Glaukom či zelený zákal: Jaké má příčiny, příznaky a léčbu?

Glaukom či zelený zákal: Jaké má příčiny, příznaky a léčbu?
Zdroj fotografie: Getty images

Zelený zákal, glaukom, je onemocnění zasahujících zrakový nerv. Většinou se spojuje se zvýšením nitroočního tlaku, avšak ten není podmínkou.

Vlastnosti

Zelený zákal, přesněji a odborně glaukom, je dlouhodobé progresivní a nevratné onemocnění zrakového nervu. Ve světě patří mezi druhou nejčastější příčinu slepoty.

Hlavní nevýhodou v boji proti němu je to, že dlouhou dobu probíhá nepozorovaně a bez typických příznaků. I proto se označuje jako tichý zloděj zraku.

Onemocnění zasahuje zrakový nerv, přičemž při zpoždění či zanedbání léčby vede k těžké poruše zraku až k slepotě.

Uvádí se, že do dnešní doby pro toto onemocnění osleplo přibližně 11 milionů lidí na celém světě.

Není pravdou, že postihuje pouze seniory. I když je nejrozšířenější právě v tomto období života.

Avšak...

Vyskytuje se ve všech věkových kategoriích. Proto je důležité absolvovat vyšetření očí a zraku, a to hlavně po 40. roku života.

Vaše časté dotazy:
Co je to zelený zákal a jaké má příznaky?
Jak se odlišuje od šedého zákalu?
Jak se léčí, jaké kapky pomohou a je účinná přírodní léčba a bylinky?
Odpovědi na otázky a množství zajímavých informací uvádíme v článku.

Běžně se říká o glaukomu, že je to zelený zákal. Pozor však, v žádném případě toto onemocnění nezpůsobuje zakalení čočky, nebo jiných očních struktur.

Ptáte se: Proč se mu tedy říká zelený zákal?

Pojmenování vzniklo v minulosti.
Protože zelený odstín je přítomen při závažném postižení oka.
Vysvětlením je současné zabarvení rohovky do šeda a vyblednutí duhovky.
To společně budí dojem zeleného odstínu oka.

Při šedém zákalu je přítomno zakalení čočky oka. Toto zamlžení je následně významné při poruše zraku.

Jak se definuje glaukom?
+ základní charakteristiky

Glaukom je onemocnění oka a definuje se jako:

Chronická, progresivní a ireverzibilní neuropatie zrakového nervu s charakteristickými změnami na terči zrakového nervu a v zorném poli.

Chronický = dlouhodobý,
Progresivní = postupující,
Ireverzibilní = nezvratný.

Jde tedy o poškození zrakového nervu, které má multifaktoriální základ.

Ve většině případů si ho lidé spojují se zvýšeným nitroočním tlakem. Ano, z velké části je to tak, nicméně vyšší tlak uvnitř oka není podmínkou vzniku problému.

Onemocnění je rozšířené po celém světě. Uvádí se, že u nás jím trpí přibližně 1,5 až 4 % populace nad 40. rok života. Následně stoupajícím věkem procento narůstá.

Glaukom se klasifikuje a dělí na více forem:

 1. primární – není známa příčina vzniku
 2. sekundární – vyskytuje se při onemocněních oka, ale také při jiných chorobách, po úraze a operaci, vzniká i po lécích
 3. vrozený/dětský – přítomnost glaukomu u dětí až do období dospělosti (kongenitální, juvenilní)

Plus...

Odlišuje se také z pohledu poměru rohovko-duhovkového úhlu. V oku jsou struktury, které zajišťují tvorbu a odtok tekutiny v jeho nitru.

V oblasti, v níž dochází k odtoku komorového moku, jsou rohovka a duhovka v určitém postavení. A podle toho, jak k sobě přiléhají, je úhel otevřený, nebo zavřený.

Podle toho se primární glaukom dělí na:

 1. s otevřeným komorovým úhlem
 2. s uzavřeným komorovým úhlem

U nás je ve většině zastoupen primární glaukom s otevřeným úhlem.

2. Plus...

Známe takzvaný normotenzní glaukom (glaukom s nízkou tenzí). Jde o formu, při které je nitrooční tlak normální.

Navíc jste mohli slyšet o oční hypertenzi. Ta se uvádí tehdy, pokud je vyšší tlak uvnitř oka, ale ještě není poškozen zrakový nerv.

Toto onemocnění ovlivňuje kvalitu života a má psychický dopad z progrese stavu. Za jistý typ zátěže se dá považovat i každodenní a dlouhodobá léčba, poruchy zraku a zorného pole, což vede k omezení každodenních aktivit (sebepéče, nakupování, řízení auta, záliby).

Stejně tak má glaukom i nemalé ekonomické dopady, a to jak na člověka samotného, tak i na společnost. Těmi jsou ztráta zaměstnání a finanční výdaje na léčbu.

Glaukom u dětí

Dělí se podle věku dítěte.

První je kongenitální. Tato vrozená forma se manifestuje do 3. měsíce života. Druhá je infantilní, která nastupuje od 3. měsíce do 3. roku života. Juvenilní glaukom od 3. roku života.

Zelený zákal u dětí, stejně jako v dospělosti, je buď primární, nebo sekundární. Primární jsou následkem poruchy komorového úhlu. Sekundární očního nebo jiného systémového onemocnění.

Ptáte se: Co za tímto vším může být, jaký má glaukom základ?

Příčiny

Proč dochází k poškození zrakového nervu? Příčin je víc. Proto se tvrdí, že jde o multifaktoriální onemocnění.

Primární glaukom nemá přesně určenou příčinu vzniku. Při poškození zrakového nervu se sdružuje několik rizikových faktorů.

Mezi nejvýznamnější se řadí zvýšený nitrooční tlak.

O nitroočním tlaku...

Uvnitř oka se nachází komorový mok. Vyplňuje přední (před čočkou) i zadní (za čočkou) komoru oka. Je důležitý z několika důvodů (drží tvar oka a má úlohu při proudění látek v oku). Tato tekutina se za normálních okolností rovnovážné tvoří a odtéká.

Produkce nitroočního moku je v pars plicata corpus ciliare – ciliárním svalu (což je řasnaté tělísko uloženo v zadní komoře). Dále proudí panenkou do přední komory. Největší množství následně odtéká po dráze komorového úhlu a drobnými žilkami. Malý objem také odchází duhovkou, řasnatým tělískem i rohovkou.

Komorový mok je základem pro nitrooční tlak.

U každého člověka má individuální hodnotu. Ta se pohybuje v rozmezí 9 až 21 mm Hg (s průměrem u nás 16).

Během dne tlak stoupá a klesá. A to i o 8 mm Hg, a většinou je nejvyšší v ranních hodinách.

Zvýšení nitroočního tlaku způsobí:

 • kofein
 • kouření
 • kortikosteroidy
 • potápění v potápěčských brýlích
 • kravata a těsně zapnutá košile
 • pohled očima nahoru
 • posilování a silová cvičení
 • změna polohy ze sedu do polohy vleže

Ke snížení přispívá alkohol, marihuana nebo celková anestetika, z toho zdravějšího pravidelné a dlouhodobé aerobní cvičení a sauna. Ale také zánět duhovky a odchlípení sítnice.

Vyšší nitrooční tlak mají ženy, černoši a Hispánci.

Takže...

Nitrooční tekutina z většího procenta odtéká odtokovými cestami, které jsou umístěny mezi rohovkou a duhovkou.

Zpět k příčinám glaukomu

Způsobuje jej multifaktoriální působení.

Mezi rizikové faktory patří:

 • zvýšený nitrooční tlak
 • vyšší věk
 • ženské pohlaví
 • rasa, častěji u černochů a Hispánců
 • cévní onemocnění a porucha cirkulace krve v místě zrakového nervu, ale také
  • nízký krevní tlak
  • kolísavý krevní tlak
  • také vysoký krevní tlak
  • poruchy regulace cév, vazospastický syndrom
  • a také poruchy srážlivosti krve a viskozity (hustoty) krve
 • cukrovka
 • genetická predispozice a dědičný faktor (15x častěji při rodinném výskytu)
 • refrakční vady oka (hlavně výrazná krátkozrakost)
 • anatomické poměry oka (tloušťka rohovky, anatomický rozměr oka)
 • Raynaudův syndrom
 • migréna
 • a jiná onemocnění

Uvádějí se tři teorie vzniku glaukomu:

 1. mechanická
 2. vaskulární
 3. neuropatologické

1. Glaukom s otevřeným úhlem

Zvýšení tlaku uvnitř oka bývá způsobeno poruchou cirkulace moku, popřípadě jeho nadprodukcí. Následkem čehož stoupá nitrooční tlak. Dlouhodobé zvýšení tlaku je za postupným poškozením zrakového nervu.

Tato forma má téměř 90 % v zastoupení ze všech glaukomů.
Oboustranné postižení očí, ale s různým stupněm.

Probíhá nepozorovaně, bez příznaků = tichý zloděj zraku.

Odborně se označuje jako: Primární glaukom s otevřeným úhlem – PGOU. Jde o progresivní formu, probíhá dlouhodobě a výsledkem je poškození, tedy neuropatie, zrakového nervu.

2. Glaukom s uzavřeným úhlem

Označuje se také jako akutní glaukom, angulární glaukom (angulus = úhel), PACG – primary angleclosure glaukom.

Odtoku moku brání zúžený nebo uzavřený prostor mezi rohovkou a duhovkou. Tekutina nemůže dostatečně odtékat. Hromadí se, z čehož pramení náhlé zvýšení tlaku v oku a akutní potíže.

Často vzniká pro anatomický nepoměr v oku.

Příkladem je menší předozadní délka oka, větší rádius přední a zadní plochy rohovky, menší rádius přední plochy čočky, větší čočka a její posun či příliš volný závěsný aparát čočky.

Hromadění tekutiny tak tlačí čočku na duhovku (zadní pupilární blok) nebo kořen duhovky na komorový úhel (přední blok).

Tlak v oku může vystoupit až na 50–70 mm Hg. Projeví se glaukomovým záchvatem.

Probíhá s příznaky a různými obtížemi. Příkladem je bolest oka, bolest hlavy, nevolnost a jiné. Při této formě se vyskytuje také akutní glaukomový záchvat.

Častěji se vyskytuje u žen.
Většinou po 40. roce života.
A u dalekozrakých.

Kromě těchto dvou hlavních uvedených forem glaukomu se v odborné literatuře popisují ostatní, sekundární formy. Příkladem je pseudoexfoliativní glaukom, pigmentový glaukom, glaukom vyvolaný čočkou, po očních úrazech, při zánětech oka, při nádorech uvnitř oka, při krvácení v oku, po operaci oka, steroidní glaukom, aniridie, iridokorneální anomálie a jiné.

+ Také vás zajímá:
Může namáhání zraku, čtení, sledování televize a práce s počítačem za glaukom?
Ne, nic z uvedeného nevyvolává ani nezhoršuje zelený zákal.

Příznaky

Příznaky se vyskytují podle formy onemocnění. Zatímco forma s otevřeným úhlem nemá typické potíže, forma s uzavřeným úhlem probíhá akutně a v medicíně se řadí mezi akutní stavy.

Ptáte se: Jak rozpoznám, že mám glaukom?

Příznaky primární formy s otevřeným komorovým úhlem:

 • chronický průběh a bez bolesti
 • dlouhou dobu probíhá bez obtíží
 • mnohdy náhodně zjištěno onemocnění při vyšetření zraku
 • častá změna korekce zrakové neostrosti
 • při progresi stavu a při pokročilém poškození zrakového nervu 
  • neurčité poruchy zraku
  • výpadky zorného pole
  • zhoršení zrakové ostrosti
  • problém s viděním za šera
  • rozmazané vidění – může vést k omylům stanovené diagnózy katarakty (šedého zákalu)
  • bolesti hlavy v oblasti očí

Příznaky při akutním glaukomu – akutním glaukomovém záchvatu:

 • akutní stav
 • provokovat ho mohou
  • zvýšená psychická zátěž
  • mydriáza – rozšíření zorničky po lécích, ve tmě
  • předklon po delší dobu
  • čtení na břiše a poloha na břiše
 • intenzivní bolest oka, někdy až ukrutná, která dovede člověka k očnímu lékaři
 • bolest okolní oblasti hlavy
 • nevolnost, pocit na zvracení až zvracení
 • bolest břicha (proto se často zamění s trávicími obtížemi)
 • pocení
 • bradykardie – zpomalení srdečního rytmu
 • rozmazané vidění
 • zvýšená citlivost na světlo – fotofobie
 • porucha zraku
 • vidění duhových barev kolem světel – irizace
 • až výpadek zorného pole a ztráta zraku – slepota
 • zarudnutí oka, spojivky oka
 • odlišné rozšíření očních zornic
 • bělavá a oteklá rohovka

Glaukomový záchvat mohou předcházet podromy,
a to i několik měsíců.
Jde o nevýrazné subjektivní potíže.

Tabulka uvádí 10 rysů glaukomového záchvatu

Začátek prudký, náhlý během hodin
Celkový stav alterace
Bolest intenzivní, nesnesitelná, ukrutná, polovina hlavy
Zrak výrazně zhoršený
Nitrooční tlak výrazně zvýšený
Sekrece vodnatá
Krvácení hluboké s venostázu
Rohovka matná s otokem
Přední komora mělká až nepřítomná
Zornička rozšíření – mydriáza, nereaguje, vertikálně oválná

Ptáte se, zda můžete z důvodu glaukomu oslepnout?

Ano.

Neléčená nemoc vede k těžkým poruchám zrakového nervu, a tedy i ke zhoršení zraku až k slepotě.

Diagnostika

Většinou se u lidí vyskytuje pomalá progresivní a klinicky tichá (němá) bezpříznaková forma. V tomto případě často k diagnóze dochází náhodně, a to při očním vyšetření. I z tohoto důvodu má preventivní oční vyšetření velký význam, a to hlavně v 40. roce života.

Jinak lékaře člověk vyhledá lékaře při glaukomovém záchvatu, který je subjektivní velmi nepříjemný.

Oční lékař, kromě anamnézy, vyšetřuje oči, a to metodami jako je:

 • vyšetření nitroočního tlaku
 • vyšetření zorného pole – perimetr
 • vyšetření štěrbinovou lampou a předního segmentu oka
 • gonioskopie – vyšetření duhovko-rohovkového úhlu
 • pachymetrie – měření tloušťky rohovky
 • vyšetření zrakového nervu – terče zrakového nervu 
  • HRT – tomografie terče zrakového nervu Heidelberským retinálním tomografem
  • OCT – optická koherentní tomografie, vyšetření peripapilární vrstvy nervových vláken

Případně se hledají sekundární příčiny a diferenciální diagnostika. Příkladem jsou také systémová onemocnění, jako je cukrovka, hypertenze a ostatní rizikové faktory.

Spolu se zeleným zákalem může probíhat také šedý zákal.

Pamatujte si:
Čím dříve je onemocnění diagnostikováno a je zahájena léčba, tím je vyšší šance, že se minimalizují jeho následky a poškození zraku.

Průběh

Průběh onemocnění se odvíjí od formy. Zdlouhavý a plíživý průběh s pozdním nástupem obtíží má forma s otevřeným úhlem. Proto se i označuje jako tichý zloděj zraku.

Člověk v jeho případě pociťuje příznaky až v případě pokročilého poškození zrakového nervu.

Naopak je to při akutním glaukomu.

V jeho případě člověk pociťuje subjektivní potíže, jak je uvedeno v příznacích. Příkladem je i výskyt prodromů. Pod tento pojem se zahrnují mírné subjektivní obtíže, které vyvolá mírné zvýšení očního tlaku.

Následně, po přesáhnutí hodnot, nastává akutní glaukomový záchvat. Bolest očí provází bolest hlavy. Přidruží se náhlá porucha zraku, výpadky zorného pole až slepota.

Totální ztráta vidění = absolutní glaukom.

Navíc, možné je pociťovat tíhu na žaludku, nevolnost až zvracení a bolest břicha. Tyto obtíže vyvolává dráždění parasympatiku.

Jak se léčí: Zelený zákal – glaukom

Léčba glaukomu: Léky či laser na zelený zákal?

Zobrazit více

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací