Tenisový loket: Příčiny a příznaky? + Domácí cvičení a prevence

Tenisový loket: Příčiny a příznaky? + Domácí cvičení a prevence
Zdroj fotografie: Getty images

Nadměrně bolestivá svalová šlacha na lokti je častým problémem, zejména u lidí se stereotypní manuální prací. Laterální epikondylitida je také častým problémem u profesionálních sportovců. Jaká je příčina a léčba syndromu tenisového lokte?

Vlastnosti

Laterální (radiální) epikondylitida, lidově přezdívaná tenisový loket, je častým onemocněním nejen u profesionálních sportovců. Jedná se o jeden z nejčastějších zánětů šlach (entezopatii) v lidském pohybovém aparátu.

Jedná se o poruchu šlachy vznikající v důsledku přetížení svalů předloktí.

Poprvé byl tento jev odborně popsán již v roce 1873 jako bolest písařů. Následně byl spojován s tenisem. Laterální epikondylitida se ale vyskytuje v širším spektru sportů, jako je badminton, atletika a basketbal.

Diagnóza se také často vyskytuje u hudebníků hrajících na strunné nástroje, lidí pracujících na počítači a lidí s manuální prací. Nejčastěji se jedná o jednostranné zatížení horní končetiny bez dostatečné kompenzace opačného pohybu.

Anatomie a kineziologie loketního kloubu

Loketní kloub (articulatio cubit) je složený kloub tvořený třemi kostmi – pažní, loketní a vřetenní. Kloub mezi pažní a loketní kostí zajišťuje flexi a extenzi předloktí horní končetiny.

Kloub mezi loketní kostí a vřetenní kostí zajišťuje rotaci předloktí a zápěstí – rotaci dlaně směrem dolů a nahoru.

Na konci pažní kosti jsou dva postranní anatomické výběžky zvané epikondyly. Laterální epikondylitida se vyskytuje na vnějším epikondylu (výběžku) vřetenní kosti.

Přímo v oblasti laterálního výběžku se upínají namáhané svaly předloktí provádějící extenzi zápěstí a prstů (ohnutí ruky a prstů dorzálním směrem), pohyb zápěstí směrem za palec a vlastní rotaci předloktí se zápěstím.

Tenisový loket (laterální epikondylitida): kosti loketního kloubu, extenzory svalů předloktí, laterální epikondyl a místo primární bolesti.
Tenisový loket (laterální epikondylitida): kosti loketního kloubu, svalové extenzory předloktí, laterální epikondyl a místo primární bolesti. Zdroj: Getty Images

Klinický nález zahrnuje entezopatii (zánět šlach) svalů zápěstí a prstů ruky vycházející z oblasti vnějšího epikondylu pažní kosti.

Nejčastěji je postižen musculus extenzor carpi radialis brevis a méně často musculus extenzor digitorum communis. Jedná se o svaly na palcové straně předloktí.

V oblasti úponů svalů lze nalézt porušení struktury kolagenních vláken.

Poškození šlach má za následek poruchu hybnosti svalů, zablokování kloubu a poruchu výměny synoviální (kloubní) tekutiny. To může způsobit změnu kloubní chrupavky a vznik osteoartrózy.

Příčiny

Základní příčinou vzniku tenisového lokte je zánět svalového úponu na kost – šlachy. Dochází k zánětlivému procesu a tvorbě mikrotrhlin podél svalového šlachového vlákna.

Příčinou zánětu je akutní nebo chronické přetížení skupiny natahovačů svalů předloktí.

Opakem je mediální epikondylitida, kdy dochází k poruše úponu opačné svalové skupiny, tedy ohýbačů předloktí. Bolestivý je naopak vnitřní epikondyl pažní kosti.

Akutní forma syndromu tenisového lokte vzniká především po namáhavé fyzické aktivitě a nesprávném pohybu s vyššími nároky, než by sval v danou chvíli zvládl.

Chronická forma je diagnostikována při déletrvajících potížích a bolestech. Vzniká při dlouhodobém nadměrném a postupném zatěžování extenzorových svalů předloktí. Většinou se jedná o stereotypní opakované pohyby.

Zvýšený výskyt syndromu tenisového lokte zaznamenávají především sportovci, kteří při pohybu zapojují horní končetiny.

Jedná se především o sporty, které se vyznačují jednostranným přetěžováním, jako je tenis, stolní tenis, basketbal, badminton, atletika a další.

Etiologie laterální epikondylitidy je riziková také u osob s manuálními profesemi, kde dochází ke stereotypnímu opakovanému pohybu horní končetiny a předloktí.

Patří sem povolání jako truhlář, opravář, kuchař, malíř, písař nebo povolání s prací na počítači a počítačové myši.

Časté příčiny:

 • Nadměrná svalová zátěž
 • Mechanické poškození
 • Manuální práce horních končetin
 • Stejné opakující se pohyby
 • Práce na počítači
 • Hra na hudební nástroj
 • Sportovní aktivita

Příznaky

Prvním příznakem je lokalizovaná bolest v oblasti lokte při velké zátěži a pohybu. V pozdějším stadiu onemocnění je možné pociťovat bolestivost již při běžných denních fyzických aktivitách.

Nejbolestivější bývají supinační a pronační pohyby paže (rotační pohyby předloktí). Bolest se může objevit také při dotyku a tlaku při opírání končetiny o loket.

Při přetížení svalu se mohou objevit svalové spasmy (ztuhlá bolestivá vlákna) a trigger pointy – bolestivé dráždivé body ve svalovém vlákně. Bolest může být lokalizována jak v zápěstí, tak v průběhu svalstva hřbetní strany ruky.

Možná je také přítomnost ztíženého, omezeného nebo nekoordinovaného pohybu předloktí a zápěstí horní končetiny.

Nejčastější příznaky:

 • Bolest v oblasti loketního kloubu
 • Bolestivost vnější strany lokte
 • Tupá bolest nad svaly
 • Bolest při pohybu předloktí
 • Bolest při dotyku a tlaku
 • Omezený pohyb předloktí a ruky
 • Zkrácení svalů předloktí
 • Zhoršení motoriky a koordinace svalů

Diagnostika

Během vyšetření se odebírá anamnéza pacienta. Lékař se zaměřuje na oblast práce a volného času, kineziologický rozbor ve smyslu vyšetření aspekcí (pohledem) a palpací (pohmatem).

Hodnotí se pohyblivost a reflexní reakce měkkých tkání – kůže, podkoží, fascií a svalstva. Hodnotí se volnost loketního kloubu, pohyb, rozsah, bolestivost a teplota.

V rámci diagnostiky je indikováno rentgenové vyšetření nebo magnetická rezonance (MRI) k vyloučení osteoartrózy, degenerativního procesu chrupavky a dalších kloubních diagnóz.

Prevence tenisového lokte

Prevencí vzniku epikondylitidy je vyloučení dlouhodobého stereotypního pohybu v zápěstí a předloktí.

Při manuální práci a profesionálním sportu je nutná pravidelná pohybová kompenzační aktivita opačné svalové skupiny a důsledná regenerace namáhané končetiny.

Pro pravidelnou domácí relaxaci namáhaných svalů horního předloktí je vhodná masáž pomocí masážního ježka nebo míčku.

Vhodné je použití kineziotapu, elastické fixační ortézy a volně prodejných lokálních doplňků pro zdraví svalových a kloubních struktur ve formě gelu nebo náplasti.

Použití masážní pomůcky pro uvolnění extenzorových svalů předloktí při radiální epikondylitidě (tenisový loket)
Použití masážní pomůcky pro uvolnění extenzorových svalů předloktí při radiální epikondylitidě (tenisovém lokti). Zdroj: Getty Images

Cvičení na tenisový loket

Cvičení na uvolnění zápěstí proti zdi

Položte dlaně před sebe na zeď s prsty ruky směřujícími dolů. Zápěstí svírá pravý úhel. Snažíme se tlačit do zdi tělem a rovnými horními končetinami, přičemž se pravý úhel zmenšuje protažením svalů v zápěstí.

Vydržíme 30 vteřin a poté ruce otáčíme, abychom protáhli svaly horní a dolní části předloktí a zápěstí. Cvičení opakujeme alespoň 3krát za sebou. Dýchání je přirozené a pravidelné.

Izolované uvolnění svalů tenisového lokte

Ohněte namáhanou končetinu v lokti do maximální flexe tak, aby dlaň ruky směřovala k bicepsu. Stiskněte prsty postižené končetiny shora zdravou rukou, abyste protáhli a napnuli natahovací svaly předloktí a zápěstí.

Vydržte 30 sekund a uvolněte. Opakujte 3–5krát za sebou. Nezadržujte dech.

Cvičení s rotací loketního kloubu

Na všech čtyřech napneme horní končetiny v loktech a dlaněmi zatlačíme do podložky pod sebou. Prsty rukou směřují dopředu. Záda jsou rovná a hlava v prodloužení páteře.

Cílem izolovaného rotačního pohybu v loktech při současném uzamčení dlaní je dosáhnout středového postavení kloubu a rovnováhy mezi svaly flexory a extenzory předloktí.

Uvolnění svalů předloktí pomocí míče nebo válečku

Opřete postiženou končetinu celou zadní stranou předloktí o podložku/stůl. Dlaň ruky směřuje vzhůru ke stropu. Paže je uvolněná.

Mezi svaly předloktí a podložku umístěte masážní míček nebo váleček, který se pohybuje tlakem a pohybem předloktí do stran. Dochází k tlakem řízené masáži namáhaných svalů.

Uvolnění svalů předloktí pomocí masážního ježka

Namáhaná horní končetina se pohodlně položí na stůl. Hřbet ruky směřuje vzhůru. Paže je přirozeně uvolněná.

Uchopte masážního ježka zdravou rukou a přejeďte jím po ztuhlých svalových vláknech postižené končetiny. Bolestivost masáže regulujete vlastním tlakem.

Vizualizace vzniku laterální epikondylitidy - video

(Zdroj videa: Youtube. 3D4 Medical od společnosti Elsevier)

Jak se léčí: Tenisový loket

Léčba tenisového lokte: léky, pásky, ortézy, rehabilitace a další přípravky

Zobrazit více
fsdílet na Facebooku

Zajímavé zdroje informací

 • solen.sk - Laterální epikondylitida je chronická entezopatie postihující nejen sportovce. MUDr. Peter Polan, PhD, MPH , MUDr. Jozef Kubasovský , PhDr. Peter Hermel
 • is.muni.cz - Problematika tenisového a oštěpařského lokte. Fakulta sportovních studií Katedra tělovýchovného lékařství a zdravotní tělesné výchovy. Masarykova univerzita. Jana Fraňková, DiS Vedoucí bakalářské práce. Mgr. lenka Beránková, Ph.d.
 • Pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - Laterální a mediální epikondylitida lokte. J Am Acad Orthop Surg.
 • Physio-pedia.com - Laterální epikondylitida lokte.
 • orthoinfo.aaos.org - Tenisový loket (laterální epikondylitida).