Co je žlutá zimnice a jaké jsou její příznaky? Přenos + očkování

Co je žlutá zimnice a jaké jsou její příznaky? Přenos + očkování
Zdroj fotografie: Getty images

Žlutá zimnice je hemoragická infekční horečka. Nejčastěji se vyskytuje v oblastech Afriky a Jižní Ameriky, kde často způsobuje epidemie a četná úmrtí. Nemoc je prakticky nevyléčitelná. Jedinou prevencí je očkování, které je při návštěvě těchto zemí povinné.

Vlastnosti

Žlutá zimnice (Flaviviridae, RNA arboviry) je závažné onemocnění. Projevuje se náhlou horečkou, bolestí hlavy a páteře, žloutnutím a někdy krvácením z nosu a sliznic.

V současné době se vyskytuje v Africe, Střední a Jižní Americe. Tato situace nemusí být stabilní. V některých zemích může být infekce potlačena a naopak v jiných může propuknout.

Světová zdravotnická organizace proto každoročně zveřejňuje aktualizovaný seznam zemí, kde je riziko nákazy možné a pravděpodobné.

V Africe je 33 endemických zemí a v Jižní Americe 9 endemických zemí. Mezi 15° severně a 10° jižně od rovníku a na některých karibských ostrovech, v Bolívii, Brazílii, Kolumbii, Ekvádoru a Peru se považuje riziko získané infekce za vysoké.

Cestovatel, který se nakazí během pobytu v některé z těchto zemí, může onemocnět zpět doma. V domovské zemi však často nejsou podmínky pro šíření onemocnění.

U některých nemocných má onemocnění lehký průběh. Úmrtnost cestovatelů, kteří se nakazili při cestě do zemí výskytu, je ale až 60 %.

Žlutou zimnici způsobuje virus, který přenášejí komáři z člověka na člověka. Komáři se nakazí od rezervoárových zvířat, nejčastěji opic. Onemocnění má přirozený výskyt.

Virus způsobuje nejen horečnaté stavy, ale také hemoragický syndrom. V průběhu onemocnění dochází ke krvácení.

V těle virus nejčastěji napadá játra, kostní dřeň a ledviny. Může mít dvě formy, městskou a džunglovou. Tyto formy se rozlišují podle původce a přenašeče onemocnění.

Inkubační doba onemocnění je krátká, 3–6 dní.

Pokud se osoba nakažená virem žluté zimnice vrátí z lesních do městských oblastí, může být poštípána komárem rodu Aedes aegypti. Ten virus dále šíří mezi městskou populaci.

Očkování se proto doporučuje především osobám, které hodlají navštívit rizikové oblasti s vysokým výskytem komárů, nebo osobám žijícím v rizikových oblastech.

Nejvyšší aktivita komárů a nejvyšší riziko přenosu viru žluté zimnice je od prosince do července.

Nejčastější jsou případy žluté zimnice džunglového typu. Člověk se nakazí při návštěvě lesnatých oblastí nebo po kontaktu s infikovanými opicemi v těchto oblastech.

V této formě je přenos způsoben komárem Aedes africanus nebo komárem Haemagogus.

Příčiny

Původcem onemocnění je komár. Přenáší nemoc z opic na člověka, ale také z člověka na člověka. Tento virus se v lidském těle množí a způsobuje příznaky onemocnění.

Toto virové onemocnění patří mezi flaviviry. Vyskytuje se v játrech, kostní dřeni a ledvinách.

Jedná se o arbovirus. Lze proti němu očkovat vakcínou, která vydrží až 10 let. Účinná léčba žluté zimnice zatím neexistuje.

Vakcína proti žluté zimnici
Žlutá zimnice – známe vakcínu. Zdroj: Getty images

Příznaky

Inkubační doba žluté zimnice je přibližně 3–6 dní. Samotné onemocnění probíhá ve dvou fázích.

První stadium se nazývá červené stadium. Je charakterizováno horečkou, bolestí v bedrech, zimnicí, třesavkou, celkovým zrudnutím pacienta a neklidem.

Může se také objevit zpomalení srdeční činnosti. Toto stadium trvá obvykle 3 až 4 dny. Obvykle začíná do týdne od nákazy. To je maximální inkubační doba, mnohdy je kratší.

Po prvním stadiu přichází závažnější druhé stadium žluté zimnice, které se rozvine asi u 15 % nakažených pacientů.

V tomto stadiu je již přítomna cyanóza nebo bledost, zhoršuje se zdravotní stav a dochází ke krvácení ze sliznic. Člověk také zvrací a ve zvratcích je přítomna i natrávená krev.

Krvácení se postupně zesiluje, člověk krvácí z trávicího traktu, kůže, očí, uší, nosu nebo i pohlavních orgánů.

Pokud dojde k většímu poškození jater, dochází ke žloutnutí kůže. V případě poškození jater dochází také ke zvětšení jater a také k bolestivosti na dotek.

Tabulka příznaků žluté zimnice

První stadium – mírné příznaky Druhé stadium – těžké příznaky
únava vysoká horečka (hyperpyrexie)
bolest hlavy (cefalea) pomalá tepová frekvence (bradykardie)
horečka nízký krevní tlak (hypotenze)
nevolnost ikterus (žluté zbarvení kůže a sliznic)
zvracení krvácení ze střeva nebo z úst, nosu
světloplachost zmatenost
pomalá tepová frekvence (bradykardie) poruchy vědomí končící kómatem
bolesti svalů a kloubů zvracení natrávené krve
zčervenání kůže cyanóza kůže, bledost

Další příznaky zahrnují:

 • závratě
 • malátnost
 • zimnice
 • třes
 • zvracení krve (hemateméza)
 • nechutenství
 • zvětšení jater (hepatomegalie)
 • neklid

Diagnostika

Onemocnění se diagnostikuje na základě příznaků, zejména ve druhé fázi. Pokud je nutná rychlá diagnostika, odebere se krev a provede se laboratorní diagnostika protilátek nebo viru v krvi.

Další laboratorní testy prokáží snížený počet bílých krvinek (leukocytů), bílkovinu v moči (proteinurii), zvýšené jaterní funkční testy (AST, ALT, bilirubin – žlučové barvivo).

Od pacienta se získá anamnéza, ze které se dozvíme o přítomnosti rizikových faktorů. Důležité jsou například informace o pobytu v rizikové oblasti, pokud se jedná o importovanou žlutou zimnici u turistů.

Léčba je symptomatická. Včasná diagnóza proto hraje důležitou a velkou roli v rychlosti léčby.

Jak se mohu před nemocí chránit?

Očkování proti žluté zimnici je jediným účinným prostředkem prevence nákazy. Vakcína je živá vakcína, která se připravuje na kuřecích embryích. Podává se podkožně. Je vysoce účinná, téměř 100%.

Vakcína, očkování v rameni, lékař a injekce
Vysoce účinná vakcína. Zdroj: Getty images

Pro koho je očkování určeno?

Očkování se doporučuje všem lidem žijícím v endemické oblasti žluté zimnice.

Očkování proti žluté zimnici je povinné pro cestovatele do některých zemí a doporučené pro cestovatele do zemí s výskytem žluté zimnice (žlutá zimnice se vyskytuje v Africe a Jižní Americe).

Je očkování proti žluté zimnici povinné před cestou do zahraničí?

Očkování proti žluté zimnici je jediným povinným očkováním před cestou do zahraničí. Vyžadují ho některé země Střední a Jižní Ameriky a rovníkové Afriky.

Jiné země, například Indie, ho vyžadují u těch cestovatelů, kteří do Indie přijíždějí z oblastí, kde se žlutá zimnice vyskytuje.

Světová zdravotnická organizace každoročně zveřejňuje aktuální seznam zemí, do kterých je očkování povinné a do kterých se doporučuje.

Je toto očkování bezpečné?

Obecně je podání této vakcíny bezpečné. Vzácně může dojít k závažnému neurotropnímu a viscerotropnímu onemocnění (2,4–1 / 100 000 podaných dávek).

Nežádoucí účinky po očkování jsou velmi mírné a vzácné.

U těchto osob:

 • osoby s těžkou imunitní nedostatečností
 • osoby s projevy infekce HIV
 • pacienti s dědičnou intolerancí fruktózy
 • lidé s alergií na vaječný bílek
 • těhotné ženy
 • děti mladší 6 měsíců

...SE NEDOPORUČUJE VAKCÍNU PODÁVAT!

U dětí ve věku 6–8 měsíců se očkování proti žluté zimnici provádí pouze v případě vysokého rizika během epidemie.

Jedná se o živou vakcínu. U těhotných a kojících žen je proto třeba pečlivě zvážit riziko a přínos očkování.

Kdy bych se měl/a nechat očkovat?

V případě cest plánovaných s dostatečným předstihem je ideální nechat se očkovat 1 měsíc před cestou, nejméně však 10 dní. Protilátky, které se po očkování vytvoří, dosahují účinné ochranné hladiny 10. den po očkování. To je také doba, kdy drobné reakce po očkování zcela vymizí.

V některých zemích je očkování povinné. To znamená, že po příjezdu do takové země může být cestovatel požádán o předložení mezinárodního očkovacího průkazu, ve kterém musí být zaznamenáno očkování 10 dní před cestou.

Některé země vyžadují očkování pouze od osob, které do nich přijíždějí z oblastí s výskytem nemoci. Jde zejména o země, kde se v současné době nemoc nevyskytuje, ale kde jsou podmínky pro její šíření.

Očkování chrání očkovanou osobu po dobu 10 let. Po uplynutí této doby je třeba očkování opakovat.

Je nutné konzultovat očkovací službu?

Během konzultace na klinice cestovní medicíny se pokusí individuálně zvážit přínos a riziko očkování s ohledem na plán a délku vaší cesty, váš zdravotní stav a věk.

Při pobytu v oblastech s nízkým rizikem přenosu žluté zimnice bude očkování zpravidla zváženo na základě:

 • délky pobytu
 • rizika významného vystavení komářímu bodnutí
 • dalších budoucích cest
 • stavu imunity cestujícího

Je přeočkování nutné? Vydání průkazu

Jedna dávka vakcíny proti žluté zimnici zajistí celoživotní imunitu proti žluté zimnici. Její podání se zaznamená do mezinárodního očkovacího průkazu. Jeho platnost začíná 10 dní před cestou.

Přeočkování není nutné.

Pokud ze zdravotních důvodů nemůžete být očkováni proti žluté zimnici, bude vám vystaven doklad o kontraindikaci očkování. Doklad je platný po celou dobu cesty a je akceptován ve většině zemí.

Zároveň je třeba dodržovat opatření proti komářímu bodnutí.

Jak se na očkování připravit?

Na očkování se dostavte zcela zdraví.

Po očkování doporučujeme vyhnout se po dobu 1 týdne těžké fyzické aktivitě.

Doporučení

Cestovatelům do postižených oblastí se doporučují následující opatření:

 • Cestovatelům do rizikových oblastí se doporučuje očkování
 • Očkování se doporučuje nejméně 10 dní před cestou, aby byla zajištěna dostatečná hladina protilátek
 • Očkování by mělo být písemně zaznamenáno
 • Očkování provádějí oddělení pro cizokrajné nemoci
 • Očkování se provádí jednou dávkou vakcíny proti žluté zimnici

Opatření proti bodnutí hmyzem:

 • používání repelentů
 • nošení lehkého dlouhého oblečení z přírodního materiálu, nejlépe světlé barvy
 • používání moskytiér v oblastech, kde jsou komáři nejaktivnější

Po návratu:

 • kontrola zdravotního stavu (zejména vysoká teplota, zimnice, zvracení)
 • v případě zdravotních potíží kontaktujte svého lékaře a informujte ho o pobytu v rizikových oblastech

Jak se léčí: Žlutá zimnice

Léčba žluté zimnice: snížení teploty a další opatření

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací