Zhoršení zraku, problém se zaostřením? Náhlé, chronické poruchy zraku

Zhoršení zraku, problém se zaostřením? Náhlé, chronické poruchy zraku
Zdroj fotografie: Getty images

Poruchy zraku mohou být vrozené, získané, trvalé, ale také dočasné. Jejich příčinou může být vysoký věk, degenerativní onemocnění i zánět. Zhoršení zraku se vyskytuje i při onemocněních mimo oči a je jejich symptomem.

Zhoršení zraku může být příznakem poruchy přímo v oku. Někdy jde o symptom, který je způsoben na podkladě jiného onemocnění v organismu. Mnohdy dochází k poruchám a zhoršení zrakové ostrosti, k omezení zorného pole, dvojitému vidění, poruchám barevného vidění a podobně.

Ke zhoršení zraku může dojít i v důsledku jiných onemocnění. Ta mohou být metabolického, nervového, endokrinního nebo jiného původu. Někdy je příčinou úraz a v jeho důsledku poškození oka nebo mozku. Může být postižen i zrak a zrakové centrum.

Často vás zajímá:
Jaké má příčiny a čeho je příznakem?
Co je rozmazané vidění a proč mám problém se zaostřením?
O jaké poškození zraku se může jednat?
Může být náhlé i dlouhodobé?

Onemocnění oka a poruchy zraku

Lidé mohou tyto poruchy mít buď zděděné, nebo získané vlivem prostředí nebo namáhání očí, například při práci s počítačem nebo při čtení v nevhodných podmínkách.

Věk je jednou z příčin. Po 40. roce života je normální, že čočka už nemá plnou schopnost přizpůsobovat se. Stárnutí organismu je přirozený proces. V souvislosti s vyšším věkem se uvádí pojem geriatrické syndromy, který sdružuje několik příznaků, které jsou s ním spojeny.

Patří sem syndrom:

 • snížené pohyblivosti, svalové slabosti
 • instability s pády
 • anorexie a podvýživy
 • dehydratace (snížený příjem tekutin)
 • inkontinence (mimovolní odchod moči, stolice)
 • kognitivního deficitu, poruchy paměti, chování
 • kombinovaného senzorického deficitu, a zde jsou poruchy zraku (degenerace makuly), sluchu
 • maladaptace (špatná přizpůsobivost)
 • zanedbávání, týrání, zneužívání starého člověka
 • terminální geriatrické deteriorace (úbytek intelektu)

Jinou příčinou poruchy zraku by mohl být zánět, jako je například zánět spojivky, ale také zánět hlubších částí oka, a to sítnice, duhovky, zrakového nervu. Za poruchou může být také alergická reakce.

Krátkozrakost, dalekozrakost a vetchozrakost

Poruchy zraku nejčastěji souvisejí s vadami a onemocněními v oku. Mezi nejčastější nemoci patří krátkozrakost (myopie). Dochází při ní ke sbíhání paprsků světla před sítnicí, na sítnici nevznikne ostrý obraz. Zhoršeno je vidění na delší vzdálenosti.

Velmi častou oční vadou je také dalekozrakost (hyperopie). Při této oční chybě se paprsky světla sbíhají až za sítnicí, a tudíž na ní nevzniká ostrý obraz. Člověk špatně vidí blízké předměty, ty vzdálené vidí dobře.

Brýle, kniha, zhoršený zrak
Dalekozrakost, tedy hyperopie, člověk vidí hůře do blízka. Zdroj foto: Getty images

Vetchozrakos (presbyopie) vzniká následkem přirozeného stárnutí. Příčinou je snížení schopnosti akomodace čočky. Není to oční vada a onemocnění v pravém slova smyslu.

Nastupuje většinou po 40. až 50. roce života. Zasahuje každého člověka. Známe také výraz onemocnění krátkých rukou, kdy je nutné oddálit blízké předměty či text, aby byly viděny ostře.

Snižuje se tedy ostrost vidění.

Prvním projevem je tedy snížená ostrost na blízko, později i na střední či delší vzdálenost. Přidružuje se také únava očí a jejich zarudnutí, bolest hlavy.

Šedý zákal

Velmi častým očním onemocněním je také šedý zákal (katarakta). Ten postihuje čočku oka a způsobuje zastřené a rozostřené vidění. Zhoršení zraku postupuje pomalu a člověk na úvod onemocnění nevidí žádné problémy.

Teprve později má problémy s viděním do dálky. Postupně se stává zrak zamlžený a někdy dochází k jinému vnímání barev každým okem. Léčba spočívá v chirurgickém nahrazení zakalené čočky umělou čočkou, která se implantuje do původního pouzdra.

Zelený zákal

Mezi oční vady, které způsobují i poruchy a zhoršení zraku, patří také zelený zákal. Odborně se toto onemocnění jmenuje glaukom. V podstatě se nejedná o zákal, ale o zvýšení nitroočního tlaku. Tím dochází k poškození optického nervu.

Nejčastěji dochází k vytváření nadbytku nitrooční tekutiny a následně kvůli tomu i k zhoršení zraku, bolesti v oku a pocitu tlaku na oko. Léčba je medikamentózní, laserová nebo chirurgická.

Degenerace a dystrofie rohovky

Keratokonus, degenerace rohovky
Keratokonus. Zdroj fotografie: Getty images

Do skupiny degenerací patří sekundární onemocnění. Jsou podmíněna například věkem i systémovými onemocněními. Naopak dystrofie jsou primární onemocnění. Věk nemá vliv a ani jiné onemocnění.

Příklady těchto onemocnění jsou:

 • Keratokonus
 • Keratoglobus
 • Pelucidní marginální degenerace
 • Sféroidní degenerace
 • Zonulární keratopatie
 • Dystrofie epitelu a Bowmanovy membrány
 • Stromální dystrofie
 • Endotelová dystrofie

Rohovkový vřed

Rohovkový vřed je poškození povrchu rohovky. To následně přechází do hlubší vrstvy a rozšiřuje se i plošně. Toto poškození se hojí jizvou. Ta zhoršuje průhlednost, následkem čehož je porucha zraku.

Tento vřed může způsobit úraz, ale také infekce. Nejčastěji je virového původu. Zapřičiní jej herpesvirus nebo adenovirus. Komplikací je následná bakteriální infekce. Léčba při bakteriálním zánětu je za pomoci antibiotik. Chirurgická léčba zahrnuje náhradu rohovky za transplantát.

Odborná garantka článku MUDr. Zuzana Kožlejová, PhD., doplňuje informaci: Herpetická infekce (herpes zoster) ve spojení s očním postižením může způsobit trvalé následky, chronický oční zánět, neuropatickou bolest a dokonce ztrátu zraku. V léčbě se používají antivirotika.

Syndrom suchého oka

Způsobuje jej snížené mrkání, a tedy i omývání oka, což snižuje jeho vlhkost. Přítomna je i snížená tvorba slz nebo zhoršená jejich kvalita.

Tip: přečtěte si o syndromu suchého oka.

Slzy obsahují vodu, hlen, olej a jejich hlavním úkolem je právě zvlhčování a ochrana oka. Kromě zhoršení zraku se u tohoto syndromu vyskytuje bolest, pálení, řezání a zarudnutí očí.

Jiná onemocnění a zhoršení zraku

K poruchám zraku dochází také při onemocněních mimo oko. Tyto nemoci samozřejmě mají i jiné příznaky. Vyskytuje-li se více symptomů, je třeba vyšetření. I samotné zhoršení zraku by mělo být upozorněním, že něco není v pořádku.

Cukrovka a vysoký krevní tlak

Muž je diabetik, měří si cukr v krvi, glukometrem
Diabetická retinopatie je častou komplikací cukrovky. Zdroj fotografie: Getty images

Zhoršení zraku může souviset například i s cukrovkou nebo vysokým krevním tlakem. V případě cukrovky je velmi častým onemocněním diabetická retinopatie, při níž dochází ke změnám na sítnici oka, konkrétně v jejich cévách.

Právě toto onemocnění obvykle komplikuje situaci i s krevním tlakem nebo při zánětech cév. Typickými doprovodnými symptomy jsou i výpadek zorného pole nebo dočasná slepota, takže je třeba onemocnění co nejdříve léčit.

Při infekčních onemocněních

Rozostřené vidění a poruchy zraku provázejí i některá infekční onemocnění, která jsou horečnatého charakteru. Jde obvykle o přechodný stav, který ustoupí zároveň s vyléčením této infekce.

I při adenomu hypofýzy

Problémy se zhoršeným zrakem jsou typické i pro nádorová onemocnění hypofýzy, například při adenomu hypofýzy. Dochází tehdy ke změnám v hladině hormonů. Příkladem takového nádoru je prolaktinom.

Akromegalie

Poruchami zraku a vidění se projevuje například akromegalie. Způsobena je nadprodukcí hormonu v hypofýze, a to somatotropinem. Hlavní příznaky jsou zvětšování čelistí, horní části lebky, dlaní a chodidel.

Při epilepsii

Zrakové poruchy mohou nastat i v případě lidí s epilepsií. To je onemocnění nervového systému, které se charakteristicky projevuje epileptickými záchvaty. Při nich nastávají typické svalové záškuby a křeče, člověk může mít poruchy emocí a pohybu.

Také bývají přítomny poruchy zrakového vnímání, výpadky zorného pole, poruchy periferního vidění a někdy hrozí i dočasná slepota během samotného epileptického záchvatu. Léčba je formou medikamentů a v případě selhání chirurgickou formou.

Dětská mozková obrna jako příčina

Poškození zraku nastává i při dětské mozkové obrně. Dítě může například šilhat, pokud má poškozené okohybné svaly, které nepracují symetricky. Případně může dojít k tupozrakosti. V tomto případě je nutné tento stav chirurgicky vyřešit.

Jiná neurologická onemocnění

Jiné příčiny zhoršení zraku se mohou skrývat za sklerózou multiplex. Anton-Babinského syndrom je kůrová slepota, která nastala poškozením obou zrakových center. Příčinou poškození může být například úraz, cévní mozková příčina. Kromě poruchy zraku jsou přítomny i jiné symptomy, a to popírání slepoty, poruchy vnímání, zmatenost.

Starší muž má vertigo, točí se mu hlava
Točení hlavy a dočasně zhoršený zrak. Zdroj fotografie: Getty images

I při vertigu, při kterém dochází k točení hlavy, bývá přítomno zhoršení zraku. A to hlavně zhoršení ostrosti při pohybu hlavy. I při zvýšeném nitrolebním tlaku může být příznakem právě tato porucha.

Zvýšení tlaku v lebce má negativní vliv na mozek. Mozek je uložen v pevné dutině a zvýšení tlaku jej utlačuje. Příčinou může být úraz, cévní mozková příhoda nebo porucha regulace mozkomíšního moku a jiné.

Zhoršení zraku během těhotenství

V období těhotenství nastává řada změn. Mezi ty patří i hormonální změny. Hodnota horomonu relaxinu několikanásobně stoupá. To má za následek uvolnění, zrelaxování šlach, vazů, měkkých tkání.

Rovněž působí na oční bělmo, čehož příznakem může být zhoršení zraku. Nemusí nicméně postihnout každou těhotnou ženu. Kromě toho je možné, že se změní kvalita slz a sníží se jejich produkce.

Zhoršení zraku je tedy symptom, který by se neměl podcenit. Hlavně pokud porucha zraku přišla náhle nebo přetrvává. Postižený člověk by měl zajít na oční vyšetření, jako je například vyšetření očního pozadí, k oftalmologovi (očnímu lékaři).

Video o poruchách zraku

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.