Mužská neplodnost: Co způsobuje mužskou neplodnost? Jak ji odhalit

Mužská neplodnost: Co způsobuje mužskou neplodnost? Jak ji odhalit
Zdroj fotografie: Getty images

Neplodnost postihuje až 15 % párů. Mužská neplodnost je každým rokem častějším problémem. Jaké jsou všechny možné příčiny snížené mužské plodnosti?

Hlavní příznaky

Zobrazit další příznaky

Vlastnosti

Plodnost mužů v posledních letech výrazně klesá. Je to způsobeno řadou vlivů, od fyziologických a psychologických až po nezdravý životní styl. Zasahují také vnější faktory.

Mužská neplodnost je stejně častá jako neplodnost žen. Jaké jsou příčiny neplodnosti, možnosti léčby a prevence, se dozvíte v článku.

Neplodnost u muže

Neplodnost je stav, kdy žena není schopna otěhotnět po pravidelném nechráněném pohlavním styku po dobu jednoho roku.

Aby mužské pohlavní buňky spermie disponovaly kvalitním genetickým materiálem, musí splňovat určitá kritéria: dostatečnou produkci a počet, správný tvar a schopnost pohyblivosti správným směrem.

Nejčastější příčinou neplodnosti je nízká kvalita spermií.

Dalším klíčovým bodem pro oplodnění ženy je erektilní schopnost penisu s možností ejakulace. Kromě fyzického zdraví má na mužskou plodnost významný vliv i psychický stav, životní styl, strava a řada vnějších faktorů.

Častou příčinou neplodnosti je porucha fyziologie stavu spermií. Možné jsou vrozené vady a deformace reprodukčních orgánů, neprůchodnost chámovodů, nesestoupení varlat do šourku, varikokéla, hormonální nebo imunologické poruchy a mnoho dalších.

Článek: Neplodnost žen: co to znamená a co je její příčinou? + Diagnostika

Příčiny

Příčina neplodnosti závisí na samotné fyziologii spermií, erektilní a ejakulační funkci, hormonální rovnováze, psychosomatice, životním stylu a vlivu vnějších faktorů.

Porucha fyziologie spermií

Jednou z nejčastějších příčin snížené plodnosti je nedostatečné snižování počtu spermií a zároveň snižování šance na oplodnění vajíčka. Fyziologicky by mělo být v 1 ml ejakulátu nejméně 15 milionů spermií. Pokud je jich méně, hovoříme o oligospermii.

Závažnějším problémem je však azoospermie. V takovém případě v ejakulátu muže nejsou žádné spermie a dítě nelze počít přirozenou cestou.

Důležitá je také kvalita spermií, nejen jejich počet. Dalším důvodem neplodnosti může být nedostatečná pohyblivost (motilita spermií) nebo určité morfologické vady spermatické buňky. Po 45. roce věku se kvalita spermií u muže výrazně snižuje.

S přibývajícím věkem muže dochází ke zhoršování prokrvení a poklesu hladiny hormonu testosteronu. Ten je velmi důležitý pro libido, sexuální apetit, produkci a kvalitu spermií a erektilní funkci.

Nejdůležitější funkcí hormonu testosteronu je stimulace produkce spermií ve varlatech – spermatogeneze. K nejvýraznějšímu poklesu testosteronu dochází po padesátém roce života muže. Toto období se také nazývá andropauza.

Kromě genetických faktorů (chromozomální vady, vrozené vady) a lékařských diagnóz (diabetes mellitus, obezita, hormonální poruchy, kardiovaskulární poruchy, onkologická onemocnění...) kvalitu spermií negativně ovlivňuje také nezdravý životní styl. Negativní vliv má nadměrný stres, konzumace alkoholu nebo kouření tabákových výrobků a užívání drog.

Vývojové vady a genetický faktor

Vady zevních pohlavních orgánů mohou mít významný negativní vliv na plodnost. Genetické příčiny jsou zodpovědné za neplodnost přibližně v 5 % zjištěných případů mužské neplodnosti.

Abnormality na chromozomu Y jsou nejčastější příčinou azoospermie nebo těžké oligozoospermie s koncentrací spermií nižší než 5 mil/ml.

Možnými genetickými příčinami jsou také epipadie a hypospadie, poruchy vývodu močové trubice, při nichž se vytváří nedostatečný kopulační orgán.

Poruchy erekce a ejakulace

Absolutní erektilní dysfunkce je neschopnost dosáhnout erekce – ztopoření penisu. Nemůže tak dojít k ejakulaci.

Erektilní dysfunkce, impotence, je porucha procesu sexuálního vzrušení muže. Dochází při ní k nesprávnému rozšíření cév a naplnění penisu krví.

Poruchy erekce a ejakulace se projevují různými formami, například absencí ejakulace označovanou jako suchý orgasmus. Při absenci ejakulace se ejakulát nedostane ven z pohlavního orgánu.

Retrográdní ejakulace naopak označuje stav, kdy během pohlavního styku dojde k vyvrcholení, ale ejakulát neopustí tělo. Putuje místo toho do močového měchýře.

Porucha varlat

Jednostranná nebo oboustranná porucha varlat je častým faktorem snižujícím mužskou plodnost. Poškození varlat může souviset především s poruchou sestupu varlat a kryptorchismem, zánětlivým procesem varlete, infekcí, hypoplazií nebo varikokélou (rozšíření a dilatace varletních cév).

V rámci diagnostiky lze provést odběr spermatických buněk a punkci nadvarlete k objasnění stavu spermatogeneze.

Neplodnost a další diagnózy

Neplodnost a snížená plodnost mohou souviset s jinými lékařskými diagnózami.

Snížená plodnost je v některých případech spojena s cukrovkou, endokrinologickými poruchami, kardiovaskulárními onemocněními (vysoký krevní tlak, cholesterol), neurologickými onemocněními nebo obezitou.

Negativním faktorem je zejména užívání léků s nežádoucími účinky, jako jsou léky na vysoký krevní tlak nebo antidepresiva.

Rizikovými faktory jsou poranění páteře, poranění pánve, opakované infekce nebo pohlavně přenosné choroby.

Nezdravý životní styl a strava

Dlouhodobě nezdravý životní styl je rizikovým faktorem mnoha onemocnění. Samotná plodnost a kvalita spermií není výjimkou.

Dlouhodobé vystavení stresu, nevhodná nevyvážená strava, nedostatečný pohyb, nadměrná konzumace alkoholu, kofeinu, kouření nebo užívání drog.

Užívání anabolických steroidů, drog, marihuany a psychotropních látek ohrožuje plodnost. Negativní vliv může mít také nadměrné vystavení pesticidům, chemikáliím, těžkým kovům a nebezpečnému záření.

Negativním faktorem je lokálně zvýšená teplota oblasti varlat. Může ji způsobit těsné oblečení, dlouhodobé vystavení teplu nebo častá a dlouhodobá práce na notebooku umístěném na pánvi.

U kuřáků se často vyskytuje problém s průtokem krve do penisu v důsledku ucpání cév. Toxické látky z cigaretového kouře také narušují dozrávání mužských spermií, které následně ztrácejí potřebnou pohyblivost.

Právě psychogenní faktor hraje významnou roli při erekci. Impotence často souvisí s psychickými poruchami, jako jsou deprese, úzkost nebo nadměrné dlouhodobé vystavení stresu.

Kromě kvality erekce se psychogenní faktor týká také samotného sexuálního apetitu, plodnosti a dosažení ejakulace.

Faktory ovlivňující plodnost:

 • Vyšší věk
 • Erektilní dysfunkce
 • Porucha ejakulace
 • Úbytek hormonu testosteronu
 • Hormonální poruchy a nerovnováha
 • Vrozené a vývojové vady
 • Mechanické poškození
 • Kardiovaskulární onemocnění
 • Neurologická onemocnění
 • Obezita
 • Diabetes mellitus
 • Farmakologická léčba
 • Kouření tabákových výrobků
 • Konzumace alkoholu a drog
Fyziologický a abnormální stav spermií. Morfologie, počet a pohyblivost spermií
Fyziologický a abnormální stav spermií. Morfologie, počet a pohyblivost. Zdroj: Getty Images

Příznaky

Diagnostika

Diagnóza se ve většině případů provádí u urologa nebo androloga. Vyšetření neplodnosti spočívá v odebrání komplexní anamnézy pacientových onemocnění, diagnóz, projevů, užívaných léků, životního stylu a dalších faktorů ovlivňujících plodnost muže.

Základním prvkem je vyšetření pohlavních orgánů pohmatem a pohledem. Zahrnuje také palpační vyšetření prostaty per rectum (prstem lékaře přes konečník pacienta).

Povrchové ultrazvukové vyšetření močopohlavního systému je běžné pro podrobnější zobrazení vnitřních struktur orgánů.

U poruch erekce se provádí specifický ultrazvuk penilních tepen a vyšetření tlaku a průtoku krve v penisu. Prostaglandinové látky vstřikované do těla uměle vyvolávají erekci. Ultrazvuk se využije k prokázání schopnosti dilatace cév penisu.

Součástí základní diagnózy je spermiogram. Jedná se o základní vyšetření vzorku spermatu za účelem zjištění hodnot a kvality mužských spermií (pohyblivost, počet, morfologie).

V případě patologického nálezu v rámci spermiogramu je nutné provést kontrolní vyšetření s odstupem přibližně 2–3 týdnů.

V případě poruch v oblasti varlat lze provést odběr spermií z varlete a punkci k objasnění stavu defektní spermatogeneze.

Kultivací ejakulátu je možné zjistit přítomnost infekčního onemocnění snižujícího plodnost a kvalitu spermií.

V některých případech může být indikováno hormonální vyšetření vzorku krve ke zjištění hladiny pohlavních hormonů v těle.

Urolog může vzhledem k rozsáhlosti faktorů neplodnosti doporučit pacientovi návštěvu dalšího odborného lékaře – endokrinologa, neurologa, psychiatra atd.

Jak se léčí: Neplodnost mužů

Léčba snížené plodnosti a neplodnosti: co na mužskou plodnost?

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • solen.cz - Poruchy plodnosti u mužů. Solen. doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
 • ŠTUDENT, Vladimír, František ZÁŤURA a Zdeněk MUCHA. Základy urologické andrologie. Praha: Ústav urologie a urologie AV ČR, v. v. i: Galén, 2003. ISBN 80-7262-224-2.
 • urologiepropraxi.cz - Léčba neplodného muže. Urologie pro praxi. MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.
 • urologyhealth.org - Co je mužská neplodnost? Nadace pro urologickou péči