MUDr. Mária Andelová, MPH, MHA

MUDr. Mária Andelová, MPH, MHA

Lékař
Lékařka oddychující od práce na mateřské dovolené se synem. V roce 2009 jsem ukončila studium na Lékařské fakultě Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košicích, obor všeobecné lékařství. Získaný titul MUDr. jsem v roce 2015 doplnila atestací v oboru gastroenterologie a následně v témže roce titulem MPH (mater of public health) a MHA (master of health administration). Od absolvování lékařské fakulty pracuji na IV. interní klinice UNLP v Košicích, zároveň od roku 2015 i na endoskopickém pracovišti II. chirurgické kliniky UNLP jako vedoucí gastroenterolog. V roce 2012 jsem začala pracovat i jako výjezdový lékař v košické záchrance. Proč právě já? Mám dennodenní zkušenosti s vyšetřováním gastroenterologických pacientů a zkušenosti v rozsáhlé interní medicíně. Znalosti z ostatních oborů vždy opráším ve službách na záchrance. Práce je mnoho, ale psychohygiena musí být, a tu realizuji ve fitness centru, v horách či během po městě nebo lese, ale aktuálně dominuje samozřejmě čas strávený s rodinou.