Juvenilní idiopatická artritida: Příznaky revma, zánětu kloubů u dětí?

Juvenilní idiopatická artritida: Příznaky revma, zánětu kloubů u dětí?
Zdroj fotografie: Getty images

Nejčastější dlouhodobé revmatické onemocnění dětského věku se jmenuje juvenilní idiopatická artritida. Příčina neznámá. Léčba nutná a velmi důležitá.

Vlastnosti

Juvenilní idiopatická artritida patří mezi nejčastější dlouhodobá revmatická zánětlivá onemocnění dětského věku, ale také mezi nejvýznamnější chronické problémy dětí.

Ptáte se, co ten dlouhý název znamená?

Juvenilní = zasahující dětské období. Přesněji s tímto termínem se označují onemocnění týkající se dětského období, která vznikla před 16. rokem života.

Idiopatická = nemoc, která má neznámou příčinu.

Artritida = obecné pojmenování pro zánětlivé onemocnění kloubů.

Onemocnění se označuje i zkratkou JIA.

Přesnější definice této dětské formy artritidy uvádí:
Jde o každou artritidu minimálně jednoho kloubu, která vzniká před dovršením 16. roku života, trvající minimálně 6 týdnů, s neznámou příčinou.

Základem onemocnění je autoimunitní zánět. V podstatě je tento zánět zapříčiněn imunitou dítěte, která nefunguje správně a útočí na tělu vlastní buňky, tkáně.

Uvádí se, že onemocnění patří mezi nejčastější chronická revmatická onemocnění dětského věku. Přibližně jde o 2–20 případů na 100 000 dětí. Dívky jsou postiženy 2 až 3krát častěji.

Vzhledem k navázání na dětský věk je možné najít i údaj, že juvenilní idiopatická artritida má dva hlavní vrcholy startu, a to:
u dětí do 3 let
a druhý u dětí v pubertě

Známe 7 forem juvenilní idiopatické artritidy

Juvenilní idiopatická artritida není jedna samostatná nemoc, ale sdružuje několik podtypů. A ty se dělí na 7 forem.

Klasifikace juvenilní idiopatické artritidy byla upravena v roce 2011 Mezinárodní ligou proti revmatismu – ILAR International League of Associations for Rheumatology.

7 forem juvenilní idiopatické artritidy v tabulce

Forma Popis
Oligoartikulární juvenilní idiopatická artritida
 • oligoartritida
 • do 6. měsíce průběhu onemocnění jsou zasaženy maximálně 4 klouby
 • přibližně 30 % případů
 • většinou děti ve věku od 1. do 6. roku
  • často pouze 1 zanícený kloub
 • perzistující oligoartikulární juvenilní idiopatická artritida
  • pokud průběh pokračuje postižením maximálně 4 kloubů
 • extendovaná oligoartikulární juvenilní idiopatická artritida
  • zánět se rozšíří na 5 a více kloubů
 • má potenciálně závažné komplikace
 • časté zpoždění diagnostiky
 • děti neumí popsat své obtíže
  • bolest kloubu či ranní ztuhlost
 • objektivně lze často pozorovat
  • kulhání
  • únavu
  • odmítání chůze, běhání
  • ráno horší vstávání
  • po rozhýbání – potíže ustupují
 • může mít mimokloubní komplikace
  • zánět oka
Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida, revmatoidní faktor pozitivní
 • už během prvních 6 měsíců onemocnění je postižených 5 a více kloubů
 • pozitivní revmatoidní faktor
 • polyartikulární juvenilní revmatoidní artritida s pozitivním revmatoidním faktorem
 • příbuzný typ s revmatoidní artritidou v dospělosti
 • vzácná forma méně častá, pouze 5 % případů
 • většinou u dospívajících dívek v pubertě
 • zasahuje hlavně malé klouby
  • symetrická artritida, stejné klouby na obou stranách těla
  • později i větší klouby, kolena, kotníky
 • revmatické uzly
 • ke komplikacím patří
  • vaskulitida
  • poškození plic
  • uveitida se nevyskytuje – zánět duhovky
 • agresivnější průběh a horší prognóza
 • velký význam má včasné odhalení a včasná léčba!
Polyartikulární, revmatoidní faktor negativní forma
 • polyartikulární juvenilní revmatoidní artritida negativní na revmatoidní faktor
 • také postižení 5 a více kloubů
 • není přítomen revmatoidní faktor
 • 15–20 % případů
 • v jakémkoliv věku
 • u obou pohlaví
 • kterýkoliv kloub
Systémová juvenilní idiopatická artritida
 • starší označování jako Stillova choroba
 • vyznačuje se systémovým počátkem
 • horečka, i nad 39 °C, předchází nebo doprovází zánět kloubů
  • trvá nejméně 2 týdny
 • zánět jednoho, ale i více kloubů
 • komplikuje se přidružením obtíží, jako jsou:
  • výsev kožních vyrážek – trup a horní končetiny
  • generalizované (celotělové) zvětšení lymfatických uzlin – lymfadenopatie
  • zvětšení jater (hepatomegalie) a sleziny (splenomegalie)
  • tachykardie (zrychlená srdeční činnost)
  • perikarditida (zánět osrdečníku)
  • zánět duhovky oka
 • celkově zasahuje do vývoje a růstu dítěte – poruchy růstu – zkrácení končetiny
 • přibližně u poloviny případů zmírnění obtíží
 • druhá polovina zhoršení průběhu a progrese stavu
Artritida asociovaná s entezitidou
 • postižení úponů šlach (entéz), zánět šlach (entezitida)
 • většinou u chlapců starších 6 let – až 7krát častěji
 • přítomnost antigenu HLAB27
 • přidružená onemocnění v rodině - ankylozující spondylitida, nespecifický zánět střeva a jiné
 • kterékoliv úpony, hlavně Achillova šlacha, šlachy nohy, čéšky kolena
 • většinou zánět větších kloubů dolních končetin, kolena, kyčelní klouby a kotníky
 • přidružuje se i postižení kloubů páteře, sakroiliakálního spojení
 • zánětlivá bolest zad, kříže, v sedací oblasti a kyčli
 • podobný obraz jako u ankylozující spondylitidy
 • označuje se také jako spondyloartropatie
 • může se přidružit i akutní uveitida (zánět duhovky)
 • v některých případech ustupuje
 • v jiných se rozšiřuje na postižení páteře
Psoriatická artritida
 • poškození kloubů spojené s lupénkou (psoriázou)
 • častý otok prstů (daktylitida) - připomíná párky, klobásový typ otoku
 • poškození nehtů
 • kožní zarudnutí až tvorba šupin – mapovitá v určitých oblastech – lokty, vlasatá část a jiné
 • více u dívek předškolního věku a v období 10. roku života
 • nejčastěji drobné klouby ruky a nohy + kolena
 • často i zánět očí
Nediferencovaná artritida
 • označuje se jako typ artritidy
  • splní kritéria 2 a více forem současně
  • nesplňuje kritéria ani jedné

Příčiny

Příčiny juvenilní idiopatické artritidy jsou neznámé. Předpokládá se však multifaktoriální vliv.

=

Na vzniku juvenilní idiopatické artritidy se podílí několik činitelů. Spouštěčem je kombinace genetické predispozice a environmentálních – vnějších faktorů, vliv vnějšího prostředí.

Za vznikem problému je zánětlivá reakce, která škodí kloubům a jejich okolí. Autoimunitní složka značí, že jde o chorobně změněnou imunitní reakci, která napadá tělu vlastní buňky.

Kloub obsahuje chrupavku, která má tlumicí význam a chrání kost kloubu. Na chrupavce se nachází tenká vrstva synoviální tekutiny, kterou tvoří synovia.

Synoviální tekutina = mazivo, snižuje tření.

Základem poškození je zánět synovie – synovitida.

Ta je příčinou zvýšené tvorby tekutiny v kloubu. Zároveň se zvětšuje i vrstva synovie. Vzniká nadbytečná patologická tkáň (pannus). Chrupavka se postupně ničí, na což nasedá poškození kosti v blízkosti kloubu.

Zánět se následně projeví jako:

 1. bolest (dolor)
 2. otok (tumor)
 3. lokální zvýšení teploty (calor)
 4. zarudnutí (rubor)
 5. porucha funkce (functio laesa)

Rizikové faktory vzniku juvenilní idiopatické artritidy: 

 • genetická predispozice
 • rodinný výskyt – ne přímá dědičnost, ale zvýšený předpoklad, pokud se v rodině vyskytují revmatická onemocnění
 • přítomnost HLA antigenů
 • infekce – virus, bakterie, vypuknutí onemocnění po infekci
 • hormonální změny
 • stres a dlouhodobé psychické přetížení
 • úraz
 • léky – některé léky
 • dysregulace autonomního nervového systému

Riziko rozvoje juvenilní idiopatické artritidy je až 12krát vyšší v případě rodinného výskytu.

Příznaky

Příznaky juvenilní idiopatické artritidy se vyznačují přítomností poškození kloubů. Může být postižen pouze jeden kloub, ale také několik kloubů lidského těla.

Různé podtypy zasahují přednostně drobné a malé klouby, jako například klouby rukou či nohou. Jiné naopak velké klouby, kotník, koleno či bedra.

Při postižení jednoho a nejvýše 4 kloubů jde o oligoartikulární a při 5 a více o polyartikulární onemocnění.

Formy juvenilní idiopatické artritidy i s hlavními charakteristikami jsou uvedeny v tabulce.

Zánětlivé postižení kloubů má své typické symptomy.

Zánět se projeví:
1. bolestí
2. otokem
3. zvýšením teploty v oblasti zánětu
4. zarudnutím kůže nad zapáleným kloubem
5. narušenou funkcí kloubu

Obecné příznaky při artritidě pohybují mezi těmito 5 projevy. Je možná různá variabilita, intenzita a vzájemná kombinace.

Typické kloubní symptomy:

 • ztuhlost kloubů
  • charakteristicky hlavně ráno po probuzení a při inaktivitě
  • přechází přibližně do 30–60 minut
 • otok kloubu – kloubů
 • bolest kloubů
 • citlivost v oblasti kloubu a úponů šlach
 • zarudnutí kůže nad kloubem
 • teplá kůže nad kloubem
 • rozcvičení a pohyb zmírňuje potíže
 • omezení hybnosti kloubu – kulhání, neschopnost se postavit a poruchy mobility

Malé děti ještě neumějí vyjádřit své subjektivní potíže, jako je bolest či slabost. U nich je možné navenek pozorovat kulhání nebo odmítání běžných pohybových aktivit.

Porucha hybnosti a kulhání nastanou bez zranění.

U dítěte je možné zpozorovat i vyšší únavnost, celkovou únavu, slabost a schvácenost. Může stěžovat na bolest nožiček či rukou, a to po delší chůzi a manipulaci s rukama. Ráno se mu hůře vstává z postele.

Při juvenilní idiopatické artritidě je možností i výskyt poruchy růstu. Zánět postihující blízkou oblast růstové štěrbiny může způsobit dva stavy = asymetrický růst končetin.

 1. stimulace růstové štěrbiny zánětem = končetina na straně zánětu bude delší
 2. zastavení růstu předčasným uzávěrem růstové štěrbiny = končetina na straně zánětu bude kratší.

Zvláště zvýšenou pozornost je třeba věnovat postižení:

 • temporomandibulárního kloubu – spánkový kloub
  • bolest v kloubu
  • omezení hybnosti – problém při stravování
  • vybočení čelisti při jednostranném postižení
  • omezení růstu čelisti – negativní vliv na růst zubů
 • atlantoaxiálního kloubu – spojení mezi lebkou a páteří
  • zánětlivý proces zapříčiní změny v oblasti krčního obratle
  • rizikem je až útlak míchy
  • bolest krční páteře a hlavy
  • ztuhlost šíje

Mimokloubní projevy juvenilní idiopatické artritidy

Kloubní projevy nemusí být jediné.

Při autoimunitních revmatických onemocněních je běžné, že se přidruží i mimokloubní potíže. Ty mohou zasáhnout různé části lidského organismu.

Oči a zrakové potíže

Častým příkladem jsou oči, ale také srdce a srdečně-cévní systém či trávicí systém.

U některých forem je běžné, že se vyskytuje i zánět očí, například uveitida (zánět duhovky), keratitida (zánět rohovky) nebo iridocyklitida (zánět předního segmentu oka, tj. duhovky a řasnatého tělíska).

Oči a oční spojivky jsou červené, podrážděné, oči svědí. Při závažném průběhu může hrozit i poškození zraku až slepota.

Srdce a cévy

Další komplikací může být zánět osrdečníku (perikarditida) či zánět srdečního svalu (myokarditida). Nebezpečný je zánět cév (vaskulitida) nebo poškození plic.

Trávicí systém také...

Případně i problémy týkající se trávicího systému. Tady může jít o nespecifický zánět střeva, ale také zvětšení jater.

Lymfatické uzliny

Zapomenout nemůžeme ani na zvětšení lymfatických uzlin, které může být i v celotělové formě jako generalizovaná lymfadenopatie. Plus zvětšení sleziny.

A co kůže?

Na kůži se v případě systémové juvenilní idiopatické artritidy vyskytuje kožní výsev v oblasti trupu a horních končetin.

Psoriatická forma je charakteristická výskytem mapovitých kožních zarudnutí s tvorbou bílých šupin, které se olupují.

Revma se vyznačuje i tvorbou revmatických uzlíků, které jsou navenek dobře zřetelné.

Samozřejmostí jsou i celkové potíže.

V průběhu onemocnění jsou navíc běžné i celkové symptomy, a to například:

 • únava
 • zvýšená únavnost
 • schvácenost
 • svalová slabost
 • zvýšení tělesné teploty až horečka
 • pocení, noční pocení
 • nechutenství a snížení tělesné hmotnosti
 • poruchy nálady, úzkost až deprese
 • bolest udávána jako bolest celého těla, kloubů, svalů – jako při virové infekci
 • pomalý růst a neprospívání

Diagnostika

Diagnostice se při juvenilní formě věnuje dětský lékař a dětský revmatolog. Případně se zapojují specialisté z jiných oborů (oční lékař, kardiolog, pneumolog a podobně)

Významná je anamnéza. Doplňují se revmatologická vyšetření, odběr krve a moči na laboratorní vyšetření a zhodnocení zánětlivých a parametrů revmatoidního faktoru, ale také běžný krevní obraz a jiné.

Při prvotní fázi je někdy nutná hospitalizace dítěte, a to hlavně u menších dětí a při akutním zhoršení a přidružení horečky.

Provádí se diferenciální diagnostika a určení přesné příčiny potíží.

Důležité jsou i zobrazovací metody jako RTG, CT, MRI, USG. Dále artroskopie či synoviální biopsie.

Zpoždění diagnostiky = zpoždění léčby. To může znamenat dočasnou invalidizaci či trvalou invaliditu.

Průběh

Průběh onemocnění se vyznačuje variabilitou a individuálními charakteristikami. Podle projevů onemocnění se následně samozřejmě určuje příslušná forma subtypu.

Juvenilní idiopatická artritida je onemocněním, které vzniká před 16. rokem života. Někdy se objevuje u dětí do 3 let, jindy u větších a dospívajících dětí.

Psoriatická artritida a polyartikulární juvenilní idiopatická artritida pozitivní na revmatoidní faktor s převahou u dívek. Naopak artritida s entezitidou je běžnější u chlapců.

Při systémové juvenilní idiopatické artritidě je běžné, že se první vyskytuje horečka a jiné celkové potíže. Případně probíhají společně.

Zasažen může být pouze jeden kloub, ale také několik kloubů těla. Jde buď o drobné klouby ruky a nohy, či velké klouby, jako je kotník, koleno, kyčel. Na jedné straně či oboustranně.

Podobně je to i s mírou rizika výskytu komplikací.

Nelze tvrdit, že u každého dítěte bude mít stejný průběh a se stejnou rychlostí progrese či závažností.

Malé děti neumí vyjádřit své potíže. Rodiče si na nich mohou všimnout zvýšené únavy či odmítání pohybu a kulhání.

Jde o dlouhodobé onemocnění. Může mít pomalý nástup, ale také prudký s výraznými bolestmi a přidruženými mimokloubními obtížemi.

Revma znamená táhnout se, vléci. Jde o dlouhodobé onemocnění, které má progresivní charakter. A to hlavně v případě zanedbání léčby.

Pozorovat můžeme i dvě stadia nemoci, a to remise a relaps.

Remise = období s útlumem potíží – relativně bez artritidy. Není potřebná léčba, nebo je nutná pouze udržovací léčba.

Relaps = fáze návratu projevů onemocnění. Objevuje se po období klidu, které trvalo minimálně 6 měsíců.

Časné odhalení juvenilní idiopatické artritidy a včasná léčba pomáhá zmírnit progresi (postup onemocnění), zmírnit potíže a vyvarovat se pozdním komplikacím.

Jak se léčí: Juvenilní idiopatická artritida

Jak se léčí juvenilní idiopatická artritida? Léky, biologická léčba i životospráva

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací