Vitiligo: Co je to vitiligo a jaké jsou jeho příčiny a příznaky? Kdy začíná?

Vitiligo: Co je to vitiligo a jaké jsou jeho příčiny a příznaky? Kdy začíná?
Zdroj fotografie: Getty images

Vitiligo někteří nazývají nemocí bílých skvrn. Podívejme se na příčiny tohoto onemocnění a možnosti léčby.

Hlavní příznaky

Zobrazit další příznaky

Vlastnosti

Vitiligo bylo poprvé popsáno již ve starověku. Původ pojmenování nemoci není zcela jasný. V úvahu přicházejí různé významy, například vitium = vada, vitellus = skvrnité maso, vito = chránit se.

Vitiligo je definováno jako získaná depigmentace (ztráta pigmentu) kůže. Je důsledkem odumírání melanocytů. Je důležité poznamenat, že vitiligo není infekční onemocnění.

Vitiligo postihuje přibližně 1 až 2 % světové populace. Může se objevit v kterémkoli věku života. Nejčastěji se vyskytuje mezi 10. a 30. rokem života. Vitiligo postihuje obě pohlaví stejně. Pozitivní rodinná anamnéza se vyskytuje u 30 až 40 % případů.

Nemoc postihuje lidi na celém světě bez ohledu na rasu, pohlaví nebo věk. U tmavších typů pleti je výskyt vitiliga o něco vyšší.

Například vědecká studie provedená v Číně ukázala, že výskyt onemocnění je pouze 0,093 %. Zatímco v oblastech Indie byl výskyt tohoto onemocnění 8,8 %.

Věděli jste, že....

Michael Jackson také trpěl vitiligem. Z žijících celebrit má vitiligo také komik Steve Martin, kterého znáte z filmů Růžový panter a Nějak se to komplikuje.

Vitiligo se dělí na následující typy:

 1. Lokalizované vitiligo:
  • Fokální – Jedno nebo více ložisek vitiliga. Může se objevit kdekoli na těle.
  • Segmentální – Jedno nebo více ložisek vitiliga. Postihuje pouze určitou lokalizovanou oblast.
 2. Generalizované vitiligo:
  • Akrofaciální – Četná ložiska vitiliga. Vyskytuje se hlavně na obličeji a distálních (periferních) částech končetin.
  • Vulgaris – Objevuje se na rozsáhlejších oblastech těla.
 3. Vitiligo universalis – Vyznačuje se úplnou nebo téměř úplnou ztrátou kožního pigmentu (80–90 % povrchu těla).
  • Obvykle mu předchází generalizované vitiligo, které postupně přechází v úplnou nebo téměř úplnou ztrátu kožního a vlasového pigmentu.
Typy vitiliga
Typy vitiliga – fokální / segmentální / akrofaciální / vulgaris / universalis. Zdroj: Getty Images

Vitiligo není považováno za závažný zdravotní problém. V podstatě se jedná o kosmetickou vadu. Vitiligo u některých pacientů, zejména žen, může způsobovat psychické problémy.

Lidé, kteří mají tmavší pleť, mohou ztrátu pigmentu vnímat jako kosmeticky rušivý problém. To platí zejména v případě, že se ztráta pigmentu objevuje na obličeji, rukou nebo nohou.

Příčiny

Příčiny onemocnění nejsou známy. Uvažuje se o 3 teoriích vzniku vitiliga:

 1. Autoimunitní hypotéza

Narušená imunitní kontrola vede k produkci cytotoxických protilátek proti antigenům melanocytů. Tímto způsobem dochází k destrukci buňky. Jednoduše řečeno, náš imunitní systém si myslí, že melanocyty jsou pro tělo cizí buňky. Snaží se je proto zničit.

 1. Neutrální hypotéza

Melanocyty jsou ničeny látkami, které se podílejí na přenosu signálu mezi nervovými buňkami.

 1. Hypotéza sebedestrukce

Mezibuněčný toxický metabolit syntézy melaninu ničí melanocyty. K tomu dochází při narušení buněčného cyklu za oxidačního stresu.

Jaké jsou spouštěcí faktory?

Mezi zprostředkující spouštěcí faktory patří především stresové situace (úmrtí v rodině, vážná nemoc, nehoda). Význam těchto faktorů je v praxi obtížné ověřit. V místě lokálního poranění bylo vitiligo pozorováno také jako Koebnerův fenomén.

Co je to Koebnerův fenomén?

