Co je to překryvný syndrom a smíšená choroba pojiva? + Příčiny, příznaky

Co je to překryvný syndrom a smíšená choroba pojiva? + Příčiny, příznaky
Zdroj fotografie: Getty images

Překryvný syndrom a smíšená choroba pojiva patří mezi revmatická onemocnění, která v sobě spojují minimálně dvě onemocnění pojivové tkáně. Často jde o systémovou sklerózu, polymyozitidu, dermatomiozitidu, systémový lupus, erythematodes či revmatoidní artritidu.

Vlastnosti

Překryvné syndromy systémových chorob pojiva, SCHP (Systémové Choroby Pojiva), jak se zkratkou označují, a smíšená choroba pojivové tkáně v sobě spojují minimálně dvě nebo více chorobných stavů z této skupiny u jednoho člověka zároveň.

Revmatologická autoimunitní onemocnění se považují za nebezpečná onemocnění, která kromě pohybového aparátu zasahují i mimokloubní tkáně, struktury, orgány.

Následně tato onemocnění s sebou přinášejí i určitá závažná rizika.

Autoimunitní onemocnění je takové, při kterém se imunita chová neadekvátně, přehnaně. V obranném procesu nastala chyba, která způsobila, že imunita napadá tělu vlastní buňky a tkáně.

Ptáte se: Proč je tomu tak?

Přesná příčina není objasněna.

Nicméně, předpokladem je multifaktoriální působení a vliv určitého spouštěče, který celou chorobnou kaskádu startuje.

I když v dnešní době nelze tato onemocnění úplně vyléčit, dají se dobře léčit. A léčba zvládá zamezit progresi onemocnění, zmírňuje potíže, zvyšuje kvalitu života, plus je jejím cílem i minimalizovat následky.

Vedle farmakologické léčby je však nutná jistá změna životního stylu a dodržování režimových opatření.

Naopak pozdní odhalení onemocnění či zanedbání léčby může mít negativní dopad na zdraví, a to z důvodu nevratného poškození organismu. Významné je i zkrácení celkové délky života.

Revmatická onemocnění zasahují každou věkovou kategorii, od malých dětí, přes pubertální období a dospívajících, dospělých až po seniory.

A každé pohlaví. Při některých onemocněních s určitou převahou.

Chcete vědět více o těchto kombinovaných onemocněních pojivové tkáně?
Čtěte dál.

Překryvný syndrom a smíšená choroba pojiva – základ

Překryvný syndrom a smíšená choroba pojiva v sobě skrývají přítomnost minimálně dvou onemocnění pojiva, ale i více současně, a to jsou nejčastěji kombinace:

 • systémová skleróza + polymyozitida
 • systémová skleróza + dermatomyozitida
 • systémový lupus erythematosus + polymyozitida
 • systémová skleróza + systémový lupus
 • revmatoidní artritida + systémová skleróza
 • zároveň se mohou vyskytnout také:
  • Raynaudův fenomén
  • vaskulitidy
  • Sjögrenův syndrom
  • a jiné

Systémové choroby pojiva, zkratkou SCHS, jsou chronické zánětlivé choroby autoimunitního a revmatického základu.

Autoimunita v sobě zjednodušeně skrývá chybný proces tvorby protilátek proti antigenům vlastních buněk, tkání.

V tomto případě je přednostně namířena reakce proti pojivovým tkáním. A to se týká zejména kloubů, šlach či svalů. Nicméně, svůj dopad má i na kůži, cévy a srdečně-cévní systém, oči, tkáně nervového, dýchacího či trávicího systému.

Jde o chronický proces, tedy dlouhodobé negativní působení. Vyznačuje se progresivním charakterem = časem se zhoršuje.

Překryvný syndrom se vyznačuje přítomností klinických zánětlivých revmatických projevů minimálně dvou různých autoimunitních onemocnění.

Překryvný syndrom = overlap syndrom.

V užším kontextu se rozdělují na smíšenou nemoc pojivové tkáně a nediferencované onemocnění pojivové tkáně.

 1. smíšená choroba pojiva
  • v minulosti označována jako Sharpův syndrom,
   podle Gordona Sharpa, který ho popsal v roce 1972
  • Mixed Connective Tissue Disease - MCTD
  • přítomnost minimálně dvou autoimunitních onemocnění pojiva
  • projevy jednotlivých nemocí jsou dobře odlišitelné
 2. nediferencovaná choroba pojiva
  • Undifferentiated Connective Tissue Disease - UCTD
  • přítomnost příznaků autoimunitních onemocnění
  • nesplňují přesná kritéria
  • nespecifické příznaky pro kteroukoli pod jednotku onemocnění pojiva

Tato smíšená forma onemocnění se vyskytuje v každém věku a u každého pohlaví. Nicméně, většinou zasahuje ženy v okolí 30. roku života.

Uvádí se, že až 25 % případů s onemocněním pojiva se vyznačuje přítomností překrývání příznaků.

Příčiny

Přesné příčiny vzniku autoimunitní reakce nejsou známy. Za její základ se pokládá multifaktoriální vliv a působení určitého spouštěče, který celou reakci startuje.

Startérem může být podnět z vnějšího prostředí – environmentální vliv.

Příkladem je přítomnost určitých genetických predispozic a negativní působení virového onemocnění s jiným současným vnějším činitelem.

Příkladem rizikového faktoru je:

 • genetická predispozice a rodinný výskyt
  • není přímá dědičnost, ale přítomnost revmatického onemocnění u příbuzného zvyšuje riziko vypuknutí onemocnění
 • přítomnost antigenu HLA
 • infekce virem či bakterií
 • stres a dlouhodobé psychické přetížení
 • úraz
 • léky
 • chemikálie
 • hormonální vliv

Chybný proces v imunitní reakci zapříčiní, že komponenty imunity ničí tělu vlastní buňky. Dlouhodobý proces je výsledkem poškození a projevů onemocnění.

Výsledkem je porucha funkce kolagenu a elastinu.

Příznaky

Příznaky překryvného syndromu spojují potíže, které se vyskytují při minimálně dvou a více revmatických, autoimunitních onemocněních.

Celkové příznaky.

V úvodu je možný výskyt i celkových projevů, jako je například únava, netečnost, zvýšení tělesné teploty až horečka, pocení (noční pocení), ale i nechutenství, nevolnost a hubnutí.

Mimokloubní potíže.

Plus se onemocnění může podepsat i na poškození jiných částí organismu, jako je pohybový aparát.

Často se stává, že se přidá zánět oka, a tedy zarudnutí spojivek, ale i zánět duhovky či předního segmentu oka. Projeví se jako svědění a podráždění očí, únava. Plus při progresi stavu a v případě těžkého průběhu je možnou komplikací i porucha zraku až slepota.

Závažné jsou záněty cév, osrdečníku či srdečního svalu, ale také poškození plicní tkáně, plicní fibróza a neméně vážné postižení trávicího traktu, které se může projevit nespecifickým zánětem střeva.

Příkladem je i:

 • vysoký krevní tlak
 • plicní hypertenze
 • aortální insuficience
 • dysfunkce jícnu a snížení motility žaludku a střeva
 • poškození ledvin a jejich selhávání
 • polyneuropatie
 • zhoršení mozkových funkcí
 • zvětšení lymfatických uzlin

Tabulka uvádí informace o revmatických příznacích ve zkratce

Onemocnění Popis
Raynaudův syndrom
 • může se vyskytovat i několik let před vypuknutím jiných příznaků onemocnění
 • prvotně bledá pokožka prstů – nebo nosu, brady
 • následné zmodrání postižené části, například prstů, konečků prstů
 • v posledním úseku zčervenání
 • přítomnost bolesti v zasažené oblasti
 • mravenčení, brnění
 • pocit píchání jehel, pálení
 • necitlivost v části
 • otok
 • při opakovaných atacích a pro jiné onemocnění může být pokožka lesklá, napnutá
 • trvání záchvatu 10–20 minut
Daktylitida
 • otok prstů připomínající klobásku, párek
 • klobásový otok prstů
Systémový lupus
 • systémové onemocnění postihující mnohé části organismu
 • únava
 • bolest kloubů
 • zánět kloubů
 • citlivost na světlo
 • horečka
 • kožní vyrážka obličeje – motýlový exantém
  • ale i na trupu a horních končetinách
  • defekty sliznic úst a nosu
 • a jiné mimokloubní postižení plic, srdce, trávicího systému a jiné
Sklerodermie
 • ztluštění a zatvrdnutí kůže
 • kruhové či pásové
 • změny barvy, depigmentace, hyperpigmentace
 • lesklá kůže
 • ztráta ochlupení
 • rozšířené cévky – teleangiektázie
 • svalová slabost
 • únava
 • bolest kloubů
 • deformace a ztuhnutí kloubů
 • a jiné mimokloubní příznaky
Polymyozitida
 • postižení svalů
 • svalová slabost – hlavně v horní části těla
 • neschopnost zvednout ruce nad úroveň ramen, hlavy
 • problémem je hlavně chůze do schodů a do kopce
 • nepostaví se z dřepu
 • bolest svalů
 • poruchy polykání – dysfagie
 • případně dermatomyozitida 
  • přidružené poškození kůže
Revmatoidní artritida
 • ztuhlost kloubů
  • zhoršuje se po inaktivitě
  • výrazná je hlavně ráno po probuzení
  • může přetrvávat i více než hodinu
  • pocit ztíženého sevření rukou do pěstí
  • těžší ranní kroky
 • typicky se uvádí, že jsou postiženy více než 3 klouby
 • otok kloubů
 • zánět kloubů
 • omezení pohyblivosti postižených kloubů
 • bolest kloubů
 • deformity kloubů v pozdním stádiu
 • nestabilita kloubů
Sjögrenův syndrom
 • suché oči, nos, ústa a kůže
 • zhoršené polykání
 • snížená produkce trávicích šťáv
 • poruchy trávení
 • a to pro sníženou až zastavenou funkci žláz s vnějším vylučováním
 • slabost
 • únava
 • snížení výkonnosti
 • poruchy koncentrace a paměti
 • bolest hlavy
 • zvýšená tělesná teplota
 • bolest kloubů - artalgie
 • zánět kloubů – artritida
 • otok a ztuhlost kloubů
 • bolest svalů – myalgie
Vaskulitidy
 • příznaky vyplývající z poškození cév a poruchy prokrvení různých orgánů
 • celková slabost
 • únava, netečnost, dlouhodobá, nevysvětlitelná
 • zvýšení tělesné teploty až horečka
 • pocení
 • nechutenství a hubnutí
 • bolest kloubů a svalů
 • zánět spojivek
 • časté jsou i kožní projevy
  • podkožní uzly
  • defekty kůže – vředy
  • až nekróza kůže – odumření části kůže a jiné

Jak lze i z tabulky vyčíst, tak se onemocnění vyznačují některými společnými znaky. Plus, každé má svá specifika.

Při smíšeném onemocnění pojiva je tedy nutná přítomnost projevů minimálně dvou onemocnění. Samozřejmě, může se kombinovat i několik.

Nejčastější typické příznaky:

 • únava
 • vyčerpání
 • nevolnost
 • hubnutí
 • bolest kloubů a svalů
 • svalová slabost
 • zvýšení tělesné teploty – horečka
 • zánět kloubů
 • otoky kloubů a prstů
 • blednutí prstů, nosu či uší a zhoršení citlivosti v dané oblasti - Raynaudův syndrom, při působení chladu a stresu
 • zarudnutí kůže nad kloubem
 • kožní vyrážka
 • lupénka
 • často i zánět očí, červené spojivky
 • zvětšení lymfatických uzlin

Bolest a zánět kloubů je nejběžnějším příznakem v případě těchto onemocnění.

Diagnostika

Při diagnostice smíšeného onemocnění pojiva je důležitá anamnéza. Podezření doplní fyzikální vyšetření, které zahrnuje celkové zhodnocení, a to kůže, kloubů a ostatních systémů, které mohou být při revmatismu postiženy.

V případě anamnézy člověk udává potíže, které mohou značit více typů onemocnění.

Doplní se zobrazovací metody, jako je RTG, CT, MRI, USG. V některých případech i artroskopie či biopsie synoviální tekutiny, kůže a jiných tkání.

Nutné je provést laboratorní vyšetření krve + moči. V případě překryvného syndromu je typický výskyt vysokých hladin protilátek ANA (antinukleární protilátky), anti-RNP (ribonukleoproteín), anti-U1-70, anti PM, anti Ku, anti dsDNA a anti Sm, anti SSA a jiné.

Plus, z krve je možné zjistit také anémii, tedy chudokrevnost, ale také leukopenii (snížení počtu bílých krvinek), trombocytopenii (méně krevních destiček).

Hodnotí se i kritéria pro diagnózu, a to na základě:

 1. sérologického vyšetření a přítomnosti zvýšení protilátek anti-RNP
 2. klinických příznaků:
  • otok rukou
  • synovitida – zánět kloubu, přesněji synoviální blány pokrývající pouzdro kloubu
  • myositida - zánět a poškození svalových vláken
  • Raynaudův fenomén
  • sklerodermie

Pozitivní výsledek je pak při výskytu 3 a více kritérií. Přičemž musí být přítomen zánět kloubů nebo svalů.

Průběh

Průběh onemocnění se popisuje jako přítomnost příznaků charakteristických pro dvě a více nemocí pojiva.

Příkladem časného projevu je přítomnost Raynaudova fenoménu, který může ostatní potíže předcházet i o několik let.

Samozřejmě se na sebe nabaluje několik problémů, z nichž je hlavním a nejčastějším bolest a zánět kloubů, slabost svalů a jiné kloubové projevy.

Jak je již uvedeno, tak není výjimečná ani přítomnost mimokloubních potíží. Často se vyskytuje zánět oka, oční spojivky. Rizikové a závažnější je postižení srdce, cév, plic, ledvin či neurologického a trávicího systému.

Individuální průběh, není u každého stejný.
Každý člověk může mít zkombinované jiné symptomy.

To, jak se bude smíšené onemocnění pojiva projevovat, je vysoce individuální.

Většinou postihuje lidi okolo 30. roku života a výše. Nicméně, zasáhnout může i dětské období.

Pro tento typ onemocnění je typický i dvoufázový průběh.

 1. remise – útlum obtíží a doba klidu bez příznaků, relativně bez onemocnění
 2. relaps – opětovné vypuknutí potíží

Tyto dvě období se vzájemně střídají – relaps-remitující průběh.

Jde o progresivní a chronické onemocnění. Takže časem se rozvíjí a bez adekvátní léčby se může komplikovat závažnějším postižením životně důležitých orgánů.

Prognóza většinou není nepříznivá, i když je stále přítomné riziko akutního zvratu a vážnějšího poškození orgánů. Odvíjí se to samozřejmě od konkrétních vlastností onemocnění.

Riziko úmrtí zvyšuje hlavně přítomnost poškození plic, plicní hypertenze, poškození srdce, selhání ledvin a infekce.

Onemocnění snižuje kvalitu života a může invalidizovat. Velký význam má včasná diagnóza a včasná léčba revmatického onemocnění.

Jak se léčí: Překryvný syndrom a smíšená choroba pojiva

Léčba překryvného syndromu: Úkolem je tlumit zánět a příznaky

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací