Co je to astigmatismus, jaké má příznaky a léčbu (u dospělých i dětí)?

Co je to astigmatismus, jaké má příznaky a léčbu (u dospělých i dětí)?
Zdroj fotografie: Getty images

Astigmatismus patří mezi časté poruchy ostrosti zraku. Vidíte neostře, rozmazaně, bolí vás hlava a dělá vám problém noční vidění?

Vlastnosti

Astigmatismus se řadí mezi refrakční oční vady. To znamená, že oko není schopno vidět ostře.

Porucha zakřivení optického systému oka vytváří problém k přenesení zaostřeného, jednotného a jasného obrazu na sítnici.

Člověk vidí neostře a rozmazaně.
Dělá mu problém čtení, řízení, orientace v prostoru a vnímání linií.

Refrakční vady vznikají poruchou mohutnosti optické soustavy a lomových prostředí oka. Kvůli tomu paprsky světla nedopadají přesně na sítnici, nýbrž různými směry. Tím vzniká neostré a rozmazané vidění.

Astigmatismus se velmi často vyskytuje spolu s jinou refrakční vadou.

Mezi refrakční chyby oka patří také dalekozrakost (hypermetropie) a krátkozrakost (myopie).

Často se ptáte: 
Co je to astigmatismus?
Co je to myopický a hypermetropický astigmatismus – tedy smíšený? 
Je dědičný a může se zhoršovat? 
Existuje domácí test, cviky na astigmatismus a jak se léčí? 

Co znamená, že je oko astigmatické?

Ve většině případů jde o změnu tvaru a rovnoměrnosti rohovky. Její zakřivení je nepravidelné, čímž vzniká problém se zaostřením.

Určitý stupeň nepravidelnosti a nerovnoměrnosti rohovky je běžný a normální, a to už od narození. Rohovka dokonce nikdy není absolutně pravidelně zakřivená, ale jde o nízký stupeň a fyziologický jev.

V tomto případě nevzniká problém se zaostřením.

Vyšší stupně jsou však patologické. Pro korekci vidění je nutná správná léčba. Ta se odvíjí od diagnostiky rozsahu vady.

Co je to rohovka?

Rohovka je přední průhledná část oka, která překrývá oční bulvu a chrání tak vnitřek oka. Vzhledem ke komunikaci s venkovním prostředím jde o nejvíc namáhanou část oka.

Její průhlednost zajišťuje dokonalé proniknutí světelných paprsků do oka.

Je vystavená prachu, nečistotám i úrazům.

Její očistu a zvlhčování mají na starosti slzy. Proto i kvůli syndromu suchého oka trpí víc, než by měla.

Podráždění rohovky se projevuje bolestí, řezáním, pálením, svrběním, a také slzením. Kromě chemického vlivu je citlivá na dotyk a ostatní podráždění. 

Příkladem je i štípaní očí a slzení při krájení cibule.

Při jejím podráždění reaguje i oční víčko, které se reflexně uzavře.

Má více vrstev, i když je silná přibližně 1 milimetr. Jejích 5 vrstev tvoří rohovkový epitel, Bowmanova membrána, rohovkové stroma, Descemetova membrána a rohovkový endotel.

Zpět k astigmatismu...

Astigmatismus je tedy poruchou zakřivení rohovky. Ta by měla mít kulatý tvar, ale v tomto případě se její tvar zploští, je oválná. Pro přirovnání – má tvar jako vejce či šišatý fotbalový míč (na ragby nebo americký fotbal).

Ale...

Existují také jiné formy vad zakřivení.

Astigmatismus může postihnout:

 • rohovku – nejčastější forma
 • čočku – vzácně
 • sítnici – vzácně

Astigmatismus se dělí na pravidelný a nepravidelný. První z uvedených má obě ohniska a jim příslušné osy zakřivení vzájemně kolmé, čímž dochází k maximálně odlišné lámavosti paprsků světla.

Typy astigmatismu:

 1. jednoduchý - simplex 
  • myopický – světlo se láme do dvou ohnisek, jeden paprsek na sítnici a druhý před sítnici v jedné rovině
  • hypermetrický – jeden paprsek se láme na sítnici a druhý za sítnici v jedné rovině
 2. Složený – compositus
  • myopický – ohniska dopadu světla jsou ve dvou rovinách před sítnicí
  • hypermetrický – světlo dopadá do dvou rovin za sítnicí
 3. Smíšený – mixtus – světlo dopadá do dvou rovin, a to před i za sítnici

Nepravidelný, tedy iregulární, obsahuje různé formy lámavosti, přičemž vyšší stupně vznikají hlavně po onemocněních rohovky, zánětech, úrazech či operacích. Tento typ se nedá korigovat brýlemi.

vysvětlení astigmatismu oka
Lom světelných paprsků a optický astigmatismus. Zdroj foto: Autor I, Sebastian Kroch [GFDL / CC-BY-SA-3.0], Wikimedia Commons

Příčiny

Příčinou je nedokonalost v optickém systému oka.

Proč k ní dochází však není známo. Člověk se s touto refrakční vadou může narodit. Uvádí se, že vrozené formy jsou poměrně časté.

Případně může jít o vadu získanou v průběhu života.

Příčiny a rizikové faktory vzniku jsou:

 • dědičnost – vyskytuje se většinou již od narození
 • úraz oka
 • oční operace
 • jako důsledek keratokonusmu – onemocnění rohovky se změnou tvaru
 • a jiná onemocnění oka

Astigmatismus se může postupem času zhoršovat.

Zajímá vás:
Může vzniknout při namáhání zraku a čtení při slabém osvětlení?
Případně kvůli dlouhému sledování a televize a práci s počítačem?
Ne, nemůže.

Bližší pohled na to, co se děje při astigmatismu

Za normálního stavu, tedy pokud je oko dokonale tvarované, paprsky světla přechází přes rohovku a oční čočku. Tyto struktury lámou paprsky světla tak, aby dopadaly na zadní plochu oka, tedy přesněji na sítnici.

Obraz a sledovaný předmět tak bude zaostřený a viděný ostře.

Avšak při refrakční vadě nastává problém. Paprsky světla se nesbíhají přesně a výsledný obraz není zobrazený na sítnici, ale před, anebo za sítnicí.

V případě astigmatismu je rohovka, vzácněji čočka, zakřivená nerovně. Paprsky světla tak nejsou ohýbané rovnoměrně. V tomto případě se tvoří dva odlišné obrazy.

Výsledkem je, že tyto obrazy se v oku překrývají či kombinují. To člověk vnímá jako rozmazané vidění.

Problém může být s horizontálním, vertikálním či diagonálním směru.

Refrakční vada může mít různé stupně.

Lehké formy si člověk nemusí ani uvědomovat.

Těžší formy onemocnění jsou zodpovědné za rozmazané vidění a ostatní příznaky a nepříjemnosti.

Příznaky

Hlavním příznakem je porucha zraku, tedy rozmazané vidění.

Ale to není vše…

Příznaky astigmatismu jsou:

 • snížení ostrosti vidění
 • rozmazané vidění na každou vzdálenost
 • dvojité vidění
 • neostré, rozmazané a protažené linie
 • vidění pokřiveného a deformovaného obrazu
 • šilhání
 • zhoršené vidění v šeru a v noci
 • zhoršené vnímání detailů
 • zhoršené vnímání kontrastu
 • problém s prostorovou orientací
 • přivírání očních víček při pohledu do dálky
 • natáčení hlavy do určité polohy při čtení
 • bolest hlavy
 • podrážděnost
 • unavený zrak a zrakový diskomfort

Dobrým příkladem je vrozený typ, kdy dítě neví, že má problém se zrakem. Nikdy nevidělo ostře, takže neví, jak by měl svět kolem něj vypadat.

Má problémy se čtením, plete si znaky, čísla a písmena.

Při čtení zaměňuje 3 za 8, H za N nebo P za F či K za X.

U malých dětí může vést k tupozrakosti
I proto je nutné s dětmi absolvovat pravidelné preventivní prohlídky, během nichž se vyšetřuje i zrak.

Diagnostika

Diagnostika se zaměřuje na anamnézu a obtíže, které udává postižený. Ale v dětském věku nemusí být dítě schopno své obtíže popsat.

Proto je hlavně v tomto věku důležité navštěvovat pravidelné preventivní prohlídky. Ty zahrnují i vyšetření zraku.

Specialista, čili oční lékař, vyšetřuje zrak vícero metodami, jako je například:

 • zraková ostrost, automatickým refraktometrem
 • vyšetření předního a zadního segmentu oka štěrbinovou lampou či oftalmoskopem (hlavně u malých dětí)
 • detekce vad a preferenční vidění, oční testy, optotypy po 3. roku života (E typ a po 7. roku života s písmeny), oftalmologická tabule
 • perimetr, periferní vidění
 • keratometrie, topografie rohovky, skiaskopie (u malých dětí)
 • vyšetřuje se při cykloplegii (vyřazení akomodační schopnosti oka)
jak vidí písmeno normální oko v porovnaní s astigmatickým okem
Jak vidí písmeno normální oko v porovnaní s astigmatickým okem. Foto zdroj: Getty images

Průběh

Tato refrakční vada může být přítomná už od narození, přičemž její mírné formy si nemusí člověk ani uvědomit.

Problémem při vrozených formách je to, že dítě nikdy nevidělo svět ostře a neumí tak říct, že má problém se zrakem. Na ten se přichází až v čase, kdy se učí číst a psát. V pozdějším stádiu může u dětí vést k tupozrakosti.

Hodnoty do +0,5 není třeba korigovat. Jde ovšem o individuální zhodnocení, protože i korekce malého astigmatismu vede k zlepšení zrakových funkcí.

I když může jíst o vadu s nejmírnějším stupněm, časem se může rozvíjet až do chvíle, kdy se z ní stane evidentní problém.

Namáhání zraku čtením, sledováním televize a obrazovek počítačů nemá se zhoršením vady žádnou souvislost.

Těžké formy a vysoký astigmatismus mají na svědomí vnímání dvojitého obrazu, a tedy i dvojitého vidění, rozmazaného vidění a deformace obrazu. A to i v různých směrech úhlu pohledu.

Člověk navíc může pociťovat únavu očí, rozmazané vidění, zrakový diskomfort až napětí v očích, bolest očí a jejich podráždění po delší námaze. Přidružuje se bolest hlavy.

Astigmatismus - obrázkový test

Spolehlivé vyšetření zraku vykoná odborník. Ale dřív než se za ním vydáte, můžete si vyzkoušet jednoduchý test.

Obrázek s testem astigmatismu si černobíle vytiskněte na papír velikosti A4. Pověste jej na stěnu nebo na skříň, postavte se před něj ve vzdálenosti 1,5 metru, zakryjte si jedno oko dlaní a podívejte se na kruh na obrázku.

Pokud se vám budou některé čáry na obrázku jevit v jiném odstínu či jiné linii, s největší pravděpodobností máte na daném oku astigmatismus a měli byste navštívit očního lékaře, který vykoná komplexní vyšetření pro potvrzení diagnózy.

obrázek - test na astigmatismus
Obrázkový test na astigmatismus

Astigmatismus u dětí

Astigmatismus je refrakční oční vada, která bývá přítomná už od narození. U dětí do jednoho roku je její výskyt poměrně vysoký. Bývá to ale dočasný stav, který se může do pátého roku života upravit.

U dětí starších pěti let bývá výskyt podobný jako v případě dospělé populace. Uvádí se přibližně 10% výskyt. To v praxi znamená, že každé desáté dítě trpí tímto očním onemocněním.

Zároveň platí, že pokud se astigmatismus u dítěte v prvním roce života vůbec nevyskytoval, je jen velmi malá pravděpodobnost, že se tak stane později.

Jde o dědičné onemocnění, takže v případě výskytu u rodičů je nutná o to vyšší pozornost a vyšetření zraku je velmi důležité.

Nižší stupeň astigmatismu si dokáže oko korigovat samo. Dítě ani rodič neví, že jde o astigmatismus. Ale lze pozorovat, že dítě například při sledování televize nakládání hlavu do strany, nahoru nebo dolů, aby lépe zaostřilo obraz.

Nejdůležitější je však zachytit refrakční vadu co nejdříve, tedy už v dětství. U starších lidí je totiž někdy mozek zvyklý na daný stav a v tomto případě už bývá korekce složitější.

Jak ho u dětí poznat?

Děti si nejčastěji stěžují na pocit přetažení očí, bolesti hlavy a zkreslenézamlžené vidění bez ohledu na to, zda se dívají do dálky nebo nablízko.

Zhoršené vidění ovlivňuje soustředění dítěte ve škole, jeho náladu, vyvolává podrážděnost. Dítě může mít horší výsledky, a to kvůli zhoršené schopnosti číst a poznávat některé znaky, písmena a čísla.

Proto je důležité příznaky nepodceňovat a jít na oční vyšetření.
Pamatujte…

 • u dětí se onemocnění nejčastěji koriguje brýlovými čočkami – brýlemi
 • dětský astigmatismus u dětí na 6 let do hodnoty 2D se koriguje jen tehdy, pokud způsobuje astenopické potíže
 • pokud je ostrost zraku u malých dětí normální a pokud se i binokulární funkce vyvíjí normálně, nemusí se hodnoty nižší než 2D korigovat
 • pravidelné kontroly probíhají dvakrát ročně
 • při hodnotách nad 2D se koriguje za každých okolností i u dětí do věku 6 let
 • protože hrozní vznik amblyopie – tupozrakosti

Jak se léčí: Astigmatismus

Jak se léčí astigmatismus? Brýle, čočky, laser...

Zobrazit více

Co byste měli vědět o astigmatismu

fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací