Biopsie – odebrání tkáně z živého organismu a její mikroskopické vyšetření

fsdílet na Facebooku