U některých kožních onemocnění vznikají nová ložiska po fyzikálním, chemickém nebo mechanickém podráždění. Koebnerův fenomén lze pozorovat u psoriázy nebo vitiliga.

Co je to melanin?

Melanin je kožní pigment, který určuje barvu kůže. Má fotoprotektivní účinek. Tvorba melaninu (tzv. melanogeneze) probíhá v melanocytech. Melanocyty se nacházejí mezi buňkami nejnižší (bazální) vrstvy kůže.

Melanin je uložen v melanosomech.

Mezi onemocnění, která jsou spojena s vitiligem, patří např.:

 • poruchy štítné žlázy (35 %)
 • alopecia areata (16 %)
 • chudokrevnost (8 %)
 • diabetes mellitus (7 %)
 • oční choroby (5 %)
 • Addisonova choroba (2 %)
 • myasthenia gravis
 • Crohnova choroba
 • lupus erythematodes
 • systémová sklerodermie
 • biliární cirhóza

Viz také:

Věděli jste, že...

Vitiligo se velmi často vyskytuje náhodně u pacientů s maligním melanomem.

Příznaky

Přibližně u 50 % pacientů, kteří trpí vitiligem, se onemocnění objeví ve věku 20 let. Hlavním klinickým projevem vitiliga je ztráta pigmentu kůže a vlasových folikulů. Výsledkem ztráty pigmentu jsou bílá, ostře ohraničená ložiska. Ta se mohou postupně zvětšovat.

Vitiligo se vyskytuje především v oblastech, které jsou normálně hyperpigmentované:

 • obličej
 • hlava
 • ruce
 • podpaží
 • tříselná oblast
 • anogenitální oblast

Na končetinách se vyskytuje především na loktech, kolenou a zápěstích. Nezřídka se vitiligo objevuje také ve vlasaté části hlavy. Z postižené oblasti vyrůstají světlé prameny vlasů (poliosis).

Projevy vitiliga jsou výraznější u lidí s tmavší pletí. U lidí se světlejší kůží se projevy vitiliga zvýrazní, když se opalují.

Vitiligo u mladé ženy
Vitiligo u mladé ženy. Zdroj: Getty images

Diagnostika

Vitiligo lze ve většině případů snadno diagnostikovat podle klinických příznaků.

V případě pochybností se v praxi používá Woodova lampa. Tato lampa nám na kůži ukazuje různé odstíny. Na jejich základě můžeme diagnostikovat některá kožní onemocnění. Pokud pacient trpí vitiligem, pozorujeme na kůži namodralou barvu.

Následující tabulka popisuje jednotlivé kroky diagnostiky vitiliga

1. Rodinná a osobní anamnéza
 • tyreopatie, diabetes mellitus, Addisonova choroba, kolagenóza
 • anémie, gastropatie
 • atopie, alopecia areata, těhotenství, oční choroby
2. Farmakologická a profesní anamnéza
 • užívání steroidních hormonů nebo beta-blokátorů
 • práce a koníčky vedoucí k chemicky vyvolanému vitiligu
 • dlouhodobý stres
3. Objektivní nálezy
 • věk, ve kterém vitiligo vzniklo, průběh
 • zánět, podráždění, stres, provedené operace
 • počet ložisek, leukotrichóza, Koebnerův fenomén
4. Laboratorní vyšetření
 • krevní obraz
 • endokrinologické vyšetření
 • oční vyšetření
 • imunologické vyšetření

Při diagnostice vitiliga musíme také vyloučit jiná onemocnění, která způsobují hypopigmentaci a depigmentaci.

Diferenciální diagnostika vitiliga zahrnuje následující onemocnění:

Přečtěte si také:

Proč se na kůži objevují bílé skvrny?

Průběh

Vitiligo je chronické onemocnění. Průběh onemocnění se u jednotlivých osob liší. Vitiligo je ve většině případů progresivní. V případě vysoce aktivního vitiliga může během šesti měsíců dojít k úplné ztrátě pigmentu (vitiligo fulminans).

U pacientů, kteří trpí atopií, je průběh vitiliga nepříznivý. Úplné spontánní vymizení příznaků je vzácné. Během letních měsíců může dojít k částečnému zmírnění příznaků.

Jak se léčí: Vitiligo – depigmentace / ztráta kožního pigmentu

Léčba vitiliga: Lokální – masti, světlo, léky a jiné formy

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací