PharmDr. Štefánia Laca Megyesi, PhD., MSc.

PharmDr. Štefánia Laca Megyesi, PhD., MSc.

Doktor farmacie
Vystudovala jsem Univerzitu veterinárního lékařství a farmacie v Košicích. Po ukončení studia jsem zůstala pracovat na univerzitě. Do roku 2019 jsem vedla praktická cvičení z předmětu technologie léků. Věnovala jsem se zejména přípravě individuálně připravovaných léků v lékárnách. Během mého působení jsem se chtěla stále vzdělávat. V roce 2016 jsem obhájila rigorózní práci na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Absolvováním rigorózního jednání jsem získala poznatky z oblasti zákonů týkajících se farmacie a medicíny. V roce 2017 jsem ukončila studium MHA na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty. Studiem jsem získala poznatky z oblasti veřejného zdravotnictví. V roce 2021 jsem ukončila doktorandské studium (obor parazitární choroby) na Univerzitě veterinárního lékařství a farmacie v Košicích. Touha poznávat nové věci a nové poznatky mě dovedla k tomu, že jsem se stala spoluzakladatelkou dermatovenerologické ambulance. A proč právě já vám můžu podat informace z medicínské a farmaceutické oblasti? Ráda se vzdělávám a poznávám nové věci. Celé studium a také vědecký výzkum jsem zaměřila na kožní choroby. Také jsem získala znalosti i v oblasti parazitárních chorob. Psaní patří mezi mé záliby a jistý druh relaxu.

Články