Žlutá kůže, žloutenka: Jaké příčiny má ikterus? (obličej, oči, tělo)

Žlutá kůže, žloutenka: Jaké příčiny má ikterus? (obličej, oči, tělo)
Zdroj fotografie: Getty images

Zežloutnutí kůže je příznak, který značí různá onemocnění. Například onemocnění krve, jater, žlučníku či jiné onemocnění trávicí soustavy. Vyskytuje se i při dehydrataci či malnutrici (podvýživě). Při výskytu tohoto příznaku je důležité odborné vyšetření.

Nažloutlá kůže je způsobena látkou zvanou bilirubin. Bilirubin vzniká z červeného krevního barviva hemoglobinu potom, co se uvolní z odumřelých, rozpadlých červených krvinek.

Bilirubin se krví dostává do jater, kde se transformuje, a následně putuje do žluče.

Nažloutlé zabarvení kůže se nazývá odborně i subikterus. Žloutenka je označení pro žluté zbarvení pokožky a očního bělma.

Objevuje se většinou i spolu se žlutým zabarvením bělma oka a také i některých sliznic.

Žloutenka = ikterus
Žlutá pokožka obličeje, končetin (dlaní, chodidel), těla i žluté oči
Subikterus = nažloutlá kůže

Toto žluté zbarvení pokožky nastává v důsledku zvýšení bilirubinu v krvi a následně v kůži.

Tímto příznakem je charakteristických několik onemocnění. Například trávicího systému, ale i krve. Ikterus není samotným onemocněním, ale pouze příznakem.

Žloutenka vzniká při hodnotě bilirubinu v krvi vyšší než 35 mmol/l.

Žluté oční bělmo při ikteru, žloutence, výřez, detail oka
Žlutě zbarvené oční bělmo. Zdroj fotografie: Getty images

Onemocnění, která se projevují žlutým zbarvením pokožky

Ikterus můžeme dělit podle několika variant. Jedním z rozdělení je podle toho, zda je zvýšený nekonjugovaný, nebo konjugovaný bilirubin. Jinou variantou je rozlišení podle vyvolávající příčiny. A to na prehepatální, hepatální a posthepatální.

Rozdělení podle příčiny:

 • prehepatální (příčina před játry), jako je to například v případě hemolýzy, kdy se bilirubin tvoří ve zvýšené míře
 • hepatální (jaterní), kdy jsou příčinou játra, například jejich poškození
 • posthepatální (příčina je za játry), například při poruše odtoku žluči do žlučovodů a žlučníku

Příčina ikterické kůže nastává před játry

Žluté zbarvení pokožky vzniká proto, že játra nestíhají zpracovat a vyloučit bilirubin. Příčinou je zvýšená hladina (tvorba) bilirubinu. Tak je to například v případě hemolýzy

Hemolýza je rozpad červených krvinek. K zvýšenému rozpadu dochází z různých příčin.

Při hemolýze se do krve uvolňuje více hemoglobinu, než jsou játra schopna v krátké chvíli zpracovat. Následkem je tedy žluté zabarvení kůže.

Novorozenec, leží v postýlce, oblečený, zakrytý, novorozenecká žloutenka, nažloutlá kůže
Postihuje 45–65 % novorozenců, ve většině případů není znakem onemocnění. Zdroj fotografie: Getty images

Příčiny hemolýzy:

 • U novorozenců (icterus neonatorum) se jedná příznak změny fetálního hemoglobinu na hemoglobin po porodu, vzniká u 45–65 % novorozenců a je fyziologický
 • Hemolytická anémie
 • Perniciózní anémie (chudokrevnost pro nedostatek vitaminu B12) je důsledkem autoimunitní reakce, která způsobuje nedostatečné vstřebávání vitaminu ve střevě
 • Podání nekompatibilní transfuze
 • Malárie

Hepatální (jaterní) ikterus

V tomto případě je příčinou poškození funkce jater. Toto poškození vyvolávají různá onemocnění. Snižuje se schopnost zpracovávat nekonjugovaný bilirubin z krve a jeho vylučování do žluči.

Hromadění žlučového barviva způsobuje, že se pokožka, sliznice, oční bělmo barví žlutě. V tomto případě se vyskytuje i přítomnost moči zbarvená do tmava.

Zbarvení kůže je do oranžového odstínu. Nedostatek nebo snížená hladina barviva ve stolici způsobuje, že je bledá. Odborně se tato bledost stolice označuje jako hypocholická stolice.

Typickým onemocněním, které se nejčastěji projevuje žlutým a nažloutlým zbarvením pokožky, je hepatitida. Nejčastěji jde o infekční onemocnění, při kterém dochází k vysoké koncentraci bilirubinu v krvi.

Postiženy jsou také sliznice a oční bělmo, které mají také nažloutlý odstín. Nejčastěji jde o virové onemocnění jater. Dochází k zánětu jater, která jsou napadena některým typem viru hepatitidy A, B, C, D, E nebo G.

Nejfrekventovanějším typem je virová hepatitida typu A. Je nejméně závažná a přenáší se rukama nebo kontaminovanou vodou. Běžně jsou rozšířené také virové hepatitidy typu B a C.

Při hepatitidě jsou obecně přítomny i jiné příznaky kromě nažloutlé kůže. Například únava, světlá stolice, tmavá moč, zvýšená tělesná teplota a někdy i bolest svalů nebo bolest kloubů.

Více informací je v článcích:
o žloutence + způsob přenosu hepatitid

Poškozená játra a jejich funkce pro cirhózu jater, následkem alkoholismu
Cirhóza jater i jako následek alkoholismu. Zdroj: Getty images

Jaké jsou příčiny tohoto typu žloutenky:

 • alkohol a poškození jater (cirhóza jater)
 • toxické působení chemikálií, léků, jedů, hub a podobně
 • genetické poruchy, jako je například Gilbertův syndrom
 • Wilsonova choroba, což je autoimunitní dědičné metabolické onemocnění, při kterém se v játrech ukládá měď
 • infekční hepatitidy
 • autoimunitní hepatitida, neinfekční typ
 • nádor jater

Posthepatální ikterus

Tento typ nažloutlé kůže se označuje také jako obstrukční žloutenka. A to z důvodu, že ho způsobuje porucha odtoku žluči z jater. Jedná se o nějakou obstrukci (překážku nebo zábranu).

Pokud překážka brání odtoku žluči, ta se následně hromadí a způsobuje žluté zbarvení kůže, sliznic a očního bělma. Kromě těchto příznaků se vyskytuje i svědění kůže, tmavá moč a světlá až bílá stolice.

Označuje se také jako acholická stolice, a to pro nepřítomnost žluči.

To, že se do střeva nevylučuje žluč, má za následek steatorhoeu. Jedná se o vylučování tuků stolicí, jelikož žluč rozkládá tuky. Jako důsledek vzniká nedostatek vitaminů rozpustných v tucích, které se nevstřebávají do organismu. To jsou vitaminy A, D, E a K.

Model žlučníku a žlučovodů, znázorňuje žlučníkové kameny, čili cholelithiázu
Cholelitiáza (žlučníkové kameny). Zdroj: Getty images

Mezi příčiny posthepatálního ikteru patří:

 • žlučové kameny (cholelitiáza), pokud kámen ucpe žlučovod, vzniká kolika a při delším uzávěru i žloutenka
 • alkohol, který kromě poškození jater může způsobit obstrukci žlučových cest
 • vrozené vady žlučovodů
 • autoimunitní zánět žlučovodů, označuje se také autoimunitní cholangiohepatitida, kdy dochází k poškození žlučových cest
 • nádor jater, který utlačuje žlučovod
 • nádor slinivky, pokud dochází k útlaku žlučovodů

Ostatní příčiny nažloutlé kůže

Příčinou může být i anorexie. To je mentální porucha příjmu potravy. I ta se může projevovat žlutým zbarvením kůže. Je to například tehdy, pokud má postižený člověk anémii (nedostatek červených krvinek) pro snížený příjem živin, tj. podvýživu. Relativní množství bilirubinu v krvi se zvýší a to vede k zežloutnutí pokožky.

Svůj podíl může mít i dehydratace způsobená nízkým příjmem a vysokým výdejem tekutin. Když je pokožka suchá, může postupem času sama získat nažloutlý odstín.

Vnějšími projevy na kůži, vlasech, ale i nehtech se také projevuje hypotyreóza. To je onemocnění endokrinního systému, při kterém nastává nedostatečná produkce některých hormonů v těle.

Hladina hormonů ovlivňuje celý organismus. Symptomy nemoci se proto projevují opravdu různě, například únavou člověka, zimomřivostí, problémy s trávením a také suchou pokožkou, která se často odlupuje. Přítomna je i nažloutlá kůže.

Vzniknout může i při nádorech tlustého střeva. Ty se mohou projevit zejména střídáním průjmu a zácpy, hubnutím, únavou a někdy i příměsí krve ve stolici nebo krvácením z konečníku.

V tlustém střevě se vytváří více druhů nádorů. Některé jsou benigní (nezhoubné), které se nazývají také polypy. Jsou rizikem pro vznik rakoviny. Maligní (zhoubné) nádory metastazují.

Příkladem je rakovina tlustého střeva. Mnohdy metastazuje, tedy proniká i do jiných orgánů v těle. Například do nedalekých jater, kde nádor narušuje činnost, a následkem toho vzniká zežloutnutí kůže. V každém případě jde o příznak, který nelze podcenit.

Člověk by měl co nejdříve navštívit svého lékaře.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.