Oslepnutí na jedno oko: Co způsobuje zhoršení či ztrátu zraku?

Oslepnutí na jedno oko: Co způsobuje zhoršení či ztrátu zraku?
Zdroj fotografie: Getty images

Slepota na jedno oko je příznakem, který může značit závažné ohrožení kvality zraku nebo také zdraví a života obecně.

Oslepnutí na jedno oko je příznakem, který nelze podceňovat. Nastává náhle z plného zdraví, ale také může vznikat dlouhodobě. Případně je vrozené.

Porucha zraku může být částečná, ale i úplná.

Nejčastěji se ptáte:
Co je příčinou zhoršení nebo ztráty zraku na jedno oko?
Proč mám nejasné rozmazané vidění na jednom oku?
Ztratil jsem zrak na pár minut. Proč?
Jak se označuje slepota odborně?

Slepota, čili amauróza, je závažným stavem, který zasahuje kvalitu života. Vždyť přibližně 80 % všech podnětů z našeho okolí se zachycuje pomocí zraku. A tedy právě oči se řadí k nejdůležitějším smyslovým orgánům.

Dělí se na vrozenou a získanou a také na částečnou nebo úplnou. Přičemž snížení zrakových schopností se označuje jako praktická slepota. Při úplné chybí schopnost vnímání zrakem.

Důležité je odborné vyšetření, protože tento stav může poukazovat na různé příčiny. Základem může být cévní či neurologická choroba nebo také úraz.

Příčina dočasné ztráty zraku na jedno oko

Dočasná porucha zraku postihuje jedno, ale také obě oči. Z velké části jde o stavy, které zapříčiňují nedostatečný přívod krve do oka.

V tomto případě trvá ztráta zraku sekundy až minuty.

Cévní příčina...

Přívod krve do oblasti hlavy zabezpečuje krční tepna, odborně též karotida.

V dané cévě nastává proces aterosklerózy a na takto poškozenou cévní stěnu přiléhají krevní destičky. Vzniká krevní sraženina.

Riziko vyplývá z uvolnění a následného vyplavení do vzdálenějších částí krevního oběhu. V tomto případě do hlavy nebo také oka.

Krevní sraženina, čili trombus, částečně nebo zcela blokuje přívod krve do oblasti za uzávěrem. A podle místa vznikají zdravotní potíže.

Příkladem je cévní mozková příhoda a také oslepnutí na jedno oko pro okluzi (uzavření) sítnicové tepny. Přičemž v tomto případě se rozlišuje, zda nastala okluze větve sítnicové tepny, nebo centrální sítnicové arterie.

Porucha zraku může značit již zmíněnou cévní mozkovou příhodu. A to v případě, že je postiženo zrakové centrum v mozku. Kromě dvojitého vidění nebo slepoty na oko se může projevit i jinými neurologickými potížemi.

Ať už je příčina jakákoli, tento stav vyžaduje okamžitou odbornou diagnostiku s následnou včasnou léčbou. Zpoždění může ohrozit nejen zrak, ale také celkové zdraví a život.

V souvislosti s krční tepnou vzniká také amaurosis fugax. Oslepnutí nastává při uvolnění nástěnného trombu (sraženiny) z místa poškozené tepny aterosklerózou.

Sraženina omezuje průtok krve do sítnicových tepének. Následně po uvolnění průtoku nastává i úprava zraku.

Slepota nebo zhoršení zraku trvá pouze sekundy či minuty. Ne více než hodinu.

Při výskytu této formy slepoty je nutné okamžité odborné vyšetření. Důvodem je riziko nástupu cévní mozkové příhody.

Plus...

Krevní sraženiny mohou pocházet i ze srdce. Stává se tak hlavně při poruše srdečního rytmu nebo zánětu endokardu.

Nepravidelný srdeční rytmus zapříčiní tvorbu trombů přímo v srdci. Trombus může být při stažení srdečního svalu vymrštěn do velkého – tělního krevního oběhu. A tedy i do cév oka a mozku (nebo do břicha až dolních končetin).

Při zánětu endokardu (nazvaném endokarditida), tedy vnitřní vrstvy srdce, je problém v místě poškození. V tomto úseku se shlukují krevní destičky, které vytvářejí sraženinu, a ta může také zapříčinit embolizaci do uvedených vzdálených oblastí lidského organismu.

Jiným typem jsou neurologické příčiny.

Z neurologické oblasti jde o zánět optického nervu. Druhou velmi častou příčinou je i migréna nebo také závažnější degenerativní neurologické onemocnění, a to je roztroušená skleróza.

A například dvojité vidění a šilhání může značit onemocnění myasthenia gravis.

Závažným stavem je mozkový nádor. A v neposlední řadě je také nutné zmínit úraz hlavy.

Co může způsobit zhoršený zrak (na jedno oko)?

Pokud hledáme příčiny, je třeba mít na mysli širokou skupinu onemocnění a stavů. Ne všechny jsou závažné nebo závažné v té době, ale spíše z dlouhodobého pohledu a pro možné komplikace.

Tabulka uvádí nejčastější příčiny oslepnutí na jedno oko

Amaurosis fugax
 • dočasná porucha zraku trvající sekundy až minuty
 • ne více než hodinu
 • pozor na riziko následné cévní mozkové příhody (porucha řeči či hybnosti – ochrnutí, pokles ústního koutku a očního víčka, dezorientace)
 • porucha zraku může zahrnovat
  • úplnou slepotu
  • zamlžení vidění
  • pocit zastínění zraku
Retinální arteriální okluze
 • uzávěr a neprůchodnost tepny sítnice
 • příčinou je většinou embolizace či zvýšený nitrooční tlak
 • dělí se na uzávěr 
  • větve sítnicové tepny
   • přítomnost záblesků, skotomy v zorném poli
   • bez poruchy zrakové ostrosti
   • pozor, pokud přetrvává ucpání cévy více než 2 hodiny, poškození je trvalé
  • centrální sítnicové tepny – okluze arteria centralis retinae
   • náhlé zhoršení zraku
   • pouze schopnost rozpoznávání světla, pohybů
Okluze sítnicové žíly
 • problémem je uzávěr odtoku krve a tvorba krevní sraženiny
 • nastává častěji než ucpání tepny
 • tepny a žíly směřují vedle sebe a chorobně změněná tepna utlačuje žílu z vnějšku, čímž nastává její uzavření
 • většinou u lidí nad 60 let
 • stejně může jít o problém, který je v místě větve nebo také centrální žíly
Glaukom
 • nebo také zelený zákal
 • dlouhodobé onemocnění, časem se zhoršuje
 • a tedy porucha zraku až slepota nastává postupně
 • druhá nejčastější příčina slepoty ve světě
 • většinou pro zvýšený nitrooční tlak
 • akutní glaukom je náhlá forma onemocnění
 • více v článku: 
  Glaukom či zelený zákal: Jaké má příčiny, příznaky a léčbu?
Katarakta
Krvácení do sklivce
 • velmi často nastává jako komplikace cukrovky nebo hypertenze
 • krev ve sklivci tvoří překážku pro dopad světelných paprsků na sítnici
 • rizikem je vznik zánětu nebo glaukomu
 • příčinou bývá
  • porucha srážlivosti krve a krvácivé stavy
  • velmi vysoký krevní tlak
  • zánět cév sítnice
  • úrazy oka
  • nádor
  • trhlina sítnice a její odchlípnutí
Odchlípení sítnice
Diabetická retinopatie
Zánět nervu
 • poruchu zraku způsobí také zánět
 • ten může postihnout přímo zrakový nerv
 • označuje se jako optická neuritida
Makulární degenerace
 • makula je centrální část žluté skvrny
 • žlutá skvrna je místem nejostřejšího vidění na sítnici
Vazospasmus
 • dočasnou poruchu zraku může způsobit i náhlé zúžení cév, které má za následek nedokrvení oka
 • příčinou může být:
  • nadměrná fyzická aktivita, cvičení, posilování a zvedání těžkého břemene, příliš dlouhý běh a rychlá chůze (maraton)
  • pohlavní styk
  • energetické nápoje a příliš mnoho kofeinu
  • užívání stimulujících léků a drog (kokain)
Ostatní příčiny a rizikové faktory

Na jaké příznaky je třeba dát si pozor?

Nejasné vidění na jedno oko může být upozorněním, že se něco se zrakem děje. Vyskytnout se mohou také varovné znaky.

Příkladem potíží může být:

 • špatné a zhoršené vidění na jedno oko, ale také obě oči
 • snížení zrakové ostrosti/problém se zaostřením
 • zamlžené/zastřené vidění
 • výpadky v zorném poli
 • záblesky a skotomy v zorném poli
 • bolest oka, svědění, pálení, píchání v oku
 • zarudnutí spojivek
 • hnisavé oko a povlak
 • bolest hlavy
 • pokles ústního koutku/očního víčka
 • ochrnutí na jednu stranu těla
 • problém se zrakem po poranění
 • zhoršené vidění za šera/tmy

Kdo patří mezi rizikovou skupinu?

 • ženy nad 40 let
 • senioři s vysokým věkem
 • lidé trpící na migrénu
 • lidé se srdečně-cévními chorobami, vysokým krevním tlakem
 • s cukrovkou a dalšími autoimunitními/revmatickými onemocněními
 • muži používající Viagru

Diagnostika a léčba

Právě včasná diagnostika společně s včasnou léčbou může být úspěchem, který ochrání zrak.

Důležité je pamatovat si, že jakýkoliv náhlý problém vyžaduje odborníka. Vyšetření je nutné také v případě, že problém nastal v spojitosti s úrazem. Stejně tak pokud nastává porucha zrakové ostrosti pomalu s přibývajícími léty.

+ Při výskytu jiných přidružených a varovných příznaků.

Základem je anamnéza. Jde o informace, které získává lékař od pacienta. Následně je nutné důkladné vyšetření zraku.

Oftalmolog provede oftalmoskopy, měření nitroočního tlaku/tonometrii, případně OCT (optickou koherentní tomografii) či jiné vyšetření zraku.

Při diferenciální diagnostice se využívá měření krevního tlaku, odběr krve na laboratorní parametry, vyšetření glykémie, CT, EKG a jiné metody.

Léčba se opírá na stanovení základního problému.

Například při uzavření cévy krevní sraženinou se využívá účinek léků, které brání procesu shlukování krve, a "rozpouštějí" krevní sraženiny, jako je například Warfarin, aspirin (ASA – kyselina acetylsalicylová).

Při migréně léky, které tlumí bolest. K dalším se řadí léky na snížení nitroočního tlaku, vysokého krevního tlaku a jiné.

Operační řešení pomůže vyřešit šedý zákal a jiné problémy. A například při cévní mozkové příhodě nitrocévní intervence.

Pomohou preventivní opatření, která se dotýkají správného životního stylu, omezení tuků ve stravě (zelenina, ovoce, vitamíny, minerály, pitný režim), dostatek pohybu a omezení stresu. A nekouřit a nepít alkohol (myšlen je tím alkoholismus).

+ Důležitá je preventivní prohlídka.

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

Cílem portálu a obsahu není nahradit odborné vyšetření. Obsah má pouze informativní a nezávazný charakter, nikoli poradní. V případě zdravotních potíží doporučujeme vyhledat odbornou pomoc, navštívit nebo kontaktovat lékaře, lékárníka.