Zvětšení jater: Co signalizuje? Jaká onemocnění jej zapříčiňují?

Zvětšení jater: Co signalizuje? Jaká onemocnění jej zapříčiňují?
Zdroj fotografie: Getty images

Za zvětšením jater je třeba hledat onemocnění. Je příznakem onemocnění srdce, plic, ale i jater samotných. Vyskytuje se v případě ztučnění jater, cirhózy, ale i při jiných onemocněních. Ta mohou mít infekční nebo i dědičný charakter.

Zvětšení jater (odborně i hepatomegalie) lze na rozdíl od jejich zmenšení zpozorovat i zvenčí, a to pohmatem. Za obvyklých okolností nelze játra nahmatat. Případně je možné cítit jen jejich spodní okraj pod pravým žebrem.

Zvětšení tohoto orgánu má souvislost s chorobným procesem. Játra jako taková jsou ale velmi důležitý metabolický orgán v těle. V játrech se ukládá živočišný škrob glykogen. Slouží jako zásoba energie v době, kdy člověk nepřijímá potravu.

Obezita a alkoholismus

Zvětšená játra souvisí s mnoha onemocněními. Například s obezitou, kdy dochází k nadměrnému příjmu potravy, a tedy i ukládání tuku do jater a jaterní tkáně.

Ztučnění (steatóza) jater kromě obezity souvisí i s alkoholismem, kdy dochází k zvětšení z důvodu metabolické poruchy. V buňkách jater se ukládají tuky, mastné kyseliny.

Cirhóza jater

Za problémem s játry může být i nadměrný příjem alkoholu, kvůli kterému dochází k cirhóze. Při cirhóze dochází k poškození jaterních buněk. Ty se následně nahrazují nefunkční tkání.

Cirhóza je chronický proces odumírání původních buněk a jejich nahrazování vazivem. Dochází k přestavbě a zvětšení jater. Samozřejmě i k postupnému selhávání funkce.

Hepatitida

Je vlastně zánětlivé onemocnění jater. Rozděluje se na více typů. Známe ji i pod názvem žloutenka kvůli jejímu typickému žlutému zbarvení kůže, které vzniká pro poruchu funkce jater. Kromě kůže se do žluta barví také oční bělma.

Do kůže se ukládá bilirubin. Bilirubin je vlastně výsledným produktem rozpadu červených krvinek, červeného barviva. Kromě něj se v těle hromadí i jiné odpadní produkty metabolismu.

Rozdělujeme ji na:

  • Hepatitidu A
  • Hepatitidu B
  • Hepatitidu C
  • Hepatitidu D
  • Hepatitidu E
  • Hepatitidu G

Kromě infekčních hepatitid se mohou vyskytnout i toxické záněty jaterní tkáně. Způsobuje je toxický účinek různých látek. Jako například alkohol, léky, chemikálie, různé jedy.

Portální hypertenze a hepatomegalie

Model jater a portálního oběhu
Játra a portální oběh. Zdroj: Thinkstock photos

Problémy s játry mohou souviset s onemocněními kardiovaskulárního systému, jako je tomu například při nedostatečné funkci srdce. Oslabená činnost pravé komory má za následek zvýšení objemu krve v dolní duté žíle. Důsledkem je i zvýšení tlaku v portálním oběhu.

Přes játra vede několik cévních kmenů, které zásobují i důležité orgány trávicí soustavy. Patří k nim například slinivka nebo žaludek. Pokud dojde k problému v krevní cirkulaci, krev se hromadí v játrech.

Toto navršování postupně způsobuje jejich zvětšení. Portální hypertenze bývá nejčastěji výsledkem jaterní cirhózy. Příčinou může být také nádor jater, žlučníku, ale i krevní sraženina v portální žíle.

Jiné příčiny zvětšení jater

Ale nejen při onemocněních jater může nastat jejich zvětšení. Ke zvětšení jater i sleziny dochází například i při onemocněních lymfatického systému, jako je například hodgkinský lymfom, který postihuje zejména mladé lidi.

Rovněž několik jiných infekčních onemocnění nebo onemocnění krve se odrazí na velikosti jater. Jedná se například o břišní tyfus. U lidí s touto infekcí dochází ke zvětšení nejen jater, ale i sleziny. Neplatí to ovšem u každého pacienta s tímto onemocněním.

Často jsou zvětšena játra i slezina při infekční mononukleóze. To je virové onemocnění doprovázené zejména silnou únavou a zvětšením lymfatických uzlin v podpaží a krku. Nejde tedy o charakteristický symptom nemoci.

Mezi příčiny se řadí i cytomegalovirová infekce. To je vlastně infekce herpetickým virem. Přenáší se tělesnými tekutinami. Více než 95 % prvotní infekce probíhá asymptomaticky.

Zvětšení jater u dětí může být i jedním z příznaků dědičné choroby zvané cystická fibróza. Jedná se o velmi vážnou a zatím i přes velký pokrok ve vědě neléčitelnou nemoc.

Také může játra ovlivňovat mnohočetný myelom, což je nádorové onemocnění způsobené nárůstem počtu plazmatických buněk a jejich akumulací v kostní dřeni. Netypickým příznakem onemocnění může být také zvětšení jater.

Ke zvětšení jater může dojít také například při leukémii. Pokud se nádorové buňky dostanou do některého z vnitřních orgánů, například do jater, mohou způsobit i vznik nádoru v játrech.

Zvětšení jater je přítomno i při hemochromatóze. To je onemocnění způsobené nadměrným ukládáním železa do tkání ve formě hemosiderinu a ferritinu. Tyto tkáně jsou v důsledku toho poškozeny a dochází také ke zvýšenému vstřebávání železa do krve.

Video o hepatomegalii

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.