Rakovina tlustého střeva: Je možná prevence? Ano! Jaké má příznaky?

Rakovina tlustého střeva: Je možná prevence? Ano! Jaké má příznaky?
Zdroj fotografie: Getty images

Rakovina tlustého střeva (kolorektální karcinom) je zhoubný nádor vycházející z vnitřní stěny tlustého střeva nebo konečníku.

Vlastnosti

Rakovina tlustého střeva je nejčastějším typem rakoviny trávicího traktu. 

Jedná se o multifaktoriální chorobný proces, jehož etiologie zahrnuje genetické faktory, environmentální expozice (včetně stravy) a zánětlivé změny trávicího traktu.

Invazivní kolorektální karcinom je onemocnění, kterému lze předcházet. Včasná detekce prostřednictvím široce používaných screeningových programů je nejdůležitějším faktorem v postupném poklesu kolorektálního karcinomu ve vyspělých zemích.

Příčiny

Rizikové faktory, které nelze ovlivnit

Některé věci v životě se prostě nedají ovlivňovat. Totéž platí pro některé faktory vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Tyto faktory mohou zvýšit riziko vzniku kolorektálního karcinomu:

 • Věk – Riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku se zvyšuje s věkem. Mladší dospělí mohou dostat rakovinu tlustého střeva, ale je to mnohem běžnější po dosažení věku 50 let. Rakovina tlustého střeva a konečníku ale stoupá mezi lidmi mladšími 50 let a důvod zůstává nejasný.
 • Rasa a etnická příslušnost – Diagnóza kolorektálního karcinomu a úmrtí jsou nejvyšší mezi nehispánskými Afroameričany. Tato čísla jsou také vyšší u amerických původních obyvatel, domorodých obyvatel Aljašky a Židů východoevropského a středoevropského původu.
 • Anamnéza polypů nebo rakoviny – Riziko je vyšší u těch, kteří v minulosti měli kolorektální polypy. Zvláště pokud byly velké, hojné nebo měly abnormální, ale nerakovinné buňky (dysplazie). Riziko je také vyšší u pacienta, který měl dříve kolorektální karcinom.
 • Některé zdravotní stavy – Zánětlivé onemocnění střev (IBD, včetně ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby) trvající více než 8 let nebo diabetes mellitus typu 2 mohou zvýšit riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Zdá se, že syndrom dráždivého tračníku (IBS) není spojen s vyšším rizikem.
 • Některé genetické syndromy – Zděděné onemocnění zvyšuje riziko tohoto typu rakoviny. Patří sem Lynchův syndrom nebo polypózní syndromy, jako je familiární adenomatózní polypóza (FAP). Lynchův syndrom (HNPCC) je příčinou asi 6 % všech druhů rakoviny tlustého střeva. Vědci zkoumají, zda jiné genové mutace, jako například mutace BRCA1 a BRCA2 spojené s rakovinou prsu, mohou také zvýšit potenciální riziko vzniku kolorektálního karcinomu.
 • Zdravotní anamnéza rodiny – Pokud jiní členové rodiny měli kolorektální karcinom nebo polypy, riziko vzniku kolorektálního karcinomu je vyšší. Platí to hlavně u prvostupňových příbuzných (rodiče, sourozenci, děti). 

Rizikové faktory, které lze ovlivnit

Podle gastroenterologických společností se 55 procent diagnóz kolorektálního karcinomu připisuje kontrolovatelným faktorům životního stylu.

Ty obsahují:

 • Dieta – Riziko vzniku rakoviny tlustého střeva je vyšší u těch jedinců, kteří konzumují stravu s vysokým obsahem tuků, hodně zpracovaného masa nebo červeného masa. Naopak ochranný charakter má strava bohatá na ovoce a zeleninu. Také vysoký příjem vlákniny je spojen se sníženým rizikem kolorektálního karcinomu.
 • Pití alkoholu – Mírná až těžká konzumace alkoholu, ale dokonce i mírné pití může zvýšit riziko kolorektálního karcinomu. Muži by se měli omezit na dva drinky denně a ženy na jeden drink denně.
 • Hmotnost – Riziko kolorektálního karcinomu je vyšší u lidí s nadváhou nebo obezitou, zejména u mužů.
 • Fyzická aktivita – Existuje spojení mezi fyzickou aktivitou a rakovinou tlustého střeva, ale ne rakovinou konečníku. Lidé, kteří tráví mnoho dne sezením nebo ležením, mohou mít větší pravděpodobnost vzniku kolorektálního karcinomu.
 • Kouření – Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny definitivně uvedla, že kouření tabáku způsobuje rakovinu tlustého střeva a konečníku. Asi 12 procent případů rakoviny tlustého střeva a konečníku je způsobeno současným nebo bývalým kouřením.
 • Preventivní léky – Je prokázáno, že pravidelné a dlouhodobé užívání aspirinu nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) prokazatelně snižuje riziko kolorektálního karcinomu. Platí to zejména u lidí mladších 70 let, kteří mají zdravou hmotnost. Před použitím těchto léků by se ale pacienti měli nejprve poradit s lékařem.

Polypy tlustého střeva a vznik karcinomu

Polypy tlustého střeva je třeba zmínit, protože jsou prekancerózami. Z polypů, které se maligně zvrhnou, vznikají karcinomy.

Polypy jsou výrůstky ze sliznice tlustého střeva, které zasahují do lumenu střeva. Nejčastěji nalézáme tzv. adenomy. Obvykle rostou pomalu – několik let (8–10 let).

Při preventivním vyšetření jde právě o to, aby byly polypy nalezeny a odstraněny. To lze udělat během kolonoskopického vyšetření.

Tím se diagnostická kolonoskopie mění na terapeutickou pomocí endoskopické polypektomie (odstranění polypů). Zároveň se předchází vzniku rakoviny tlustého střeva.

...takže prevence je možná!

Příznaky

Kolorektální karcinom nemusí v počátečních stádiích způsobovat žádné příznaky. Mohou se ale vyskytnout některé z následujících:

 • změny ve střevních návycích
 • průjem nebo zácpa
 • pocit, že střevo se nevyprazdňuje správně
 • krev ve výkalech, díky čemuž vypadá tmavě hnědě nebo černě
 • jasně červená krev z konečníku
 • bolest břicha a nadýmání
 • pocit sytosti, i když od jídla uplynula dlouhá doba
 • únava
 • nevysvětlitelná ztráta hmotnosti
 • anémie

U kteréhokoli z těchto symptomů je třeba navštívit lékaře a zvážit absolvování kolonoskopického vyšetření.

Osoba sedí na toaletě, má bolesti břicha
V počátečním stadiu nemusí mít žádné projevy. Zdroj foto: Getty images

Diagnostika

Při diagnostice se mohou použít následující testy a postupy:

Fyzikální vyšetření a zdravotní anamnéza

Vyšetření těla ke kontrole všeobecných zdravotních příznaků včetně kontroly příznaků nemoci, jako jsou bulky nebo cokoli jiného, co se zdá neobvyklé. Vezme se i anamnéza pacientových zdravotních návyků, minulých chorob, léčebných postupů a rodinná anamnéza.

Digitální rektální vyšetření

Vyšetření konečníku. Lékař vloží namazaný prst v rukavici do konečníku, aby nahmatal bulky nebo cokoli jiného, co tam nepatří.

Test na okultní krvácení ze stolice (FOBT)

Test na kontrolu stolice na přítomnost krve, kterou lze vidět pouze mikroskopem. Malý vzorek stolice se umístí na speciální kartu nebo do speciální nádoby a vrátí se lékaři nebo laboratoři k testování. Krev ve stolici může být znakem polypů, rakoviny nebo jiných chorobných stavů.

Test na okultní krvácení má nízkou diagnostickou hodnotu. Jeho negativita neznamená nepřítomnost nádoru.

Vyšetření krve

Laboratorní nález při onemocnění není specifický. Lidé s rakovinou tlustého střeva mohou, ale nemusí mít anémii. Z onkomarkerů mohou být zvýšeny CEA (karcioembryonální antigen), CA 19-9 a zřídka CA 125.

Irigografie

Irigografie je RTG vyšetření tlustého střeva, při kterém se do konečníku tenkou hadičkou vpouští baryová kontrastní látka. Následně se břicho snímkuje rentgenem a vznikne obraz tlustého střeva. Výsledkem vyšetření je vizualizace sliznice tlustého střeva a jeho nerovností, které mohou značit polyp, nádor nebo zánětlivé onemocnění.

Od vyšetření se v poslední době upouští pro radiační zátěž pacienta a neschopnost přesné diagnostiky a případné intervence. Intervence je možná během kolonoskopického vyšetření, které toto vyšetření nahrazuje.

Sigmoidoskopie

Postup pro zjištění polypů, jiných abnormalit nebo rakoviny uvnitř konečníku a sigmoidního (esovitého) tlustého střeva. Kolonoskop se zavede přes konečník do esovitého tlustého střeva.

Kolonoskop může mít také nástroj pro odstranění polypů nebo odběr vzorků tkáně, které se vyšetřují pod mikroskopem na přítomnost rakoviny.

Kolonoskopie

Vyšetření ke zjištění polypů, abnormalit nebo rakoviny uvnitř konečníku a celého tlustého střeva. Vyšetření se provádí po předchozí přípravě střeva (vyprázdnění) pomocí projímadla a jednodenní hladovky. Provádí jej lékař specialista gastroenterolog nebo chirurg s certifikátem.

Vyšetření je možné provádět bez medikace, v lehké sedaci nebo v celkové anestezii. Během vyšetření lze vyjmout polypy nebo odebrat vzorky nádoru k histologickému vyšetření.

Virtuální kolonoskopie

Postup, který využívá série rentgenových paprsků nazývaných počítačová tomografie k pořízení série snímků tlustého střeva. Počítač spojuje obrázky a vytváří podrobné obrázky, které mohou zobrazovat polypy a cokoli jiného, co se na vnitřním povrchu tlustého střeva zdá neobvyklé. Tento test se také nazývá kolonografie nebo CT kolonografie.

Nevýhodou vyšetření je nemožnost odstranit patologickou tkáň a odebrat vzorek tkáně.

Kolonoskopie a biopsie tlustého střeva a odběr vzorku polypu
Kolonoskopie s biopsií – odběr vzorku z polypu. Zdroj foto: Getty images

Biopsie

Biopsie je odběr vzorků patologické tkáně pro histologické vyšetření pod mikroskopem patologem. Vždy je nutnou součástí diagnostiky rakoviny tlustého střeva.

Stadia rakoviny tlustého střeva

Stadium 0 – Karcinom in situ, kdy nádorové buňky nepřesahují sliznici tlustého střeva nebo konečníku.

Stadium I – Nádor přerostl ze sliznice na svalovou vrstvu tlustého střeva nebo konečníku.

Stadium II – Nádor přerostl stěnu tlustého střeva nebo konečníku, ale ještě se nerozšířil do okolní tkáně a lymfatických uzlin.

Stadium III – Nádor se rozšířil do okolních lymfatických uzlin. Hovoříme o lokálně pokročilém onemocnění.

Stadium IV – Onemocnění se rozšířilo do vzdálených orgánů. Jsou přítomna druhotná ložiska nemoci – metastázy.

Studie z roku 2019 naznačují, že mnohé karcinomy metastázují dříve, než se původní nádor dá odhalit běžnými screeningovými metodami. Je to velmi nepříznivé. I proto se často stává, že prvním příznakem onemocnění je nález metastáz.

Obvykle ale metastázují karcinomy později během onemocnění.

Kolorektální karcinom metastazuje do jater. To se může projevit bolestí břicha pod prvním žeberním obloukem, jako zvýšené jaterní parametry v biochemickém obraze z krve. Metastázy jsou viditelné na ultrazvuku, případně CT vyšetření, PET-CT (pozitronová emisní tomografie kombinovaná s CT), na magnetické rezonanci. Při nejasném nálezu je k dispozici biopsie ložisek jater.

Metastázy v játrech jsou často prvním nálezem onemocnění. Plicní metastázy se projeví jako ztížené dýchání, někdy bolest v hrudníku a charakteristický RTG obraz. Také jsou vidět i na CT, PET-CT a MR vyšetření.

Kolonoskopie a náhled nálezu
Náhled nálezu při kolonoskopii. Zdroj foto: Getty images

Jak se léčí: Rakovina tlustého střeva

Jaká je léčba rakoviny tlustého střeva? Chirurgická, onkologická

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací