Šedý zákal, katarakta: Jaké má příznaky, jak se léčí?

Šedý zákal, katarakta: Jaké má příznaky, jak se léčí?
Zdroj fotografie: Getty images

Šedý zákal je degenerativním onemocněním čočky. Patří mezi nejčastější příčiny slepoty u lidí na světě. Co je jeho příčinou a jak se léčí?

Vlastnosti

Šedý zákal se odborně označuje jako katarakta. Jde o degenerativní onemocnění, které postihuje čočku oka.

Za normálních okolností je čočka čirá a průhledná. Při této nemoci se kalí, zamlžuje.

Katarakta patří mezi nejrozšířenější příčiny poruchy zraku až slepoty celosvětově.

Postihuje hlavně seniory, ale vyskytuje se i u mladých. Existuje i vrozená forma. Dlouhou dobu probíhá bez přítomnosti projevů, až nakonec nastává zamlžení a zastření zraku na jednom či obou očích.

Diagnostika a léčba jsou v dnešní době jednoduché a dostupné. Až na rozvojové země, kde toto onemocnění zbytečně vede ke slepotě pro nedostupnost lékařské péče (i pro ekonomickou situaci).

Nejčastěji vás zajímá:
Co je to šedý zákal?
Jak se projevuje?
Jak se šedý zákal léčí?
Pomohou vitamíny, přírodní léčba a prevence, nebo je nezbytná jeho operační léčba?

Fakta o šedém zákalu: 

 • je nejčastějším onemocněním oka u seniorů
 • většinou zasahuje obě oči, ovšem různým stupněm poškození a zakalení čočky
 • typicky postihuje lidi po 60. roce života
 • ve věku nad 60 let trpí mírnou formou alespoň na jednom oku více než polovina lidí
 • nad 75. rok života postihuje většinu populace, a to alespoň na jednom oku
 • častěji se vyskytuje u žen a u černochů
 • může postihovat i mladší
 • známe také vrozenou formu, která se pozoruje již u novorozenců a malých dětí
 • přibližně 50 % případů slepoty na celém světě zapříčiňuje šedý zákal (údaj WHO)
 • při neléčení může způsobit těžkou poruchu zraku až slepotu, a přitom...
 • operační léčba je jednoduchá – bezbolestná a trvá krátce (40 minut i méně)

Co je to šedý zákal?

Zamlžuje se vám zrak? Vidíte, jako kdybyste se dívali přes zamlžené, mléčné sklo?
Nedokážete pořádně zaostřit?
Barvy jsou stále více nevýrazné, vybledlé?
Dělá vám problém ostré světlo a osvětlení paprsky světla přímo do očí?
Čas šera a večera je pro zrak nejhorší?

Případně nemáte bolest očí, ale obtěžuje vás jakýsi zrakový diskomfort?

Odpověděli jste kladně na jednu nebo více z těchto otázek? Pozor, je dost pravděpodobné, že vás sužuje šedý zákal.

Přesněji jde o...

Šedý zákal je degenerativní onemocnění čočky oka.

Čočka je za normálních okolností čirá. To, stejně jako její schopností ohybu při ostření, dopomáhá k přenosu obrazu (světelných paprsků) na sítnici oka a k ostrému vidění.

Akomodace čočky = ostření obrazu v blízkosti či v dálce.

Při kataraktě se postupně kalí, zamlžuje. Tím ztrácí svou schopnost přenášet paprsky světla ostře do oka.

Vidění se zakaluje, zamlžuje. Předměty jsou neostré. Barvy vybledlé. Při těžkém stupni onemocnění zamezuje přenosu obrazu na sítnici úplně a člověk je slepý.

Navíc omezuje (zmenšuje) zorné pole.

Lidé popisují stav i tak, jako kdyby dívali přes bledý či šedý závoj.

Většinou postihuje obě oči, ale v různém stupni poškození.

Tabulka rozdělení šedého zákalu

Forma Popis
Vrozená katarakta
 • méně než 1 % všech zakalení oka
 • vzniká během těhotenství a růstu plodu
 • působení toxického činitele během těhotenství
  • virus, chemické působení, léky
 • onemocnění matky během těhotenství
  • zarděnky, neštovice, hepatitida, toxoplazmóza
  Kongenitální katarakta (vrozená) Infantilní katarakta (rozvíjí se u dětí do 2 let) Juvenilní forma (u dětí do období dospělosti)  
Získaná katarakta
 • presenilní - vzniká u mladých, ještě před 60. rokem života, hlavně při jiných onemocněních, jako je například cukrovka, atopická dermatitida a jiné
 • senilní – nejčastější forma, až 90 % všech případů
 • nukleární – dochází k zakalení jádra čočky (středu čočky)
 • kortikální – v okrajích čočky, bělavé klínové pásové pruhové zakalení (hypermaturní, Morgagniho katarakta)
 • subkapsulární katarakta – postihuje zadní část čočky
 • smíšená forma
 • poúrazová (sklářská – tepelná, elektrická a radiační)
 • léková 
 • metabolická
 • sekundární

Příčiny

Degenerativní onemocnění se vyvíjejí postupně věkem. Tak je tomu i při kataraktě.

Šedý zákal se považuje za degenerativní proces. Jde o jakýsi přirozený a nezvratný proces stárnutí očí a celého organismu. Během života se v čočce hromadí metabolity, zplodiny látkové přeměny (metabolismu). To má za následek zakalení i změnu tuhosti čočky.

Postupem času se v čočce shlukují drobné částečky, které pokrývají zpočátku jen malé oblasti. Postupně je shlukování husté. To vede ke charakteristickým změnám barvy čočky.

Senilní katarakta = zákal zapříčiněný stárnutím.

Při jeho rozvoji ovšem hrají roli různé činitele.

Multifaktoriální vliv na rozvoj onemocnění má:

 • stárnutí a vyšší věk
 • ženské pohlaví
 • dědičnost a genetická predispozice
 • sluneční záření (UVB, jiné), radiace – nadměrné vystavení se slunečnímu záření
 • nevhodný životní styl
 • kouření, alkohol a drogy
 • úrazy oka
 • zánět duhovky
 • glaukom (zelený zákal)
 • metabolická a systémová onemocnění, jako je cukrovka, revmatické choroby, zarděnky, toxoplazmóza
 • dlouhodobé užívání léků (kortikoidy, cytostatika, antipsychotika, některé oční kapky a jiné)
 • pooperační komplikace po očním zákroku
 • vysoký krevní tlak

Na vzniku šedého zákalu se podílejí také těžší stupně refrakčních vad oka.

Příznaky

Za změnami kvality čočky stojí metabolické procesy. Na této úrovni dochází k jejich ukládání do čočky. To způsobuje změnu jejího složení i barvy.

Čirá čočka se tak mění na kalnou. Snižuje se její průhlednost.

Do oka a na sítnici se dostává méně světla.
Člověk popisuje stav jako pohled přes závoj, záclonu.

Už není čirá, ale spíše bledá, bílá, šedá či hnědá a jiné barvy. Tyto změny mají za následek zhoršený průchod světelných paprsků na sítnici oka.

A proto se šedý zákal projeví jako:

 • pokles zrakové ostrosti
 • zhoršený zrak v šeru a v noci
 • dvojité vidění
 • rozmazání, zamlžení zraku
 • snížení sytosti barev, jejich vyblednutí, snížení kontrastu
 • vnímání skvrny, kaňky v zorném poli
 • zmenšení zrakového pole
 • potřeba více světla při čtení
 • zvyšování dioptrií a potřeba silnějších brýlí
 • zvýšená citlivost na osvětlení, dopad světelných paprsků na obličej
 • zakalení čočky viditelné navenek – změna barvy, čočka je šedá, bledá

Tyto symptomy jsou přítomny na jednom nebo obou očích.

Diagnostika

Diagnostika zahrnuje anamnézu, tedy údaje o zhoršení zraku a zrakové ostrosti a ostatních příznaků onemocnění.

Důležité je oční vyšetření, které zahrnuje například:

 • vyšetření zrakové ostrosti, překrytím jednoho oka a čtením z diagramu
 • vyšetření štěrbinovou lampou – zvětšuje struktury oka, čímž osvětluje duhovku, čočku a prostor mezi duhovkou a rohovkou (vyšetření předního segmentu oka)
 • vyšetření sítnice oka – po rozšíření čočky, se vyšetřuje zadní část oka a sítnice, také štěrbinovou lampou či oftalmoskopem

Při těžkém stupni onemocnění je viditelné zakalení čočky i pouhým okem.

Ptáte se:
Kdy je nutná léčba?
Více v části léčba...

Průběh

Šedý zákal není bolestivý a zpočátku nemá žádné projevy.

Mezi první příznaky může patřit pocit zrakového diskomfortu, ne bolesti.

Postupně se zhoršuje zraková ostrost. Člověk má potřebu silnějších dioptrií. Brýle mu zprvu pomáhají korigovat stav.

Nastupuje rozmazané vidění, dvojité vidění až zamlžení a pohled jako přes závoj. Přidružuje se snížení citlivosti na kontrast, blednutí barev. Svět už není tak barevně sytý, jako byl předtím.

Typické je, že...

Zrak je nejhorší v podvečer a v noci. Postižený člověk má problém s řízením během šera ve tmě a velký problém dělá osvícení světly protijedoucích aut.

Teprve v později může být patrné zamlžení a šeď v zorném poli. Těžkým stupněm je totální zakalení čočky a tím i ztráta zraku (slepota).

Onemocnění postihuje většinou obě oči. Ne však rovnoměrně. V jednom oku je degenerativní proces pokročilejší. To je důvodem v rozdílech vidění.

Průběh onemocnění je individuální. Může být zdlouhavý.

Existují nicméně i případy s rychlým postupem, a to během měsíců. Příkladem jsou stavy přidružení jiných onemocnění (cukrovky) či dědičného výskytu.

Šedý zákal u dětí?

Existuje vrozená katarakta. Zákal vzniká dědičně nebo vlivem chromozomálních abnormalit. Zároveň po prodělání různých infekcí matky během těhotenství. Příkladem jsou zarděnky, neštovice, hepatitida či toxoplazmóza.

V tomto případě je zažitý novorozenecký screening neboli časné odhalení onemocnění. Vyšetřuje se i zrak dítěte hned po narození.

Operace v prvních 6. až 8. týdnech může být velmi efektivní s dobrou prognózou.

I když je šedý zákal spojen spíše s vyšším věkem, vyskytuje se ve velmi malém procentu i v dětství. Týká se tak i dětí v předškolním nebo školním věku.

Někdy může vzniknout následkem úrazu nebo následkem jiných onemocnění očí, také jako následek cukrovky či nadměrného podávání kortikoidů.

Proto se i z tohoto důvodu výskytu vedlejších účinků kortikoidy nesmí podávat dlouhodobě.

Šedý zákal nevzniká obvykle náhle. Jde o dlouhodobý proces, a to i několikaletý. Samozřejmě průběh urychluje právě cukrovka či revmatická a jiná onemocnění, ale také výskyt katarakty v rodině (vliv dědičnosti).

Platí, že čím dříve je zákal operován, tím lépe. Na rozdíl od minulosti, kdy se zákal nechával dozrát.

Jak se léčí: Šedý zákal – katarakta

Léčba šedého zákalu (katarakty): Korekce čočkami, brýlemi či operace

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací