledávání partnera
 • spolupráce a ochota partnera při styku

Mezi nejčastější sexuální dysfunkce patří nedostatečná tuhost pohlavního údu neboli porucha erekce. Následuje předčasná ejakulace. Patří k nim ale například i porucha libida, která se vyskytuje zejména u žen. Časté ženské sexuální potíže jsou i porucha sexuální vzrušivosti (frigidita) nebo vaginismus.

Ejakulace je...

Ejakulace je vypuzení, vystříknutí semene z pohlavního údu. Dochází k ní při pohlavním styku, při masturbaci, ale i spontánně. Označení samovolného odchodu semene u mužů se označuje také jako poluce. Ejakulace probíhá spolu s pocitem vyvrcholení (orgasmem).

Čísla o ejakulaci:
Muž ejakuluje v životě přibližně 7500x.
Množství ejakulátu je od 0,1–10 mililitrů.
Během života to tvoří asi 17 litrů ejakulátu.

Spermie musí překonat asi 10 cm, aby se dostala k vajíčku.
Spermie může ve vhodném prostředí přežít až 6 dní.
Průměrný počet spermií v 1 ml je asi 120 milionů.
V dnešní době z důvodu negativních vlivů klesá i na 25 milionů.

K úspěšnému sexuálnímu spojení je nutná erekce.

Ta probíhá na základě nervových podnětů, které mají za následek rozšíření cév v penisu. Při erekci a ejakulaci se účastní nervové, svalové, cévní a hormonální faktory. Penis se plní krví. Po určitém čase dráždění nastupuje fáze emise, tedy transportu ejakulátu (semene) přes močovou trubici.

Při ejakulaci dochází ke stahu svalů, to způsobí vystříknutí ejakulátu. Během této fáze dochází i k orgasmu, tedy vyvrcholení muže. Jiné tvrzení je, že orgasmus může být výsledkem uvolnění svalů, které se účastní při ejakulaci.

A co je to ta předčasná ejakulace?

Předčasná ejakulace (ejaculatio praecox) má mnoho definic.

Dá se popsat jako stav, kdy soulož trvá kratší dobu než jednu minutu. Jiné tvrzení ji popisuje jako neschopnost dostatečného oddálení ejakulace, výronu semene, aby došlo k uspokojení z pohlavního styku.

Nebo pokud muž dosáhne vyvrcholení s výronem semene velmi rychle po zahájení styku a partnerka vyvrcholení nedosáhla.

Časové rozmezí pro určení předčasné ejakulace podle sexuologů je, pokud ní dochází po 30–60 sekundách po vniknutí penisu do vagíny.

Samozřejmě to, jak dlouho má pohlavní styk trvat, je individuální otázka. Někdo potřebuje k dosažení orgasmu 2 minuty, jiný 10 minut. Uvádí se, že průměrná délka pohlavního styku potřebná k vyvrcholení je 3–7 minut. Nicméně některým ženám to může trvat i 10 minut.

3–7 minut je průměrný čas pro dosažení orgasmu.
10,2 % žen nemá orgasmus vůbec.
27,5 % žen ho ve většině styků dosahuje během 1 minuty.

Předčasná ejakulace se rozděluje na několik forem:

 • před zavedením penisu do pochvy – ante portas
 • při vniknutí penisu do pochvy – intra portas
 • velmi brzy při zahájení pohybů

Následně je známé i dělení na primární a sekundární.

Jako primární se označuje taková, která přetrvává od prvního pohlavního styku. Sekundární příčinou předčasné ejakulace může být například krátká uzdička penisu či zánět žaludu. Většinou jsou to psychické faktory.

A jaké jsou ostatní příčiny brzkého vyvrcholení muže?

Příčiny

Příčiny předčasné ejakulace jsou různé. Jako primární předčasná ejakulace je uváděna taková, která se vyskytuje od prvního pohlavního styku. Sekundární porucha má původ v jiném tělesném či duševním problému.

Předčasný výron semene se vyskytuje v každém věku.

Původce brzkého výronu semene může být biologický, psychický, ale i sociální či smíšený. Proto v některých případech není možné určit jednoznačné příčiny a je třeba je vystopovat. Problém může trvat krátkodobě, ale může být i trvalý. Důležité je odborné vyšetření u urologa nebo sexuologa, a to zejména tehdy, pokud tyto obtíže přetrvávají dlouhodobě.

Tabulka uvádí možné příčiny předčasné ejakulace

Forma Popis
Biologická hypersenzitivita
snížený práh pro vyvolání ejakulačního reflexu
Psychická neurotická povaha člověka
Sociální vztahové problémy
Smíšená má multifaktoriální příčiny
vyskytuje se ve většině případů

Předčasná ejakulace se vyskytuje hlavně v mládí. U mužů, kteří ještě nemají dostatečnou zkušenost a jsou příliš vzrušení. Zavedení pohlavního údu, pohyby údu v pochvě a neschopnost ovládání vzrušení u nich vyvolá ejakulaci. Toto časné vyvrcholení může způsobit nepochopení ze strany partnerky.

Negativní zkušenost může vést k obavám z dalšího sexuálního styku a ze selhání. Vzniká začarovaný kruh, jehož důsledkem může být vznik poruchy erekce. Opakované selhání vede často k rozpadu vztahu a ke zhoršení psychiky mladého muže.

Příčiny předčasné ejakulace ve zkratce:

 • začátek sexuální aktivity
 • málo zkušeností
 • nedůvěra v sebe samého
 • obava ze zklamání partnerky
 • opakované epizody předčasné ejakulace
 • nová známost
 • méně časté sexuální styky
 • dlouhé období bez pohlavního styku, sexuální abstinence, psychické a také hormonální napětí
 • stres
 • deprese
 • úzkost
 • vztahové problémy
 • genetická predispozice
 • hypersenzitivita neboli zvýšená sexuální dráždivost
 • snížený práh pro vyvolání ejakulačního reflexu
 • krátká uzdička penisu
 • chronický zánět penisu
 • zánět předkožky
 • zánět prostaty
 • porucha činnosti štítné žlázy
 • některé léky

V mnoha oblastech zdraví a lidského těla se skloňují slova jako zdravý životní styl, zdravá strava, nadváha a obezita a samozřejmě i kouření a alkohol. O přímé souvislosti s předčasnou ejakulací muže bychom mohli teoretizovat. Souvislosti by se ovšem mohly najít.

Pozornost si zaslouží i stav, kdy muž dosud problém s délkou sexuálního styku neměl.

Následná předčasná ejakulace může znamenat urologický problém. Tato získaná forma může být výsledkem problému s prostatou. Při zánětu prostaty a močových cest je potřebné odborné vyšetření.

Příznaky

Příznakem předčasné ejakulace je to, pokud se výron semene dostaví brzy na to, aby bylo dosaženo vyvrcholení. Tato informace je ovšem subjektivní a nedefinuje problém jako takový. Světová zdravotnická organizace určila časové rozmezí. To uvádí, že předčasná ejakulace nastává do 30–60 sekund od vniknutí penisu do vagíny.

Výron semene může nastat před samotnou penetrací penisu do pochvy, ale i hned po ní. A dochází k němu po minimální sexuální stimulaci.

Muž není schopen tento čas prodloužit.

Vzácně může nastat ejakulace i bez erekce. Často je ale opakovaná předčasná ejakulace příčinou erektilní dysfunkce.

Čas potřebný k ejakulaci může být dostatečný, ale když ho muž hodnotí jako krátký, jde o subjektivní předčasnou ejakulaci.

Problém v mládí je třeba vyřešit co nejdříve. Může být příčinou erektilní dysfunkce a jiných psychických obtíží, ale i důvodem snížení sexuální touhy. Proto je velmi důležité časné odborné vyšetření u sexuologa nebo urologa. Vážnější psychické potíže je pak třeba konzultovat s psychologem či psychiatrem.

Diagnostika

Odborná konzultace zahrnuje vyšetření u urologa nebo sexuologa. Významný je odběr anamnézy. Muž popisuje svůj problém s rychlou ejakulací. Lékař může doplnit fyziologické vyšetření pohlavního údu, předkožky, žaludu.

Tak je to například při krátké uzdičce či jiných změnách na pohlavním ústrojí.

Pro diferenciální diagnostiku se může udělat laboratorní vyšetření krve. Vyšetření může odhalit hormonální problémy či zánět.

Významné otázky při předčasném vyvrcholení:

 • Přetrvává problém od začátku sexuální činnosti, nebo jen krátce?
 • Jaký čas je potřebný k ejakulaci?
 • Má muž stálou partnerku, nebo náhodné partnerky?
 • Pohlavní styky jsou pravidelné?
 • Nebo proč nejsou pravidelné?
 • Jak často dosahuje vyvrcholení partnerka?
 • Jak často nastává vyvrcholení muže spíše než u partnerky?
 • Sexuální režim
  • denní doba
  • prostředí
  • technika soulože
  • frekvence styků
  • co tu frekvenci ovlivňuje
 • Změna frekvence pohlavních styků pro poruchu?
 • Jaký postoj zaujala partnerka?
 • Druh antikoncepce
 • Přidružená onemocnění
 • Léky, které užívá

Průběh

Průběh je individuální. Subjektivní vnímání může být různé. Záleží na hodnocení partnerů. Na obou partnerech samozřejmě záleží i vyhodnocení celé problematiky a následná ochota řešení ze strany partnerky.

Chápavý nebo odmítavý postoj partnerky má zásadní vliv na další průběh. Většinou se s tímto problémem setkávají mladí a nezkušení muži. Obavy z dalšího selhání a nepochopení ze strany ženy mohou mít negativní dopad na ostatní sexuální činnost.

Závažný (nicméně vzácný) je stav výronu semene bez erekce. Případně pokud k ejakulaci dochází ještě před průnikem penisu do vagíny nebo těsně po něm. Problém může být ve zvýšené pohlavní dráždivosti nebo ve sníženém prahu pro dosažení ejakulace.

Nedostatečná zkušenost se dá řešit vzděláváním a poradenstvím. Rizikem je zhoršení psychického stavu až vznik erektilní dysfunkce či snížení sexuální touhy.

A přitom léčba je jednoduchá. Při získané formě záleží na vyvolávajícím faktoru.

Jak se léčí: Předčasná ejakulace

Předčasná ejakulace: Jak se léčí? + Tipy na prodloužení styku

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací